Hogyan végezzük el a készpénzállomány ellenőrzését?

Díjmentes mini videó tananyagunkban bemutatjuk, hogy milyen eljárást kell követni a készpénzállomány ellenőrzésekor, hogyan végezzük a pénztárrovancsot és a pénztárbizonylatok ellenőrzését.


Hogyan végezzük el a készpénzállomány ellenőrzését?

A készpénzállomány ellenőrzésekor követendő eljárás

 • Rendszeres ellenőrzési feladat a pénztárzárás ellenőrzése. Munkaköri kötelezettségként ez a pénztárellenőr feladata.
 • A pénztáros legalább havonta egyszer, de forgalomtól függően többször is készíthet pénztárzárást. A pénztárzárást a pénztárellenőr szúrópróba szerűen ellenőrizni köteles.

Pénztárrovancs

 • Eseti ellenőrzés, célja annak megállapítása, hogy a pénztárban található pénzösszeg és értéke megegyezik-e a bizonylatokon szereplő összegekkel.
 • A rovancsolást előzetes bejelentés nélkül kell végrehajtani, az ellenőrzésnek váratlannak kell lennie. (Több azonos rendeltetésű pénztár esetén a pénztárellenőrzést valamennyi pénztárban egyidejűleg kell elvégezni.)
 • Rovancsolás esetén ideiglenesen, a rovancsolás idejére fel kell függeszteni a pénztár munkáját.
 • Először meg kell kérni a pénztárost, hogy készítsen pénztárzárást. A zárást követően el kell végezni a rovancsolást. A pénztárosnak összesítenie kell címletenként megszámolva és összegezve az ellenőr ellenőrzése mellett a pénztárban található készpénzt.
 • Az összeget egyeztetni kell a pénztárzárás során kimutatott összeggel.
 • Összegezni kell a pénztárban talált étkezési utalványokat, bélyegeket és egyéb értéket képviselő tárgyakat, okmányokat.
 • A rovancsról jegyzőkönyvet kell felvenni
 • Fel kell tüntetni a pénztárzárás eredményét és az esetleges hiányt vagy többletet.
 • Eltérés esetén a pénztárosnak nyilatkoznia kell, hogy véleménye szerint miből származik az eltérés.
 • A pénztárhiányt a pénztárosnak meg kell térítenie, kivéve, ha bizonyítható, hogy más személy szándékos károkozása, rablás, lopás történt, vagy elemi kár a hiány oka.

Pénztárbizonylatok ellenőrzése

 • Ellenőrizni kell:
  • a készpénzes értékesítések tételei bevételezésre kerültek-e,
  • bankszámláról felvett pénz bevételezésre megtörtént-e,
  • kifizetések bizonylatainak összegszerűsége megegyezik-e az alapbizonylaton feltüntetett adatokkal,
  • az elszámolásra kiadott összegek nyilvántartásánál az elszámolás megfelelő időben megtörtént-e,
  • letétek nyilvántartása, biztosított-e

Kérem a teljes képzési anyagot a pénzeszközök számvitele témakörében!

Videóképzésünk teljeskörűen, gyakorlati példákkal felkészíti a számviteli, pénzügyi szakembereket a pénzeszközök szabályos elszámolására. Az előadás kitér a készpénz, a bankszámla forgalom, az elektronikus és virtuális pénz, a mobil fizetés, valamint az utalványok elszámolására is.


www.konferenciaszervezo.hu