Negatív saját tőke problémák – A hirtelen, gyors tőkevesztésre vonatkozó tőkevédelmi szabályok Kft-k és Rt-k esetében?

2020-ban már markánsan mutatkozott a probléma, számos cég szembesült a vírushelyzet következtében a negatív saját tőke következményeivel. Sajnos, a probléma még több céget érint 2021-ben, ezért foglalkoznunk kell ezzel az igen nehéz témával is. Ingyenes videó tananyagunkban most a hirtelen, gyors tőkevesztésre vonatkozó tőkevédelmi szabályokat mutatjuk be Kft-t és Rt-k esetében.


Negatív saját tőke problémák – A hirtelen, gyors tőkevesztésre vonatkozó tőkevédelmi szabályok Kft-k és Rt-k esetében?

A hirtelen, gyors tőkevesztésre vonatkozó tőkevédelmi szabályok: Kft-k esetében

Kft. [Ptk. 3:189. § a)-b) pont]

A taggyűlés kötelező összehívása

  • Az ügyvezető késedelem nélkül köteles összehívni a taggyűlést vagy annak ülés tartása nélküli döntéshozatalt kezdeményezni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha tudomására jut, hogy

a) a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent,

b) a társaság saját tőkéje a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent,

c) a társaságot fizetésképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette; vagy

d) ha vagyona tartozásait nem fedezi.

Felelősség: – ügyvezetésen, utána a tulajdonosokon

                            – számviteli szolgáltatók felelősségének kérdése

Kötelezettség: Döntés a taggyűlésen:

  • A tagoknak határozniuk kell pótbefizetés előírásáról, a törzstőke mértékét elérő saját tőke más módon való biztosításáról vagy a törzstőke leszállításáról; mindezek hiányában a társaság átalakulását, egyesülését, szétválását vagy jogutód nélküli megszüntetését kell elhatározni.

Végrehajtásért felelősek: a tulajdonosok

Határidő: ügyvezető tudomására jutásakor késedelem nélkül taggyűlés összehívása a társasági szerződés szerint.

  • 3 hónap határidő a végrehajtásra.

Ha a saját tőke a jegyzett tőke 50 %-a alá csökken és nincs intézkedés kötelező a tőkeleszállítás!

A hirtelen, gyors tőkevesztésre vonatkozó PTK szerinti tőkevédelmi szabályok: Rt-k esetében

Rt. (3:270. § )

A közgyűlés kötelező összehívásának esetei.

Az igazgatóság köteles nyolc napon belül – a felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett – a szükséges intézkedések megtétele céljából a közgyűlést összehívni vagy közgyűlés tartása nélkül történő határozathozatalt kezdeményezni, ha bármely tagjának tudomására jut, hogy

  • a) a részvénytársaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent;
  • b) a részvénytársaság saját tőkéje az alaptőke törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent;
  • c) a részvénytársaságot fizetésképtelenség fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette; vagy
  • d) a részvénytársaság vagyona a tartozásait nem fedezi.

Felelősség: igazgatóság bármely tagja, ha tudomására jut (számviteli szolgáltatók felelőssége)

Kötelezettség: Közgyűlés tartása, olyan határozat hozása, amely alkalmas a megjelölt okok megszüntetésére; vagy dönteniük kell a társaság átalakulásáról, egyesüléséről vagy szétválásáról.

Végrehajtásért felelősek: a tulajdonosok Határidő: Ha a közgyűlés befejezését követő három hónapon belül az összehívására okot adó, a saját tőkének a jegyzett tőke kétharmadára való csökkenése változatlanul fennáll, az alaptőkét le kell szállítani.


Kérem a teljes képzési anyagot a Negatív saját tőke problémák megoldási lehetőségei a PTK-val összhangban témakörében!


www.konferenciaszervezo.hu