Ügyvédi Tantermi képzések


A társasági jog egyes aktuális kérdései, különös tekintette a Ptk. 2021. évi módosítását követően kialakult gyakorlatra – Tantermi

Tantermi képzés
NY002316/2022
3 kredit
2022. október 17.

2021-ben jelentős módosításon esett át a Ptk. (2021: XCV. tv.), ami a társasági jogban jelentős változásokat hozott. Képzésünk a társasági jog aktuális kérdései mellett kifejezetten kitér a módosítást követően kialakult joggyakorlatra, továbbá a résztvevők konzultációs kérdéseikre is választ kaphatnak!


Kurzus díja: 29.900,- Ft / fő
A kurzus díja mentes az adó alól az Áfa tv. 85.§. (2) alapján.

Előzetes tudnivalók az ingatlan-nyilvántartás elektronikus adatbázissá fejlesztéséről – Tantermi

Tantermi képzés
NY002319/2022
3 kredit
2022. október 12.

Gyökeres változást hoz az ingatlan nyilvántartások rendszerében az E-INY létrehozása. Előadásunk keretében gyakorló ügyvéd, oktató készíti fel Önöket a várható változásokra.


Kurzus díja: 29.900,- Ft / fő
A kurzus díja mentes az adó alól az Áfa tv. 85.§. (2) alapján.

A házasság felbontása és szülői felügyelet rendezése iránti perekről – anyagi és eljárásjogi problémák az új Pp. fényében – Tantermi

Tantermi képzés
NY002263/2022
3 kredit
2022. október 06.

Hiánypótló képzésünket gyakorló ügyvédeknek ajánljuk. Tapasztal bíró készíti fel Önöket a leggyakoribb, a házasság felbontása és a szülői felügyelet rendezése iránti perekre. Képzésünk fókuszában az anyagi és eljárásjogi problémák állnak az új Pp. fényében.


Kurzus díja: 29.900,- Ft / fő
A kurzus díja mentes az adó alól az Áfa tv. 85.§. (2) alapján.

Útmutató a bizalmi vagyonkezelés, a vagyonkezelő alapítványok és a magántőkealapok világához – Tantermi

Tantermi képzés
NY002262/2022
4 kredit
2022. szeptember 20.

2014-ben jelentős fordulatot hozott a hazai vagyontervezési kultúrában, amikor beültették a magyar jogrendszerbe a bizalmi vagyonkezelés, a családi alapítvány, valamint a magán- és kockázati tőkealap intézményét. Ezt a folyamatot egészítette ki a vagyonkezelő alapítvány megjelenése 2019-ben. A magánszférát és annak kockázatait ezekkel az új módszerekkel jogilag is el lehet határolni az üzleti élettől, ily módon egyszerre több jogi eszköz, struktúra közül választhatnak az ügyfelek és tanácsadóik. Az előadók igyekeznek közérthető formában bemutatni a bizalmi vagyonkezelés, a vagyonkezelő alapítványok és a magántőkealapok jogi hátterét. A cél nem az, hogy a jogszabályhelyeket részletesen felsorolják, hanem útmutató gyanánt az előírások megértését és a gyakorlati szempontokat helyezik előtérbe. Az adatkezelési botrányok időszakában egyre többen vágynak „üzleti magánéletre”, amelynek jogszerű védelmezői lehetnek az előadásokban bemutatott vagyontervezési módszerek. A strukturálás során kiemelt szempont az adózás is, hiszen egy befektetés versenyképességét vagy egy generációs vagyontranszfer megvalósítását jelentős mértékben befolyásolja a fizetendő adó. Tekintettel ezekre a szempontokra az előadások kiterjednek az adózási, továbbá a titoktartási és a tulajdonosi struktúrát érintő szabályokra is. Az előadások előtt (és azt követően) érdemes elolvasni az előadók Vagyontervezési labirintus című könyvét: https://hvgorac.hu/Vagyontervezesi_labirintus


Kurzus díja: 34.900,- Ft / fő
A kurzus díja mentes az adó alól az Áfa tv. 85.§. (2) alapján.