Ügyvédi E-Learning képzések


Az ingatlanokhoz fűződő jogok érvényesítésével kapcsolatos bírósági gyakorlat e-learning

E-learning képzés
NY002115/2022
5 kredit

Az ingatlan a magánjogi jogviszonyok egyik legfontosabb tárgya. Gyakran alakul ki vita az ingatlanok tulajdonjoga, bérlete, végrehajtása körül. Előadónk a bíróság szemszögéből beszél ezeknek a pereknek a sajátosságairól és buktatóiról, a mindennapokban használható szakmai tapasztalatairól, javaslatairól. Lesz szó a Ptk szabályozásának értelmezéséről, az ingatlan-nyilvántartás kapcsolódó kérdéseiről, a végrehajtás néhány fontos szabályáról is.


Kurzus díja: 31.900,- Ft / fő
A kurzus díja mentes az adó alól az Áfa tv. 85.§. (2) alapján.

Végrehajtási perek a bírósági gyakorlat tükrében e-learning

E-learning képzés
NY002114/2022
4 kredit

A bírósági végrehajtás a „puding próbája”. Tudja-e és hogyan érvényesíteni követelését a jogosult? Milyen perek kapcsolódnak a végrehajtási eljáráshoz? Mennyiben változtak ezen perek szabályai az új Pp-vel? Hogyan lehet elérni, hogy még meglegyen az adós vagyona, mire végrehajtásra kerül sor? Néhány gondolat, amit érdemes és kell is áttekinteni ahhoz, hogy mind a végrehajtást kérő, mind az adós megfelelően, a jó eljárás kiválasztásával tudja jogait érvényesíteni. Mindezt előadónk a bírói gyakorlat tükrében mutatja be, példákkal és magyarázatokkal, hiszen 28 éve foglalkozik a bírósági végrehajtással.


Kurzus díja: 29.900,- Ft / fő
A kurzus díja mentes az adó alól az Áfa tv. 85.§. (2) alapján.

A házassági vagyonjog, a Csjt. alkalmazásához kapcsolódó bírói gyakorlat beépülése a Ptk.-ba e-learning

E-learning képzés
NY002044/2022
3 kredit

Hiánypótló képzésünket gyakorló ügyvédeknek ajánljuk. Tapasztalt törvényszéki bíró készíti fel Önöket az igen bonyolult házassági vagyonjogi perekre. Előadásunk kitér a házastársi vagyonközösség, a házassági vagyonjogi szerződés és a közös lakás használatának rendezésére is, sok példával, jogesettel fűszerezve. Az előadás során lehetőség van egyedi konzultációs kérdéseiket is feltenni.


Kurzus díja: 29.900,- Ft / fő
A kurzus díja mentes az adó alól az Áfa tv. 85.§. (2) alapján.