Önkormányzati vagyon és az azzal való gazdálkodás korlátai

Önkormányzati vagyon és az azzal való gazdálkodás korlátai

Általános elvek:

 • Vállalkozás nem veszélyeztetheti a kötelező feladat ellátását
 • Csak olyan gt.-ben vehet részt, ahol a felelősség nem haladja meg a bevitt vagyon mértékét (rt., kft.; bt. kültagja)
 • Feladat átadása (más ök., áll.ig.) → ingyenes tulajdonátadás
 • Ingatlanok: állam elővásárlási joga
 • Helyi ök. kizárólagos gazdasági tevékenységei (más csak koncesszióban):
  • helyi közút
  • repülőtér
  • menetrend szerinti helyi személyszállítás
  • „mélygarázsok”
  • vízi közmű.

A vagyongazdálkodás egyéb korlátai

 • Szabályozza: 2011. évi CXCIV. tv. (Gst.)
 • Hitelviszony fogalma:
  • Sajátos: kezesség, garancia, adósságot keletkeztető ügylet à kiterjesztő értelmezés: Gst. 3. § (1) [a)-f) pont taxációja]
 • Hitelviszonyok létesítésének korlátozása:
  • Kormány előzetes egyetértése
  • Törvényi kivételek
   • likvid hitel
   • (uniós) beruházási hitelviszonyok
   • de minimis szabály
  • Az előzetes egyetértés megadásának előkészítésében a BM működik közre
  • Hozzájárulás feltételei is szabályozottak (kemény, egyértelmű feltétel: c) pont: tárgyévi fizetési kötelezettség a tárgyévi saját bevétel max. 50%-a, d) pont: vagyoni típusú adó vagy magánszemélyek kommunális adója)
  • Kormányzati aktus à nincs a döntés ellen jogorvoslatnak helye
 • Kizárólagos gazdasági övezet
  • Először (veszélyhelyzeti) kormányrendeleti szinten, később sarkalatos törvényben
  • 5 milliárd forint (2020. júniusig: 100 milliárd forint összegű) beruházás, munkahelyteremtés
  • Koncentráció: megyei önkormányzat à tulajdonátadás, adóztatás
  • Kérdéses elemek
 • Önkormányzati feladat kötelező elvégzése
  • Mötv. 16. §
  • Uniós, nemzetközi kötelezettségvállalás teljesítése
  • Jogorvoslat

Vagyongazdálkodási hatások


Kérem a teljes képzési anyagot az Önkormányzati vagyongazdálkodás – a bírósági és Alkotmánybírósági gyakorlatra figyelemmel témakörben!


www.konferenciaszervezo.hu