Osztalék miatti kötelezettségek elengedése

Az osztalékról a tulajdonos lemondhat a vállalkozás javára. A vállalkozás szempontjából ez elengedett kötelezettség, amelyet egyéb bevételként kellett elszámolni eddig. Most azonban változtak az elszámolási szabályok, ezt a módosítást mutatjuk be egy ingyenes szakmai videóban.


Osztalék miatti kötelezettségek elengedése

Osztalék miatti kötelezettség elengedés megváltozott számviteli elszámolása, hatása a társasági adóalapra

Az osztalékról a tulajdonos lemondhat a vállalkozás javára. A vállalkozás szempontjából ez elengedett kötelezettség, amelyet egyéb bevételként kellett elszámolni eddig a módosításig.

Ezt a helyzetet ki lehetett használni, osztalékról döntést hozni, majd azt elengedni, bevételt generálva. Társasági adó kötelezettség az így elszámolt bevétel után nem volt, viszont lehetett hitelért folyamodni valamelyik pénzintézethez.

A számviteli törvény friss módosítása az előzőekben ismertetett elméleti problémát igyekezett rendezni, az elengedést (az osztalékról szóló lemondást) a saját tőkébe kéri visszahelyezni a Szvtvt. 37. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészült ki:

(Az eredménytartalék növekedéseként kell kimutatni:)

„h) az osztalék miatti kötelezettség elengedett összegét, ha a jóváhagyott osztalékból származó követelését a gazdasági társaság tulajdonosa (tagja) elengedi, az elengedés időpontjával.” Ezzel párhuzamosan módosult a társasági adóról szóló törvény, hatálytalanítva lett az elengedett osztalék miatti adóalap csökkentő tétel. 2020.XI. 27.-én lépett hatályba.


Megismerem a számviteli változásokat és azok alkalmazását 2020, illetve 2021 évekre. Szeretném tudni, milyen szabályok vonatkoznak a beruházás, felújítás, karbantartás elszámolására!

2020 évben változott a számviteli törvény, egyes szabályokat már 2020 évre, másokat 2021. 01.01.-től leszünk kötelesek alkalmazni. Előadásunk ismerteti a változásokat, a változások indokait, azok alkalmazását, mely valamennyi számviteli törvény hatálya alá tartozó gazdálkodóra vonatkozik.

A tárgyi eszközökkel kapcsolatos gazdasági események közül az előadás a beruházás, felújítás, karbantartás fogalmára, illetve az elkülönítés tárgyi eszköz csoportonként való meghatározására koncentrál. Gyakorlati példákon keresztül mutatjuk be, mely esetekben, miért fontos a gazdasági esemény pontos azonosítása, hogyan befolyásolja az adott üzleti év, illetve a későbbi üzleti évek vagyonának, eredményének alakulását.

Ezen túlmenően foglalkozunk a bérelt ingatlanokon végzett beruházások, valamint a támogatásból megvalósuló beruházások számviteli elszámolási specialitásaival is. Az előadás hasznos információkkal szolgál nem csak a vállalkozási területen, hanem az állam-háztartási területen dolgozó szakemberek, érdeklődők számára is, kitér az állam-háztartási kormányrendelet fogalmi meghatározási különbségeire is.


www.konferenciaszervezo.hu