Iratkezelés – nem selejtezhető iratok

Díjmentes videó tanulmányunkban bemutatjuk, hogyan állapítható meg és mit jelent a nem selejtezhető iratok köre.


Iratkezelés – nem selejtezhető iratok

Lényegében kétfajta irat van

  • Selejtezhető.
  • Nem selejtezhető.
  • De eldönteni, hogy egy irat (hivatali ügyirat, és bármely egyéb keletkezett dokumentum) melyik kategóriába kerül, gyakran nehéz feladat

Nem selejtezhető iratok

  • Nem selejtezhető (maradandó értékű) irat meghatározásai

1970-1995 között használt fogalom

– A gazdasági, társadalmi, politikai, jogi, honvédelmi, tudományos, műszaki, művelődési vagy egyéb szempontból jelentős, történeti értékű iratokat levéltári anyagnak kell tekinteni és e törvényerejű rendelet szerint védelemben kell részesíteni.

1995 óta:

  • maradandó értékű irat: a gazdasági, társadalmi, politikai, jogi, honvédelmi, nemzetbiztonsági, tudományos, művelődési, műszaki vagy egyéb szempontból jelentős, a történelmi múlt kutatásához, megismeréséhez, megértéséhez, a közfeladatok folyamatos ellátásához és az állampolgári jogok érvényesítéséhez nélkülözhetetlen, más forrásból nem vagy csak részlegesen megismerhető adatot tartalmazó irat – (Ltv. 3. § j.)

Nem selejtezhető (maradandó) értékű irat és a selejtezhető értékű irat megkülönböztetése

Az irat értéke a benne foglalt adatok, tények jelentőségétől, vagyis a tartalomtól függ.

– a keletkeztető szerv alapvető      tevékenységét átfogóan tükrözik,

– új vagy egyetlen bizonyítékai egyes fontos eseményeknek,

– legjobban jellemeznek történetileg jelentős helyzetet,

– jelentős eseménynek, feladatnak az előkészítését vagy végrehajtását dokumentálják

Részletesebben…

– a szerv létesítésére, szervezetére és működésére vonatkozó alapvető fontosságú iratokat (alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat, ügyrend stb.),

– a politikai, gazdasági, tudományos, művelődési vagy egyéb szempontból jelentős történeti/maradandó értékű iratokat, a nemzetközi vonatkozású iratokat (együttműködési megállapodások), a jogszabályok előkészítésére vonatkozó iratokat.

 -az irattári tervben szereplő olyan tételeket, amelyeknek a szerv története szempontjából különös jelentőségük van (pl. rajz, kép, fénykép, hangrögzítés, stb.).

Ami nem maradandó értékű irat, az…
… selejtezhető!


Kérem a teljes képzési anyagot Iratkezelés, iratselejtezés a gyakorlatban témakörében!

Videókonferenciánk hasznos segítséget nyújt valamennyi költségvetési szerv iratkezelésért, iratselejtezésért felelős vezetője és dolgozója részére. A téma szakértője bemutatja a legaktuálisabb változásokat, az új technikai környezethez való alkalmazkodás lehetőségeit, az iratkezelés és a selejtezés teljes folyamatát. A képzés kitekint az elektronikus iratok várható selejtezési módjaira, valamint segítséget nyújt a GDPR-problémák kezeléséhez is.


www.konferenciaszervezo.hu