Új nettósítási szabályok a számviteli törvényben

Két új nettósítási szabállyal bővült a számviteli törvény, az új szabályok 2021-től már kötelezően alkalmazandók!
Az alkalmazandó új szabályokat bemutatjuk egy rövid szakmai videóban!


Új nettósítási szabályok a számviteli törvényben

A számviteli alapelvek rögzítik, hogy a nettósítás nem megengedett, néhány kivételtől eltekintve a bevételeket és a költségeket, illetve a követeléseket és kötelezettségeket egymással szemben nem szabad elszámolni. (kivétel: pénzügyi eredményként megjelenő gazdasági eredmények elszámolása)

Két új nettósítási szabállyal bővült a számviteli törvény:

1. Ellentmondásos volt korábban az eredeti követelések és a vásárolt követelések értékesítésének elszámolási szabálya, az egyiket bruttó, a másikat nettó módon kellett elszámolni, illetve az eredményhatást bemutatni, célszerű volt az egységesítés.

A 2020-as törvénymódosításban így nettó módon számolandó el:

  • Az eredeti követelést engedményezőnél az átruházott – forgóeszközként kimutatott – követelés engedményes által elismert értékének és a könyv szerinti értékének a különbözete az egyéb bevételek/ráfordítások között. A bemutatás helye nem változott, a forgóeszközök közötti eredeti követelések az Egyéb bevételeket és/vagy az Egyéb ráfordításokat érintik nettó módon.

Könyvelése: technikai számla segítségével, vagy egyéb ráfordítás-bevétel elszámolást követően az egyéb ráfordítást és egyéb bevételt összevezetjük arra a számlára, amelyiken a nagyobb összeg szerepel.

Vigyázat, a vásárolt követelés lényegében egy pénzügyi instrumentum, ezért annak értékesítése továbbra is az eredeti szabályok szerint nettó módon történik, csak éppen a bemutatás a pénzügyi műveletek egyéb bevételein és/vagy a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításain valósul meg.

2. Nettó módon számolandó el az immateriális jószág vagy tárgyi eszköz értékesítése során az átadásból származó bevétel és a könyv szerinti érték különbözete az egyéb bevételek/ráfordítások között. 

A bemutatás helye itt sem változott, az immateriális jószág vagy tárgyi eszköz értékesítés eredményhatása az egyéb bevételeket vagy az egyéb ráfordításokat érinti nettó módon.2020 évre is alkalmazhatók, 2021. január 1-től kötelezően alkalmazandók.


Megismerem a számviteli változásokat és azok alkalmazását 2020, illetve 2021 évekre.
Szeretném tudni, milyen szabályok vonatkoznak a számviteli bizonylatokra, bizonylati elvre és bizonylati fegyelemre!

2020 évben változott a számviteli törvény, egyes szabályokat már 2020 évre, másokat 2021. 01.01.-től leszünk kötelesek alkalmazni. Előadásunk ismerteti a változásokat, a változások indokait, azok alkalmazását, mely valamennyi számviteli törvény hatálya alá tartozó gazdálkodóra vonatkozik.
Az előadás másik témája mind az állam-háztartási mind a vállalkozási területen dolgozó, számviteli bizonylatokkal foglalkozó szakemberek részére hasznos információkkal szolgál. Gyakorlati tapasztalatokkal, példákkal kiegészítve hangzanak el a legfontosabb számviteli előírások a bizonylatok kiállításától a megőrzéséig. Mi a különbség a számviteli bizonylat és a számla között? Idegen nyelvű bizonylatok, valamint külföldről kapott bizonylatok kezelése! Egyes bizonylatok készítéséhez kapcsolódó gyakorlati tudnivalók!


www.konferenciaszervezo.hu