Azonnali hatályú felmondás szabályai

Díjmentes mini videó tananyagunkban bemutatjuk, hogy azonnali hatályú felmondásra mikor, milyen feltételekkel és körülmények mentén van lehetősége a munkáltatónak.


Azonnali hatályú felmondás szabályai

Szankciós megszüntetés

Indokoláshoz kötött: ha a másik fél

 • a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy
 • egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi

Munkavállaló a kölcsönvevő magatartására is hivatkozhat

Ha a munkavállaló él vele, jogosult:

 • felmentési időre járó díjazásra

végkielégítésre

Szubjektív határidő: 15 nap

 • tudomásszerzéstől számít
  • kölcsönvevő a munkavállaló kötelezettségszegéséről a kölcsönbeadót a tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül írásban tájékoztatja

Objektív határidő: 1 év

Kivéve:

 • bűncselekmény elkövetése esetén a büntethetőség elévülése

vezetők esetén 3 év

Indokoláshoz nem kötött megszüntetés

Próbaidő alatti azonnali hatályú felmondás

 • A próbaidő tartama alatt közölni kell, nem elég postára adni
  • Nem kell (és nem is szabad) indokolni
  • Nem ütközhet alapelvekbe!

Határozott idejű mv. elszámolási jogviszonnyá alakítása

 • Hátralévő időre (max. 12 hónapra) járó távolléti díj kifizetése
  • Nem kell (és nem is szabad) indokolni
  • Nem ütközhet alapelvekbe!

Kérem a teljes képzési anyagot A munkaviszony megszűnése, megszüntetése, a jogellenes megszüntetés és jogkövetkezményei a hatályos szabályozás és a jogalkalmazási gyakorlat tükrében témakörében!

HR-el és munkaüggyel foglalkozó szakembereknek nyújtunk gyakorlati segítséget a munkaviszony megszűnése, megszüntetése sokszor zavaros és bonyolult kérdéseiben. Segítünk elkerülni a jogellenes megszüntetést és annak jogkövetkezményeit. Tapasztalt munkajogász válaszol konzultációs kérdéseikre is.


www.konferenciaszervezo.hu