Az ingatlan bérbeadás adózási kérdései

A vállalkozások ingatlan bérebadásának egyes adózási kérdései sok fejtörést okoznak cégvezetőknek, könyvelőknek egyaránt.
Díjmentes videótanulmányunk bemutatja a bérbeadás adózási kérdéseit, különös tekintettel az ÁFA szabályokra, az időszakos elszámolású ügyletekre és azok részletszabályaira.


Az ingatlan bérbeadás adózási kérdései

Ingatlan bérbeadás áfája

 • A választást külön-külön lehet megtenni
  • a lakóingatlannak minősülő és
  • a lakóingatlannak nem minősülő ingatlanok bérbeadása esetében.
  • Ingatlan bérbevétele során arról mindig meg kell győződni, hogy a bérbeadó jogosult-e áfás számlát kiállítani a bérbeadásról.

A bérbevevő

 • A magánszemély bérbeadó
 • Amennyiben a magánszemély a bérbeadási tevékenységet nem áfásan folytatja, akkor számla kibocsátásra abban az esetben sem kötelezett, ha korábban adószámot váltott ki.

Az időszakos elszámolású ügyletek

 • ide sorolandók azok az ügyletek is, amikor a szerződő felek meghatározott időszakonkénti fizetésben állapodnak meg (pl.: lízingügylet, ingatlan bérbeadás, uszodabérlet, színházbérlet stb.)
 • időszakos elszámolásúak azok az ügyletek is, amelyek esetében a felek az ellenértéket meghatározott időszakra állapítják meg függetlenül a fizikai teljesítéstől (pl. átalánydíjas ügyletek). Ilyen ügylet lehet pl.:
 • az internet szolgáltatás,
 • víz-csatorna-,
 • áram-, gázszolgáltatás, távfűtés,
 • telefonszolgáltatás, takarítás,
 • portaszolgálat ellátása,
 • karbantartás stb.
Távhő!!!!!!

Bérleti díj és közüzemi díj 1

 • Bérleti szerződés, havi elszámolás
 • Fizetési határidő: tárgyhónapot követő hónap 10-e
 • A bérbeadás adókötelezettsége be van jelentve
 • A közüzemi számlák a bérbeadó nevére szólnak, és a számla
 • beérkezését követően néhány napon belül számlázzák tovább a
 • bérbevevő részére, fizetési határidő számlakibocsátást követő 8. nap

Bérleti díj és közüzemi díj 2

 • Probléma: mely közmű számla, mely havi bérleti díjhoz ,csatlakozik’ -nem a fogyasztás időszaka számít!
 • Az nem gond, hogy az egyes közmű számlákat függetlenül számlázzák tovább (bérleti díjként), azaz a fizetési határidejük önállóan mozog, de az új hármas szabály miatt rögzíteni kell az időszakot.
 • NGM: továbbszámlázás szerinti fizetési határidőnek megfelelő bérleti időszak lesz az elszámolás időszaka

A tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel
Mentes az adó alól – 86. § (1)

 • l) az ingatlan (ingatlanrész) bérbeadása, haszonbérbeadása
 • Kivéve:
  • a)az olyan bérbeadásra, amely tartalma alapján kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás nyújtásának minősül;
  • b) a közlekedési eszköz elhelyezésének, parkolásának biztosítását szolgáló bérbeadásra;
  • c) az ingatlannal tartósan összekötött gép, egyéb berendezés bérbeadására;
  • d) a széf bérbeadására.

Kérem a teljes képzési anyagot az Ingatlan értékesítés adózási kérdései témakörben!

Videóelőadásunk teljeskörűen bemutatja a vállalkozások, gazdasági szereplők ingatlan értékesítési adózási kérdéseit, de kitérünk az ingatlan bérbeadás fontos kérdéseire is.


www.konferenciaszervezo.hu