A leltárkülönbözetek megállapítása és a rendezés módja

Díjmentes mini videó tananyagunkban bemutatjuk, hogy a leltározás során feltárt leltárkülönbözetet hogyan kell megállapítani, egyáltalán mit értünk leltárkülönbözet alatt, továbbá mi a különbözet rendezésének módja (kompenzálás és adminisztrációs hiányosságok kérdései).


A leltárkülönbözetek megállapítása és a rendezés módja

Leltárkülönbözet: a leltározás során számbavett készletek mennyisége és a könyvviteli nyilvántartások szerinti készlet közötti különbség.

A leltárkülönbözeteket legkésőbb a könyvviteli zárlat alkalmával kell rendezni. A vállalkozás éves mérlegében csak a leltárkülönbözetekkel módosított eszközérték vehető fel. A leltárfelvétel időpontjától számítva lehetőleg 30 napon belül a leltározás adatait a könyvviteli nyilvántartásokkal egyeztetni és jegyzőkönyvileg rögzíteni kell, valamint a megállapított hiányosságok okát kivizsgálás útján rendezni.

A leltárkülönbözet a leltár és a könyvviteli nyilvántartás közötti mennyiségi különbség, értéke a mennyiségi különbség nyilvántartási áron számított értéke.

A felelősség megállapítása szempontjából a leltárhiány a leltárkülönbözetnek a kompenzálható hiányt meghaladó mértéke.

A leltárkülönbözetek kompenzálása:

Azon többletek és hiányok kompenzálhatók, amelyek

  • azonos cikkcsoportba tartoznak,
  • megközelítőleg hasonló értékűek, minőségük, rendeltetésük miatt összetéveszthetők, felcserélhetők, helyettesíthetők.

Fontos szempont, hogy értékkülönbözet nem fedhet el mennyiségi különbözetet.
A készleteltérések számviteli elszámolását minden vállalkozásnak számlarendjében részletesen rögzíteni kell.

Valójában az adminisztrációs hiányosságok korrekciója után megmaradó hiányt tekintjük leltárhiánynak, illetve a megmaradó többletet leltártöbbletnek, amelyeket az Szt. előírásai szerint az egyéb ráfordítások, illetve az egyéb bevételek között kell elszámolni. A leltárhiány címén elszámolt egyéb ráfordítást a leltári többlet címén kimutatott egyéb bevétellel korrigálni, összevonni nem lehet.

Adminisztrációs hibáról, hiányosságról akkor beszélhetünk, ha a leltárkülönbözet abból adódik, hogy valamely eszköz-forrás mozgást a társaságnál nem rögzítenek, vagy helytelenül rögzítik, bizonylat nélkül könyvelik az eszközök növekedését, csökkenését, nem állítanak ki bizonylatot például a visszavétről, a hulladékról stb. Adminisztrációs eltérés keletkezhet pontatlan mérésből, számításból is, ideértve a normán belüli, a normán felüli eltéréseket is Az adminisztrációs hibák miatt keletkezett leltárkülönbözeteket jellemzően  az egyéb ráfordítások, illetve egyéb bevételek között kell elszámolni illetve az egyéb bevételt kell módosítani.


Kérem a teljes képzési anyagot a selejtezés és leltározás végrehajtásának szabályai témakörében!

Videóképzésünk a költségvetési szervek selejtezési és leltározási feladataiban résztvevő gazdasági, pénzügyi és számviteli vezetőinek, szakembereinek nyújt segítséget. A képzés során gyakorlati példákon keresztül teljeskörűen feldolgozzuk a selejtezés és leltározás feladatköreit, folyamatait.


www.konferenciaszervezo.hu