Önköltségszámítás szabályai – A közvetett költségek elosztásának és felszámolásának módja

Díjmentes mini videó tananyagunkban bemutatunk 5 olyan jellemző gazdasági eseményen keresztül a közvetett költségek elosztásának és felszámolásának módját, amely szinte minden költségvetési szervnél felmerül.


Önköltségszámítás szabályai – A közvetett költségek elosztásának és felszámolásának módja

Karbantartó műhely

 • Itt kell kimutatni
  • a saját kivitelezésű beruházás,
  • a tárgyi eszközök felújítását, javítás, valamint
  • az idegenek részére végzett szolgáltatás

költségeit.

 • A saját kivitelezésű beruházás, felújítás valamint az  idegenek részére végzett szolgáltatás önköltségének megállapításához az anyagfelhasználást és a személyi juttatásokat munkaszámra kell utalványozni illetve elszámolni.
 • Az intézmény számviteli rendjében foglaltak szerint elszámolt műhely rezsiköltségét az időszakban elszámolt (felmerült), (munkaóra, személyi juttatások) arányában kell megosztani a szolgáltatást igénybe vevők között.

Kazánház és energiaszolgáltatás

 • Itt kell elszámolni a melegvizet, fűtést, gőzt szolgáltató kazánok költségeit, továbbá – a saját üzemen kívüli – más szervek által szolgáltatott melegvíz, gőz, távhő költségeit.
 • A költségek felosztásának alapja: (négyzetméter, légköbméter).

Gépjármű üzemeltetés

 • Itt kell elszámolni a gépjárművek üzemeltetésének összes költségeit, továbbá az idegen gépjárművek igénybevételéért fizetett összeget is.
 • Az idegenek számára nyújtott szolgáltatás esetén biztosítani kell a saját gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elkülönítését, annak érdekében, hogy a fajlagos költség megállapítható legyen.
 • A költségek felosztásának alapja: (szállított súly, teljesített kilométer, teljesített tonnakilométer vagy teljesített óra).

Konyha (élelmezési üzem)

 • Itt kell elszámolni a konyhán foglalkoztatott alkalmazottak összes személyi juttatásait azok járulékaival együtt, a teljes élelmezési anyagfelhasználást, a más rendeltetésű (tisztító, takarító, stb.) anyagok felhasználását, a helyiségek, gépek, berendezések karbantartási kiadásait, az igénybe vett külső szolgáltatásokat, továbbá a saját kisegítő részlegek által nyújtott szolgáltatások (karbantartás, kazánház, gépjármű igénybevétel) felosztás útján kapott költségeit.
 • Az élelmezési költségek megállapításánál az élelmezési nyersanyag költségének összegéből kell kiindulni és azt kell pótlékolni a konyha rezsiköltségével.
 • A konyha élelmezési nyersanyag költségein kívüli rezsiköltség felosztásának alapja:  (nyersanyagköltség, egyenértékszámmal számított ételadag)
 • A külső szervek (személyek) részére nyújtott (kiszámlázott) élelmezés költségét tényleges teljes önköltségen kell figyelembe venni.

Házinyomda

 • Itt kell elszámolni a házinyomda (házi sokszorosítóüzem) összes költségeit.
 • Az idegenek részére végzett (kiszámlázott) szolgáltatás önköltségének megállapításához az anyagfelhasználást, valamint a személyi juttatásokat munkaszámra kell utalványozni illetve elszámolni.

Az intézmény számviteli rendjében foglaltak szerint elszámolt nyomdai rezsiköltséget az időszakban elszámolt (felmerült) személyi juttatások arányában kell megosztani a szolgáltatást igénybevevők között.


Kérem a teljes képzési anyagot az önköltségszámítás szabályai témakörében!

Videó előadásunk gyakorlati segítséget nyújt azon költségvetési szerveknek, akik önköltség számítás készítésére kötelezettek, vagy önként végzett termékértékesítési, szolgáltatásnyújtási tevékenységük okán azt alkalmazzák.Az önköltségszámítási módszerek, kalkulációs sémák megértését és alkalmazását gyakorlati példákkal segítjük. A képzés résztvevői segítéséget kapnak az önköltségszámítási szabályzat elkészítéséhez is.


www.konferenciaszervezo.hu