Az adócsalás és a költségvetési csalás miatt indított büntetőügyek tapasztalatai


Az adócsalás és a költségvetési csalás miatt indított büntetőügyek tapasztalatai

Az adócsalás és a költségvetési csalás miatt indított büntetőügyek tapasztalatai

Tipizálható elkövetési módok és azok büntetőjogi értékelése

bevétel eltitkolás,

az áfa jogosulatlan levonása,

áfa visszaigénylés fiktív számlázás alkalmazásával.

1. A bevétel eltitkolása

  1. Általános forgalmi adó bevallási kötelezettség nem teljesítése:
  2. Általános forgalmi adó bevallási kötelezettség teljesítése, nem a megfelelő módon:

2. A fiktív számlázás

a) a számlakibocsátó nem adóalany

b) a számlán szereplő gazdasági esemény nem valós.

1. a számlán szereplő felek viszonylatában egyáltalán nem jött létre gazdasági esemény (áfa-tv. 6-9. §)

2. a felek között létrejött szerződés semmis (színlelt, jogszabályba ütközik)

3. a valós gazdasági esemény nem azonos a számlában feltüntetett értékesítéssel, illetve szolgáltatással.

c) a valós gazdasági esemény nem a számlában feltüntetett felek között jött létre

3. „Számlagyár”

….


Kérem a teljes előadást a gazdasági, pénzügyi bűncselekmények és a büntetőeljárás aktuális kérdései, bírósági gyakorlat témakörben!


www.konferenciaszervezo.hu