Becsült érték vonatkozásai – 20%-os szabály és részekre történő ajánlattétel belső ellenőrzési kérdései


Becsült érték vonatkozásai – 20%-os szabály és részekre történő ajánlattétel belső ellenőrzési kérdései

Becsült érték vonatkozásai

 • A becsült értéket – annak számítását – dokumentálni kell!
 • Becsült érték fogalmában: „legmagasabb összegű” törlése
 • Egybeszámítási szabályok hasonlóak a korábbi funkcionális szabályozáshoz:
  • Építési beruházás: műszaki és gazdasági szempontból funkcionális egységet képező beruházás (tartalékkeret!)
  • Szolgáltatás: ugyanazon közvetlen cél megvalósítására irányulnak (szolgáltatások gazdasági és funkcionális egysége, KH korábbi útmutatója)
  • Árubeszerzés: azonos áruk, vagy hasonló felhasználásra szánt áruk
 • Több évre szóló szerződés becsült értéke „többszöröződik”
 • Becsült értéktől függ: eljárás-rezsim, alkalmassági feltételek, fedezet összege, indoklás-kérés.

20 %-os szabály

 • Ajánlatkérő mérlegelési jogkörében (nem kötelező)
 • Kbt. 19. § (4) bek. biztosítja a lehetőséget
 • Uniós értékhatár feletti egybeszámított becsült érték esetén leválasztható (és nemzeti eljárásrend alkalmazható), ha:
  • önmagában vett becsült értéke szolgáltatás és árubeszerzés esetén 25.484.800 Ft-nál, építési beruházás esetén 318.560.000 Ft-nál kisebb rész, és
  • a leválasztott részek összértéke nem haladja meg a teljes becsült érték 20%-át.
 • A leválasztott részre a nemzeti kivételek (111. §) nem alkalmazhatóak
 • Viszont építési beruházás esetén a 115. § szerinti eljárás választható

Részekre történő ajánlattétel

 • Fontos versenyjogi szempont (biztosítani kell, ha a beszerzés tárgya és a körülmények lehetővé teszik)
 • Ha az ajánlatkérő nem teszi lehetővé, akkor ezt  indokolni kell (2021.febr.1-től: újra a felhívásban)
 • Részekre történő ajánlattétel esetén a becsült értéket részenként megállapítani (ennek közlése mérlegelendő)
 • Részekre történő ajánlattétel esetén maximálható az egy ajánlattevő által elnyerhető részek száma
  • Ez esetben a felhívásban kell megadni az elnyerhető részek maximális számát
  • A dokumentációban meg kell adni az objektív szempontokat, hogy mi alapján dönti el az ajánlatkérő, hogy mely részekben lesz nyertes az ajánlattevő (pl. legmagasabb összegű részek, vagy az ajánlattevő által megjelölt telephelyhez legközelebbi helyszínek, stb.)

Kérem a teljes képzési anyagot A közbeszerzések belső ellenőrzése a gyakorlatban témakörben!

Videókonferenciánk teljeskörűen felkészít a közbeszerzési folyamatok, eljárások önálló belső ellenőrzésére, valamennyi lényeges szempontra és egyúttal az aktuális törvényi változásokra is kitérve.


www.konferenciaszervezo.hu