A térítési díj és a rá vonatkozó rendelet

Az önkormányzati szociális rendeletek között kiemelt figyelmet érdemel a térítési díj kérdése és a rá vonatkozó rendelet.


A térítési díj és a rá vonatkozó rendelet

A térítési díj és a rá vonatkozó rendelet

 • Főszabály szerint: térítési díjfizetési kötelezettség
 • Térítési díj fizetésére kötelezettek:
  • Ellátást igénybe vevő jogosult
  • Szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő
 • Tartásra képes és köteles személy
 • Intézményi térítési díj
  • Határidők
  • Megállapítás szabályai
 • Személyi térítési díj
  • Megállapítása
  • Felülvizsgálat

Maximális mértéke – differenciált szabályok (AB határozatai)


Kérem a teljes képzési anyagot az Önkormányzati szociális rendeletalkotás a gyakorlatban témakörben!


www.konferenciaszervezo.hu