A „home office” és a távmunka

Díjmentes videó tanulmányunkban bemutatjuk a home office és a távmunka szabályait, valamint a kapcsolódó munkaidő-beosztás és nyilvántartás lehetőségeit.


A „home office” és a távmunka

Jogszabályi háttér:

 • A „home office” (otthoni munkavégzés) fogalmát az Mt. nem ismeri.
 • Az egyetlen ezzel összefüggésben szabályozott kérdés a távmunkában történő munkavégzés (Mt. 196. §):

„Távmunkavégzés a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen rendszeresen folytatott olyan tevékenység, amelyet számítástechnikai eszközzel végeznek és eredményét elektronikusan továbbítják.”

 • Pl. Nem távmunka, ha a következő napi prezentáció anyagát otthon befejezem, kinyomtatom és beviszem az irodába, mert nem elektronikusan továbbítottam…
 • Mit jelent a rendszeresség?

Home office:

 • Munkavállalói kérésre engedélyezhető
 • Munkáltató legfeljebb Mt. 53. §-a alapján rendelheti el egyoldalúan (44 munkanap / 352 óra), de az alkalmazhatóság feltételeire (pl. méltányos mérlegelés) figyelemmel kell lenni!
 • Nincsen jogszabályi háttere, ezért célszerű „házon belül” szabályozni.
 • Munkaidő-nyilvántartás szempontjából nem jelent kivételt semmilyen szabály alól (nem azonos a távmunkával).

Távmunka:

 • Egyoldalúan nem rendelhető el, munkaszerződés módosítás szükséges.
 • Eltérést engedő szabályok:
  • Utasítási jog csak feladatok meghatározására terjed ki
  • Kötetlen munkarend
 • Tájékoztatni kell a munkavállalót:
  • a munkáltató általi ellenőrzés,
  • a számítástechnikai vagy elektronikus eszköz használata korlátozásának szabályairól, továbbá
  • arról a szervezeti egységről, amelyhez a munkavállaló munkája kapcsolódik.

Home office és távmunka:

 • Munkavégzési eszközök biztosítása (telefon, laptop)
 • Adatbiztonság (VPN, távoli elérés, többszintű azonosítás stb.)
 • Munkaszevezési feladatok
 • Munkavállaló ellenőrzése, számítástechnikai eszközök használatának rendje
 • Munkáltató által meghatározott többlet feladatok (pl. online naptár vezetése: elérhetőség és feladatok)

Munkaidő-beosztás és nyilvántartás:

 • Kötetlen munkarendben nem kötelező (de elvárható pl. az elérhetőség és feladatok nyilvántartása);
 • Kötött munkarendben – az otthoni munkavégzés / távmunka esetén is azonosak a munkaidő-beosztási és nyilvántartási szabályok, mint a munkáltató telephelyén történő munkavégzés esetében
 • Közlés – jellemzően elektronikus dokumentumban (határidők szempontjából lényeges, utólag igazolhatónak kell lennie), jelenléti ív vezetése – online felületen, erre alkalmas szoftverben
 • Elektronikus dokumentum: a jognyilatkozatban foglalt információ változatlan visszaidézésére, a nyilatkozattevő személyének és a jognyilatkozat megtétele időpontjának azonosítására alkalmas [Mt. 22. § (2) bekezdés a) pont].

Kérem a teljes Aktuális HR és munkajogi kérdések kurzust!

Munkáltatói és munkavállalói oldalról egyaránt embert próbáló időket élünk, ahol a reziliencia (a rugalmas alkalmazkodás) alapkövetelmény lett. A 2020-as év megtanította HR-el és munkajoggal foglalkozó szakembereknek is, hogy a következő évtizedekben sokkal alaposabban, előre fel kell készülni váratlan helyzetek megfelelő kezelésére. Különösen amikor rendkívül érzékeny humán kérdésekről van szó.
Aktuális HR és munkajogi kérdéseket feldolgozó kurzusunk munkajogász kollégákkal segítenek eligazodni a rugalmas munkaidő és kötetlen munkarend zavaros szabályai között. Segítünk felkészülni a munkajogi szempontból is szabályos „home office”-ra és távmunkára és gyakorlati támpontokat adunk a munkáltatóknak arról, hogy mit tehetnek bármilyen fertőzés vagy annak gyanúja esetén.
A kurzus gyakorlati segítséget nyújt a munkaidő-beosztás, munkarend, munkaidőkeret komplex kérdéseiben, a nyilvántartásra vonatkozó hatósági elvárások, valamint a rendkívüli munkaidő és annak díjazási kérdéseiben.
Kitérünk a harmadik országbeliek Magyarországon történő foglalkoztatásának kérdéseire is, az engedélyköteles foglalkoztatás szabályaira, annak eljárására, a munkáltatói kötelezettségekre, valamint a speciális munkajogi szabályokra.
A sajátos veszélyhelyzeti szabályok mellett feldolgozzuk a munkavállalók ellenőrzésével összefüggő speciális feladatokat, bemutatjuk a lehetséges foglalkoztatási megoldásokat, valamint a pandémiás terv készítéséhez is segítséget adunk.
A kurzus keretében 5 témakörre bontva dolgozzuk fel a következő kérdéseket, kb. 580 perc videó anyag 5 részletben.


www.konferenciaszervezo.hu