Konferenciaszervező Tudásmenedzsment Kft. – Letölthető Szakmai Anyagok, kiadványok

Mit kell tudni a számlával egy tekintet alá eső okiratokról?

Ingyenes tanulmány

Az adóhatóság tapasztalatai szerint gyakorló vállalkozók is sok hibát vétenek a módosító, helyesbítő számlák, a javító számlák, az érvénytelenítő és sztornó számlák kiállítása során.
Díjmentesen videó előadásunkon Czöndör Szabolcs, a NAV Ellenőrzést Támogató Főosztály vezetője segít elkerülni a tipikus hibákat!

KÉREM AZ INGYENES TANULMÁNYT!

Szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás 2022

Ingyenes tanulmány

2022-ben számos adónem tekintetében várhatók alapvető változások. Ingyenes szakmai videóban mutatjuk be, hogy a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás területén milyen változások várhatók a 2022. évre.

KÉREM AZ INGYENES TANULMÁNYT!

Az ingatlan bérbeadás adózási kérdései

Ingyenes tanulmány

A vállalkozások ingatlan bérebadásának egyes adózási kérdései sok fejtörést okoznak cégvezetőknek, könyvelőknek egyaránt. Díjmentes videótanulmányunk bemutatja a bérbeadás adózási kérdéseit, különös tekintettel az ÁFA szabályokra, az időszakos elszámolású ügyletekre és azok részletszabályaira.

KÉREM AZ INGYENES TANULMÁNYT!

Családi gazdaságok 2021

Ingyenes tanulmány

Alapvetően változtak 2021-ben a családi gazdasági társaságokra vonatkozó szabályok. Ingyenes mini videó tanulmányunkból megtudhatja milyen új szabályok vonatkoznak 2021-től a családi gazdálkodókra, milyen nyilvántartási és adózási szabályok élnek 2021-től az őstermelők családi gazdaságára.

KÉREM AZ INGYENES TANULMÁNYT!

Közbeszerzési törvény 2021 – Változások a nemzeti eljárásrendben

Ingyenes tanulmány

Díjmentes videó tananyagunkban bemutatjuk a Kbt. nemzeti eljárásrendet érintő változásait. A módosítások érintik a kizáró okokat, alkalmassági követelményeket; változott az alacsony ár és az aránytalan vállalás vizsgálata, továbbá módosult az „5 ajánlattevős” eljárás a 300 M Ft alatti építési beruházásoknál.

KÉREM AZ INGYENES TANULMÁNYT!

A „home office” és a távmunka

Ingyenes tanulmány

Díjmentes videó tananyagunkban bemutatjuk a home office és a távmunka szabályait, valamint a kapcsolódó munkaidő-beosztás és nyilvántartás lehetőségeit.

KÉREM AZ INGYENES TANULMÁNYT!

Munkavállalók kiküldetéséhez kapcsolódó adózási kérdések

Ingyenes tanulmány

Díjmentes videó tananyagunkban bemutatjuk a munkavállalók kiküldetéséhez kapcsolódó adózási kérdéseket, kezdve a kettős adóztatás elkerülésének szabályaitól, az OECD modellezményen át a munkáltatók adózással kapcsolatos kötelezettségeinek ismertetéséig.

KÉREM AZ INGYENES TANULMÁNYT!

A kisvállalati adó alapját növelő – csökkentő tételek

Ingyenes tanulmány

Díjmentes videó tananyagunkban példákkal alátámasztva bemutatjuk a KIVA adó alapját növelő és csökkentő tételeket. Kitérünk a tőkekivonás, az osztalék, a pénztár, házipénztár, a nem vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő költségek, bírság és pótlék, behajthatatlannak nem minősülő követelések szabályaira a KIVA adóalappal összefüggésben!

KÉREM AZ INGYENES TANULMÁNYT!

Tipikus és atipikus foglalkoztatási formák a civil szervezetek életében

Ingyenes tanulmány

Díjmentes videó tanulmányunk segítséget nyújt a civil szervezetek részére a foglalkoztatási formák közötti választáshoz, az egyes jogviszonyokhoz kapcsolódó nyilvántartási, járulék- és bérfizetési kötelezettségek helyes értelmezéséhez és alkalmazásához. A tipikus foglalkoztatási formák mellett szó lesz önkéntesekről közösségi szolgálatról és közfoglalkoztatásról is.

KÉREM AZ INGYENES TANULMÁNYT!

A bérelt és a nyíltvégű lízingelt gépjárművekhez kapcsolódó adóelszámolások

Ingyenes tanulmány

Díjmentes videó tananyagunkban példákkal alátámasztva, teljeskörűen bemutatjuk a bérelt és a nyíltvégű lízingelt gépjárművekhez kapcsolódó adóelszámolásokat. Kitérünk a cégautóadó, a visszlízing, a külföldön bérelt személygépjárművekre, az áfa, a magánhasználat és még számos izgalmas kérdésre is…

KÉREM AZ INGYENES TANULMÁNYT!

Munkába járás költségtérítése – tömegközlekedés

Ingyenes tanulmány

Díjmentes videó tananyagunkban példákkal alátámasztva bemutatjuk a munkába járás költségtérítésének szabályait tömegközlekedéssel történő munkába járás esetén.

KÉREM AZ INGYENES TANULMÁNYT!

Futárszolgálat – halasztott fizetés elszámolása

Ingyenes tanulmány

Díjmentes mini videó tananyagunkban bemutatjuk, hogy halasztott fizetéssel történő értékesítés, konkrétan futárszolgálattal történő teljesítés esetén hogyan kell könyvelnünk a pénzmozgást a feladónál és a megrendelőnél.

KÉREM AZ INGYENES TANULMÁNYT!

FOREX kereskedelem adózása

Ingyenes tanulmány

A forex a világ legnagyobb és legjelentősebb piaca, jóval meghaladja az értéktőzsdék forgalmát. Mivel itthon is igen népszerű kereskedési forma lett, egy rövid szakmai tanulmányban bemutatjuk milyen adózási szabályok vonatkoznak a devizatőzsdén végzett ügyletekre.

KÉREM AZ INGYENES TANULMÁNYT!

A kriptovaluták hozamának adóztatása

Ingyenes tanulmány

A kriptovaluták rohamos térnyerését mi sem bizonyítja jobban, mint, hogy mára már Tesla autót vásárolhatunk vele, de ha ettől még nem is csillan fel a szemünk, a jövő tendenciáját kiválóan példázza, hogy olyan európai ország is van már, ahol benzinkúton tankolhatunk bitcoinnal… Díjmentes mini videó tananyagunk bemutatja, hogy a kriptovaluták hozamának adózására milyen szabályok vonatkoznak (legyen szó magánszemélyekről vagy éppen cégekről), egyáltalán adójogilag hogyan értelmezhetjük az ilyen típusú fizetési eszközöket, de kitérünk arra is, hogy melyik országban is adóztatják a nyereséget.

KÉREM AZ INGYENES TANULMÁNYT!

Társasági adóalapot növelő tételek

Ingyenes tanulmány

A 2020-as adóbevallás elkészítéséhez minden társaságnak tisztában kell lennie azzal, hogy milyen tételekkel kell számolni mint adóalapot növelő tételek Az alkalmazandó szabályokat bemutatjuk egy rövid szakmai videóban!

KÉREM AZ INGYENES TANULMÁNYT!

Új nettósítási szabályok a számviteli törvényben

Ingyenes tanulmány

Két új nettósítási szabállyal bővült a számviteli törvény, az új szabályok 2021-től már kötelezően alkalmazandók!
Az alkalmazandó új szabályokat bemutatjuk egy rövid szakmai videóban!

KÉREM AZ INGYENES TANULMÁNYT!

Idegen nyelvű bizonylatok, külföldről kapott számlák

Ingyenes tanulmány

Számos félreértés és bizonytalanság övezi az idegen nyelvű bizonylatok elszámolási szabályait, továbbá a külföldről kapott számlák kezelését, a kapcsolódó bizonylati szabályokat, miközben az ilyen bizonylatok köre egyre bővül.

Egy rövid szakmai videóban bemutatjuk, miként kell eljárni az idegen nyelvű bizonylatokkal és azt is, hogy milyen módon kezeljük a külföldről kapott számlákat!

KÉREM AZ INGYENES TANULMÁNYT!

Vezető tisztségviselő díjazása megbízási jogviszonyban

Ingyenes tanulmány

Díjmentes videó tananyagunk hasznos segítséget nyújt minden társas vállalkozónak! Részletesen, példákkal alátámasztva mutatjuk be, hogy a vezető tisztségviselőket megbízási jogviszonyban milyen juttatások illetik meg, milyen kedvezményekkel lehet és érdemes kalkulálni, jogviszonytól függően!

KÉREM AZ INGYENES TANULMÁNYT!

Elektronikus számla kiállítás – a legfontosabb kérdések!

Ingyenes tanulmány

Díjmentes videó tananyagunkban segítünk mindazoknak, akik elektronikus számla kiállítására szeretnének áttérni, abban gondolkodnak. A NAV főosztályvezetője mondja el Önöknek, hogy a számla kiállítói oldalról milyen kérdéseket érdemes magunknak feltenni az elektronikus számlázásra való áttérés előtt.

KÉREM AZ INGYENES TANULMÁNYT!

Negatív saját tőke problémák – A hirtelen, gyors tőkevesztésre vonatkozó tőkevédelmi szabályok Kft-k és Rt-k esetében?

Ingyenes tanulmány

2020-ban már markánsan mutatkozott a probléma, számos cég szembesült a vírushelyzet következtében a negatív saját tőke következményeivel. Sajnos, a probléma még több céget érint 2021-ben, ezért foglalkoznunk kell ezzel az igen nehéz témával is. Ingyenes videó tananyagunkban most a hirtelen, gyors tőkevesztésre vonatkozó tőkevédelmi szabályokat mutatjuk be Kft-t és Rt-k esetében.

KÉREM AZ INGYENES TANULMÁNYT!

Hogyan lesz egyéni vállalkozóból egyszemélyes Kft.?

Ingyenes tanulmány

Az egyéni vállalkozók 2019. júniusától térhetnek át társasági formára olya módon, hogy létrehoznak egyszemélyes Kft-t. A tevékenységét nem szüneteltető egyéni vállalkozó egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságot alapíthat, amely az egyéni vállalkozó jogutódjának minősül, és amivel az egyéni vállalkozói tevékenysége megszűnik. Mivel itt átalakulás és nem megszűnés történik, számos kötelezettség merül fel az átalakulás során, ezeket vesszük sorra díjmentes videó tananyagunkban.

KÉREM AZ INGYENES TANULMÁNYT!

Közösségi szabályozás változásai az ÁFA kérdésében az elektronikus kereskedelemben

Ingyenes tanulmány

Számos változást hoz az idei évben a HÉA irányelvek változása, mely szerint az elektronikus kereskedelemben az adózást a vevő letelepedéséhez köti, ott kell az adót megfizetni, ahol a vevő letelepedett, ahol a vevő lakóhelye van. Díjmentes videótananyagban megmutatjuk, hogy pontosan mi változik!

KÉREM AZ INGYENES TANULMÁNYT!

A CSOPTA választásának feltételei

Ingyenes tanulmány

Komoly kihívást jelent a vállalatcsoportoknak az adóoptimalizációs lehetőségek feltárása. Az adótervezés területén – a cégcsoportokat illetően – újabb kihívás, újabb lehetőség jelent meg. Ingyenes tanulmányunkban a csoportos társasági adóalanyiság (CSOPTA) választásának feltételeit mutatjuk be, segítve a mérlegelést abban, hogy érdemes-e elindulni ilyen irányba vagy sem.

KÉREM AZ INGYENES TANULMÁNYT!

INGYENES TANULMÁNY
Számlázzunk, de hogyan?

Minden gazdálkodó, vállalkozó számláz. Így, vagy úgy, de számláz. Azt gondolnánk, nem kérdés, hogy minden számla kiállító tudja mi az a díjbekérő, az előlegszámla, vagy éppen végszámla. Nos, ez sajnos nem így van. Van, aki tudni véli, de nem helyesen alkalmazza. Van, aki nem is tudja, ezért aztán helyesen alkalmazni esélye sincs.

Ebben az útmutatóban bemutatjuk a legfontosabb tudnivalókat díjbekérőről, előlegszámláról, gyűjtőszámláról és végszámláról. Kevésbé fájdalmas megérteni, megtanulni és helyesen alkalmazni, mint bírságot fizetni!

Te tudod a választ a legfontosabb kérdésekre?

  • Díjbekérő vs. számla?
  • Miben különbözik a díjbekérő az előleg számlától?
  • Könyvelni kell a díjbekérőt? Van áfabeli hatása a díjbekérőnek?
  • Számla vs. nyugta?
  • Előlegszámlát mikor és miről lehet kiállítani?
  • Előlegszámla vs. végszámla?
  • Hogyan változik a NAV felé teljesítendő számla adatszolgáltatási kötelezettség 2021-től?
  • Gyűjtőszámla mikor és mire állítható ki!

Van segítség! Egy ingyenes útmutatóban bemutatjuk Neked a legfontosabb tudnivalókat a díjbekérőről, előlegszámláról, végszámláról és gyűjtőszámláról.Ha számlát állítasz ki biztos, hogy tudnod kell a választ a fenti kérdésekre.

KÉREM AZ INGYENES TANULMÁNYT!