Egyszerűsített per a hatósági eljárás jogorvoslati rendszerében

Díjmentes mini videó tanulmányunkban bemutatjuk a különleges perek közül az egyszerűsített per jellemzőit (mikor van rá lehetőség és milyen sajátosságai vannak) a hatósági eljárás jogorvoslati rendszerében.


Egyszerűsített per a hatósági eljárás jogorvoslati rendszerében

Különleges perek és az egyéb közigazgatási bírósági eljárások – Egyszerűsített per

Egyszerűsített per lehetősége:

 • Egyszerűbb megítélésű ügyekben, kevesebb eljárási garanciával zajló perre van lehetőség
 • Esetei:
  • Kötelező
   • Hatósági bizonyítvány, igazolvány és nyilvántartás (kivéve: ingatlan-nyilvántartás, tevékenység gyakorlásához kötődő köztest. vagy más szervi nyt.)
   • Járulékos cselekmények miatti perek (végzésekkel szembeni jogorvoslat)
   • Hatósági eljárás egyéb résztvevője által indított per
   • Gyülekezési joggal kapcsolatos perek (kivéve: feloszlatás)
   • a harmadik országbeli állampolgárok, illetve azok családtagjai számára kérelmezett, kilencven napot meg nem haladó tervezett tartózkodásra jogosító vízummal kapcsolatos perben,
   • a hadköteles fegyver nélküli katonai szolgálat iránti kérelmével kapcsolatos perben.
  • Felperes kérelmére, ha az alperes védiratában nem ellenzi (végzésben dönt) à bármikor elrendeli (kötelező!) általános szabályok szerint, ha
   • Tisztességes eljárás követelményeinek biztosítása érdekében szükséges
   • Közigazgatási tevékenység téves minősítése miatt

Egyszerűsített per sajátosságai:

 • Egyesbíró jár el (kivéve: gyülekezési perek és felperes kérelmére, alkivétel: egyszerű megítélésű)
 • Tárgyaláson kívül bírálja el
 • Nincs előkészítő tanácsülés
 • Eljárási cselekményeknél:
  • Jegyzőkönyv helyett feljegyzés
  • Eljárási határidők lerövidíthetőek
  • Szóbeli nyilatkozat helyett hangkapcsolatot biztosító elektronikus út is elfogadható
 • Határozatok:
  • Egyszerűsített ítélet szélesebb körben (teljeskörűen és világosan tartalmazza a tényállást a vitatott cselekmény)
  • Végzésekkel szembeni fellebbezés. 8 napon belül
  • Ítélettel szemben nincs helye fellebbezésnek

Kérem a teljes képzési anyagot A hatósági eljárás jogorvoslati rendszerének változásai témakörében!

Videókonferenciánk hasznos segítséget nyújt valamennyi hatósági vezető, ügyintéző, jogász, jegyző részére. Felkészítjük Önöket az Ákr. megváltozott jogorvoslati szabályaira. Bemutatjuk a Közigazgatási Perrendtartás (Kp.) legújabb módosításait, valamint releváns példákat hozunk a közigazgatási perek legújabb bírói gyakorlatából.


www.konferenciaszervezo.hu