Az önkormányzatok és a COVID

Képviselő-testület, bizottság, polgármester – Átalakult szabályok veszélyhelyzet idején

A veszélyhelyzeti jogalkotás sajátossága, hogy az Mötv. elé lépett a katasztrófavédelemről … szóló 2011. évi CXXVIII. Törvény (Kat. tv.). Nézzük meg mit is jelent ez, különös tekintettel a polgármesteri „teljhatalom” kérdéskörére!


Az önkormányzatok és a COVID

Képviselő-testület, bizottság, polgármester – Átalakult szabályok veszélyhelyzet idején

A Kat. Tv. Szabályai

 • Veszélyhelyzet: Mötv. elé lép a katasztrófavédelemről … szóló 2011. évi CXXVIII. Törvény (Kat. tv.)
 • Veszélyhelyzet indokai között: tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
 • Érinti: polgármester átruházott katasztrófavédelmi feladatai: átveheti államigazgatási tisztviselő
 • Lényeges: polgármesteri „teljhatalom”:
 • Kat. tv. 46. § (4) bek:
 • „Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

Polgármesteri teljhatalom

 • Kat. tv. 46. § (4) bek.: E/3, kijelentő mód à kógens szabály à testület NEM ÜLÉSEZHET, hatásköreit a pm. gyakorolja
 • Testület által veszélyhelyzet idején hozott rendelet: AB és Kúria gyakorlatára figyelemmel: közjogi érvénytelenség
 • Kivétel:
 • „… nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti”
 • Azaz: intézményi átszervezés a kivétel
 • MI az intézmény? Lehetséges értelmezések
  • Mötv. 41. § (6) bek.: költségvetési szerv, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: gazdálkodó szervezet), nonprofit szervezet és egyéb szervezet (a továbbiakban együtt: intézmény)
  • Azaz: nem intézmény az önkormányzat szerve (bizottság, alpolgármester, polgármester)

Más érvek…


Kérem a teljes képzési anyagot az Önkormányzatok és a COVID témakörében!


www.konferenciaszervezo.hu