Közösségi szabályozás változásai az ÁFA kérdésében az elektronikus kereskedelemben

Számos változást hoz az idei évben a HÉA irányelvek változása, mely szerint az elektronikus kereskedelemben az adózást a vevő letelepedéséhez köti, ott kell az adót megfizetni, ahol a vevő letelepedett, ahol a vevő lakóhelye van. Nézzük pontosan mi változik!


Közösségi szabályozás változásai az ÁFA kérdésében az elektronikus kereskedelemben

Közösségi szabályozás változásai

 • Digitális egységes piac stratégia
  • Internetes termékek és szolgáltatások elérhetőbbé tétele az európai fogyasztók és vállalkozók számára
  • A digitális hálózatok és szolgáltatások prosperálásához szükséges körülmények és egyenlő versenyfeltételek megteremtése
  • Az európai digitális gazdaság növekedési potenciáljának maximalizálása
 • Héa irányelv módosítás fő célja: adminisztratív terhek csökkentése.
 • MOSS, OSS, IOSS -> BOSS
  • Elektronikus szolgáltatások
  • Távértékesítés
  • Kis értékű áru import
 • Határon átnyúló elektronikus kereskedelem ellenőrzése

Változások (2021)

 • IOSS: Import esetén 22 € alatt is adófizetési kötelezettség keletkezik
 • OSS: Távértékesítés értékhatára 10.000 € (egész EU)
 • Online piacterek felelőssége megjelenik
  • Adófizetés
  • Nyilvántartás vezetés
 • Elektronikus szolgáltatások értékhatára a 2019-ben bevezetett 100 ezer €-ról 10 ezer €-ra csökken
 • Korábbi bevallás módosítására az aktuális adóbevallásban lesz lehetőség
 • Bevallási határidő: adómegállapítási hónapot követő hónap vége

Nyilvántartás vezetési kötelezettség

 • a fogyasztás helye szerinti tagállam, amelynek területén a szolgáltatást nyújtják;
 • a nyújtott szolgáltatás típusa;
 • a szolgáltatásnyújtás időpontja;
 • az adóalap, a pénznem megadásával;
 • az adóalap esetleges további növelése vagy csökkentése;
 • az alkalmazott adómérték;
 • a fizetendő héa összege, a pénznem megadásával;
 • a teljesítés időpontja és a kapott ellenérték;
 • a szolgáltatásnyújtás teljesítése előtt kapott előlegek;
 • amennyiben számlakibocsátásra kerül sor, a számlán szereplő információk;
 • a szolgáltatás igénybevevőjének neve, amennyiben az az adóalany számára ismert;
 • a szolgáltatást igénybevevő letelepedési helyének, illetve állandó lakóhelyének vagy szokásos tartózkodási helyének meghatározására szolgáló információ.

Változások hatása

 • Adminisztrációs költség csökkenés
  • 2019: 6500 érintett vállalkozás, 13 millió €
  • 2021: 430 ezer érintett vállalkozás, 860 millió €
 • Adókiesés csökkenése
 • Adóhivatalok közötti együttműködés erősödése

Más érvek…


Kérem a teljes képzési anyagot az Elektronikus kereskedelem és adózás témakörében!


www.konferenciaszervezo.hu