online_class_icon

Online képzések

Részletek
online_support_icon

Konferenciák, tantermi képzések

Részletek
lifetime_class_icon

Egyedi, kihelyezett képzések

Részletek

KONFERENCIÁK, TANTERMI KÉPZÉSEK

Eseménynaptár

<< 2021 nov >>
hkscpsv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Év végi zárás, következő évi nyitás a költségvetési szervek gyakorlatában

30 nov

Év végi zárás, következő évi nyitás a költségvetési szervek gyakorlatában 2021. november 30. kedd 9:30...

09:30 - 13:00

Végrehajtás a birtokvédelemben

02 dec

Végrehajtás a birtokvédelemben 2021. december 2. csütörtök 9:30 – 15:00 Dr. Kajó Cecília és Gaál...

09:30 - 15:00

Telepi ügyek – Mindent az ipari hatósági hatáskörről

07 dec

Telepi ügyek – Mindent az ipari hatósági hatáskörről 2021. december 7. kedd 9:30 – 13:00...

09:30 - 13:00

ÁFA adólevonási joggyakorlás és fordított adózás aktuális kérdései – 2021. december 08.

08 dec

ÁFA adólevonási joggyakorlás és fordított adózás aktuális kérdései - 2021. december 08. 2021. december 8....

09:30 - 13:00

Az éves költségvetési beszámoló összeállításának kiemelt kérdései

09 dec

Az éves költségvetési beszámoló összeállításának kiemelt kérdései 2021. december 9. csütörtök 9:30 – 13:00 Lukács...

09:30 - 13:00

Önköltségszámítás a gyakorlatban, kalkulációs esettanulmányokkal

10 márc

Önköltségszámítás a gyakorlatban, kalkulációs esettanulmányokkal 2022. március 10. csütörtök 9:30 – 15:00 Horváth Józsefné előadásában...

09:30 - 15:00

ONLINE KÉPZÉSEK

Jelenleg elérhető videó/online konferenciák

Aktuális kérdések az önkormányzatok környezetvédelmi, vízügyi igazgatási feladataival összefüggésben

Hiánypótló képzésünk gyakorlati segítséget nyújt az önkormányzatok környezetvédelmi, vízügyi igazgatási, hulladékgazdálkodási, zajvédelmi feladatainak ellátásához.

Gondnoksági perek kihívásai és tapasztalatai az új Pp. tükrében

Hiánypótló képzésünk gyakorló bíró előadásában enged betekintést a gondnoksági perek speciális kérdéseibe. Képzésünkön szó lesz a gyámhatósági és a hozzátartozói perindításról, a megelőző intézkedésekről, a keresetlevél tartalmáról. Felkészült oktatónk bemutatja az idézés és tájékoztatás tartalmát, a bizonyítási eljárás sajátosságait, az ítélet tartalmi elemeit és kitér a gondnokság alá helyezés módosítására, megszüntetésére, felülvizsgálatára is.

A települési önkormányzat jegyzője gyámhatósági hatáskörébe tartozó eljárások

Hiánypótló képzésünk gyakorlati segítséget nyújt az önkormányzatok gyámhatósági eljárásainak lefolytatásához, a gyermekvédelmi kedvezmények, valamint a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapításához.

Számlázás aktuális kérdései, típushibák, egyedi esetek konzultációs megbeszélése

A számla adattartalmát, a számlakiállítás folyamatait a számlaadat-szolgáltatást megelőzően nagyon sok vállalkozás nem tekintette nagyon lényeges kérdésnek. Az adatszolgáltatási kötelezettség ebben jelentős változásokat hozott, mivel az adóhivatal már rendszerszerű módon lát rá a vállalkozások által kiállított számlákra, azok adattartalmára. A korábbinál így sokkal nagyobb fontosságúvá vált az, hogy a számlák adattartalma az áfa törvény szempontjából megfelelő legyen.
Az előadás a számlázás alapjaitól elindulva ismerteti az áfa törvényben szereplő elvárásokat, azok értelmezését és gyakorlati problémáit. A számla, módosító és érvénytelenítő számlán túlmenően választ kaphatunk olyan kérdésekre is, mint például mit kell tenni, ha a vevő előlegként többet fizetett, mint az értékesítés teljes összege, vagy például mire kell figyelni egy időszaki elszámolású ügyletnél a számla változtatásánál. Az előadás végén pedig a számlakiállítás technikáival kapcsolatos egyedi kérdések kerülnek átbeszélésre.

Házassági bontóperek tapasztalatai az új Pp. alapján

Hiánypótló képzésünk betekintést enged a házassági bontóperek bírói tapasztalataiba, segítve ezzel a perindítást az érdemi tárgyalásra való felkészülést. Képzésünk kitár a házassági per és a házassági vagyonjog kapcsolatára is.

Az ingatlanokhoz fűződő jogok érvényesítésével kapcsolatos bírósági gyakorlat

Az ingatlan a magánjogi jogviszonyok egyik legfontosabb tárgya. Gyakran alakul ki vita az ingatlanok tulajdonjoga, bérlete, végrehajtása körül. Előadónk a bíróság szemszögéből beszél ezeknek a pereknek a sajátosságairól és buktatóiról, a mindennapokban használható szakmai tapasztalatairól, javaslatairól. Lesz szó a Ptk szabályozásának értelmezéséről, az ingatlan-nyilvántartás kapcsolódó kérdéseiről, a végrehajtás néhány fontos szabályáról is.

Végrehajtási perek a bírósági gyakorlat tükrében

A bírósági végrehajtás a „puding próbája”. Tudja-e és hogyan érvényesíteni követelését a jogosult? Milyen perek kapcsolódnak a végrehajtási eljáráshoz? Mennyiben változtak ezen perek szabályai az új Pp-vel? Hogyan lehet elérni, hogy még meglegyen az adós vagyona, mire végrehajtásra kerül sor? Néhány gondolat, amit érdemes és kell is áttekinteni ahhoz, hogy mind a végrehajtást kérő, mind az adós megfelelően, a jó eljárás kiválasztásával tudja jogait érvényesíteni. Mindezt előadónk a bírói gyakorlat tükrében mutatja be, példákkal és magyarázatokkal, hiszen 27 éve foglalkozik a bírósági végrehajtással.

Hogyan készüljünk fel az Állami Számvevőszék A köztulajdonban álló gazdasági társaságok integritásának monitoring típusú ellenőrzésére

Az előadás segítséget ad a meglévő szabályzatok felülvizsgálatához, a vezetői nyilatkozat kellő részletezettségű elkészítéséhez. Továbbá iránymutatást ad a belső kontrollrendszer öt elemének megfelelő működtetéséhez, amely biztosítja az adott társaság integritását.
Mindezek mellett a képzés célja segíteni azon intézmények számára, ahol már volt vagy várható ilyen típusú ellenőrzés, és javítani szeretnének a meglévő gyakorlaton.

Ügyvédi hibák a jegyzői birtokvédelmi eljárásokban

A jegyzői birtokvédelmi eljárás kakukktojás a jegyzői feladatok között: magánjogi ügyet kell közigazgatási eljárási szabályok szerint gyorsan, hatékonyan megoldani úgy, hogy a hatáskört és az anyagi jogi részt a Ptk. szabja meg a maga rendkívüli általánosságában (ezek tartalommal kitöltése természetesen a jogalkalmazó feladata), míg az eljárási jogi háttér az Ákr. alóli kivételként egy kormányrendelet szerint zajlik.
Mind a jogi képviselővel, mind az anélkül eljáró ügyfelek hajlamosak a jegyzői birtokvédelmi eljárást, mint „kamillateát” tekinteni („mindenre jó”), kiváltani szándékozva ezzel más hosszabb ideig tartó, költségesebb hatósági vagy peres eljárásokat.

Költségvetési szervek személyi jellegű kifizetéseinek adózási kérdései

Szakmai előadásunk a költségvetési szervek érintett szakembereit készítik fel a személyi jellegű kifizetésekkel kapcsolatos adózási kérdésekre, különös tekintettel a 2021. évi változásokra. Az egyes jogviszonyokhoz kapcsolódó kifizetések adóztatását gyakorlati példákkal tesszük érthetővé. Az előadás teljeskörűen bemutatja a kötelező és az adható juttatásokat és azok részletszabályait.

Munkaviszony létesítése, megszüntetése, alkalmazandó iratminták a gyakorlatban E-learning kurzus

Előadásunk segítséget nyújt HR-el, munkajoggal foglalkozó szakembereknek, továbbá vállalkozás vezetőknek a munkaviszony létesítése és megszüntetése kérdéseiben. A jó munkavállalói csapat kialakításának alfája a megfelelő munkaszerződés megkötése, omegája pedig – amikor szükségessé válik – a jogviszony szabályos megszüntetése. Ehhez nyújt gyakorlati segítséget képzésünk, gyakorlott munkajogász előadásában.

Útmutató a bizalmi vagyonkezelés, a vagyonkezelői alapítványok és a magántőkealapok világához

2014-ben jelentős fordulatot hozott a hazai vagyontervezési kultúrában, amikor beültették a magyar jogrendszerbe a bizalmi vagyonkezelés, a családi alapítvány, valamint a magán- és kockázati tőkealap intézményét. Ezt a folyamatot egészítette ki a vagyonkezelő alapítvány megjelenése 2019-ben. A magánszférát és annak kockázatait ezekkel az új módszerekkel jogilag is el lehet határolni az üzleti élettől, ily módon egyszerre több jogi eszköz, struktúra közül választhatnak az ügyfelek és tanácsadóik.
Az előadók igyekeznek közérthető formában bemutatni a bizalmi vagyonkezelés, a vagyonkezelő alapítványok és a magántőkealapok jogi hátterét. A cél nem az, hogy a jogszabályhelyeket részletesen felsorolják, hanem útmutató gyanánt az előírások megértését és a gyakorlati szempontokat helyezik előtérbe.

KKV likviditásmenedzsment a gyakorlatban

A téma feldolgozása vezetői szinten, gyakorlati megközelítésben történik. Arra helyezzük a hangsúlyt, hogy milyen célra milyen kimutatásra van szüksége egy vezetőnek, azokból milyen információkat nyerhet, és a kapott információkat hogyan használhatja fel a vezetői döntésekhez. Az elmúlt években minden vállalkozás megtapasztalta, hogy likviditásmenedzsment nélkül szinte lehetetlen túlélni. Képzésünk célja a KKV szektor vállalkozásait segíteni abban, hogy likviditásukat megfelelően menedzseljék.

Ellenőrzések számvitele az államháztartás szervezeteinél

Hiánypótló képzésünk költségvetési szervek könyvvezetési, beszámolási és ellenőrzési feladatokat ellátó vezetőinek, munkatársainak nyújt gyakorlati segítséget az intézményi beszámolóban fellelhető hibák és hibahatások megállapításához, azok elkerüléséhez és kezeléséhez.

Nevelési és oktatási intézmények iratkezelése a gyakorlatban

Hiánypótló képzésünk kifejezetten köznevelési és oktatási intézmények iratkezelési gyakorlatához nyújt segítséget. Az iratkezelés és selejtezés folyamatát, jó gyakorlatát lépésenként tekintjük át, példákkal alátámasztva. Kitérünk az elektronikus iratok problémáira is, továbbá a levéltárba küldendő iratokkal kapcsolatos kérdésekre is.

Változások az építésügyben 2022. januártól

Módosult az Építésügyi törvény, 2022. január elsejétől kell alkalmazni a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató rendszert (Üvegkapu). Változik a szakmagyakorlással kapcsolatos jogszabály. Videó előadásunkban bemutatjuk a változásokat, felkészítjük Önöket arra, hogy mikor kell kivitelezési dokumentáció, mik az egyszerű bejelentés és az e-napló használatával kapcsolatos szabályok.

Önkormányzati szociális intézményi feladatok aktuális irányítási és ellenőrzési kérdései

Hiánypótló képzésünk hasznos segítséget nyújt önkormányzatok humánigazgatási szakemberei, valamint szociális intézmények vezetői, intézményi munkatársai részére. A szociális intézmények fenntartásával, irányításával, ellenőrzésével kapcsolatos aktuális kérdéseket járjuk körbe és a kapcsolódó bírósági joggyakorlatot is áttekintjük.

A kereskedelmi hatósági feladatkör a 2021. évi jogszabályváltozások tükrében

Hiánypótló képzésünk hasznos segítséget nyújt önkormányzatok kereskedelmi hatósági vezetője, ügyintézője, jegyzője, igazgatási vezetője, valamint a Kormányhivatalok érintett szakértői részére. A képzés fókuszában a 2021. évi őszi jogszabály változások állnak.

A költségvetési szervek számlázási és adatszolgáltatási kötelezettsége

Szakmai előadásunk a költségvetési szervek érintett szakembereit készítik fel a számlázási és bevallási kötelezettségek helyes értelmezésére és kezelésére. A 2021. évben számos, alapvető változást hozott a számlázás szabályaiban, amely változások helyes alkalmazására kiváló oktató készíti fel Önöket. Előadásunk külön kitér az áfa levonás és bevallás gyakorlati kérdéseire is, továbbá képzés résztvevőink visszajelzései alapján a tárgyi eszközök és az ingatlan bérbeadás vonatkozó, speciális szabályaira is.

Pedagógusok illetményével, besorolásával, munka- és pihenőidejével kapcsolatos aktuális szabályok és gyakorlati kérdések

Hiánypótló képzésünkkel gyakorlati segítséget nyújtunk minden köznevelési intézmény, önkormányzati humán szakterület vezető, munkaügyi, illetve gazdasági vezető számára a pedagógusok helyes besorolásához, az illetmény megállapításához, a munka- és pihenőidő elszámoláshoz. A szabályozásért felelős terület kompetens vezetője magyarázza el a vonatkozó, igen bonyolult és sokszor nem megfelelően értelmezett törvényi és egyéb jogszabályi előírásokat, érthetően, példákkal szemléltetve a helyes jogértelmezést, pontról pontra.

EKAER és BIREG aktuális kérdések 2021-ben

Gyakorlati képzésünkkel segítséget kívánunk nyújtani mindazon cégek, vállalkozások számára, akik az EKAER rendszerében bejelentésre kötelezettek. Kifejezetten kitérünk a 2021. évi változásokra, továbbá bemutatjuk a BIREG rendszer használatát.

Önkormányzati lakásgazdálkodás aktuális kérdései

Hiánypótló előadásunk gyakorlati segítséget nyújt az önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok ellátásához. A 2021. év számos változást hozott az önkormányzati lakásgazdálkodás területén, ezért a nyári törvénymódosítás hatásaira is kitér képzésünk.

Elektronikus számla és adózás digitalizáció

A vállalati, intézményi digitalizációs folyamatok megugrását már évek óta vártuk, és éppen a 2020-as év több szempontból is választóvonalnak tűnik. Az adóztatás területén a számlaadat-szolgáltatás, az erre épülő áfa bevallás tervezet kiajánlása egyértelműen utat mutat. Amennyiben vállalati, intézményi oldalról közelítjük meg, akkor korántsem egyértelmű a kép. Számos kérdőjel jelenik meg még mindig az elektronikus dokumentumkezelés területén, az elektronikus számla kiállítása, befogadása még mindig számos gazdálkodó számára nem egyértelmű.
Az előadás egyrészt az elektronikus számlázással kapcsolatban bemutatja a benne rejlő lehetőségeket, technikai megoldásokat, azok mindennapi használatát. Ugyanakkor nem ragad le az elektronikus számlázásnál, hanem bemutatásra kerülnek azok az adóhivatali megoldások is, amelyekkel a gazdálkodók a saját belső folyamataik digitalizációjánál tudnak használni, hasznosítani.
Nem létezik egyetlen jó út, a digitalizációhoz számos út vezet. Talán éppen annyi, amennyi vállalkozás, szervezet van. Az előadás ezen utakat próbálja felvázolni és a vállalatok, vállalkozások, intézmények számára megmutatni, milyen irányba lehet érdemes elmozdulni akár már

Kiküldetés, hivatali út, munkába járás, gépkocsi költségelszámolás adózása

Előadásunk teljes körű segítséget nyújt a kiküldetés, hivatali út, munkába járás és gépkocsi költségelszámolás adózási kérdéseiben, beleértve az aktuális változásokra való felkészítést. Előadónk számos jogeset, gyakorlati példa bemutatásával támogatja a megértést.

Harmadik országbeliek foglalkoztatása Magyarországon – fókuszban a szeptembertől életbe lépő új szabályok E-learning kurzus

Előadásunk segítséget nyújt HR-el, munkajoggal foglalkozó szakembereknek a harmadik országbeliek foglalkoztatási kérdéseiben eligazodni. A munkajogi szabélyok mellett kitérünk a sokszor nehezen érthető adózási és TB kérdésekre is. Az előadás kifejezetten bemutatja a legújabb, 2021. szeptembertől 1-től életbe lépő szabályokat is.

Állatvédelmi hatósági feladatok a gyakorlatban HALADÓ

Az előadás állatvédelmi hatósági feladatokat ellátó, gyakorlati jogalkalmazó szakembereknek nyújt segítséget, a témában haladó ismeretekre alapozva.
A képzés során ismertetésre kerülnek nagy port kavart jogesetek és bemutatásra kerülnek konkrét hatósági döntések, amelyek eljárási sikerhez vezettek (jó gyakorlatok), illetve amelyek eljárási hibákat eredményeztek (kerülendő gyakorlatok).

E-ingatlan nyilvántartás projekt, előnyök és hátrányok

Gyökeres változást hoz az ingatlan nyilvántartások rendszerében az E-INY létrehozása. Gyakorló ügyvéd, oktató készíti fel Önöket a várható változásra.
Az előadás kitér a következő témakörökre:
1. Az ingatlan-nyilvántartás jelenlegi rendszere, módja, problémák
2. E-INY létrehozatalának indokai, jellemzők
3. Az önálló ingatlan
4. Az E-INY részei
5. Az ingatlan-nyilvántartás elvei
6. Az ingatlan-nyilvántartási eljárás
7. Jogorvoslatok
8. Speciális rendelkezések

A gazdasági, pénzügyi bűncselekmények és a büntetőeljárás aktuális kérdései, bírósági joggyakorlat

Hiánypótló videó előadásunk bemutatja a gazdasági, pénzügyi bűncselekmények és a büntetőeljárás aktuális kérdéseit, bírósági gyakorlattal, jogesetekkel szemléltetve.
Miben segít a videókonferencia:
- Vonatkozó jogi szabályozás ismertetése
- Az új Büntetőeljárási törvény
- A könyvelők, könyvvizsgálók és pénzügyi vezetők felelősségi körébe tartozó ügyletek büntetőjogi aspektusai
- A költségvetést károsító és a gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények
- Költségvetési csalás, számvitel rendjének megsértése, csődbűncselekmény, fedezetelvonás,gazdasági titok megsértése
- Nyomozati cselekmények, kényszer-intézkedések szabályai
- Követendő magatartás a gyakorlatban, kiemelt kockázatok, prevenciós technikák
- Az információgyűjtés szabályai
- Bírósági gyakorlat, konkrét jogesetek
- Írásbeli konzultációs kérdések

A hagyatéki eljárás és öröklési jog kérdései, gyakorlata

2014-ben az új Ptk-val egy hagyományosan stabil, addig állandónak gondolt jogterület, az öröklési jog is változott. Az eltelt években már kialakult az új szabályok gyakorlata is, érdemes ezt áttekinteni. Nemcsak száraz jogszabályokat ismertetünk, hanem bírósági jogeseteket mutatunk be és oldunk meg.
2018-ban változtak a hagyatéki eljárás szabályai is, a jogalkalmazóknak ebbe is rövid betekintést adunk. Az új Pp tükrében áttekintjük a keresetlevelek előterjesztésének buktatóit.
Táguló világunkban egyre többen költöznek külföldre, szereznek ott – akár több országban is – vagyont és élnek nálunk is külföldiek, örökíthető vagyonnal. Hogyan alakulnak a határon átnyúló öröklési viszonyok, milyen jogszabályokhoz kell nyúlnunk, hogy ebben eligazodjunk. Jogesetek konkrét felvázolásán, megoldásán keresztül szeretnénk ezt a jogterületet is közelebb hozni a jogalkalmazók számára.

Segítség, állatvédő lettem

Díjmentes videó előadásunk célja gyakorlati segítséget nyújtani mindazon civil szervezetek, magánszemélyek, hivatalok, állatvédők, állatorvosok, illetve minden érdeklődő számára, akik hozzánk hasonlóan szívügyüknek tekintik az állatvédelmet és tenni is szeretnének azért, hogy lehetőleg az állatkínzás fogalma is kikopjon a szótárból.

3 részes videó előadás mellett letölthető iratmintákkal is segítjük az állatvédők munkáját.

Online számla és áfa bevallás kiajánlás

A számlaadat-szolgáltatással kapcsolatos jogszabályi változások 2021. január 4-vel léptek hatályba, ugyanakkor az adóhivatal 2021. március 31-ig szankcionálási moratóriumot hirdetett meg. Az előadás az új szabályozás jelentette kihívásokra, az addig felmerült jellemző gyakorlati problémákra keresi a választ. Jellemző tapasztalat, hogy az adatszolgáltatás számos számlázási kérdést hozott a felszínre. Ezért az előadás kitér a jellemző számla adattartalmi problémákra is.

Kormányhivatali hatáskörgyakorlás általános hatósági jogorvoslati szempontból

Videókonferenciánkat ajánljuk önkormányzatok, kormányhivatalok hatósági, igazgatási feladatkört ellátók, valamint jegyzők, hivatalvezetők részére.
Szakértőnk részletesen bemutatja a hatósági jogorvoslat gyakorlati kérdéseit, a másodfokú döntés folyamatát, a visszatérő elsőfokú eljárási hibákat, a felülvizsgálat szempontjait.

Adóváltozások 2022

Videóelőadásunk felkészíti Önöket a 2022-től várható adóváltozásokra. Lényeges változások lesznek az SZJA, a szociális hozzájárulási adó, a TAO és az ÁFA terén is.
Készüljenek fel velünk időben, ismerjék meg a kedvező változásokat és a szigorításokat is.

Az ingatlan értékesítés adózási kérdései

Videóelőadásunk teljeskörűen bemutatja a vállalkozások, gazdasági szereplők ingatlan értékesítési adózási kérdéseit, de kitérünk az ingatlan bérbeadás fontos kérdéseire is.

A belső ellenőrzés tanácsadási tevékenysége, konkrét esettanulmányok feldolgozásával

Videóelőadásunk hasznos segítséget nyújt a belső ellenőröknek és a szervezet vezetőinek egyaránt, mivel a belső ellenőrzés tanácsadó tevékenységének bemutatásával:
- segítséget ad a belső ellenőröknek a hatékony és eredményes feladatellátáshoz;
- a vezetőknek ösztönző információt ad, a tanácsadó funkció igénybevételéhez;
- rávilágít a tanácsadó tevékenység belső kontrollrendszert erősítő funkciójára.

Belső ellenőrzési Digitális Szakmai Tudástár

Belső ellenőrzési Digitális Szakmai Tudástár

A tudástár belső ellenőrzési, belsőkontroll és integritás tanácsadási szakemberek feladatainak ellátáshoz nyújt segítséget. A szakmát érintő aktuális, gyakorlati kérdésekre ad választ, felkészít a változásokra.
Tagok számára folyamatosan és korlátozás-mentesen elérhető.

HR – Munkajogi Digitális Szakmai Tudástár

HR – Munkajogi Digitális Szakmai Tudástár

A tudástár HR, bérszámfejtési, személyügyi és munkajogi szakemberek feladatainak ellátáshoz nyújt segítséget. A szakmát érintő aktuális, gyakorlati kérdésekre ad választ, felkészít a változásokra.
Tagok számára folyamatosan és korlátozás-mentesen elérhető.

Gazdálkodási – Pénzügyi – Adózási Digitális Szakmai Tudástár

Gazdálkodási – Pénzügyi – Adózási Digitális Szakmai Tudástár

A tudástár gazdálkodási, pénzügyi, adózási és számviteli szakemberek feladatainak ellátáshoz nyújt segítséget. A szakmát érintő aktuális, gyakorlati kérdésekre ad választ, felkészít a változásokra.
Tagok számára folyamatosan és korlátozás-mentesen elérhető.

Igazgatási – Hatósági – Jogi Digitális Szakmai Tudástár

Igazgatási – Hatósági – Jogi Digitális Szakmai Tudástár

A tudástár jegyzők, igazgatási és hatósági, ügyfélszolgálati, továbbá szervezési és iratkezelési szakemberek feladatainak ellátáshoz nyújt segítséget. A szakmát érintő aktuális, gyakorlati kérdésekre ad választ, felkészít a változásokra.
Tagok számára folyamatosan és korlátozásmentesen elérhető.

Közfeladatok – közszolgáltatások elhatárolása, finanszírozási kérdések

Videókonferenciánk átfogó képet nyújt a közfeladatok – közszolgáltatások rendszeréről és finanszírozási kérdéseiről, úgymint:
1. A közszolgáltatás fogalma
2. Az állam szerepe a közszolgáltatások szervezésében
3. Az egyes közszolgáltatás-szervezési megoldások
4. A közszolgáltatások szervezésének finanszírozási kérdései (a humán közszolgáltatások területén)

Mezőgazdasági őstermelés adózási kérdései

Videóelőadásunk teljeskörűen bemutatja a mezőgazdasági őstermelés adózási kérdéseit (számtalan példával, magyarázattal, adónemenként) és 2021. évi meghatározó változásait.

Korrupciós kockázatok azonosítása, bekövetkezésének megelőzése, folyamatos értékelése a belső kontrollrendszer keretében

Videóelőadásunk arra ad gyakorlati iránymutatást, hogy milyen szabályozó rendszert kell kialakítani és milyen kontrolltevékenységeket célszerű működtetni a korrupciós kockázatok megelőzése, mérséklése érdekében. Konkrét segítséget nyújt, hogy mely szabályzatokban, milyen kiegészítéseket kell megfogalmazni, milyen kockázati tényezőket lehet azonosítani, hogy érdemes meghatározni a kritériumrendszert a kockázatelemzéshez.

Az önkormányzati feladatellátás szervezeti megoldásai és adózási kérdései

Videóképzésünk gyakorlati segítséget nyújt az önkormányzati feladatellátás szervezeti megoldásaihoz, kezdve a szervezetei kérdésektől (szervezeti formák előnyei – hátrányai, vonatkozó szabályai), a speciális adózási kérdéseken át a tulajdonosi ellenőrzéshez kapcsolódó gyakorlati tanácsokig.

Közbeszerzések belső ellenőrzése a gyakorlatban

Videókonferenciánk teljeskörűen felkészít a közbeszerzési folyamatok, eljárások önálló belső ellenőrzésére, valamennyi lényeges szempontra és egyúttal az aktuális törvényi változásokra is kitérve.

Kormányzati igazgatás aktuális kérdései

Videókonferenciánk átfogó képet nyújt a 2018. évi CXXV. törvény (Kit.) alapján a kormányzati igazgatás megváltozott szervezeti kérdéseiről, érintve annak hatását a közszolgálati szabályokra is.
Miben segít a képzés:
Bevezetés: a 2018. évi CXXV. törvény hatóköre
A kormányzati igazgatás szervezeti konzekvenciái
• A közigazgatás szervezeti rendszere
• A szervezetrendszer felépítését befolyásoló tényezők
• Közigazgatási szervek vs. kormányzati igazgatási szervek
• A Kit. által okozott főbb szervezeti változások
A kormányzati igazgatás közszolgálati konzekvenciái
– A közszolgálati jogi szabályozás (át)alakulása
– A hatályos rendszer áttekintése
– A Kit. szervi és személyi hatálya
Konzultáció

Költségvetési szervek alapító (módosító és megszüntető) okirataira, valamint szervezeti és működési szabályzataira vonatkozó szabályok az Áht. és az Ávr. tükrében

Videóképzésünk gyakorlati segítséget nyújt a költségvetési szervek alapító okiratainak elkészítéséhez, módosításához, az SZMSZ elkészítéséhez. A jogszabályi előírásokon túl, az előadás második fele kifejezetten példákon és mintákon keresztül mutatja be az alapító okirat készítésének, módosításának kérdéseit, a jellemző hibákat, továbbá az ÁNYK használatát.

Lakásszövetkezetek, társasházak számvitele, adózása

Videókonferenciánk teljeskörűen, érhetően bemutatja a lakásszövetkezetek, társasházak aktuális számviteli és adózási kérdéseit.
Miben segít a képzés:
• A lakásszövetkezet, mint ún. egyéb szervezet, a számviteli törvény hatálya alá tartozik. Milyen speciális szabályok vonatkoznak erre a társasági formára.
• Kik vezethetnek egyszeres könyvvezetést
• Kinek kötelező kettős könyvvezetés
• A lakásszövetkezetek és a társasházak között az alapvető eltérés
• Társasházak számviteli sajátossága
• Társasházak adózása
• Lakásszövetkezetek adózása
• Írásbeli konzultációs kérdések

A közbeszerzési törvény 2021. évi változásai

Videókonferenciánk teljeskörűen bemutatja a Közbeszerzési törvény 2021. évi változásait, beleértve az EKR rendszer használatát, érthetően, gyakorlott szakértő előadásában.

A jegyző, mint állatvédelmi hatóság feladatai, aktuális kérdései

Videókonferenciánk körbejárja a jegyző, mint állatvédelmi hatóság aktuális feladatait. Hasznos segítséget nyújtunk az álltavédelmi hatósági ügyekkel még csak ismerkedő ügyintézőknek, de a már tapasztalt, gyakorló szakembereknek is. Szakértőnk nem csak a hatósági feladatkör, de a büntetőjogi kérdések oldaláról is megvilágítja az állatvédelem kérdéseit. Bónuszként letölthető mellékletekkel, szakmai cikkekkel segít a vonatkozó jogszabályi előírások és jogesetek között is eligazodni.

Civil mozaik, avagy a hatékony működés kulcskérdései

Videókonferenciánk gyakorlati segítséget nyújt a civil szféra szervezetei részére a működésüket és gazdálkodásukat érintő aktuális és fontos kérdésekben, kitérve a legfrissebb jogszabály változásokra is.

A közlekedési szabályszegések miatt lefolytatandó közigazgatási eljárások

Videókonferenciánk átfogó képet nyújt a Kkt. szerint hivatalból lefolytatandó hatósági eljárásról, továbbá a jelentősen módosult, ún. szankciótörvény alkalmazásáról.
Miben segít a képzés:
Bevezetés: a Kkt. és az Ákr. szerinti eljárás keretei
A Kkt. szerint hivatalból lefolytatandó hatósági eljárás
• Az eljárás jellegzetességei, szabályozási módszere
• Az eljárás megindulása, főbb eljárási cselekmények
• A hatóság döntései
• Az eljárás elhatárolása más hatósági eljárásoktól
Az ún. szankciótörvény alkalmazása
• Figyelmeztetés
• Közigazgatási bírság
• Tevékenység végzésétől való eltiltás
• Elkobzás
• Új elem: a Közigazgatási Szankciók Nyilvántartása
Konzultációs kérdések

Kritikus könyvelési tételek, I. negyedévre vonatkozó időközi költségvetési jelentés, mérlegjelentés összeállítása

Állam-háztartási szervezeteknél előforduló kritikus könyvelési tételeket vesézzük ki, példákon keresztül, az új szabályokra is figyelemmel. Okleveles adószakértőnk bemutatja az új űrlapokat és segítséget nyújt a negyedéves mérleg jelentés elkészítéséhez is.

Számviteli változások, aktualizálások, alkalmazásuk 2020, illetve 2021 évekre, valamint beruházás, felújítás, karbantartás fogalmak elkülönítése tárgyi eszköz csoportonként

2020 évben változott a számviteli törvény, egyes szabályokat már 2020 évre, másokat 2021. 01.01.-től leszünk kötelesek alkalmazni. Előadásunk ismerteti a változásokat, a változások indokait, azok alkalmazását, mely valamennyi számviteli törvény hatálya alá tartozó gazdálkodóra vonatkozik.
A tárgyi eszközökkel kapcsolatos gazdasági események közül az előadás a beruházás, felújítás, karbantartás fogalmára, illetve az elkülönítés tárgyi eszköz csoportonként való meghatározására koncentrál. Gyakorlati példákon keresztül mutatjuk be, mely esetekben, miért fontos a gazdasági esemény pontos azonosítása, hogyan befolyásolja az adott üzleti év, illetve a későbbi üzleti évek vagyonának, eredményének alakulását.
Ezen túlmenően foglalkozunk a bérelt ingatlanokon végzett beruházások, valamint a támogatásból megvalósuló beruházások számviteli elszámolási specialitásaival is.
Az előadás hasznos információkkal szolgál nem csak a vállalkozási területen, hanem az állam-háztartási területen dolgozó szakemberek, érdeklődők számára is, kitér az állam-háztartási kormányrendelet fogalmi meghatározási különbségeire is.

Önkormányzatok helyi adóztatását érintő változások

Videókonferenciánk átfogó képet nyújt az önkormányzati helyi adóztatás aktuális kérdéseiről, változásairól, úgymint:
A helyi adók helye az önkormányzatok gazdálkodásában
A helyi adóztatás általános kérdései
• Előzmények
• A helyi adójog jogforrási rendszere
• A helyi adók köre
• A helyi adó-megállapítási jog tartalma és korlátai
A helyi adóztatás speciális kérdései
• Vagyoni típusú adók
• A kommunális adók
• A helyi iparűzési adó
• A települési adók
• Fontosabb változások a veszélyhelyzet ideje alatt
• Aktualitások
Konzultáció

Mindent az ingatlan-nyilvántartási és településképi eljárásokról

Videóképzésünk bemutatja az ingatlan-nyilvántartási és településképi eljárások aktuális kérdéseit. A képzés kitér a következő témakörökre:
• Az ingatlan-nyilvántartás rendszere, módja
• Az ingatlan-nyilvántartás elvei
• Az ingatlan-nyilvántartási eljárás/perek
• A településképi szabályozás céljai, rendszere
• A településképi szabályozás eszközei, eljárások

Társasági adó korrekciók, adómegtakarítási lehetőségek a 2020-as bevalláshoz

Minden vállalkozás, cég alapvető érdeke, hogy tisztában legyen az adómegtakarítási lehetőségeivel. Gyakorlati segítséget nyújtunk Önöknek az adóalapot csökkentő tételek, az adókedvezmények és adófelajánlások közérthető bemutatásával, a vonatkozó szabályok részletes ismertetésével. Okleveles adószakértőnk kitér az adóalapot növelő tételekre is annak érdekében, hogy a 2020-as adóbevallást valamennyi társaság szabályszerűen, ugyanakkor a lehetséges kedvezményeket kihasználva készíthesse el.

Közlekedési igazgatás, feladatellátás

Videókonferenciánk átfogó képet nyújt a közlekedési igazgatás és feladatellátás rendszeréről, aktuális kérdéseiről, úgymint:
A közlekedés és a közigazgatás összefüggése
A közúti közlekedés
- nemzetközi és európai uniós szabályozás
- magyar közúti közlekedési igazgatás
A vasút és a vasút-igazgatás
- szervezeti rendszer
- a vasúti igazgatás célja(i)
- a vasút-igazgatás eszköztára
A légi-közlekedés
- liberalizáció a légi-közlekedés-piacon
- nemzetközi együttműködés és az Európai Unió légi-közlekedési politikája
- a magyar légi-közlekedési igazgatás

Számviteli változások, aktualizálások, alkalmazásuk 2020, illetve 2021 évekre, valamint a számviteli bizonylatok, bizonylati elv és bizonylati fegyelem, a kapcsolódó hatályos számviteli előírásokkal

2020 évben változott a számviteli törvény, egyes szabályokat már 2020 évre, másokat 2021. 01.01.-től leszünk kötelesek alkalmazni. Előadásunk ismerteti a változásokat, a változások indokait, azok alkalmazását, mely valamennyi számviteli törvény hatálya alá tartozó gazdálkodóra vonatkozik.
Az előadás másik témája mind az állam-háztartási mind a vállalkozási területen dolgozó, számviteli bizonylatokkal foglalkozó szakemberek részére hasznos információkkal szolgál. Gyakorlati tapasztalatokkal, példákkal kiegészítve hangzanak el a legfontosabb számviteli előírások a bizonylatok kiállításától a megőrzéséig. Mi a különbség a számviteli bizonylat és a számla között? Idegen nyelvű bizonylatok, valamint külföldről kapott bizonylatok kezelése! Egyes bizonylatok készítéséhez kapcsolódó gyakorlati tudnivalók!

Osztatlan közös földtulajdont érintő változások

Videóképzésünk bemutatja az osztatlan közös földtulajdonnal kapcsolatos legújabb változásokat. A képzés kitér a következő témakörökre:
1. Jelenlegi birtokszerkezet kialakulása, problémái
2. Osztatlan közös földtulajdon felszámolásának új eszközei
Megosztás
Tulajdonba vétel
Kisajátítás
3. A földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezése

Költségvetési szervek szabályzatai II.

Videóképzésünk gyakorlati segítséget nyújt a költségvetési szervek szabályzatainak 2021. évi felülvizsgálatához.
Az előadás segítséget nyújt az alábbi szabályzatok elkészítéséhez és aktualizálásához:
370/2011. (XII.31) Korm. rendelet szerinti szabályzatok:
- Belső kontroll szabályzat
- Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje
- Belső ellenőrzési kézikönyv
- Kockázatkezelési szabályzat
- Nyomkövetési rendszer kialakítása
- Szabálytalanságkezelési szabályzat
A 368/2011 (XII.31) kormányrendelet szerint kötelező szabályzatok:
- Gazdálkodási szabályzat
- Beszerzési szabályzat
- Kiküldetési szabályzat
- Anyag és eszközgazdálkodási szabályzat
- Reprezentációs kiadások szabályzata
- Gépjárművek igénybevételének és használatának rendje
- Telefon, számítógép és internet használati szabályzat
- Közérdekű adatok nyilvánosságának rendje

Társasházak zűrös élete – társasházi birtokvédelmi problémák és MEGOLDÁSI lehetőségeik a gyakorlatban

Társasházi konfliktusok, problémák, személyes ellentétek és akár személyiségzavarok egy birtokvédelmi ügyintéző szemével, aki több száz társasházi birtokvédelmi ügyet kezelt már.
A téma feldolgozását indokolja a rengeteg megkeresés és a (tév)útkeresés, a nehéz eligazodás az állami szervek munkamegosztása és a hatásköreinek tekintetében. Szakértőnk tapasztalata szerint a sok konfliktus forrása:
- „Nekünk is vannak jogaink!”
- „Hová fordulhatunk?”
- „Mit tudom én” ingerválasz, és a
- A rossz helyre benyújtott beadványok miatti sikertelen küzdelmek
Tapasztalati és szakmai meggyőződésünk, hogy hiánypótló a csupa gyakorlati kérdést feszegető és megoldást kereső videó oktatásunk és kapcsolódó tananyagunk.

Változások a kereskedelmi jogi szabályozásban 2021. január 1-től

Videókonferenciánkat ajánljuk valamennyi önkormányzat kereskedelmi vezetője és ügyintézője hatósági vezetője, ügyintézője, az önkormányzatok jegyzője, igazgatási, hatósági vezetője, valamint a Kormányhivatalok érintett szakértői részére.
Szakértőnk teljeskörűen, példákkal alátámasztva bemutatja a kereskedelmi jogi szabályozási változásokat, a 2021 januártól hatályos új szabályokat.

Költségvetési szervek szabályzatai I.

Videóképzésünk gyakorlati segítséget nyújt a költségvetési szervek szabályzatainak 2021. évi felülvizsgálatához. Az előadás segítséget nyújt az alábbi szabályzatok elkészítéséhez és aktualizálásához:
- Szervezeti és Működési Szabályzat
- Gazdasági szervezet ügyrendje
- Számviteli Politika
- Számlarend
- Eszközök és Források Értékelési Szabályzata
- Leltározási és Selejtezési Szabályzat
- Önköltség számítási szabályzat
- Pénzkezelési Szabályzat
- Ajándékok, Egyéb Előnyök Elfogadásának Szabályzata
- Tűzvédelmi szabályzat

Munkáltatói és kifizetői juttatások adózása, rendezvények, reprezentáció adózása

Videóképzésünk gyakorlati segítséget nyújt a munkáltatói és kifizetői juttatások 2021. évi adózásához, a rendezvényeket, reprezentációt terhelő adók helyes meghatározásához.
Szakmai képzésünk kitér arra, hogy a minimálbér változása milyen hatással van az egyes juttatásokra; a Szép kártyára milyen szabályok vonatkoznak 2021-ben.
Részletesen bemutatjuk a hivatali, üzleti utazás, cégtelefon kapcsolódó kérdéseit, kitérünk a képzések támogatására és segítünk eligazodni a munkáltató által adható juttatások között is. Fentiek mellett adószakértőnk bemutatja az adómentes juttatások teljes körét is.

Mérleg készítés, alátámasztás, döntési lehetőségek az eszközök és források kimutatásánál a mérlegben

Az előadást ajánljuk azoknak a könyvelőknek, számviteli és gazdálkodási szakembereknek, akik munkájuk során mérleg készítéssel foglalkoznak, akár 1 akár 10 éve. A mérleg készítés folyamatának ismertetésén túl a „smart célú” gondolkodás előnyeinek felhívására is sor kerül, a hatályos jogszabályok ismeretében. Az éves beszámoló és ezen belül a mérleg a tükörképe a vállalkozásnak, mely nem csak saját magának, de a gazdasági környezet szereplőinek is képet ad a vállalkozás működéséről. Hogyan járjunk el a valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet bemutatásakor úgy, hogy az megfeleljen a vállalkozás hosszú távú érdekeinek is. A beszámoló részeként a mérleg egy többlépcsős folyamat végeredményeként készül el. Ennek a többlépcsős folyamatnak a tengelye révén kerülnek részletezésre a mérleg készítéssel, alátámasztással, ellenőrzéssel kapcsolatos számviteli feladatok.
2020 évben változott a számviteli törvény, egyes szabályokat már 2020 évre, másokat 2021. 01.01.-től leszünk kötelesek alkalmazni. Előadásunk ismerteti a változásokat, a változások indokait, azok alkalmazását, mely valamennyi számviteli törvény hatálya alá tartozó gazdálkodóra vonatkozik.

Hogyan készítsünk használható ellenőrzési nyomvonalat?

Videókonferenciánk gyakorlati segítséget nyújt egy szervezet ellenőrzési nyomvonalának elkészítéséhez a kiindulástól a végrehajtásig. Egy-egy konkrét fő-folyamat és az ahhoz kapcsolódó részfolyamatok modellezésén keresztül a módszertani útmutató ajánlásának figyelembe vételével és egy szervezet sajátosságának megfelelően kerül bemutatásra.
Az előadás gyakorlati iránymutatást ad:
- a szervezet vezetőjének (akinek a felelőssége a belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése);
- belső kontroll koordinátornak/megfelelési tanácsadónak (attól függően, hogy költségvetési szervről vagy köztulajdonban álló gazdasági társaságról van szó);
- belső ellenőrnek (akinek ellenőrzései alkalmával értékelni kell az ellenőrzési nyomvonalat, mint a kontrollkörnyezet elemét),
- folyamatgazdának (akinek a saját folyamataira vonatkozóan felelőssége van az ellenőrzési nyomvonal kialakításában és megfelelő működtetésében).
Költségvetési szerv és köztulajdonban álló gazdasági társaság, illetve kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet egyaránt hasznosítani tudja az információkat.

Önkormányzati vagyongazdálkodás – a bírósági és alkotmánybírósági gyakorlatra is figyelemmel

Hiánypótló videókonferenciánkat ajánljuk önkormányzati vagyongazdálkodásért és településüzemeltetésért felelős vezetők, munkatársaik, polgármesterek, jegyzők, hatósági és igazgatási vezetők, ügyintézők részére.
Videókonferenciánkon a téma szakértője körbejárja az önkormányzati vagyongazdálkodás gyakorlati kérdéseit, különös figyelemmel a vonatkozó bírósági és alkotmánybírósági gyakorlatra. Képzésünk kitér a vagyongazdálkodási szervezeti keretek mellett a pénzpiaci és részesedésmenedzsment kérdésekre, továbbá a vonalas közszolgáltatások, az ingatlan és humán közszolgáltatások releváns kérdéseire is.

Követelések, kötelezettségek számviteli elszámolása, speciális elszámolások összefüggésben a PTK-val

Videokonferenciánkon a követelések, kötelezettségek témakörön belül a gyakorlatban alkalmazható engedményezések, elengedések, átvállalások, kompenzálások, -pénzmozgást csökkentő, illetve pénzmozgást kiváltó, pénzmozgást ütemező – gazdasági események értelmezésével és számviteli elszámolásával foglalkozunk. Mikor, milyen esetekben célszerű élni ezekkel a lehetőségekkel, illetve hogyan, milyen szempontok alapján azonosítsuk a témakörrel kapcsolatos gazdasági eseményeket a kapott szerződések, dokumentumok alapján. Ismertetésre kerülnek mind a PTK mind a hatályos számviteli törvény vonatkozó előírásai, valamint a kapcsolódó adó és illeték szabályok. Az előadásban kitérünk arra, hogyan mutassuk be az év végi beszámolókban azokat a követeléseket, melyek adósa került nehéz pénzügyi helyzetbe.
Az előadás végén ismertetésre kerülnek a számviteli törvény 2020. évi változásai, melyek közül több a 2020-as üzleti évre is alkalmazható lesz, 2021. január 1-től alkalmazásuk kötelező.

Önkormányzati szociális rendeletalkotás a gyakorlatban

Hiánypótló videókonferenciánkat ajánljuk szociális irodavezetők, munkatársaik, szociális intézmények vezetői, jegyzők, hatósági és igazgatási vezetők, ügyintézők részére.
Videókonferenciánkon a téma szakértője körbejárja az Az önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatait, a szociális területen az önkormányzati rendeletalkotási kötelezettségeket. Segítséget nyújtunk a pénzbeli ellátási rendeletek, a személyes ellátásokkal kapcsolatos, illetve a gyermekvédelmi tárgyú rendeletek megalkotásához, a térítési díjak meghatározásához. Szakértőnk külön kitér a COVID-19 helyzetre a helyi szociális rendeletalkotásban.

Közterület felügyelet a gyakorlatban

Hiánypótló videókonferenciánkat ajánljuk közterület felügyelők, vezetőik, jegyzők, hatósági és igazgatási vezetők, ügyintézők részére.
A közterület felügyeletet érintő aktuális kérdések mellett szakértőnk segítséget nyújt a veszélyhelyzeti időszak alatt a közterület-felügyeletet ellátók speciális feladatainak ellátásához is, különös tekintettel a kijárási és maszkviselési szabályok betartásának ellenőrzésére.

SZJA bevallások (08-as bevallás), önellenőrzések

Videóképzésünk gyakorlati segítséget nyújt a személyi jövedelemadó bevallások elkészítéséhez, a 08-as bevallások önellenőrzéséhez. Adószakértőnk az adóbevallási kötelezettség teljesítéséhez nyújtott segítségen túl bemutatja a 2021. évi személyi jövedelemadót érintő változásokat, valamint a járulék és szociális hozzájárulási adóváltozásokat is.

Az önkormányzatok és a COVID

Videókonferenciánkat ajánljuk valamennyi jegyző, polgármester, igazgatósági, hatósági vezető, ügyintéző, valamint képviselő részére. Gyakorlott oktatónk teljeskörűen körbe járja a COVID kapcsán kialakult, azonban azon messze túlmutató veszélyhelyzeti szabályokat kezdve a veszélyhelyzet idején alkalmazandó sajátos szervezeti szabályoktól, a döntéshozatal rendjétől a hatáskör gyakorlási kérdéseken át a sajátos költségvetési szabályok és törvényességi felügyeleti kérdésekig.

Áttérés egyszeres könyvvitelről kettős könyvvitelre

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (Evectv.) 2019. július 10-től egy új I/A. fejezettel egészült ki, „A gazdálkodó tevékenység egyszemélyes gazdasági társasági formában történő tovább folytatása” címmel, vagyis bekerül a számviteli törvény hatálya alá.
Az egyszeres könyvvitelről a kettős könyvvitelre történő áttérés szabályait a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 163. §-a tartalmazza. Számos kérdés érkezik hozzánk a témában, sok a bizonytalanság.
Videókonferenciánk példákkal levezetve felkészít Önöket:
- nyitómérleg tervezet készítésére
- jogelőd-jogutód viszony kezelésére
- vagyonelemek meghatározására a jogutódnál
- felelősség kérdésére

Elektronikus kereskedelem és adózás a gyakorlatban

Az elmúlt időszakban drasztikusan megnőtt az elektronikus kereskedelem volumene és az elektronikus kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások köre. Számos kérdés érkezik hozzánk az elektronikus kereskedelem adózási kérdéseiről. Videókonferenciánkkal most a NAV érintett területért felelős vezetőjével teljeskörűen feldolgozzuk a témát, a gyakran felmerült kérdésekre is választ adva.

A közigazgatási szabályszegések szankcióinak új szabályozása

Videókonferenciánkat ajánljuk valamennyi költségvetési szerv vezetője, hatósági vezetője, ügyintézője, az önkormányzatok jegyzője, igazgatási, hatósági és kereskedelmi vezetője és ügyintézője részére. Szakértőnk teljeskörűen, példákkal alátámasztva bemutatja a közigazgatási szabályszegések szankcióinak 2021 januártól hatályos új szabályait.

Negatív saját tőke problémák megoldási lehetőségei a PTK-val összhangban

2020 évben változott a számviteli törvény, egyes szabályokat már 2020 évre, másokat 2021. 01.01.-től leszünk kötelesek alkalmazni. Videó előadásunk ismerteti a változásokat, a változások indokait, azok alkalmazását, mely valamennyi számviteli törvény hatálya alá tartozó gazdálkodóra vonatkozik.
A 2020-as üzleti évben sok vállalkozás került nehéz helyzetbe, likviditási, tőkevesztési problémákkal kell szembe nézniük. Előadásunkat ajánljuk könyvelőknek, adótanácsadóknak, adószakértőknek, könyvvizsgálóknak, cégvezetőknek, ügyvezetőknek, melyben segítséget kívánunk nyújtani a negatív saját tőke problémák kezelésére. Videokonferenciánkon elhangzanak nem csak a PTK és számviteli törvény szerinti előírások, de megoldásokat is javaslunk a gyakorlatban előállt helyzetek optimális kezelésére a hatályos, 2020 illetve 2021 évre aktualizált szabályok szerint.
Az előadásban kitérünk arra, a számviteli szolgáltatást, adótanácsadást nyújtók milyen információkat kell adjanak, milyen segítséget tudnak nyújtani a társaságok menedzsmentje és tulajdonosai részére a társaság adottságainak leginkább megfelelő saját tőke rendezés érdekében.
A téma előadója több oldalról, vállalkozói oldalról, adóellenőri, auditálói oldalról segít a hosszútávú megoldások megkeresésében.

Beszámoló kapcsán felmerülő gyakori problémák és megoldásaik

Videó előadásunk gyakorlati segítséget nyújt a költségvetési szervek részére a beszámoló elkészítéséhez, a gyakran felmerülő hibák elkerüléséhez. Bemutatjuk a beszámolóval kapcsolatos új jogszabályi előírásokat, kitérünk a maradvány korrekció elszámolására, majd gyakorlott oktatónk végig vezet az egyes űrlapok kitöltési buktatóin.

Felkészülés a belső ellenőrzési éves beszámoló (éves ellenőrzési jelentés) készítésére

Videókonferenciánk segítséget nyújt az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséhez, annak érdekében, hogy olyan információt szolgáltasson az irányító/felügyeleti szervnek, melyből objektív és átlátható képet kap a terv végrehajtásáról, az ellenőri munka megbízhatóságáról és bizonyosságot szerez a szervezetben kialakított kontrollok állapotáról, a szükséges fejlesztési feladatokról. Az előadás nemcsak a belső ellenőröknek ad gyakorlati iránymutatást, hanem a szervezet vezetőinek a „Vezetői Nyilatkozat” megalapozott elkészítéséhez.

Elektronikus számlázás a gyakorlatban, áttérés e-számlára

Az elmúlt években drasztikusan megnőtt azon vállalkozások, intézmények, számlakibocsátók száma, akik elektronikus számlával találkoznak gazdálkodásuk során akár számla kibocsátói, akár befogadói oldalon. 2021-től a jogalkotó is erőteljesen és számos eszközzel ösztönzi az elektronikus számlázásra való minél nagyobb arányú és minél előbbi áttérést.
Videóképzésünk a NAV főosztály vezetőjének előadásában teljes körűen, gyakorlati megközelítésben körbe járja az elektronikus számlával kapcsolat valamennyi kérdést. Bemutatjuk az elektronikus számla lehetséges technikáit, a számla befogadás és megőrzés tudnivalóit. Mindenkinek ajánljuk a képzést, aki elektronikus számlát kiállít, arra áttérni tervez, vagy elektronikus számlát befogad.

ADÓVÁLTOZÁSOK 2021

Videóképzésünk teljeskörűen, példákon keresztül bemutatja a 2021. évi adóváltozásokat. Gyakorlott okleveles adószakértőn kitér minden érintett adónemre:
- SZJA
- egyszerűsített foglalkoztatás
- TBJ
- Szociális hozzájárulási adó
- Szakképzési hozzájárulás
- TAO
- KIVA
- KATA
- ÁFA
- Turizmusfejlesztési hozzájárulás
- Helyi adók
- Gépjármű adó

A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság és a hatósági eljárás 2021. március 1-jén hatályba lépő szabályai, és azok összehasonlítása a korábbi hatósági gyakorlattal – Videókonferencia

HR-el és munkaüggyel foglalkozó szakembereknek nyújtunk gyakorlati segítséget a 2021. március 1-jén változó munkaügyi ellenőrzés gyakorlati kérdéseihez. Új törvényi szabályoknak kell megfelelni, továbbá várhatóan új végrehajtási rendeletek is lesznek, ezért a téma kifejezetten aktuális, a változásokra tekintettel.

A munkaviszony megszűnése, megszüntetése, a jogellenes megszüntetés és jogkövetkezményei a hatályos szabályozás és a jogalkalmazási gyakorlat tükrében – Videókonferencia

HR-el és munkaüggyel foglalkozó szakembereknek nyújtunk gyakorlati segítséget a munkaviszony megszűnése, megszüntetése sokszor zavaros és bonyolult kérdéseiben. Segítünk elkerülni a jogellenes megszüntetést és annak jogkövetkezményeit. Tapasztalt munkajogász válaszol konzultációs kérdéseikre is.

A vezető tisztségviselők javadalmazásával kapcsolatos adó és járulékszabályok

Videóképzésünk az ügyvezetők, cégvezetők jogállásában, juttatásaikban segít teljeskörűen eligazodni. Adószakértőnk gyakorlati példákkal alátámasztva mutatja be a munkaviszonyban, megbízási, illetve tagi jogviszonyban igénybe vehető javadalmazás, juttatás szabályait, valamit azok járulék és adóvonzatát. Kitérünk a külföldi ügyvezetőkkel kapcsolatos szabályokra is.
Videóképzésünk teljeskörűen bemutatja a lehetséges költségtérítésekre, a végkielégítésre, osztalékfizetésre vonatkozó szabályokat is, beleértve a céges autó, a lakhatás, a biztosítás, a Széchenyi kártya, illetve munkáltatói kölcsönök lehetőségeit is.

Aktuális HR és munkajogi kérdések kurzus

Munkáltatói és munkavállalói oldalról egyaránt embert próbáló időket élünk, ahol a reziliencia (a rugalmas alkalmazkodás) alapkövetelmény lett. A 2020-as év megtanította HR-el és munkajoggal foglalkozó szakembereknek is, hogy a következő évtizedekben sokkal alaposabban, előre fel kell készülni váratlan helyzetek megfelelő kezelésére. Különösen amikor rendkívül érzékeny humán kérdésekről van szó.
Aktuális HR és munkajogi kérdéseket feldolgozó kurzusunk munkajogász kollégákkal segítenek eligazodni a rugalmas munkaidő és kötetlen munkarend zavaros szabályai között. Segítünk felkészülni a munkajogi szempontból is szabályos „home office”-ra és távmunkára és gyakorlati támpontokat adunk a munkáltatóknak arról, hogy mit tehetnek bármilyen fertőzés vagy annak gyanúja esetén.
A kurzus gyakorlati segítséget nyújt a munkaidő-beosztás, munkarend, munkaidőkeret komplex kérdéseiben, a nyilvántartásra vonatkozó hatósági elvárások, valamint a rendkívüli munkaidő és annak díjazási kérdéseiben.
Kitérünk a harmadik országbeliek Magyarországon történő foglalkoztatásának kérdéseire is, az engedélyköteles foglalkoztatás szabályaira, annak eljárására, a munkáltatói kötelezettségekre, valamint a speciális munkajogi szabályokra.
A sajátos veszélyhelyzeti szabályok mellett feldolgozzuk a munkavállalók ellenőrzésével összefüggő speciális feladatokat, bemutatjuk a lehetséges foglalkoztatási megoldásokat, valamint a pandémiás terv készítéséhez is segítséget adunk.
Bónuszként a kurzus résztvevői megkapják a fenti témakörökhöz érkezett, anonimizált konzultációs kérdés-válaszokat is!

Fókuszban az EKÁER változások 2021

Alapvető változások lesznek 2021. januártól az EKÁER és az adózás rendjéről szóló törvényben. Gyakorlati képzésünk a NAV szakmai terület vezetőjének előadásában teljes körűen bemutatja a változásokat. Az előadás kitér olyan speciális élethelyzetekre, ellenőrzési tapasztalatokra is, amelyek ismerete segít elkerülni a borsos büntetéseket és annak következményeit.

Év végi zárási feladatok a költségvetési szerveknél

Kérje csomag ajánlatban!
Év végi zárási feladatok költségvetési szerveknél + Selejtezési és leltározási feladatok végrehajtási szabályai videókonferenciák 20% kedvezménnyel, 46.800,- Ft + ÁFA helyett 37.440,- Ft + ÁFA!
Tartalma: 9 tanóra, közel 400 perc videó anyag (négy részletben).

Képzésünket ajánljuk valamennyi költségvetési szervek gazdasági, pénzügyi és számviteli vezetője, munkatársa részére. Teljeskörűen, gyakorlati példákkal alátámasztva készítjük fel Önöket az év végi zárási feladatokra. A 2020-as év rendkívüli nehézségek elé állította a költségvetési szerveket is, a beszámoló alátámasztása sok intézménynél ezekben az időkben nagyon komoly kihívást jelent, de mégis el kell végezni. Videóképzésünk hatékony segítséget nyújt a feladatok elvégzéséhez.

Online számla 2021 – változások és lehetőségek

2021 jelentős lépés a számla-adatszolgáltatásban. Az adatszolgáltatás 2021-ben éri el a teljeskörű kötelezettséget, mivel már adatot kell szolgáltatni minden belföldi adóalany által kiállított számláról. Az Online Számla rendszer ugyanakkor nem csupán a kötelezettség teljesítésének az eszköze, hanem a vállalkozások számára több digitalizációs lehetőséget is tartalmaz. Ilyen például az adóhivatali számlázóprogram, a számlafeldolgozási folyamatban nyújtott támogatás, de az elektronikus számlázás támogatása is. Videókonferenciánk a teljeskörű adatszolgáltatással kapcsolatos változások gyakorlati kihívásait és az Online Számla rendszer használatának lehetőségeit mutatja be, kitérve az Áfa bevallási kiajánlásra mint új adóhivatali szolgáltatásra is.

Iratkezelés, iratselejtezés a gyakorlatban

Videókonferenciánkat ajánljuk valamennyi költségvetési szerv iratkezelésér, iratselejtezésért felelős vezetője és dolgozója részére. A téma szakértője bemutatja a legaktuálisabb változásokat, az új technikai környezethez való alkalmazkodás lehetőségeit, az iratkezelés és a selejtezés teljes folyamatát. A képzés kitekint az elektronikus iratok várható selejtezési módjaira, valamint segítséget nyújt a GDPR-problémák kezeléséhez is.

A kisajátítási eljárás aktuális kérdései

Videókonferenciánkat ajánljuk valamennyi jogász, ügyvéd, igazgatósági, hatósági vezető, ügyintéző, jegyző részére. Gyakorlott, felkészült oktatónk teljes körűen bemutatja a kisajátítási eljárás aktuális kérdéseit, az alkotmányos alapoktól kezdve az eljárási kérdéseken át a kártalanítási problémákig, jogorvoslati kérdésekig – példákkal alátámasztva.

A jegyzők hatáskörébe tartozó birtokvédelmi, birtokháborítási ügyek a gyakorlatban

A birtokvédelmi kérdésekben lényeges változásokat hoztak a 2021. januártól életbe lépett jogszabály módosítások, többek között az eljárási szabályok változása, az illeték törvény változása okán. Előadásunkat ajánljuk valamennyi igazgatósági, hatósági vezető, ügyintéző, birtokvédelmi ügyekkel foglalkozó jogász, jegyző részére. Rendkívül gyakorlott, felkészült oktatónk teljeskörűen végig kalauzol a változásokon, továbbá a birtokvédelmi eljárásokon az eljárás megindításától a döntéshozatalig és annak közléséig, minden egyes szakaszt számos példával alátámasztva. Bemutatjuk a különböző jogsértések eseteinek kezelési lehetőségeit, jó gyakorlatát, a problémamegoldás segítésének szándékával.

Önkormányzatok, költségvetési szervek speciális ÁFA kérdései

Videóképzésünk gyakorlati segítséget nyújt a költségvetési szervek, valamint önkormányzatok és intézményeik számára a speciális ÁFA kérdésekben való eligazodáshoz, a helyes gyakorlat kialakításához. Adótanácsadónk segít értelmezni az adóalanyiság kérdéseit, az áfa hatálya alá nem tartozó ügyleteket. Példákon keresztül bemutatjuk a termékértékesítés és a szolgáltatások speciális eseteit, és kitérünk a közösségi, illetve harmadik országos ügyletekre is. Gyakorlati példákkal mutatjuk be a számlázás, nyugta adás tudnivalóit.
A képzés kitér az intézmények megszűnéséhez, átalakításához kapcsolódó nagyon speciális áfafizetési, mentesülési esetekre is.

A kisadózó vállalkozások adózása 2021

Alapvető változásokra kell készülni mindazon vállalkozóknak, akik a KATA szerint szeretnének adózni 2021-ben is. A változások érintik a KATA-t választani kívánó vállalkozókat, de a KATA-s számlákat befogadó vállalkozásokat is. Videókonferenciánk teljeskörűen, gyakorlati és számítási példákkal készít fel a változásokra, segítve a döntést is arról, érdemes-e 2021-ben ezt az adófizetési módot választani, vagy sem! Külön kitérünk arra is, mire figyeljünk a számlázás, nyilvántartás, adatszolgáltatás során.

Helyi önkormányzati igazgatás – a bírósági és alkotmánybírósági gyakorlatra figyelemmel

Videókonferenciánkat ajánljuk valamennyi igazgatósági, hatósági vezető, ügyintéző, jogász, jegyző, polgármester, valamint képviselő részére. Felkészítjük Önöket a helyi önkormányzati igazgatás aktuális kérdéseire a bírósági és alkotmánybírósági gyakorlatra figyelemmel. Képzésünk foglalkozik a társulások szerepével, valamint a társulási jogvitákkal is, különös tekintettel a Kp. új rendelkezéseire, továbbá közkívánatra a veszélyhelyzeti kihívásokkal és annak várható hatásaival is.

A hatósági eljárás jogorvoslati rendszerének változásai

Videókonferenciánkat ajánljuk valamennyi hatósági vezető, ügyintéző, jogász, jegyző részére. Felkészítjük Önöket az Ákr. megváltozott jogorvoslati szabályaira. Bemutatjuk a Közigazgatási Per-rendtartás (Kp.) legújabb módosításait, valamint releváns példákat hozunk a közigazgatási perek legújabb bírói gyakorlatából.

„Üzleti titkok” a kereskedelmi hatósági hatáskörből

Videókonferenciánkat ajánljuk valamennyi önkormányzat jegyzője, igazgatási, hatósági és kereskedelmi vezetője és ügyintézője részére. Szakértőnk olyan gyakorlati tapasztalatokba avatja be Önöket a kereskedelmi hatósági eljárások, döntések, eljárási hibák, megoldási lehetőségek és jogesetek témakörében, amelyet sehol máshol nem hallhatnak. Szakértőnk külön foglalkozik a vírushelyzeti szabályozással is, kiemelten a 2020 november 2-től hatályba lépő előírásokkal.

A monitoring stratégia, a nyomon követési rendszer kialakítása és működtetése a belső kontrollrendszer keretében

Videókonferenciánk a belső kontrollrendszer kialakítására és működtetésére kötelezett szervezeteknek (költségvetési szerveknek, köztulajdonban álló gazdasági társaságoknak, kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeteknek) nyújt segítséget, ad iránymutatást gyakorlati példán keresztül a monitoring rendszer kialakításához és működtetéséhez. Hasznára válik az előadás a szervezetek vezetőinek, a belső ellenőröknek, a folyamatgazdáknak, továbbá az irányító szervnek, tulajdonosnak.

Tárgyi eszközökkel és immateriális javakkal kapcsolatos feladatok a költségvetési szerveknél

Videókonferenciánk gyakorlati példákon keresztül segít az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékelési, könyvelési feladatainak ellátásában. Az egyes gazdasági események elszámolását konkrét kontírozási példákon keresztül mutatjuk be Önöknek.

Számlázás és bevallás a gyakorlatban

Videókonferenciánk gyakorlati segítséget nyújtunk az elmúlt időszakban számos alapvető változáson átment számlázási és bevallási feladatok teljesítéséhez. Kiemelten foglalkozunk az ÁFA elszámolás, levonás, arányosítás, visszaigénylés és önellenőrzés kérdéseivel. Felkészítjük Önöket a számla kiállítással kapcsolatos változásokra, valamint a rengeteg fejtörést okozó szabályos javításra.

Köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszerének kialakításához iránymutatás – tulajdonosi elvárások

Videókonferenciánk konkrét példákon keresztül iránymutatást ad a köztulajdonban álló gazdasági társaságok jogszabály által előírt belső kontrollrendszerének megfelelő működtetéséhez, a tulajdonosi elvárások meghatározásához és azok teljesítéséhez, a szervezeti integritás biztosításához. Hasznos segítséget nyújtunk:
- köztulajdonban álló gazdasági társaság vezetőjének,
- megfelelésért felelősnek,
- belső ellenőrnek,
- felügyelőbizottságnak
- tulajdonosi joggyakorlónak.

Csoportos társasági adóalanyiság a gyakorlatban

Videókonferenciánk gyakorlati segítséget nyújt vállaltcsoportoknak az adóoptimalizációs lehetőségek feltárásában. Az adótervezés területén – a cégcsoportokat illetően – újabb kihívás, újabb lehetőség jelent meg. Okleveles adószakértőnk segít gondolkodni és számolni, mert megéri!

Önkormányzati lakásgazdálkodás a gyakorlatban

Videókonferenciánkat ajánljuk valamennyi önkormányzat lakásgazdálkodásért felelős vezetője és szakértője, ügyintézője részére. Felkészítjük Önöket a megfelelő lakáskoncepció összeállítására, a lakásrendelet elkészítésére. Gyakorlati példákon keresztül mutatjuk be a kezelői és tulajdonosi jogokat, valamint kötelezettségeket, beleértve a bérleti jog megszűnésének kezelését, a mögöttes felelősség eseteit is. Jó gyakorlatokat mutatunk be a bérlői eladósodás elleni közdelemhez.

Önkormányzatok tulajdonosi joggyakorlásának eszközei

Videókonferenciánkat ajánljuk valamennyi önkormányzat jegyzője, vagyongazdálkodási, igazgatási, hatósági és kereskedelmi vezetője és ügyintézője részére. Szakértőink érthetően, példákkal, jogesetekkel, Kúria gyakorlattal alátámasztva mutatja be az önkormányzati tulajdonosi joggyakorlás eszközeit, aktuális kérdéseit. Az előadás kitér az egyes vagyonelemek sajátos szabályaira is (többek között: víz- és szennyvíz, közvilágítás, távhő, közút, közterület, önkormányzati ingatlanok, humán közszolgáltatások).

Szálláshely szolgáltatások szabályozása és ellenőrzése

Videókonferenciánkat ajánljuk valamennyi önkormányzat jegyzője, igazgatási, hatósági és kereskedelmi vezetője és ügyintézője részére. Szakértőink teljeskörűen, konkrét jogeseteken keresztül felkészítik Önöket a szálláshely szolgáltatások szabályozási és ellenőrzési kérdéseiről. Képzésünk kitér:
- a rövidtávú szálláshely szabályozást érintő 2020. nyári alapvető változásokra is, amellyel kapcsolatban szinte minden önkormányzatnak új szabályozási kötelezettsége van; továbbá
- a COVID-19 hazai kereskedelmi szálláshelyekre gyakorolt hatására is.

Pedagógusok illetményével, besorolásával, munka- és pihenőidejével kapcsolatos szabályok és gyakorlati kérdések

Gyakorlati segítség minden köznevelési intézmény, önkormányzati humán szakterület vezető, munkaügyi, illetve gazdasági vezető, valamint szakértő számára a pedagógusok helyes besorolásához, az illetmény megállapításához, a munka- és pihenőidő elszámoláshoz. A szabályozásért felelős terület kompetens vezetője magyarázza el a vonatkozó, igen bonyolult és sokszor nem megfelelően értelmezett törvényi és egyéb jogszabályi előírásokat, érthetően, példákkal szemléltetve a helyes jogértelmezést, pontról pontra.

A személyi jellegű kifizetések elszámolása az évközi adó és járulék-változások tükrében

Számos adóváltozást hozott a 2020. év, amely változások alapvetően érintik a személyi jellegű kifizetések elszámolását. Képzésünk kiemelten foglalkozik az alábbi változásokkal:
- jogviszony átminősítésének kockázata, különös tekintettel a kisadózó vállalkozókkal kötött szerződésekre
- nyugdíjas foglalkoztatás, megbízási díja új adó és járulékfizetési szabályai
- adószámos magánszemélyek számláinak kezelése
- TBJ évközi változásainak kisvállalati adóalapra gyakorolt hatása
- EKHO-s szerződéseket érintő változások.
Okleveles adószakértő oktatónk teljeskörűen és mindenki számára érthetően segít felkészülni a változásokra.

A kisvállalati adó választásának és alkalmazásának adózási kérdései

Sokszor felmerül a kérdés, hogy megéri vagy nem éri meg a kisvállalati adót választani. Erre a kérdésre akkor lehet válaszolni, ha megvizsgáljuk a vállalkozás költségstruktúráját, a személyi kifizetések arányát (jövőbeli elképzeléseket), a társasági adó alatt megszerezhető adókedvezményeket, a társasági adó hatálya alatt keletkezett kötelezettségeket (pl. fejlesztési tartalék miatt), a vállalkozás beruházási terveit, tőkeműveleteit.
Az adóterhelés összehasonlításával, adótervezés folyamatának bemutatásával gyakorlati segítséget nyújtunk a választáshoz. Feltárjuk a KIVA választásának előnyeit, de kitérünk arra is, hogy kinek nem érdemes a KIVA-t mint adónemet választani. Egyúttal gyakorlati segítséget nyújtunk a KIVA alkalmazásához mindazoknak, akik mellette döntenek.

Új Tbj. és annak pénzbeli ellátásokra gyakorlat hatása

Az új Tbj. alapvető változásokat hozott a társadalombiztosítási szakemberek, könyvelők, bérszámfejtők és munkaügyesek életébe.
Gyakorlati, közérthető segítséget nyújtunk Önöknek a járulékokban és a szociális hozzájárulási adóban bekövetkezett változások megértéséhez, valamint a biztosítási jogviszonyok megítéléséhez, a biztosítási jogviszony létrejöttekor keletkező bejelentési, nyilvántartási, járulék-megállapítási és levonási, valamint bevallási kötelezettségek teljesítéséhez.

Normatívák igénylése, elszámolása, módosítása a költségvetési szerveknél

Hiánypótló képzésünkkel segítséget kapnak a gazdálkodásért felelős szakemberek a helyi közszolgáltatások finanszírozási bevételeinek igényléséhez, elszámolásához és módosításához.
Gyakorlati példákkal segítünk a helyi közszolgáltatások mellett a bölcsődei-óvodai, háziorvosi-védőnői, család- és gyermekjóléti, étkeztetési és egyéb szociális normatívák sokszor bonyolult elszámolási és módosítási kérdéseinek tisztázásához.

Áfa bevallás, adatszolgáltatási kötelezettség és önellenőrzés szabályai

Képzésünkkel gyakorlati segítséget nyújtunk az Áfa bevallás elkészítéséhez, az adóalap helyes meghatározásához, a számlamódosítás szabályos elvégzéséhez. Képzésünk teljes körűen felkészíti a résztvevőket a bonyolult adólevonási szabályok és az áfa visszaigénylési gyakorlat helyes alkalmazására, továbbá az önellenőrzés elkészítésére. Számos változás volt a 2020. évben az adatszolgáltatási kötelezettségeket érintően, amely változásokat adószakértőnk közérthetően magyarázza el Önöknek.

Önköltségszámítás szabályai az államháztartás szervezeteinél

Képzésünk gyakorlati segítséget nyújt azon költségvetési szerveknek, akik önköltség számítás készítésére kötelezettek, vagy önként végzett termékértékesítési, szolgáltatásnyújtási tevékenységük okán azt alkalmazzák.
Az önköltségszámítási módszerek, kalkulációs sémák megértését és alkalmazását gyakorlati példákkal segítjük. A képzés résztvevői segítséget kapnak az önköltségszámítási szabályzat elkészítéséhez is.

Teljesítménymérés, indikátorok meghatározása a belső ellenőrzési gyakorlatban

A gyakorlati képzés célja:
- vezetőknek lehetőséget „ötletet" adjon ahhoz, hogy a célok teljesítményalapú teljesítéséről miként győződhetnek meg,
- belső ellenőröknek segítséget nyújtson egy teljesítmény-ellenőrzés lefolytatásához,
- a folyamatgazdáknak információt szolgáltasson a működési kockázatok feltárásához.
Az előadás egy ellenőrzési témán keresztül mutatja be a teljesítmény-ellenőrzés gyakorlati megvalósulását. Konkrét módszerek, kritériumok, indikátorok kiválasztásával egy teljesítmény elemzése és értékelése kerül bemutatásra.

Ingatlan bérbeadás és értékesítés személyi jövedelemadó szabályai

Előadásunk gyakorlati segítséget nyújt a személyi jövedelemadóról azon vállalkozásoknak és magánszemélyeknek, akik ingatlan bérbeadással foglalkoznak, illetve ingatlant értékesítenek.
Az előadás során a jogszabályi előírásokat sok gyakorlati példa, jogeset tárgyalásán keresztül szemléltetjük. Közérthetően szeretnénk a gyakorlatban hasznosítható tudásanyagot közvetíteni, hogy ne csak kifejezetten adózással foglalkozó szakemberek értsék. Az előadással nemcsak pénzügyi és adózási szakembereket, hanem jogászokat, jogtanácsosokat és belső ellenőröket is meg kívánunk célozni, akiknek szintén fontosak lehetnek a szerződéskötéskor, illetve tanácsadói, ellenőrzési munkájuk során az elhangzó ismeretek.

Pénzeszközök számvitele

Képzésünk teljeskörűen, gyakorlati példákkal felkészíti a számviteli, pénzügyi szakembereket a pénzeszközök szabályos elszámolására. Az előadás kitér a készpénz, a bankszámla forgalom, az elektronikus és virtuális pénz, a mobil fizetés, valamint az utalványok elszámolására is.

Ingatlan bérbeadás és értékesítés ÁFA szabályai

Az ingatlan bérbeadás a leggyakrabban előforduló gazdasági esemény a vállalkozásoknál és költségvetési szervezeteknél, egyúttal sok magánszemélyt is érint. Adóvonzatának megállapítása összetett kérdés, akárcsak a bérbeadási tevékenység értelmezése. Ezért nagyon fontos az ingatlan bérbeadásra vonatkozó szabályok pontos ismerete a helyes adózási gyakorlat kialakításához.
Az ingatlan értékesítés rendszerint jelentős összegű pénzmozgással jár. Az ingatlan eladásnál kockázatot jelent az egyenes, vagy fordított adózás, illetve az áfa kötelezettség, vagy áfa mentesség megítélése. A szerződések megfogalmazásában is rejlenek adókockázatok.
Az előadás során a jogszabályi előírásokat sok gyakorlati példa, jogeset tárgyalásán keresztül szemléltetjük. Közérthetően szeretnénk a gyakorlatban hasznosítható tudásanyagot közvetíteni, hogy ne csak kifejezetten adózással foglalkozó szakemberek értsék.

Selejtezési és leltározási feladatok végrehajtásának szabályai

Képzésünk gyakorlati segítséget nyújt az év végi selejtezési és leltározási feladatok végrehajtásához.
A végrehajtás folyamata mellett bemutatjuk a dokumentációs kötelezettségeket és annak jó gyakorlatát is.
Frissített előadás felvétel!

Kiküldetés, hivatali út, munkába járás, gépkocsi költségelszámolás adózása

A kiküldetés, hivatali út, munkába járás, gépkocsi költségelszámolás kérdései minden szervezetnél, a vállalkozási és költségvetési szféránál is a napi munkavégzés során felmerülő kérdések, amelyeket a kifizetőket és a magánszemélyeket is érinti, mind munkaviszonyban, mind egyéb jogviszonyokban. A hivatali és üzleti utak fogalma az elmúlt évek során többször változott és a gépjármű költségelszámolását érintő jogszabályi változás is volt az elmúlt évben. A témakört illetően számos kérdés vetődik fel a szakmai fórumokon, amelyek alapján téves joggyakorlat, vagy jogértelmezés vélelmezhető. Az előadás során ismertetjük a jogszabályi előírásokat és sor kerül a gyakorlatban felmerült problémás esetek tárgyalására.

Gépjárművekkel kapcsolatos költségelszámolások

Képzésünk teljeskörűen felkészít a gépjárművekkel kapcsolatos költségelszámolási feladatokra. A képzés résztvevői megismerik a gépjárművek eltérő besorolását az egyes adótörvényekben, a vásárolt, valamint a bérelt és a lízingelt gépjárművek költségelszámolásának adóvonzatát. Bemutatjuk a szervizköltségek elszámolásának adóvonzatát, az üzemanyag és az egyéb kapcsolódó költségek elszámolásának módját, adóvonzatát. A résztvevők megismerik továbbá:
- a magáncélú használatba adott gépjárművek (személy, teher) kapcsolódó adóelszámolásnak szabályait;
- a bizonylatolás szabályait;
- a munkába járáshoz használt gépjárműköltség megtérítésére vonatkozó előírásokat;
- az önálló tevékenységhez használt gépjárművek költségelszámolását;
- a hivatali úthoz használt magánszemély tulajdonában lévő gépjárművek költségtérítési lehetőségeit; továbbá
- a belföldi és a külföldi kiküldetéshez használt gépjárművekkel kapcsolatos kötelezettségeket és lehetőségeket.

A munkába járás és a kiküldetés költségtérítésével kapcsolatos adóelszámolások

Képzésünk teljeskörűen felkészít a munkába járás és a kiküldetés költségtérítésével kapcsolatos szabályos adóelszámolásokra.
A képzés résztvevői megismerik a szabályos elszámoláshoz elengedhetetlen fogalmak helyes meghatározását, úgy mint munkaviszony, munkahely, lakó- és tartózkodási hely, hivataki út, kiküldetés, stb.
A képzés részletesen és gyakorlati példákon keresztül készít fel:
- a munkába járás költségtérítésének elszámolására;
- a hivatali / üzleti út elszámolási szabályaira;
- a kiküldetés értelmezésére, annak eseteire, illetve
- a kiküldetésekhez kapcsolódó költségekre és azok megtérítésének módjára.

Vagyonkezelési jogok átadásának könyvelése az államháztartási szerveknél

Képzésünkkel segítséget kap a vagyonkezelésre vonatkozó elszámolási szabályok helyes gyakorlatához és a megfelelő nyilvántartás elkészítéséhez. A képzés segítséget nyújt Önöknek a vagyonkezelésbe adott eszközök számviteli megítéléséhez, a bekerülési érték meghatározásához és annak számviteli elszámolásához, az egyes könyvelési jogcímek tartalmához. A résztvevők segítséget kapnak az értékcsökkenés, értékvesztés, értékhelyesbítés megállapításához, a nullás számlaosztály alkalmazásához és a gazdasági események helyes elszámolásához. Feltárjuk a vagyonkezelésbe adás kapcsán a támogatásokkal kapcsolatos problémákat. Gyakorlati példákon mutatjuk be az állományi értéket csökkentő és növelő gazdasági eseményeket.

Kötelezettségvállalás és követelés az államháztartási számvitelben

Képzésünkkel az államháztartási szféra gazdasági, pénzügyi, számviteli területen dolgozó vezetőit, szakértőit készítjük fel a követelések és kötelezettségek számvitelének gyakorlati kérdéseire. A képzés során egyaránt kitérünk az önkormányzati és a központi költségvetési szerveket érintő kérdésekre. Példákon keresztül mutatjuk be a követelések és kötelezettségek elszámolásának gyakorlatát.

Egyes eszközcsoportok állományváltozásainak gazdálkodási szabályai és ezek analitikus nyilvántartásokban való megjelenése

Képzésünket ajánljuk költségvetési szervek gazdasági, pénzügyi és számviteli vezetőinek, szakembereinek. A képzés során gyakorlati példákon keresztül dolgozzuk fel:
- a tárgyi eszközök fontosabb állományváltozásait és a kapcsolódó gazdálkodási és analitikus nyilvántartási szabályokat;
- a készletek állományváltozásait, valamint azok analitikus nyilvántartásának szabályait.

A pénzügyi befektetések adóztatása

Képzésünkkel teljeskörűen, érthetően, gyakorlati példákon keresztül körbejárjuk a pénzügyi befektetések adózási kérdéseit a klasszikus banki befektetésektől kezdve, az értékpapír piaci és kölcsön ügyeleteken át a kriptovalutákig. A téma feldolgozását képzés résztvevőink visszajelzései alapján a számos félreértés, jogértelmezési kérdés és adóhatósági elmarasztalások indokolják.

Adózási gyakorlat – Áfa, Szja, rehabilitációs hozzájárulás belső ellenőrzési tapasztalatai költségvetési szervezeteknél

Képzésünket belső ellenőröknek, belső kontroll szakértőknek, valamint költségvetési szervek gazdasági vezetőinek és szakértőinek ajánljuk.
Az adózási gyakorlat ellenőrzését dolgozzuk fel, amely ellenőrzési és ellenőrzött oldalról is összetett felkészülést igényel.
A képzés példákon keresztül segítséget nyújt a szervezet adózási gyakorlatának – Áfa, Szja és rehabilitációs hozzájárulás – ellenőrzéséhez, beleértve az ellenőrzésre való felkészülést, annak lefolytatását, a típus hibák feltárását. A téma feldolgozását letölthető ellenőrzési program, ellenőrzési nyomvonal és jegyzőkönyv mintákkal segítjük!

Áfa adólevonási joggyakorlás

Az áfa adólevonási joggyakorlás sarkalatos kérdésköre a helyes adózói gyakorlat kialakításának.
Ha az áfa törvény által megengedettnél több áfát von le, vagy nem megfelelő bizonylatok alapján, vagy nem a megfelelő áfa bevallási időszakban az adózó, akkor adóhiányt és bírságot állapíthat meg az adóhatóság. Ha viszont kevesebb áfa levonását érvényesíti a lehetségesnél, akkor „veszteség” éri a gazdálkodó szervezetet.
Az előadás célja, hogy segítse az adózókat abban, hogy helyes elvek és módszerek szerint alakítsák ki adólevonási gyakorlatukat.

2020. július 1-től hatályba lépő ADÓVÁLTOZÁSOK

Számos adóváltozást hozott a 2020. júliusi hónap és a saláta törvények. A napi gyakorlatot, a bevallások elkészítését számos változás érinti.
Változott:
- a szociális hozzájárulási adó;
- a társadalombiztosítási járulék; a TAJ szám érvénytelenítés szabályai;
- az ÁFA törvény és a számlázás szabályai;
- az IPA előleg megfizetésére vonatkozó szabályozás;
- a kiskereskedelmi adó;
- kisadók, egyéb adónemek.
Okleveles adószakértő oktatónk teljeskörűen és mindenki számára érthetően segít felkészülni a változásokra.

Vezetői Nyilatkozat és Belső Kontroll Kézikönyv

A gyakorlatorientált előadáson egy vezetői nyilatkozat és egy kézikönyv minta teljes bemutatásával, konkrét adatokkal, információkkal támogatjuk a szervezetek vezetőit, valamint az őket ellenőrzőket a megfelelő vezetői nyilatkozat és belső kontroll kézikönyv elkészítésére.
A jól kialakított belső kontroll szabályozás megfelelő alapot, biztosítékot adhat a Vezető Nyilatkozat hiteles értékeléséhez és kitöltéséhez és a kontrollrendszer szabályozásához.

Adatvédelem és adatkezelés a belsőkontrollrendszerben

Az előadás arra ad gyakorlati iránymutatást, hogy az új adatvédelmi, adatbiztonsági előírásoknak való megfelelés érdekében mire kell kiemelt figyelmet fordítani, milyen új elemeket kell beépíteni a belső kontrollrendszerbe.

Integritást sértő események kivizsgálása

Az előadás során két gyakorlati példán keresztül kerül bemutatásra, hogy mire kell különösen odafigyelni a szabályszerű eljárás érdekében. A minta feladatok segítségével a folyamatok, kontrollok és kockázatok azonosításával, ellenőrzési munkalap ismertetésével elkészíthető, illetve ellenőrizhető és értékelhető a kialakított kontrollrendszer.

GDPR speciális kérdései, sajátos feladatok az önkormányzati igazgatási, hatósági, valamint intézményi adatkezeléseknél

A gyakorlatorientált előadás célja, hogy az általánosan előforduló adatkörökön túl a speciálisabb, ágazati szabályok alapján működő szervezetek számára segítséget adjon ahhoz, hogy megfelelően tudják meghatározni az adatkezelést, azok célját, jogalapját, továbbá olyan szabályozó és nyilvántartási rendszert tudjanak kialakítani, amely megfelel az új jogszabályi elvárásoknak, biztosítja az adatkezelés átlátható, kontrollálható rendszerét.

Stratégiai ellenőrzési terv készítése

Az előadás gyakorlati iránymutatást ad ahhoz, hogy olyan stratégiai ellenőrzési terv készüljön, amely megalapozza az éves ellenőrzési terveket, hozzájáruljon a belső ellenőrzés eredményességéhez, valamint a költségvetési szerv (ellenőrzött szerv) számára érthetőbbé, elfogadottabbá tegye a belső ellenőrzés célját és feladatát.
A stratégiai ellenőrzési terv készítése vonatkozik a 370/2011. (XII.31.) kormányrendelet és a 339/2019.(XII.23.) Kormányrendelet hatálya alá tartozó szervezetekre, amelyeknek a hivatkozott jogszabályok előírásai szerinti belső ellenőrzést kell működtetniük.

Bérlet konstrukciók

Bérleteinket azon Partnereink számára ajánljuk, akik rendszeres megrendelői videó / online képzéseinknek, illetve rendszeres résztvevői a tantermi képzéseinknek, konferenciáinknak.

Milyen előnyöket nyújt az ÖRÖKBÉRLET 12 havi tagsággal?

 • Hozzáférés bármelyik digitálisan elérhető képzéshez, kurzushoz, oktatási segédanyaghoz.
 • Korlátlan számú képzéshez. Bármikor a tagság időtartama alatt.
 • Minden képzéshez extra hosszú, 12 hét hozzáféréssel, bármelyik munkatársuk számára.
 • ÖRÖKBÉRLET éves tagsággal több mint nettó 5.900.000 Ft értéket kap azonnal, havi 1 db 8 tanórás képzés + 1 db szakkönyv áráért…

Milyen előnyöket nyújt a Hibrid bérlet?

 • Jelentős megtakarítás (akár 30%) az egyes képzések részvételi díjából
 • Bármelyik videó/online és tantermi képzésre beváltható témakörtől, képzés időtartamától függetlenül
 • Hibrid bérleteseink automatikusan EXTRA hosszú (12 hét) hozzáférést kapnak a választott videó/online képzéshez
 • Bérletek beváltására rendelkezésre álló idő extra hosszú (3 alkalmas bérlet 6 hónap; 5 alkalmas bérlet 12 hónap)
 • Költségként elszámolható

Rólunk

A legjobb befektetés a saját tudásunkba, a személyes fejlődésünkbe való befektetés.

100%-ban magyar tulajdonú vállalkozásként teljes körű tudásmenedzsment szolgáltatást nyújtunk, több mint 15 éves továbbképzési és konferencia szervezési tapasztalattal.

Összekötjük az álláskeresőket a munkavállalókkal. Gyorsan, hatékonyan.

 • Munkaadóknak egyszerű és átlátható hirdetési csomagokat kínálunk, a Konferenciaszervező Kft. Ügyfeleinek egyedi kedvezményekkel.
 • Álláskeresők számára a szolgáltatás díjmentes.

ÁlláskeresőknekMunkaadóknak