Vezető tisztségviselő díjazása megbízási jogviszonyban

Díjmentes videó tananyagunk hasznos segítséget nyújt minden társas vállalkozónak! Részletesen, példákkal alátámasztva mutatjuk be, hogy a vezető tisztségviselőket megbízási jogviszonyban milyen juttatások illetik meg, milyen kedvezményekkel lehet és érdemes kalkulálni, jogviszonytól függően!


Vezető tisztségviselő díjazása megbízási jogviszonyban

A gazdasági társaság társas vállalkozónak nem minősülő vezető tisztségviselője – Tbj. 6. § (2)

 • A Ptk. rendelkezései szerint a társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő – a társasággal kötött megállapodása szerint – megbízási jogviszonyban is elláthatja [Ptk. 3:112. §].
 • A gazdasági társaság ügyvezetését ellátó vezető tisztségviselő, aki nem tagja a társaságnak, biztosítottnak minősül, ha díjazása eléri a minimálbér 30 százalékát, illetőleg naponta annak harmincad részét.

TB járulék: 18,5%

Megbízási díj tulajdonosnak nem minősülő ügyvezetőknél – Nem tag

 • Abban az esetben, ha a megbízott ügyvezető nem tulajdonosa (résztulajdonosa) a vállalkozásnak, akkor a megbízási jogviszony megáll.
 • A megbízási díj összege a felek megállapodásán múlik, erre jogszabályi előírás nincs.
 • Ebből következi, hogy a megbízási díj összege lehet nulla forint is.

Külsős megbízott – díjazás nélkül

 • Ha „külsős” (nem tulajdonos tag) személy látja el az ügyvezetést, akkor az ingyenes megbízás semmilyen adó- vagy járulékfizetési kötelezettséggel nem jár.

A megbízási díj – 30% szabály

 • A nulla forinttól eltérő megbízási díj összege bármekkora lehet.
 • Arra azonban figyelni kell, hogy amennyiben a megbízási díj jövedelme (nem a bruttó összege) nem haladja meg a minimálbér 30 százalékát vagy egy napra jutó egy harmincadát, akkor biztosítottság nem keletkezik.
 • Ebből az következik, hogy csak személyi jövedelemadót kell levonni.

PÉLDA:

 • Tegyük fel, hogy a megbízási díj összege bruttó 50 000 forint/hó.
 • Az ügyvezető 10% költségátalányt vesz figyelembe.
 • Az ügyvezető nem minősül kiegészítő tevékenységet végzőnek.

Ha több megbízási jogviszonya van, akkor csak egyféle költségelszámolási mód lehetséges.

Bruttó megbízási díj50 000
Megbízási díj jövedelme (50 000 x 0,9 = 45 000) < (161 000 x 0,3 = 48 300)45 000
Levonandó személyi jövedelemadó (45 000 x 0,15)6 750
Levonandó Tb járulék (nem keletkezik biztosítottság)0
Munkáltató által fizetendő szociális hozzájárulási adó (45 000 x 0,155)6 975
Munkáltató által fizetendő szakképzési hozzájárulás (45 000 x 0,015)675

Az ügyvezető nyugdíjas

Bruttó megbízási díj50 000
Megbízási díj jövedelme (50 000 x 0,9 = 45 000) < (161 000 x 0,3 = 48 300)45 000
Levonandó személyi jövedelemadó (45 000 x 0,15)6 750
Levonandó Tb járulék (nem biztosított)0
Munkáltató által fizetendő szociális hozzájárulási adó (nincs)0
Munkáltató által fizetendő szakképzési hozzájárulás (nincs)0

PÉLDA:

 • Tegyük fel, hogy a megbízási díj összege bruttó 100 000 forint/hó.
 • Az ügyvezető 10% költségátalányt vesz figyelembe.
 • Az ügyvezető nem minősül kiegészítő tevékenységet végzőnek.
Bruttó megbízási díj100 000
Megbízási díj jövedelme (100 000 x 0,9 = 90 000) > (161 000 x 0,3 = 48 300)90 000
Levonandó személyi jövedelemadó (45 000 x 0,15)13 500
Levonandó Tb járulék (100 000 x 0,9 x 0,185)16 650
Munkáltató által fizetendő szociális hozzájárulási adó (100 000 x 0,9 x 0,155)13 950
Munkáltató által fizetendő szakképzési hozzájárulás (100 000 x 0,9 x 0,015)1 350

Az ügyvezető nyugdíjas

Bruttó megbízási díj100 000
Megbízási díj jövedelme (100 000 x 0,9 = 90 000) > (161 000 x 0,3 = 48 300)90 000
Levonandó személyi jövedelemadó (90 000 x 0,15)13 500
Levonandó Tb járulék (nem biztosított)0
Munkáltató által fizetendő szociális hozzájárulási adó (nincs0
Munkáltató által fizetendő szakképzési hozzájárulás (nincs)0

Az adószámos magánszemély (ő nem vállalkozó)

 • Előfordulhat olyan eset, hogy a magánszemély adószámos magánszemélynek minősül és számlát ad.
 • Amennyiben nem minősül vállalkozónak, akkor a megbízási díj számfejtése az előzőeknek megfelelően alakul.

PÉLDA:

 • Tegyük fel, hogy a megbízási díj összege bruttó 100 000 forint + 27% áfa
 • Az ügyvezető 10% költségátalányt vesz figyelembe.
 • Az ügyvezető nem minősül kiegészítő tevékenységet végzőnek.
Bruttó megbízási díj100 000
Megbízási díj jövedelme (100 000 x 0,9 = 90 000) > (161 000 x 0,3 = 48 300)90 000
Levonandó személyi jövedelemadó (90 000 x 0,15)13 500
Levonandó Tb járulék (100 000 x 0,9 x 0,185)16 650
Munkáltató által fizetendő szociális hozzájárulási adó (100 000 x 0,9 x 0,155)13 950
Munkáltató által fizetendő szakképzési hozzájárulás (100 000 x 0,9 x 0,015)1 350

+27% ÁFA is fizetendő

A gazdasági társaság társas vállalkozónak minősülő vezető tisztségviselője – Megbízási jogviszony

 • A betéti társaság, a közkereseti társaság és a korlátolt felelősségű társaság természetes személy tagjai társas vállalkozónak minősülnek, ha a társaság ügyvezetését nem munkaviszony alapján látják el.
 • Kivételt képez ez alól, ha a személyes közreműködésre tekintettel a vezető tisztségviselő
  társas vállalkozónak minősül.

Megbízási díj közterhei tulajdonosnak (tagnak) minősülő ügyvezetőknél, ha más tevékenységük következtében nem minősülnek közreműködő tagnak

 • Arra a tagra, aki a vezető tisztségviselés tekintetében társas vállalkozóvá válik, így a főtevékenysége is a vezető tisztségviselés, kötelezően nem lehet előírni a legalább a garantált bérminimum utáni járulékfizetést tekintettel arra, hogy nincs olyan jogszabály, amely a vezetői tisztségviselést szakképzettséget igénylő tevékenységnek minősítené.

Minimum a minimálbér!Társadalombiztosítási járulék 18,5%, 2020.07.01-től

Ügyvezető tagi jogviszonyban – járulék

 • Nincs minimum járulékfizetési kötelezettsége a vállalkozónak, illetve a vállalkozásnak, ha a vállalkozó
  • táppénzben, baleseti táppénzben,
  • csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban, gyermekgondozási díjban, gyermeknevelési támogatásban részesül,
  • gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül, kivéve, ha a díj fizetésének időtartama alatt vállalkozói tevékenységét személyesen folytatja,
  • katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona,
  • fogvatartott,
  • ügyvédként, szabadalmi ügyvivőként, közjegyzőként kamarai tagságát,
  • egyéni vállalkozói tevékenységét szünetelteti.

Ügyvezető tagi jogviszonyban – szocho

 • Az egyéni, illetve társas vállalkozó havi minimális szociális hozzájárulási adóalapja változatlan, vagyis a minimálbér vagy a garantált bérminimum 112,5 százaléka, tehát a járulékalap és a szociális hozzájárulási adóalap továbbra is eltérhet egymástól.

PÉLDA:

 • Tételezzük fel, hogy egy magyar magánszemély 40 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkezik egy korlátolt felelősségű társaságban.
 • A magánszemély megbízási szerződés keretében ügyvezetői feladatokat lát el.
 • Más tevékenysége és más jogviszonya nincs.
 • Az ügyvezető díjazása bruttó 1 millió forint/hó.
 • A magánszemély főfoglalkozású vállalkozónak minősül.
Ügyvezetői díjazás (személyes közreműködés díjazása)1 000 000
Személyi jövedelemadó (1 000 000 X 0,15)150 000
Társadalombiztosítási járulék (1 000 000 X 0,185)185 000
Szociális hozzájárulási adó (1 000 000 X 0,155)155 00
Szakképzési hozzájárulás (1 000 000 X 0,015)15 000

Ügyvezetői nyugdíjas közreműködő tag

Ügyvezetői nyugdíjas közreműködő tag
Ügyvezetői díjazás (személyes közreműködés díjazása)1 000 000
Személyi jövedelemadó (1 000 000 X 0,15)150 000
Társadalombiztosítási járuléknincs
Szociális hozzájárulási adó
Szakképzési hozzájárulás

Feltételezzük, hogy az ügyvezető díjazása bruttó 150 000 forint/hó. A magánszemély főfoglalkozású vállalkozónak minősül

Ügyvezetői díjazás  < minimálbér (jelenleg 161 000 forint)150 000
Személyi jövedelemadó (150 000 x 0,15)22 500
Társadalombiztosítási járulék (161 000 x 0,185)29 785
Szociális hozzájárulási adó (161 000 x 1,125 x 0,155)28 074
Szakképzési hozzájárulás (161 000 x 1,125 x 0,015)2 717

Feltételezzük, hogy az ügyvezető díjazása bruttó 150 000 forint/hó. Az ügyvezető többes jogviszonyos

Ügyvezetői díjazás (személyes közreműködés díjazása)150 000
Személyi jövedelemadó (150 000 x 0,15)22 500
Társadalombiztosítási járulék (150 000 x 0,185)27 750
Szociális hozzájárulási adó (150 000 x 0,15)23 250
Szakképzési hozzájárulás (150 000 x 0,15)2 250

Feltételezzük, hogy az ügyvezető díjazása bruttó 150 000 forint/hó. Az ügyvezető nyugdíjas

Ügyvezetői díjazás (személyes közreműködés díjazása)150 000
Személyi jövedelemadó (150 000 x 0,15)22 500
Társadalombiztosítási járuléknincs
Szociális hozzájárulási adó
Szakképzési hozzájárulás

A többes jogviszony

 • A minimális járulékfizetési kötelezettségnek (valamennyi egyidejűleg fennálló munkaviszonyban) akkor is eleget kell tenni, ha az érintett többes jogviszonyban áll.
 • Például, ha egy kft. tulajdonos tagja a társaságban részmunkaidőben munkaviszony keretében (minimálbér 30%) végez munkát, míg az ügyvezetést ingyenes megbízási jogviszony (minimálbér) keretében látja el, ami alapján társas vállalkozó), akkor egyidejűleg két jogcímen kell minimális járulékfizetési kötelezettséget teljesítenie.

A többes vállalkozói jogviszony

Szja egyéni vállalkozóTársas vállalkozóEgyéni vállalkozásában főfoglalkozású, de dönthet másképpen is
Katás egyéni vállalkozóTársas vállalkozóTársas vállalkozóként főfoglalkozású
Társas vállalkozóMásik cégben is társas vállalkozóDönthet, hogy melyikben főfoglalkozású
Tao társas vállalkozóKiva alatti társas vállalkozóDönthet, hogy melyikben főfoglalkozású

Kérem a teljes képzési anyagot A vezető tisztségviselők javadalmazásával kapcsolatos adó és járulékszabályok témakörében!


www.konferenciaszervezo.hu