Az új büntetőeljárási törvény kapcsolódó rendelkezései

Az új Büntetőeljárási törvény kapcsolódó rendelkezései

  • Előkészítő eljárás
  • (Kilencedik rész – 339 §-tól)
  • Eljárás egyezség esetén (XCIX. Fejezet)

Előkészítő ülés (indítvány a büntetés/intézkedés mértékérre/tartamára – 422(3)

Előkészítő eljárás

339. § (1) A büntetőeljárás az e Részben meghatározott feltételek esetén előkészítő eljárással kezdődik.    

(2) Előkészítő eljárást a büntetőeljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező ügyészség vagy nyomozó hatóság folytathat.

(3) A rendőrségről szóló törvény alapján a hatáskörébe tartozó cselekmény miatt a rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve, valamint a rendőrség terrorizmust elhárító szerve is folytathat előkészítő eljárást.

340. § (1) Az előkészítő eljárás célja annak megállapítása, hogy a bűncselekmény gyanúja fennáll-e.  

(2) Előkészítő eljárás akkor folytatható, ha a rendelkezésre álló adatok a bűncselekmény gyanújának megállapítására nem elegendőek és megalapozottan feltehető, hogy az előkészítő eljárás lefolytatása alapján el lehet dönteni, hogy a bűncselekmény gyanúja fennáll-e.

Egyezség a bűnösség beismeréséről LXV. Fejezet

407. § (1) Az ügyészség és a terhelt a XCIX. Fejezet szerinti, egyezség esetén lefolytatandó eljárás érdekében a vádemelés előtt egyezséget köthet a terhelt által elkövetett bűncselekmény vonatkozásában a bűnösség beismeréséről és ennek következményeiről (a továbbiakban: egyezség). Az egyezségkötésnek nem akadálya, ha a gyanúsított a bűncselekmény elkövetését beismerte. 

410. §

(2) Az egyezség tartalmazza az egyezség tárgyát képező

a) bűncselekmény tényállásának leírását és Btk. szerinti minősítését,

b) bűncselekmény vonatkozásában a terhelt nyilatkozatát arról, hogy a bűnösségét beismeri, és ennek érdekében vallomást tesz,

c) büntetést vagy önállóan alkalmazható intézkedést.

Eljárás egyezség esetén (XCIX. Fejezet)

Előkészítő ülés (LXXVI. Fejezet)

499. § (1) Az előkészítő ülés a vádemelés után a tárgyalás előkészítése érdekében tartott nyilvános ülés, amelyen a vádlott és a védő a tárgyalást megelőzően kifejtheti a váddal kapcsolatos álláspontját és közreműködhet a büntetőeljárás további menetének alakításában.   

Indítvány a büntetés/intézkedés mértékére/tartamára

422. § (3) Az ügyészség a vádiratban indítványt tehet a büntetés vagy intézkedés mértékére vagy tartamára is arra az esetre, ha a terhelt az előkészítő ülésen a bűncselekmény elkövetését beismeri.


Kérem a teljes előadást a gazdasági, pénzügyi bűncselekmények és a büntetőeljárás aktuális kérdései, bírósági gyakorlat témakörben!


www.konferenciaszervezo.hu