FOREX KERESKEDELEM adózása

A forex a világ legnagyobb és legjelentősebb piaca, jóval meghaladja az értéktőzsdék forgalmát. Mivel itthon is igen népszerű kereskedési forma lett, egy rövid szakmai tanulmányban bemutatjuk milyen adózási szabályok vonatkoznak a devizatőzsdén végzett ügyletekre.


FOREX KERESKEDELEM adózása

A FOREX:

 • A forex a világ legnagyobb és legjelentősebb piaca, jóval meghaladja az értéktőzsdék forgalmát.
 • Egyik legnagyobb előnye a kereskedési idő, ugyanis sokkal több idő áll rendelkezésre a devizapiacon a kereskedéshez.
 • A hét öt napján napi 24 órában kereskedhetünk a devizatőzsdén. 

A FOREX-ÜGYLETEK

 • A FOREX-ügyletekben a befektetők devizákkal (devizapárokkal) kereskednek.
  • A FOREX-ügylet tárgya a devizapárok kereskedelme, így az egyéb jogszabályi feltételek teljesülése esetén nem zárható ki az ügylet ellenőrzött tőkepiaci ügyletként történő kezelése.
  • Ehhez azonban szükséges az is, hogy az ügyletben közreműködő befektetési szolgáltató megfelelő felügyeleti ellenőrzése biztosított legyen.

Ellenőrzött tőkepiaci ügylet 

 • Egy külföldi tőkepiacon tevékenységet folytató befektetési szolgáltatóval megkötött ügylet ellenőrzött tőkepiaci ügylet szempontjából elismert külföldi pénzpiacnak akkor felel meg, ha
  • az adott állam EGT-állam, vagy
  • olyan állam, amellyel a Magyarországnak van a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye, és az adott állam felügyeleti hatósága és az MNB közötti információcsere biztosított.

Ellenőrzött tőkepiaci ügylet tárgya 

 • pénzügyi eszköz,
  • áru, valamint
  • devizára/valutára kötött, pénzügyi elszámolással lezáródó azonnali ügylet is.

A FOREX-ÜGYLETEK – ellenőrzött tőkepiaci ügyletek

 • Ha a pozíció lezáródott, akkor a nyereség adóköteles! (Az adózást nem befolyásolja az, hogy a nyereség kiutalásra kerül-e az ügyfél saját bankszámlájára.)
 • A jövedelem számításakor, az összes lezárt ügyleti nyereség és az összes lezárt ügyleti veszteség összevetése alapján kell jövedelmet vagy veszteséget számítani.
Adókiegyenlítés

Ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem

 • Ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelemnek minősül a magánszemély által kötött ellenőrzött tőkepiaci ügyletek alapján, a magánszemély által, az adóévben elért pénzben elszámolt ügyleti nyereségek együttes összegének (összes ügyleti nyereség) a magánszemélyt az adóévben terhelő pénzben elszámolt ügyleti veszteségek és az ügyletkötésekhez kapcsolódó, a befektetési szolgáltató által felszámított díjak együttes összegét (összes ügyleti veszteség) meghaladó része.
A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSNAK MEG KELL TÖRTÉNNIE

A trade napló

 • Az ellenőrzött tőkepiaci ügyletekről a befektetési szolgáltató bizonylatot állít ki (számlatörténet), amely alapján az adózónak kell az értékpapírra, valamint az értékpapírhoz kapcsolódó jogokra előírt nyilvántartást vezetnie oly módon, hogy abból az adókötelezettségét meg tudja állapítani. (trade napló)

Az szja

 • A jövedelmet és az adót a jövedelmet szerző magánszemély az ellenőrzött tőkepiaci ügylet(ek)ről a befektetési szolgáltató által kiállított bizonylatok (teljesítés-igazolások), illetőleg saját nyilvántartása alapján állapítja meg.
 • Az adóévben megszerzett jövedelem után, önbevallással az adóévet követő évben kell adót fizetni. 
 • Az adót a kifizető nem vonja le, azonban a magánszemélyek ezen bevételeiről a NAV felé tételes adatszolgáltatási kötelezettséggel tartoznak.

A jövedelem megállapítása

 • A tőzsdei ügyletekből származó jövedelem esetén az adott évben a tőzsdei ügyletek nyeresége, illetve vesztesége nem csak befektetési szolgáltatónként, illetve egyes ügyletenként, hanem az adott adóévben az adott befektető összes ügyletére nézve “egyenlegezhető”, függetlenül az igénybe vett befektetési szolgáltató számától.

Külföldi pénznemről történő átszámítás

 • Az ellenőrzött tőkepiaci ügyletről kiállított bizonylaton, igazoláson a külföldi pénznemben feltüntetett adatokat az adózónak az SZJA törvény szabályai szerint, forintra átszámítva is meg kell határoznia.
 • Az adóévben külföldi pénznemben keletkezett bevételt, felmerült kiadást forintra kell átszámítani.

Külföldi pénznemről történő átszámítás

 • Az átszámításnál a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyamát, olyan külföldi pénznem esetében, amely nem szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyam-lapján, az MNB által közzétett, euróban megadott árfolyamot kell alapul venni.
 • A külföldi pénznemről történő átszámításnál a pénzügyi eszközre kötött ügylet esetén az ügylet teljesítésének (lezárásának) időpontjában érvényes árfolyamot kell alkalmazni. Tehát a nyereség/veszteség realizálásának napján érvényes MNB árfolyamot kell alkalmazni a forintosításnál.

Veszteség elhatárolási lehetőség – adókiegyenlítés

 • Az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem/veszteség alapján az adókiegyenlítés elszámolására a SZJA-törvény alapján van lehetősége.
 • A veszteség elszámolására csak az adóév vagy az azt megelőző két év ügyleti vesztesége esetén van mód, amelyre vonatkozóan rendelkezni kell az adókötelezettség megállapításához szükséges, az adóévben megkötött valamennyi ügylet minden adatát tartalmazó, névre kiállított igazolással.
 • Ha a magánszemély az adóévben vagy az adóévet megelőző évben, és/vagy az adóévet megelőző két évben ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó veszteséget ért el és azt a veszteség keletkezésének évéről szóló adóbevallásában feltüntette, akkor adókiegyenlítésre jogosult – egyszerűbben fogalmazva, az ellenőrzött tőkepiaci ügyleteken szerzett jövedelem szembeállítható a pl. részvényeken elszenvedett veszteséggel és fordítva, valamint a veszteség 2 évre elhatárolható.

A FOREX-ÜGYLETEK – nem ellenőrzött

 • Amennyiben az ügyletre vonatkozóan nem teljesülnek a felügyelethez kapcsolódó kritériumok, akkor az Szja tv. 67/A. §-ában foglalt kedvező szabályok nem alkalmazhatók, és az online platformon folytatott devizakereskedésből származó jövedelem az összevont adóalap részeként, a magánszemély egyéb jövedelmeként válik adókötelessé az Szja tv. 28. §-ában foglaltak szerint.
  • Az egyéb jövedelem szerinti adózásnál
   • a nyereségek és veszteségek nem állíthatók szembe egymással, és
   • adókiegyenlítés sem alkalmazható.
SZJASzocho

A devizacsere vagy FX swap üzlet

 • A devizacsere vagy FX swap üzlet egy adott devizapár egyidejű vétele és eladása azonos összegben, de különböző lejáratokra.
 • Gyakorlatilag egy spot és egy forward konverziós ügylet egyszerre történő megkötését jelenti.
 • A tranzakciók szempontjából csak annyi a lényeg, hogy az induló és a lejáró értéknapokonmilyen konverzió történik.

A devizacsere ügylet

 • Az ügylet lényege tehát, hogy egy adott deviza azonnali vagy határidős vételével vagy eladásával egyidejűleg egy ellentétes irányú, ugyanarra a devizára és összegre, egy távolabbi időpontra vonatkozó határidős ügylet megkötésére is sor kerül.
 • Természetesen az ügyletben szereplő bármelyik deviza lehet forint.

A devizacsere ügylet – szja

 • 65/B. §(1) Csereügyletből származó jövedelemnek minősül a számvitelről szóló törvény szerinti deviza-, tőke- és kamatcsere (swap) ügylet alapján a magánszemély által az adóévben megszerzett bevételnek (csereügyleti bevétel) – a kizárólag az adott ügylettel közvetlenül összefüggő – a magánszemélyt az adóévben terhelő igazolt kiadás(oka)t (csereügyleti kiadás) meghaladó része.
  • A csereügyleti kiadásnak a csereügyleti bevételt meghaladó összege csereügyleti veszteségnek minősül.

Csereügyletből származó jövedelem 65/B. §

 • Devizacsere 
 • Tőkecsere
 • Kamatcsere (swap) ügylet

csereügyleti bevétel

– csereügyleti kiadás

csereügyleti jövedelem/ csereügyleti veszteség

 • a kifizető az adóév végén ügyletenként állapítja meg

a kifizetőt adó(adóelőleg)-levonási kötelezettség nem terheli. A csereügyleti jövedelmet és annak adóját a jövedelmet szerző magánszemély az adóév végét követően ügyletenként állapítja meg, az adóévről benyújtandó bevallásában vallja be, valamint az adót a bevallás benyújtására előírt határidőig fizeti meg.


Egyéb pénzügyi befektetések is érdekelnek, kérem a teljes képzési anyagot a Pénzügyi befektetések adóztatása témakörében!

Képzésünkkel teljeskörűen, érthetően, gyakorlati példákon keresztül körbejárjuk a pénzügyi befektetések adózási kérdéseit a klasszikus banki befektetésektől kezdve, az értékpapír piaci és kölcsön ügyeleteken át a kriptovalutákig. A téma feldolgozását indokolja a hozzánk érkező kérdések sora mellett az is, hogy a jogértelmezési problémákból egyre több adóhatósági elmarasztalás keletkezik!

Mi mindent tud meg a videóképzésből?

 • A klasszikus banki befektetések hozamának adóztatása, különös tekintettel a belföldről és külföldről kapott kamatjövedelmekre.
 • A magyar forintban és a devizában denominált állampapírok hozamának (kamat, árfolyamnyereség) adóztatása.
 • A hitelviszonyt megtestesítő vállalati, banki értékpapírok (pl. kötvények) hozamának adóztatása.
 • Részvények hozamával kapcsolatos adóelszámolások (kamat, osztalék, árfolyamnyereség, értékpapír kölcsönzés, tőzsdei kereskedés, határidős ügyletek). A magánszemélyek esetén alkalmazható adókiegyenlítés.
 • A TBSZ számlák hozamával kapcsolatos adóelszámolások. A befektetési alapokkal, a deviza befektetésekkel és a devizakereskedelemmel kapcsolatban alkalmazandó adószabályok. Kriptovaluták hozamának adóztatása.
 • Az üzleti biztosítások, az önkéntes pénztári befizetések és hozamok, a kölcsönügyletek adózási szabályai.

www.konferenciaszervezo.hu