A bérelt és a nyíltvégű lízingelt gépjárművekhez kapcsolódó adóelszámolások

Díjmentes videó tananyagunkban példákkal alátámasztva, teljeskörűen bemutatjuk a bérelt és a nyíltvégű lízingelt gépjárművekhez kapcsolódó adóelszámolásokat. Kitérünk a cégautóadó, a visszlízing, a külföldön bérelt személygépjárművekre, az áfa, a magánhasználat és még számos izgalmas kérdésre is…


A bérelt és a nyíltvégű lízingelt gépjárművekhez kapcsolódó adóelszámolások

A gépjárműbérlet és a nyílt végű pénzügyi lízing

 • Az intézményi autók magáncélú használata esetében a bérlet áfája teljes egészében nem helyezhető levonásba.
 • Az áfában vélelmezett magáncélú használat nincs, tehát minden esetben vizsgálni kell, hogy volt-e tényleges magáncélú használat az áfa alanyisággal és levonási joggal rendelkező költségvetési szervnél.
 • Az áfában a munkába járás is magáncélú használatnak minősül.
 • A magáncélú használattal miatti két eset:
  • amennyiben a munkáltató nem kér térítést a magáncélú használatért munkavállalójától, akkor a magáncélú utakra jutó áfa nem helyezhető levonásba.
  • amennyiben a munkáltató térítést kér a gépjármű magáncélú használatáért, akkor ezt áfásan kell kiszámlázni és az áfa teljes összege levonásba helyezhető. Arra azonban ügyelni kell, hogy a térítés összegétől függetlenül az áfa alapját fel kell korrigálni a piaci bérleti díj szintjére.

A lízing – cégautóadó

 • Ha a magyar hatósági nyilvántartásban szereplő személygépkocsit pénzügyi lízingbe adják, akkor a cégautóadót a lízingbe vevőnek kell megfizetnie.
 • Kivételt képez az eset, ha a lízingbe vevő:
  • átalányadózó egyéni vállalkozó,
  • a kisadózó vállalkozások tételes adója alá tartozó egyéni vállalkozó,
  • tételes átalányadózó magánszemély,
  • olyan magánszemély, aki a bevételével szemben gépjármű költséget nem számol el.

A visszlízing

 • A visszlízing lényege, hogy a gépjármű tulajdonosa a gépjárművét eladja egy vevőnek és azonnal vissza lízingeli.
 • Ebben az esetben tulajdonjog átszállása miatt a cégautóadó fizetésének kötelezettsége is átszáll a vevőre, de a pénzügyi lízing miatt visszaszáll a lízingbe vevőre, a mennyiben az a személygépjárművel kapcsolatban költséget számol el.

A személygépkocsi bérbeadása

 • Belföldi rendszámmal ellátott személygépjármű bérbeadása esetén a gépjármű tulajdonosa a cégautóadó alanya függetlenül attól, hogy a bérbeadás éven belüli, éven túli vagy határozatlan időtartamú.
 • A bérbe vevőnem fizet (a bérleti díj költségkénti elszámolása ellenére sem) cégautóadót.
 • A bérbeadó a bérbe vevőre átháríthatja a cégautóadót.
 • Ebben az esetben a cégautóadó áfa alapot képez.

Külföldön bérelt személygépkocsi áfája rövid távú bérbeadás – max. egybefüggően 30 nap

 • A magyar vállalkozás néhány napra személygépkocsit bérel külföldön.
 • A bérelt személygépkocsit külföldi helyszínen adják át.
 • Ebben az esetben az eltérő tagállami autókölcsönző vállalkozások a magyar vállalkozásnak az forgalmi adó felszámításával állítják ki a számlájukat.

A külföldi autókölcsönző vállalkozás által felszámított forgalmi adót a belföldi bérlő vállalkozás áfavisszatéríttetési eljárás keretében az ’ELEKAFA nyomtatványon visszakérheti (tagállami bontásban).

Külföldön üzembe helyezett gépjármű

 • Külföldön nyilvántartásba vett személygépkocsi esetén az adó alanya az a személy vagy szervezet, aki, vagy amely a személygépkocsi után költséget számol el.
 • Tételezzük fel, hogy egy bécsi székhellyel rendelkező anyavállalat egy Ausztriában üzembe helyezett, osztrák rendszámmal ellátott személygépkocsit ingyenes használatba ad a magyar leányvállalatának.
 • A gépjármű nem minősül környezetkímélőnek.
 • A személygépkocsi üzemben tartásával kapcsolatos költségeket Magyarországon számolják el.
 •  Ebben az esetben cégautóadó fizetési kötelezettség keletkezik Magyarországon

Gépjármű bérbevétele – áfa  

 • Az Áfa tv. 259. § 4. pontja értelmében pedig bérbevételnek minősül a bérleti szerződésen alapuló jogviszony mellett minden olyan egyéb jogviszony is, amelynek tartama alatt a jogosult az ellenérték egészét vagy túlnyomó részét a termék időleges használatáért téríti vagy téríteni köteles a kötelezettnek.
 • Nyílt végű lízing is.
BérbeadásNyíltvégű lízing

Nincs magánhasználat

 • Amennyiben a bérelt személygépkocsinak egyáltalán nincs üzleti használata, akkor a bérleti díj áfa tartalmának még az 50%-át sem lehet levonni.
 • Ezért egy- két üzleti út részletes dokumentálásával szükséges igazolni, hogy a személygépkocsit egyáltalán bevonta a gazdasági tevékenységébe az adóalany.

Áfás/nem áfás tevékenységhez

 • Az áfatörvény 124. § (4) bekezdésében foglalt 50 százalékos levonási tilalom alkalmazása során az adóalany az általa használt személygépkocsival kapcsolatban – figyelemmel az áfatörvény 120. §-ának szabályára – elsősorban azt köteles vizsgálni, hogy az érintett személygépkocsi bármilyen mértékben szolgálja-e az adóalany adólevonásra jogosító gazdasági tevékenységét.
 • Ha igen, akkor a továbbiakban a személygépkocsi gazdasági tevékenység körében való használatának a tényleges mértékét nem szükséges külön út- vagy egyéb nyilvántartással alátámasztani, hanem az adólevonásra jogosító gazdasági tevékenységhez történő használat tényének megfelelő igazolása mellett – az adóalany (függetlenül a gazdasági és a magánhasználat tényleges arányától) az áfatörvény 124. § (4) bekezdésében megjelenő, 50 százalékos levonási tilalmat alkalmazza

Cégautó üzleti célú használata

 • Cégautó üzleti célú használata – Ellenben a másik végpont, ha 100%-ban céges ügyben, kizárólag gazdasági tevékenységre használjuk a járművet.
 • Ebben az esetben érdemes gondosan vezetni az útnyilvántartást (legyen az tételes vagy GPS rendszerű), mert a havi lízingdíj ÁFÁ-ja teljes mértékben levonható.

Munkába járás – magánhasználat

 • Már az is magánhasználatnak minősül, ha a dolgozó munkába járáshoz használja a gépkocsit.
  • Azzal önmagában nem küszöböljük ki a magánhasználatot, ha a szabályzatunkban kizárjuk a gépkocsival történő munkába járás lehetőségét.
  • Tényszerűen utólag bizonyíthatóan kell megvalósulnia annak, hogy a gépkocsit nem viszik haza.
  • Ez akkor valósuk meg, ha a cég a székhelyén, telephelyén tartja a gépkocsit, és dokumentációval igazoltan csak akkor lehet felvenni, ha a munkavállaló a cég érdekében felmerülő üzleti útra használja.

Magáncélú használat ellenérték kérése mellett

 • Ha az adóalany az 50 százalékos diktált hányadot alkalmazza (tételesen nem támasztja alá az üzleti és a magáncélú használatot), úgy az általa bérbevett személygépkocsi előzetesen felszámított áfáját abban az esetben helyezheti teljes mértékben levonásba (feltételezve, hogy az üzleti tevékenysége kizárólag adólevonásra jogosító tevékenység), ha az általa a személygépkocsi bérbeadója részére megtérített vagy megtérítendő ellenérték legalább 50 százalékát a munkavállalókkal megtérítteti (továbbszámlázza).

Magáncélú használat ellenérték kérése mellett

 • ha az adóalany a magánhasználatért ellenértéket szed a használó magánszemélytől.
 • Az egyértelmű, hogy a beszedett ellenértéket ki kell számlázni, hiszen ez adóköteles szolgáltatásnak minősül.
 • A szolgáltatásról az Áfa tv. szabályainak megfelelő, személyre szóló számlát (ha a fizetésből vonják le), de legalább nyugtát (ha a pénztárba készpénzben fizetik be) kell kiállítani, nem elégséges, ha belső nyilvántartást vagy összevont elszámolást készítenek erről.

Áfa levonás

 • Több autó bérbevétele esetén autónként lehet dönteni az Áfa levonás módszeréről.
 • Fontos: Az autónkénti elszámoláshoz viszont szükséges, hogy a lízing szerződésben külön gépkocsinként szerepeljenek a fizetendő lízing díjak.
 • Az e tárgyban kiadott adóhatósági tájékoztató lehetővé teszi, hogy személygépkocsinként (sőt ugyanazon személygépkocsi esetében bevallási időszakonként) eltérő eljárást alkalmazzanak az adóalanyok, azaz a választást autónként és időszakonként meg lehet tenni.
 •  Például az üzletkötők által használt autókra az általános szabályokat alkalmazva útnyilvántartással igazoltan adott esetben a bérleti díjnak 50%-nál nagyobb hányadát le lehet vonni, míg a juttatási jellegű autóknál az 50%-os diktált levonási hányadot lehet alkalmazni, ami nem igényel útnyilvántartást.

A gépjármű bérbeadás – áfa

 • Ha a bérbeadás időtartama a 30 napot meghaladja, akkor a teljesítési hely meghatározására a főszabályt kell alkalmazni, aminek értelmében az a hely minősül teljesítési helynek, ahol a megrendelő gazdasági céllal letelepedett. Ettől kezdve tehát, ha egy Magyarországon gazdasági céllal letelepedett társaság más tagállambeli cégtől vesz bérbe gépkocsit, teljesítési helynek akkor is Magyarországot kell tekinteni, és ilyenkor is magyar áfa kerül felszámításra. 

PÉLDA:

 • Ha például egy magyar vállalkozás munkavállalója a hamburgi reptéren személygépkocsit bérel három napra, akkor e szolgáltatás teljesítési helye Németország, mivel a bérelt személygépkocsit a kölcsönző vállalkozás a hamburgi reptéren bocsátotta a munkavállaló rendelkezésére.
 • Ennek okán a bérbeadó helyi áfa felszámításával állítja ki a bérleti díjról a számlát.
 • A fent említett teljesítési hely szabály miatt a bérlő vállalkozásnak nem keletkezik áfafizetési kötelezettsége Magyarországon.
 • A külföldi autókölcsönző vállalkozás által felszámított forgalmi adót a belföldi bérlő vállalkozás áfavisszatéríttetési eljárás keretében az ’ELEKAFA nyomtatványon visszakérheti.

Hosszú távú bérbeadás – áfa

 • A teljesítés helye az a hely, ahol a szolgáltatás igénybe vevője letelepedett.
  • nem adóalanyok esetében: lakóhely vagy szokásos tartózkodási hely
  • adóalanyok esetén: székhely

Folyamatos bérleti szerződés alapján időszakos elszámolás szabályai szerint kell számlázni az ügyletet.

Egy szlovák vállalat ad bérbe gépjárművet magyar székhelyű társaságnak

 • Az időtartam és a birtokba adás helye szerint az alábbiak szerint kell kiállítani a számlát:
  • 20 napra szól a bérlet, az autó átadása Magyarországon történik: magyar ÁFA-s számlát kell kibocsátani
  • 40 napra szól a bérlet, az autó átadása Magyarországon történik: közösségi szolgáltatás áfamentesen
  • 20 napra szól a bérlet, az autó átadása Szlovákiában történik: szlovák ÁFA-s számlát kell kibocsátani
  • 40 napra szól a bérlet, az autó átadása Szlovákiában történik: közösségi szolgáltatás áfamentesen

A kaució

 • A bérleti díjhoz szorosan kapcsolódik a kaució témakör is, mivel szerződéskötéskor gyakran felmerül.
 • A kaució átadásakor vizsgálni kell, hogy a bérleti időszak végén – vagy, ha kár keletkezik, akkor akár közben – a fizetett kaució beszámítható-e a bérleti díj ellenértékébe? Ha ily módon a kaució ellenértéknek minősülhet, akkor áfásan kell számlázni, egyébként elegendő egy számviteli bizonylat kiállítása is.

Kérem a teljes képzési anyagot a gépjárművekkel kapcsolatos költségelszámolások témakörében!

Videóképzésünk teljeskörűen felkészít a gépjárművekkel kapcsolatos költségelszámolási feladatokra. A képzés résztvevői megismerik a gépjárművek eltérő besorolását az egyes adótörvényekben, a vásárolt, valamint a bérelt és a lízingelt gépjárművek költségelszámolásának adóvonzatát. Bemutatjuk a szervizköltségek elszámolásának adóvonzatát, az üzemanyag és az egyéb kapcsolódó költségek elszámolásának módját, adóvonzatát. A résztvevők megismerik továbbá:

 • a magáncélú használatba adott gépjárművek (személy, teher) kapcsolódó adóelszámolásnak szabályait;
 • a bizonylatolás szabályait;
 • a munkába járáshoz használt gépjárműköltség megtérítésére vonatkozó előírásokat;
 • az önálló tevékenységhez használt gépjárművek költségelszámolását;
 • a hivatali úthoz használt magánszemély tulajdonában lévő gépjárművek költségtérítési lehetőségeit; továbbá
 • a belföldi és a külföldi kiküldetéshez használt gépjárművekkel kapcsolatos kötelezettségeket és lehetőségeket.

www.konferenciaszervezo.hu