A törzskönyvi nyilvántartás szabályai


A törzskönyvi nyilvántartás szabályai

A törzskönyvi nyilvántartás szabályai

  • A törzskönyvi nyilvántartást a MÁK végzi, ez az ő feladatuk. Nyilvántartást vezet a költségvetési szervekről, a köztestületekről, a helyi önkormányzatokról, a nemzetiségi önkormányzatokról, a társulásokról, a térségi fejlesztési tanácsokról, valamint a jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személyekről. Mindezek együttes elnevezése: törzskönyvi jogi személyek.
  • A törzskönyvi nyilvántartás közhiteles hatósági nyilvántartás. Ennek vezetése során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) rendelkezéseit az Áht. által meghatározott eltérésekkel és kiegészítésekkel kell alkalmazni. A MÁK ügyintézési határideje a törzskönyvi nyilvántartás vezetésére vonatkozó eljárásban 20 nap, hiánypótlás teljesítésére megállapítható határidő: legfeljebb 15 nap (Áht. 104. § (2) bekezdése).
  • Probléma: A MÁK bírságot szab ki, ha a törzskönyvi jogi személy a bejegyzésre, törlésre, vagy a változás-bejelentésre irányuló kérelem benyújtására vonatkozó kötelezettségét elmulasztja, késedelmesen, hibásan vagy valótlan adattartalommal teljesíti.
  • „Mentőöv”: a bejegyzésre, törlésre, vagy változás-bejelentésre irányuló kérelem benyújtására vonatkozó kötelezettségnek a bírságot előíró határozat közlésétől számított 8 napon belül történő teljesítése esetén a kiszabott bírság korlátlanul mérsékelhető (de: gyorsnak kell lenni és a MÁK mérlegelésén múlik.) Áht. 105/B. § (1a) bekezdése

Kérem a teljes képzési anyagot Költségvetési szervek alapító (módosító és megszüntető) okirataira, valamint szervezeti és működési szabályzataira vonatkozó szabályok az Áht. és az Ávr. tükrében témakörben!

Videóképzésünk gyakorlati segítséget nyújt a költségvetési szervek alapító okiratainak elkészítéséhez, módosításához, az SZMSZ elkészítéséhez. A jogszabályi előírásokon túl, az előadás második fele kifejezetten példákon és mintákon keresztül mutatja be az alapító okirat készítésének, módosításának kérdéseit, a jellemző hibákat, továbbá az ÁNYK használatát.


www.konferenciaszervezo.hu