A kriptovaluták hozamának adóztatása

A kriptovaluták rohamos térnyerését mi sem bizonyítja jobban, mint, hogy mára már Tesla autót vásárolhatunk vele, de ha ettől még nem is csillan fel a szemünk, a jövő tendenciáját kiválóan példázza, hogy olyan európai ország is van már, ahol benzinkúton tankolhatunk bitcoinnal…

Díjmentes mini videó tananyagunk bemutatja, hogy a kriptovaluták hozamának adózására milyen szabályok vonatkoznak (legyen szó magánszemélyekről vagy éppen cégekről), egyáltalán adójogilag hogyan értelmezhetjük az ilyen típusú fizetési eszközöket, de kitérünk arra is, hogy melyik országban is adóztatják a nyereséget.


A kriptovaluták hozamának adóztatása

Mi is az a kritpovaluta?

 • A virtuális pénznemek azok a nem materiális eszközök, melyek matematikai algoritmusok alapján keletkeznek.
 • A virtuális valuta a szabályozatlan, decentralizált digitális pénz egy fajtája, amelyet az előállítója ad ki, és rendszerint ellenőriz, és egy bizonyos virtuális közösség tagjai használnak, illetve elfogadnak.
 • A „kripto” elnevezés a virtuális pénz technikai mivoltára utal.

A kriptovaluta esetében banki intézményrendszerre nincs szükség. Ez a pénz megkerüli a bankrendszert.

Mennyire legális ez a pénz?

 • Az adószakmát igazából az érdekli, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 30.§ (1) bekezdéseértelmében vajon van-e jelentési kötelezettsége annak a könyvelőnek, könyvvizsgálónak, adótanácsadónak, adószakértőnek, akinek az ügyfele Bitcoint vásárol, elfogad vagy éppen Bitcoin-nal kereskedik.

Nem egyértelmű a pénzmosás!

A Bitcoin és a többi kriptovaluta adójogi megítélése

 • A kriptovaluta beazonosítása nem egyértelmű. Ennek oka az, hogy a kriptovaluta több pénzügyi kategóriának is megfelel.
 • Kezelhetnénk
  • ingóságként,
  • vagyoni értékű jogként,
  • értékpapírként mert ezekre hasonlít, azonban egyiknek sem felel meg teljesen.
 • Se nem valuta, se nem értékpapír, se nem ingóság, nem vagyoni értékű jog. Ebből az következik, hogy sem az ingó értékesítés, sem a szabályozott tőkepiaci műveletek, sem a vagyoni értékű jog értékesítésének adózási szabályai nem alkalmazhatók.
 • Ebből adódik a gond. Hogyan kell kezelni adó jogilag?
 • A bevételek, nyereségek hogyan adóztathatók? Hát kérem, ahány ország annyiféle elbánás. Maradjunk csak a magyar gyakorlatnál!

A Bitcoin megszerzése

 • Bármely valós vagy kriptovaluta megszerzéséhez pénzre, rendkívüli matematikai tudásra vagy nagy teljesítményű számítógépre van szükség.
 • További kérdés, hogy ha a Bitcoin-nak nincs központi kibocsátója, akkor milyen módon lehet hozzájutni?
 • Ennek több módja is lehetséges:
  • bányászás (termelés)
  • vásárlás,
  • Elfogadás.

A természetes személy Bitcoin bányászatból származó jövedelme

 • Ez a bevétel az Szja tv. 16. § (1) bekezdése értelmében önálló tevékenységből származó bevételnek minősül. 15 %Szja.
 • Az szja tv. 17. § (3) bekezdése értelmében a megszerzett bevétellel szemben költség elszámolása (pl. szoftver vételára, arányos áramdíj stb.) lehetséges.
 • Tekintettel arra, hogy a Bitcoin bányászat esetében kifizető nem nevesíthető (nincs), ezért a szocho tv. értelmében a jövedelem után a magánszemélyt 17,5/15,5 % szocho terheli.

Az egyéni vállalkozó személy Bitcoin bányászatból származó jövedelme

 • A tételes adózást kizárjuk most, hiszen a Bitcoin bányászatból keletkező pénz nem tevékenységi bevétel.
 • Ebben az esetben az Szja önálló tevékenységre vonatkozó szabályai alkalmazandók.

15% SZJA                             17,5/15,5 % szocho                                      KATA

Az egyéni vállalkozó személy Bitcoin bányászatból származó jövedelme

 • Amennyiben a vállalkozó Szja szabályait alkalmazza akkor fő szabály szerint a vállalkozói személyi jövedelem adózás szabályai szerint számolhatja el a tevékenység érdekében felmerült, igazolt költségeket (Pl. Szoftver vételi ára) . Az adómérték pedig jelenleg 9% szja.
 • Amennyiben az egyéni vállalkozó átalányadózást választott, akkor 40% elismert költséget vehet figyelembe, viszont 15% személyi jövedelemadót kell fizetnie.

A társas vállalkozások Bitcoin bányászatból származó jövedelme

 • A társasági adó esetében is bevételnek számít, az adóalapot befolyásolja, viszont csak 9% tao adóterhet visel.
 •  Érdekesen alakul a helyzet a kisvállalati adóalanyoknál. Az ő esetükben a Bitcoin bányászatból származó bevétel nem képez adóalapot.
 • Nem szerepel a növelő-csökkentő tételek között, és nem minősíthető személyi jellegű kifizetésnek sem.

A vásárolt Bitcoin nyereség adóztatása

 • Adózási szempontból a kérdés az, hogy tekinthető-e a pozitív árfolyam különbség devizaárfolyam-nyereségnek. Úgy gondolom, hogy nem.
 • A kriptovaluták nem tekinthetők klasszikus devizának, mert nincs hivatalos kibocsátójuk.
 • Egyébként sem az MNB által jegyzett hivatalos, sem az MNB által euróban megadott árfolyama sincs.

A vásárlás útján szerzett Bitcoin nyereség adóztatása

 • Adózási nem alkalmazható tehát az Szja tv. 12. számú mellékletének 7.4 pontja, miszerint egyéb indokkal adómentes a valuta, a deviza forintra, a forint devizára, valutára, valamint a devizának, a valutának más devizára, valutára való átváltásakor keletkezett árfolyamnyereség, feltéve, hogy az átváltás nem üzletszerű tevékenység keretében történik.

A vásárolt Bitcoin nyereség adóztatása természetes személy esetén

 • Hogyan adózik tehát ez az árfolyamnyereségnek nem minősíthető többletjövedelem? A Bitcoin kereskedelemből származó jövedelem az Szja tv. 28. § (1) bekezdése alapján egyéb bevételnek minősíthető, tehát a költségelszámolásra vonatkozó rendelkezéseket is alkalmazni lehet.
 • A jövedelmet 15 százalék személyi jövedelemadó és 17,5/15,5 százalék szocho terheli.

A vásárolt Bitcoin nyereség adóztatása kata alatti egyéni vállalkozó esetén

 • Hogyan adózik tehát ez az árfolyamnyereségnek nem minősíthető többletjövedelem? A Bitcoin kereskedelemből származó jövedelem az Szja tv. 28. § (1) bekezdése alapján egyéb bevételnek minősíthető, tehát a költségelszámolásra vonatkozó rendelkezéseket is alkalmazni lehet.
 • A jövedelmet 15 százalék személyi jövedelemadó és 17,5/15,5 százalék szocho terheli.

A vásárlás útján szerzett Bitcoin – a társas vállalkozás jövedelme

 • Egyrészt a számviteli elszámolások következtében az adózás előtti eredmény alakulását befolyásolja a Bitcoin kereskedelem eredménye (nyereség/veszteség).
 • Másrészt előfordulhat, hogy a Bitcoin követelésre értékvesztés kerül elszámolásra.
 • Ennek az lehet az oka, hogy a digitális valuta árfolyama a kereslet-kínálat hatására állandó mozgásban van és indokolt esetben az Szt. 65.§-a alapján értékvesztés elszámolása is indokolt lehet.

A vásárlás útján szerzett Bitcoin – a tao alany vállalkozás jövedelme

 • A Tao tv. 8. § (1) bekezdés gy) pontja alapján az elszámolt értékvesztés adózás előtti eredményt növelő tétel.
 • Az is előfordulhat, hogy a vállalkozás elengedi a Bitcoin követelést.
 • Amennyiben ez kapcsolt vállalkozások között történik, akkor a TAO szabályozása alapján adózás előtti eredményt növelő tétel jelenik meg.

A vásárlás útján szerzett Bitcoin – a kiva alanyoknál

 • A kisvállalati adóalanyok adóalapját a tranzakció eredménye nem érinti.

Melyik országban adózik a nyereség?

 • A jelentősebb bitcoin ügyleteket külföldi bitcoin-tőzsde honlapokon kötik.
 • A magánszemélyek esetében joggal merül fel a kérdés, hogy hol, melyik országban adózik a bitcoin ügyletből eredő nyerség.
 • Ennek a kérdésnek az eldöntéséhez azonban egyrészt a megszerzett jövedelem típusának beazonosítására van szükség, másrészt ismerni szükséges az érintett országok közötti adóegyezmény szabályait, feltéve, hogy Magyarországnak van egyezménye az érintett külföldi állammal.
 • Ezek a kétoldalú Egyezmények direkt módon nem térnek ki a kriptovalutákból származó jövedelmekre, de azt meghatározzák, hogy az egyes jövedelmeket az illetőség országa vagy a jövedelem forrásországa jogosult adóztatni.
 •  Ezért is fontos tudni, hogy milyen típusú jövedelemnek minősül a bitcoinból (vagy más kriptovalutából) származó nyereség.
 • Tekintettel arra, hogy
  • a bitcoin bányászat során keletkező jövedelem önálló tevékenységből származó jövedelemnek,
  • a bitcoin adásvételből származó nyereség pedig egyéb bevételnek minősül, az egyezmények rendelkezése szerint kizárólag abban az országban adóztatható, ahol a magánszemély belföldi adóügyi illetőséggel rendelkezik.

Melyik országban adózik a nyereség, ha nincs egyezmény?

 • Ha egy magyar illetőségű magánszemély olyan államból részesül jövedelemben, amellyel Magyarországnak nincs a kettős adóztatás elkerüléséről szóló Egyezménye, akkor a jövedelem adóztatására mindkét állam jogosult.
 • Ha ugyanis a nem egyezményes államban található forrásból származó, összevont adóalapba tartozó jövedelemből a külföldi államban is vonnak személyi jövedelemadót, akkor a Magyarországon fizetendő személyi jövedelemadó összegét csökkenti a külföldön megfizetett adó 90 százaléka, de legfeljebb e jövedelem adóalapjára az adó mértékével megállapított adó.
 • Ez a bitcoin ügyletek esetében alig valószínű. 

A Bitcoin és az általános forgalmi adó

 • Áfa szempontjából teljesen közömbös, hogy a termék ellenértékét, a szállodai, éttermi számlát stb. magyar forinttal, euróval vagy kriptovalutával egyenlítik ki.
 • Megjegyezném, hogy a digitális valuta vállalkozás általi elfogadásakor számviteli bizonylat kiállítása kötelező.
 • Az, hogy ez számla vagy nyugta formájában jelenik meg már egyéb bizonylatolási szabályok ismertetését igényelné.
 • A Bitcoin ügylet esetén a bizonylatnak mind a Bitcoin, mind a forintértéket tartalmaznia kell. Mindemellett a szerződéses árfolyam is feltüntetendő, tekintettel arra, hogy a Bitcoinnak hivatalos árjegyzése nincs.
 • Az áfa azért is érdekes, mert léteznek olyan vállalkozások, amelyek Bitcoin kereskedelmet folytatnak.
 • A kérdés tehát úgy merül fel, hogy a Bitcoinok nemzeti (hivatalos) devizára való váltása áfa köteles vagy áfa mentes tevékenységnek minősül-e.
 • Ebben a kérdésben érdemes az Európai Bíróság 2015. október 22-én nyilvánosságra hozott – David Hedqvist ügyben született – (EB) a C-264/14. sz. döntésére támaszkodni. 
 • Az EB első lépéseként azt állapította meg, hogy a hagyományos és virtuális devizák közötti átváltási tevékenység nem termékértékesítés.
 • A Bitcoin nem kézzelfogható dolog.
 • Ebből pedig az következik, hogy a Bitcoin váltási tevékenység csak szolgáltatásnyújtás lehet.

Tekintettel arra, hogy a bitcoin virtuális devizának nincs más célja, mint az, hogy fizetőeszközként használják, és e tekintetben egyes gazdasági szereplők elfogadják azt, ezért az EB úgy döntött, hogy indokolt az adómentesség alkalmazása a bitcoin és a hagyományos devizák átváltására irányuló szolgáltatás esetén is.


Egyéb pénzügyi befektetések is érdekelnek, kérem a teljes képzési anyagot a Pénzügyi befektetések adóztatása témakörében!

Képzésünkkel teljeskörűen, érthetően, gyakorlati példákon keresztül körbejárjuk a pénzügyi befektetések adózási kérdéseit a klasszikus banki befektetésektől kezdve, az értékpapír piaci és kölcsön ügyeleteken át a kriptovalutákig. A téma feldolgozását indokolja a hozzánk érkező kérdések sora mellett az is, hogy a jogértelmezési problémákból egyre több adóhatósági elmarasztalás keletkezik!

Mi mindent tud meg a videóképzésből?

 • A klasszikus banki befektetések hozamának adóztatása, különös tekintettel a belföldről és külföldről kapott kamatjövedelmekre.
 • A magyar forintban és a devizában denominált állampapírok hozamának (kamat, árfolyamnyereség) adóztatása.
 • A hitelviszonyt megtestesítő vállalati, banki értékpapírok (pl. kötvények) hozamának adóztatása.
 • Részvények hozamával kapcsolatos adóelszámolások (kamat, osztalék, árfolyamnyereség, értékpapír kölcsönzés, tőzsdei kereskedés, határidős ügyletek). A magánszemélyek esetén alkalmazható adókiegyenlítés.
 • A TBSZ számlák hozamával kapcsolatos adóelszámolások. A befektetési alapokkal, a deviza befektetésekkel és a devizakereskedelemmel kapcsolatban alkalmazandó adószabályok. Kriptovaluták hozamának adóztatása.
 • Az üzleti biztosítások, az önkéntes pénztári befizetések és hozamok, a kölcsönügyletek adózási szabályai.

www.konferenciaszervezo.hu