Normatívák igénylése, elszámolása – Gyermekétkeztetés

Díjmentes mini videó tananyagunkban bemutatjuk a gyermekétkeztetés, mint a gyermekvédelmi törvényben meghatározott természetbeni ellátás támogatási szabályait, hiszen a normatív ellátásoknak olyan eleméről van szó, amely minden települést érint.


Normatívák igénylése, elszámolása – Gyermekétkeztetés

A gyermekétkeztetés a gyermekvédelmi törvényben meghatározott természetbeni ellátás; a jogosult gyermek számára a települési önkormányzat vagy az egyházi, nem állami fenntartású intézmény tekintetében az intézményfenntartó természetbeni ellátásként biztosítja a szolgáltatást.

Állami támogatás

 • A támogatást a mindenkori költségvetési törvény szabályozza. Eszerint a települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk a bölcsődében, mini bölcsődében, a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek számára biztosított, továbbá az óvodai, iskolai, kollégiumi és externátusi gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz.
 • A támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat saját fenntartásában lévő költségvetési szerv útján, társult feladatellátás esetén a társulás által fenntartott költségvetési szerv útján, vagy gazdasági társaságtól, egyéni vállalkozótól, központi költségvetési szervtől vagy nemzetiségi önkormányzattól vásárolt szolgáltatással biztosítsa az étkeztetést.
 • Társult feladatellátás esetén a társulási megállapodás szerinti székhely önkormányzat igényelhet támogatást.
 • A támogatás igénylésének további feltétele vásárolt szolgáltatás esetén, hogy
  •  az étkeztetés térítési díj megállapítása úgy történjen, hogy az étkeztetést biztosító intézmény vagy az önkormányzat bevétele legyen,
  •  a szolgáltatási díjban a szolgáltatónak ki kell mutatnia az étkeztetés nyersanyag-költségét.
 • A támogatás két részből tevődik össze, az étkeztetési feladatot ellátók normatív bértámogatásából és az intézményüzemeltetési támogatásból.
 • Társult feladatellátás esetén a társulási megállapodás szerinti székhely önkormányzat igényelhet támogatást.
 • A támogatás igénylésének további feltétele vásárolt szolgáltatás esetén, hogy
  • az étkeztetés térítési díj megállapítása úgy történjen, hogy az étkeztetést biztosító intézmény vagy az önkormányzat bevétele legyen,
  • a szolgáltatási díjban a szolgáltatónak ki kell mutatnia az étkeztetés nyersanyag-költségét.
 • A támogatás két részből tevődik össze, az étkeztetési feladatot ellátók normatív bértámogatásából és az intézményüzemeltetési támogatásból.
 • Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának összege nem haladhatja meg az önkormányzat által jelzett nettó kiadások bértámogatással csökkentett összegét.
 • A támogatás összege a helyi önkormányzati adatszolgáltatás alapján az intézményi gyermekétkeztetés várható éves nyersanyag- és dologi kiadása mínusz a személyi térítési díjakból származó bevétel elvárt éves összege.

Az állami támogatásról a mindenkori költségvetési törvény rendelkezik, a támogatás összege az egy lakosra jutó adóerő-képességtől függő fajlagos összegek figyelembevételével kerül meghatározásra


Kérem a teljes képzési anyagot normatívák igénylése, elszámolás és módosítás a költségvetési szerveknél témakörében!

Videóképzésünkkel segítséget kapnak a gazdálkodásért felelős szakemberek a helyi közszolgáltatások finanszírozási bevételeinek igényléséhez, elszámolásához és módosításához.Gyakorlati példákkal segítünk a helyi közszolgáltatások mellett a bölcsődei-óvodai, háziorvosi-védőnői, család- és gyermekjóléti, étkeztetési és egyéb szociális normatívák sokszor bonyolult elszámolási és módosítási kérdéseinek tisztázásához.


www.konferenciaszervezo.hu