Vagyonkezelésbe adás elszámolása államháztartáson belüli és kívüli szervezeteknek

Díjmentes mini videó tananyagunkban bemutatjuk, hogyan kell könyvelni:

  • a vagyonkezelésbe adás elszámolását államháztartáson belüli szervezetnek (tulajdonosnál, tulajdonosi joggyakorló szerezetnél); valamint
  • a koncesszióba, vagyonkezelésbe adás elszámolását az államháztartáson kívüli szervezetnek, személynek

Vagyonkezelésbe adás elszámolása államháztartáson belüli és kívüli szervezeteknek

Vagyonkezelésbe adás elszámolása államháztartáson belüli szervezetnek (tulajdonosnál, tulajdonosi joggyakorló szervezetnél)

1. Terv szerinti értékcsökkenés, terven felüli értékcsökkenés visszavezetése a pénzügyi számvitel szerint

               T118-158

               T119-149

                                 – K412

2. Értékhelyesbítés kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

                T415    –      K116-146

3. Bruttó érték kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

           T412 – K11/121-151

4. Az eszközhöz kapcsolódó időbeli elhatárolás kivezetése a pénzügyi számvitel szerint

                        T443 – K412

5. Bruttó érték nyilvántartásba vétele a pénzügyi számvitel szerint

                         T011 – K006

6. Vagyonkezelésbe adott immateriális javakkal, tárgyi eszközökkel kapcsolatos sajátos visszapótlási követelés elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

                        T3655 – K412

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adás elszámolása államháztartáson kívüli szervezetnek, személynek

1. Bruttó érték átvezetése a pénzügyi számvitel szerint

                              T181-185 -K11/121-141

2. Terv szerinti értékcsökkenés, terven felüli értékcsökkenés átvezetése a pénzügyi számvitel szerint

        T118-148

        T119-149

                              – K188-189

3.Értékhelyesbítés átvezetése a pénzügyi számvitel szerint

                              T415  – K116-146

                              T186 –  K415

4. A vagyonkezelésbe adott immateriális javakkal, tárgyi eszközökkel kapcsolatos sajátos visszapótlási követelés elszámolása a pénzügyi számvitel szerint                             

T3655 – K412


Kérem a teljes képzési anyagot a vagyonkezelési jogok átadásának könyvelése az államháztartási szerveknél témakörében!

Videóképzésünk segítséget nyújt a vagyonkezelésre vonatkozó elszámolási szabályok helyes gyakorlatához és a megfelelő nyilvántartás elkészítéséhez. A képzés felkészít a vagyonkezelésbe adott eszközök számviteli megítéléséhez, a bekerülési érték meghatározásához és annak számviteli elszámolásához, az egyes könyvelési jogcímek tartalmához. A résztvevők segítséget kapnak az értékcsökkenés, értékvesztés, értékhelyesbítés megállapításához, a nullás számlaosztály alkalmazásához és a gazdasági események helyes elszámolásához. Feltárjuk a vagyonkezelésbe adás kapcsán a támogatásokkal kapcsolatos problémákat. Gyakorlati példákon mutatjuk be az állományi értéket csökkentő és növelő gazdasági eseményeket.


www.konferenciaszervezo.hu