Lakóingatlan áfa levonási szabályai

Díjmentes mini videó tananyagunkban bemutatjuk, hogy az ingatlanokra, különösen lakóingatlanokra milyen ÁFA levonási szabályok vonatkoznak szerzés, létesítés, felújítás, bérbeadás esetén.


Lakóingatlan áfa levonási szabályai

Tételes levonási tilalom érvényesül a 124. § (1) bekezdés h) pontja alapján a lakóingatlant terhelő előzetesen felszámított adóra; az i) bekezdés alapján a lakóingatlan építéséhez, felújításához szükséges terméket terhelő előzetesen felszámított adóra; a (2) bekezdés c) pontja alapján a lakóingatlan építéséhez, felújításához szükséges szolgáltatásra. 

Nincs levonási korlátozás lakóingatlan beszerzése esetén

 • ha a lakóingatlan igazoltan továbbértékesítési célt szolgál,
 • Ha igazoltan legalább 90%-ban bérbe adja, és a lakóingatlan bérbeadást az adózó áfa kötelessé tette;

Ingatlan beszerzés, létesítés levonható áfa

Levonható áfa, ha van áthárított áfa.

Ingatlan vételnél:

 • eladó áfa adóalany,
 • Új ingatlan (kötelezően áfás)
 • Eladó választott áfa kötelezettséget (FAD)

Levonás korlátozás csak lakóingatlanra vonatkozik, egyéb ingatlanra nem.

A lakóingatlan fogalma az Áfa törvény 259.§ 12. pontja szerint:

“lakás céljára létesített és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan. Nem minősül lakóingatlannak a lakás rendeltetésszerű használatához nem szükséges helyiség még akkor sem, ha az a lakóépülettel egybeépült, így különösen: a garázs, a műhely, az üzlet, a gazdasági épület;”

Ingatlanhoz kapcsolódó levonási jog

Az ingatlan bérbeadás közül áfa köteles a parkoló-, garázs-, ingatlannal tartósan összekötött gép, berendezés-, széf bérbeadása, valamint a kereskedelmi szálláshely szolgáltatás.

Levonható a beszerzés, létesítés, fenntartás, karbantartás áfája.

Ha pl. egy könyveléssel foglalkozó adóalany lakóingatlannak minősülő ingatlant szerez be, és hasznosítja iroda céljára, függetlenül attól, hogy a könyvelési szolgáltatás egyébként adóköteles (és így adólevonásra jogosító) tevékenység, a beszerzett lakóingatlant terhelő előzetesen felszámított áfa – figyelemmel az Áfa törvény 125. § (1) bekezdés b) és (2) bekezdés d) pontjaira is – nem levonható.

Lakóingatlan áfa levonási szabályai

Lakóingatlan építéséhez, felújításához szükséges termék és szolgáltatás beszerzése esetén levonható az áfa, ha

 • a termék igazoltan továbbértékesítési célt szolgál,
 • igazoltan legalább 90%-ban úgy használja, egyéb módon hasznosítja, hogy az közvetlen anyagjellegű vagy értékcsökkenési leírás alapjánál figyelembe vehető ráfordításként adóköteles közvetített szolgáltatásnyújtás adóalapjába épül be;
 • igazoltan legalább 90%-ban úgy használja, egyéb módon hasznosítja, hogy az közvetlen anyagjellegű vagy értékcsökkenési leírás alapjánál figyelembe vehető ráfordításként a lakóingatlan-értékesítés adóalapjába épül be, és ha a lakóingatlan nem új ingatlan, akkor ha az értékesítést az eladó áfa kötelessé tette.
 • Az adóköteles bérbeadás útján hasznosított ingatlan fenntartási, karbantartási kiadásainak áfája is levonásba helyezhető.
 • Akadálya-e az adólevonásnak, ha az ingatlan bizonyos ideig ürese áll?
 • Az üresen álló ingatlannak is vannak fenntartási kiadásai. Ha az ingatlant adóköteles bérbeadás útján hasznosítják, de egy ideig nincs bérlő, (hirdetik kiadásra) és más célra nem használják, akkor az adólevonási jog gyakorolható.
 • Ha az adóalany más tevékenységre használja, pl. saját tevékenységéhez iroda céljára, akkor a korábban levont áfát időarányosan vissza kell fizetni.

Ingatlan áfa levonási szabályai

Ingatlan áfa levonásánál figyelembe kell venni az áfa 135. és 136. §- ának előírásait is. Ha az aktiválástól számított 240 hónapon belül megváltozik az adóköteles hasznosítási arány, akkor a korábban levont áfa arányos részét vissza kell fizetni.

Ilyen eset lehet, ha 5 év után megváltoztatják az ingatlan bérbeadásra tett választásukat, vagy nem bérbeadás után hasznosítják a későbbiekben az ingatlant, hanem adómentes tevékenységhez, vagy az ingatlant adómentesen értékesítik. Ha olyan ingatlant értékesítenek, amelynek a beruházási, beszerzési áfáját levonásba helyezték, az értékesítés előtt érdemes elvégezni a számítást arra vonatkozóan, hogy mennyi áfát kellene visszafizetni és szükség esetén az értékesítést megelőzően választani kell az ingatlan értékesítésre az áfa kötelezettséget. A döntésnél azonban figyelembe kell venni, hogy ez a választás 5 évig nem változtatható meg és valamennyi olyan ingatlanra vonatkozik, amely nem minősül új ingatlannak.


Kérem a teljes képzési anyagot ÁFA adólevonás témakörében!

Az áfa adólevonási joggyakorlás sarkalatos kérdésköre a helyes adózói gyakorlat kialakításának.

Ha az áfa törvény által megengedettnél több áfát von le, vagy nem megfelelő bizonylatok alapján, vagy nem a megfelelő áfa bevallási időszakban az adózó, akkor adóhiányt és bírságot állapíthat meg az adóhatóság. Ha viszont kevesebb áfa levonását érvényesíti a lehetségesnél, akkor „veszteség” éri a gazdálkodó szervezetet.Videó előadásunk segíti az adózókat abban, hogy helyes elvek és módszerek szerint alakítsák ki adólevonási gyakorlatukat.


www.konferenciaszervezo.hu