ÖRÖKBÉRLET
Szakmai továbbképzések korlátok nélkül.

Korlátlan szervezeti bérlet a legnagyobb kedvezménnyel.
ÖRÖKBÉRLET 12 havi előfizetéssel valamennyi képzéshez hozzáférnek, havi egy képzés díjáért.

Tovább az ÖRÖKBÉRLET megrendelésre.

ÖRÖKBÉRLET Megrendelő lap letöltése

Ha Ön már ÖRÖKBÉRLET elit klubtag, akkor itt tud képzéshez igénylést leadni

ÖRÖKBÉRLETES képzés igénylő

A legjobb befektetés a saját tudásunkba, a személyes fejlődésünkbe való befektetés.

Miként segít az ÖRÖKBÉRLET a szervezeti és személyes fejlődésben?

 1. Korlátlan szervezeti bérlet a legnagyobb kedvezménnyel. ÖRÖKBÉRLET 12 havi előfizetéssel valamennyi képzéshez hozzáférnek, havi egy képzés díjáért.
 2. Folyamatos, korlátlan szervezeti hozzáférés 200+ videókonferenciához, online elérhető képzéshez.
 3. Egy felületen0-24 órában, online elérhető a tudástárak szakmai tartalma. Használata nagyon egyszerű és kényelmes.
 4. Díjmentes részvétel bármelyik tantermi képzésen (évente 100+ képzés Bp. belváros, 1 fő/képzés), minden további résztvevő számára 50%-os kedvezmény.
 5. Tantermi képzések résztvevői a képzést követően a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR) generált Tanúsítványt kapnak.
 6. Páratlanul gazdag témakörök:pénzügy, adó, igazgatás, jog, HR és munkajog, belső ellenőrzés…
 7. Képzések köre folyamatosan bővül. A tantermi képzések is felvételre kerülnek.

Az ÖRÖKBÉRLETTEL elérhető tudástár elhozza a legjobb hazai oktatók és gyakorló szakemberek tudását olyan tématerületeken, mint:

GAZDÁLKODÁSI Tudástár

A tudástár gazdálkodási, pénzügyi, adózási és számviteli szakemberek feladatainak ellátáshoz nyújt segítséget. A szakmát érintő aktuális, gyakorlati kérdésekre ad választ, felkészít a változásokra.
Tagok számára folyamatosan és korlátozás-mentesen elérhető.

Különadók / Extraprofit adók és globális minimumadó a gyakorlatban

A különadók a 2008-as globális gazdasági válság óta a magyar adórendszer szerves részét képezik. Összesített arányuk a központi költségvetés bevételeiben meghaladja a társasági adóból befolyó költségvetési bevételek összegét. A COVID világjárvány és az Ukrán-Orosz háború okozta gazdasági nehézségek ellensúlyozására szintén a különadók emelésével, azaz extraprofit adók bevezetésével reagált a magyar jogalkotó. Mindezzel azonban számos szektor került nehéz gazdasági helyzetbe, tekintve hogy ezek az adók jellemzően nem a profitra, hanem a bevételre kerültek kiszámításra és akár veszteséget is generáltak az érintett vállalkozásoknak és szektoroknak. Éppen ezért a magyar adórendszer ezen sajátosságait, és kifejezetten a különadók/extraprofitadók struktúráját, diszkriminációs jellegét többszörösen támadták az érintettek az Európai Uniós hatóságok előtt is.
A globális minimumadó nemzetközi bevezetési nyomása mellett a szektorális különadók és extraprofit adók még nagyobb súllyal nehezednek az érintettekre, különösen akkor, ha ezeket a globális minimumadóban elvárt adóterhelésbe beszámítani nem lehet. Ugyan Magyarország a végsőkig késleltette a globális minimumadó uniós elfogadását, és vitathatatlan eredménnyel harcolt a jobb feltételek eléréséért, de végül mégsem tudta elkerülni. Éppen ezért nagyon fontos a globális minimumadó rendszerének, működési elveinek ismerete. A felkészülést nem lehet elég korán megkezdeni! Ugyanis a hazai vállalatokat mindenképpen érinteni fogják a globális minimumadó bevezetésének hatásai, akár többlet adófizetéssel, de mindenképpen jelentős többlet adminisztrációval.

Beszámoló összeállítása, űrlapok használata, gyakorlati segítség a 2023-as év zárásához, a beszámoláshoz

Videókonferenciánk gyakorlati segítséget nyújt a költségvetési szervek beszámolóinak összeállításához, a 2023. év zárásához, valamint a kapcsolódó űrlapok használatához.
Az előadást ajánljuk valamennyi költségvetési szerv gazdasági, pénzügyi és számviteli vezetője, munkatársa részére.

EPR változások a gyakorlatban – fókuszban a bevallás, adatszolgáltatás, adminisztráció

Hiánypótló videókonferenciánk gyakorlati segítséget nyújt a termékdíjköteles termékek és a kiterjesztett gyártói felelősség (továbbiakban: EPR) hatálya alá tartozó termékek meghatározásához, valamint a termékdíj-kötelezettséggel és az EPR kötelezettséggel kapcsolatos adminisztráció teljesítéséhez.
Az előadást elsősorban azoknak ajánljuk, akik gyártói tevékenységet folytatnak belföldön, illetve külföldön előállított termékeket hoznak be Magyarországra és azt értékesítik belföldön vagy külföldi webáruházzal állnak kapcsolatban, továbbá akik szeretnék jobban elmélyíteni ismereteiket a témákban.

Az alapítványok és a gazdasági társaságok aktuális kérdései

Videóelőadásunk célja, hogy segítséget nyújtson az alapítványok és gazdasági társaságok létesítéséhez, működtetéséhez gyakorló ügyvédek és oktatók előadásában.
Képzésünket ajánljuk gyakorló ügyvédeknek, jogtanácsosoknak, valamint mindazoknak, akik alapítvány, illetve gazdasági társaságok létrehozásában, működtetésében érintettek.

A költségvetési szervek ingatlanügyleteinek adózási kérdései

Hiánypótló videóelőadásunkkal a költségvetési szervek ingatlanügyleteinek adózási kérdéseihez szeretnénk segítséget nyújtani. A képzés során kitérünk az ingatlanok használatához (közterület, úthasználat, parkoló, szolgálati lakások, üdülők, stb.) kapcsolódó adókérdésekre, valamint az ingatlan beruházás, értékesítés és bérleti ügyletek speciális adózási szabályaira is.

Elektronikus számla és e-ÁFA bevezetés a gyakorlatban

A digitalizáció és az automatizáció az elmúlt évek során alapvető digitális átalakulást eredményezett. Üzleti szempontból e változásoknak a meglévő és jövőbeli struktúrákra gyakorolt hatása széles körű. A hatékonyság és a jövedelmezőség növelése érdekében a digitalizáció a vállalat, de számos esetben egy intézmény, hivatal valamennyi értékteremtő tevékenységének alkalmazási és folyamatoptimalizálási eszköze. A digitalizáció a vállalat- és szervezetirányítást is támogatja, és szervezetspecifikus módon megvalósítva a fejlődés elsődleges hajtóereje.
Magyarországon az adózás digitalizációja nagyon magas szintű, melyet az adóhatóság online adatszolgáltatási rendszereinek fejlődése, a gép-gép kapcsolat bevezetése, valamint az adóellenőrzések és kockázatelemzések digitalizációja, továbbá a mesterséges intelligencia támogatottsága mind-mind tovább fűtenek. Ilyen környezetben a vállalkozások, intézmények és az őket segítő adótanácsadók digitális elkészültségére is nagy szükség van.
Az előadás során az elektronikus számlázás elméletével és gyakorlatával foglalkozunk, valamint részletes bemutatásra kerül a 2023. 4. negyedévre várható, 2024-tól élesben is bevezetni tervezett e-ÁFA rendszer.

Speciális ÁFA ügyletek, jellemzőbb és nagyobb ÁFA hibák – hogyan kerüljük el?

Videókonferenciánk során betekintést betekintést adunk a különböző, jellemzően nemzetközi elemet érintő áfa-tranzakciókba, ismertetve a hozzájuk kapcsolódó áfa-ismérveket, adminisztrációt, továbbá azon körülményeket, amire figyelemmel kell lenni, vagy amit jellemzően elhibáznak a felek. Az előadás elsősorban azoknak ajánljuk, akik dolgoznak külföldi ügyfelekkel (legyenek akár szolgáltatás nyújtók, vagy megrendelők), továbbá akik szeretnék jobban elmélyíteni ismereteiket a témákban.
Az előadás az elméleti megalapozás mellett kimondottan gyakorlat-orientált, így az egyes témaköröket példákon keresztül szemléltetve mutatja be.

A vám- és jövedéki szabályok aktuális változásai

2023. február 13-tól alkalmazandók az új közösségi jövedéki irányelv rendelkezései, melyek megjelentek a hazai szabályozásban is. Ennek következtében jelentősen átalakultak az adózott jövedéki termékek közösségi kereskedelmére, szállítására és azokkal összefüggésben kiállítandó bizonylatokra vonatkozó előírások. Az előadás ezeket, valamint a jövedéki szabályozás termék-előállításra, kereskedelemre, adófizetési kötelezettségre és adóvisszaigénylésre vonatkozó sajátosságait mutatja be gyakorlati példákon keresztül.
Az előadáson bemutatjuk továbbá a vámszabályokat érintő 2023 évi változásokat és azoknak a vállalkozások tevékenységére gyakorolt hatásait, továbbá szó esik a vámrendszer legfőbb részeiről, és azok jellemzőiről is.
Az előadást azoknak ajánljuk, akik jövedéki termékek előállításával, kereskedelmével, felhasználásával foglalkoznak, továbbá export, import tevékenységet végző vállalkozások vagy akik szeretnék jobban elmélyíteni ismereteiket a témákban.

Pénzkövetelések jogi úton történő behajtása a gyakorlatban

Videókonferenciánk a pénzkövetelések jogi úton történő behajtásának gyakorlatát mutatja be, tapasztalt oktató és végrehajtó előadásában. Az előadást ajánljuk vállalkozások követeléskezeléssel, lejárt tartozások behajtásával foglalkozó munkatársainak, ügyvédeknek, valamint végrehajtóknak.

Környezetvédelmi termékdíj, kiterjesztett gyártói felelősség – a legfrissebb változások a gyakorlatban

Videókonferenciánk során betekintést nyújtunk a környezetvédelmi termékdíj és a 2023. július 1-jétől alkalmazandó kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer szabályaiba, az elméleti ismeretek mellett gyakorlati példákon keresztül bemutatva a kötelezettségeket, a párhuzamosságokat és a jogszabályok speciális rendelkezéseit, továbbá azokat a körülményeket, amikre figyelemmel kell lenni vagy amit jellemzően elhibáznak a vállalkozások.
Az előadást elsősorban azoknak ajánljuk, akik gyártói tevékenységet folytatnak belföldön, illetve külföldön előállított termékeket hoznak be Magyarországra és azt értékesítik belföldön vagy külföldi webáruházzal állnak kapcsolatban, továbbá akik szeretnék jobban elmélyíteni ismereteiket a témákban.

Mindent a 2023. évi nyári adóváltozásokról

Videókonferenciánkkal teljeskörűen feldolgozzuk a 2023. év nyarán megjelent adóváltozásokat, amelyek szinte minden adónemet és számos az adózás és adóigazgatás rendjét is érintő szabályt érintenek. Mindezek mellett az előadás érinti az e-nyugtaadással kapcsolatos várható változásokat, a különadókat és extraprofitadókat érintő változásokat, a lízinggel kapcsolatos új szabályokat.

MÁK és NAV adatszolgáltatások teljesítése

Hiánypótló videókonferenciánkkal a költségvetési szervek számára szeretnénk segítséget nyújtani a MÁK és NAV adatszolgáltatások, KGR egyeztetések teljesítésében.

Számlázás és adózás digitalizációja, konkrét megoldási lehetőségek

A digitalizáció és az automatizáció az elmúlt évek során alapvető digitális átalakulást eredményezett.
Üzleti szempontból e változásoknak a meglévő és jövőbeli struktúrákra gyakorolt hatása széles körű. A hatékonyság és a jövedelmezőség növelése érdekében a digitalizáció a vállalat valamennyi értékteremtő tevékenységének alkalmazási és folyamatoptimalizálási eszköze.
A digitalizáció a vállalatirányítást is támogatja, és vállalatspecifikus módon megvalósítva a vállalati fejlődés elsődleges hajtóereje.
Magyarországon az adózás digitalizációja nagyon magas szintű, melyet az adóhatóság online adatszolgáltatási rendszereinek fejlődése, a gép-gép kapcsolat bevezetése, valamint az adóellenőrzések és kockázatelemzések digitalizációja, valamint a mesterséges intelligencia támogatottsága mind-mind tovább fűtenek. Ilyen környezetben a vállalkozások és az őket segítő adótanácsadók digitális elkészültségére is nagy szükség van.

Önkormányzatok kritikus gazdasági eseményei a gyakorlatban

Videókonferenciánkkal az önkormányzati költségvetési szervek egyes kritikus gazdasági eseményeinek elszámolásához, könyvvezetéséhez szeretnénk segítséget nyújtani.

Beruházások számviteli elszámolásának speciális kérdései

Videókonferenciánkkal a költségvetési szervek gazdálkodási, valamint projektek lebonyolításával foglalkozó szakemberei számára szeretnénk segítséget nyújtani.
A képzés során körbejárjuk a finanszírozási kérdések, a tárgyi eszközök aktiválásának és elhasználódásának szabályait. A beruházások számviteli elszámolását számos gyakorlati példán keresztül mutatjuk be.

Pályázatok, állami támogatások kezelése, könyvelése, nyilvántartása, analitikája, pályázati támogatások számviteli elszámolása

A hiánypótló videókonferenciával a költségvetési szervek számára szeretnénk segítséget nyújtani a pályázati támogatásokkal való szabályszerű pénzügyi és számviteli elszámoláshoz, a kapcsolódó nyilvántartások vezetéséhez.
A képzés során a jobb megértés érdekében számos esettanulmány is bemutatásra kerül.

Az ÁFA bevallás gyakorlati kérdései

Videókonferenciánk célja gyakorlati segítséget nyújtani a szabályszerű ÁFA bevallás elkészítéséhez, kitérve az ÁFA levonás, visszaigénylés, az önellenőrzés és a számlázás jó gyakorlatára is.

Kötelezettségvállalás folyamata és nyilvántartása

Videókonferenciánkat ajánljuk valamennyi költségvetési szerv gazdasági, pénzügyi és számviteli vezetője, munkatársa részére.
Gyakorlott oktató, esettanulmányokon keresztül vezeti végig a résztvevőket a szabályszerű kötelezettségvállalás teljes folyamatán, az ellenjegyzéstől az utalványozásig.
A képzés kitér a nyilvántartási, valamint számviteli elszámolási kérdésekre is.

Pályázati támogatások a gyakorlatban

Videókonferenciánkkal a vállalkozások vezetőit, valamint projektek elszámolási feladatait ellátó munkatársait szeretnénk támogatni abban, hogy az elnyert támogatási forrásokat szabályosan, átlátható módon tartsák nyilván, számolják el, vezessék a könyvekben. A nyilvántartási, elszámolási kérdések mellett a legfontosabb adózási kérdésekre is kitérünk.

Online számla, e-számla és irányelvi változások

Elektronikus számlát 2004. óta lehet kiállítani Magyarországon, a számlaadat-szolgáltatási kötelezettség pedig 2018-ban került bevezetésre.
Mind az elektronikus számlázás és mind a számlaadat-szolgáltatás bejárt egy nagyobb utat, azonban a 2022 decemberében megjelent HÉA irányelv tervezet az eddigieknél sokkal jelentősebb változásokat jelez előre.
Az előadás áttekinti a jelenlegi számlaadat-szolgáltatási kötelezettséget, elektronikus számlázási módszereket, mindezekben rejlő lehetőségeket és buktatókat.
Bemutatja a számlázás és adatszolgáltatás területén a változásokat, valamint az ezeknek történő megfelelés lehetőségeit.

Felkészülés a transzferár új szabályaira

A hazai és nemzetközi vállalatcsoportok valamennyi magyarországi csoporttagja számára elengedhetetlen, hogy ismerjék a transzferár szabályozás részleteit, mivel ez tekinthető az egyik legnagyobb adókockázattal és bizonyosan a legmagasabb mulasztási bírság kockázattal járó adózási szakterületnek.
A szokásos piaci ár elvének érvényesítése valamennyi kapcsolt vállalkozás számára elengedhetetlen követelmény.
A transzferár szakmai előadásunk gyakorlati segítséget nyújt azoknak a kapcsolt vállalkozásoknak, akik szeretnének megfelelni a 2022. évi szigorúbb transzferár jogszabályi előírásoknak.

Átfogóan a 2023. évi adóváltozásokról

Videókonferenciánk célja átfogóan bemutatni a 2023. évtől alkalmazandó új adójogszabályokat.
Tételesen kitérünk valamennyi adónemre, amely vonatkozásában változnak a szabályok, gyakorlati példákkal segítjük az új szabályok napi gyakorlatba ültetését..

Beszámoló összeállítása, űrlapok használata, gyakorlati segítség a záráshoz, beszámoláshoz

Videókonferenciánkat ajánljuk valamennyi költségvetési szerv gazdasági, pénzügyi és számviteli vezetője, munkatársa részére.
Teljeskörűen, gyakorlati példákkal alátámasztva készítjük fel Önöket a beszámoló összeállítására, a könyvviteli zárlat munkafázisaira.
Az előadás keretében számos esettanulmány is bemutatásra kerül.

Projektek lebonyolításához kapcsolódó folyamatok azonosítása, kockázati tényezők feltárása, kockázatok elemzése és kezelése

Előadásunk a projektek folyamatgazdáinak, megfelelési tanácsadóknak, belső kontroll koordinátoroknak, belső ellenőröknek nyújt segítséget - konkrét projekthez kapcsolódó folyamatok, feladatok és felelősök azonosítása révén.

Költségvetési számvitel a gyakorlatban – fókuszban a bérek, járulékok, térítésmentes átadás

Videókonferenciánkat ajánljuk valamennyi költségvetési szerv gazdasági, pénzügyi és számviteli vezetője, munkatársa részére. A személyi juttatásokkal kapcsolatos elszámolások teszik ki általában egy költségvetési szerv kiadásainak legnagyobb részét, ezért kiemelten fontos, hogy a könyvvezetésben szabályosan végezzük ezeket a feladatokat.
Képzésünk célja ebben segítséget nyújtani, gyakorlati példákkal, esettanulmányokkal.

A lízingügyletek adózási kérdései

Szakmai előadásunk gyakorlati példákon keresztül mutatja be, hogy a cégek, intézmények milyen lízingtípusok között dönthetnek, mikor opció és mikor nem opció a lízing, illetve ha lízing mellett döntöttünk, azzal kapcsolatban milyen adózási kötelezettségek merülnek fel.

Főkönyvi összefüggések, kötelező egyezőségek; MÁK és NAV adatszolgáltatások teljesítése, KGR egyeztetési szempontjai

Videókonferenciánkat ajánljuk valamennyi költségvetési szerv gazdasági, pénzügyi és számviteli vezetője, munkatársa részére.
Az előadás során a gyakorlatban sok kérést felvető témákat dolgozunk fel, gyakorlati példákkal alátámasztva. A kötelező egyezőségek és az általános forgalmi adóval kapcsolatos összevezetések még mindig sok fejtörést okoznak a gyakorlati munka során.
Képzésünkön számos esettanulmány bemutatásával is igyekszünk segítséget gyújtani a fenti témákban.

Számlázás és számlakorrekciók a gyakorlatban

Videókonferenciánk célja gyakorlati segítséget nyújtani a számlázási típushibák elkerüléséhez, a számlák szabályszerű javításához.
A résztvevők megértik mikor, milyen számlatípust kell és lehet kiállítani, mi a számla kötelező adattartalma, hogyan kell szabályosan továbbszámlázni és ha szükséges számlát javítani.

Költségvetési szervek megszűnésének, átalakulásának számvitele

Hiánypótló előadásunk komplex módon, esettanulmányokon keresztül mutatja be a költségvetési szervek megszűnésének, átalakulásának speciális számviteli szabályait. Képzésünk résztvevői egyedi konzultációs kérdéseikre is választ kaphatnak.

A megfelelési tanácsadó, mint integritás felelős

Hiánypótló előadásunkat ajánljuk megfelelési tanácsadóknak, integritás felelősöknek, belső ellenőröknek, folyamatgazdáknak.
Szakmai képzésünk két részből áll:
- az első részben bemutatásra kerül az integritás felelősi feladatkör és ahhoz kapcsolódó szabályozás,
- a második részben workshop jelleggel megvizsgálunk néhány integritást sértő eseményt és egyéb compliance tevékenységet, példákon, esettanulmányokon keresztül. Képzésünk egyben egy gyakorlati tréning, mivel fontos elméleti információk mellet konkrét eseteken keresztül modellezzük a megfelelési tanácsadó feladatait (eljárásokat, javaslattételt, jelentés készítését).

A tárgyi eszközökkel kapcsolatos adóelszámolások

Előadásunkat költségvetési szervek gazdasági, pénzügyi, könyvelési feladatokat ellátó szakembereinek ajánljuk. Kiváló oktató adószakértőnk teljeskörűen, gyakorlati példákon keresztül mutatja be a tárgyi eszközökkel kapcsolatos adóelszámolások kérdéseit.
Gyakorlati példák sora kerül bemutatásra a tárgyi eszköz vásárlása, a saját kivitelezésű beruházások, a sajátos tárgyi eszköz beszerzések, az értékesítés, továbbá az ingatlanokkal és ingókkal kapcsolatos adóelszámolások eseteire.

Az éves költségvetési beszámolóban és az időszaki jelentésekben rejlő elemzési lehetőségek

Videókonferenciánk a költségvetési szervek gazdálkodási, elemzési, könyvvezetési, beszámolási és ellenőrzési feladatokat ellátó vezetőinek, munkatársainak nyújt gyakorlati segítséget a beszámolóban és az időszaki jelentésekben rejlő elemzési lehetőségek gyakorlatorientált bemutatásával.

Mérleg-alátámasztó leltárak és a selejtezési eljárás megfelelőségi vizsgálata – ellenőrzési tapasztalatok, típushibák és azok javítása

Előadásunk a mérleg-alátámasztó leltárak és a selejtezési eljárások ellenőrzése során feltárt és a leggyakrabban előforduló hiányosságokat, szabálytalanságokat mutatja be, amelyek megszüntetése elengedhetetlen a szervezeti integritás biztosítása érdekében. A belső ellenőri javaslatok segítséget adnak a hatékony és eredményes intézkedések meghozatalára, a hibák jövőbeni elkerülésére.

A rendezvények és a reprezentáció adóztatása

Kiváló oktató adószakértőnk gyakorlati példákon keresztül készít fel a rendezvények és a reprezentáció adózási kérdéseire.
Végig vesszük az egyes rendezvény típusokra vonatkozó szabályok mellett a rendezvények valamennyi költségelemét és kitérünk a speciális számlázási kérdésekre is. Részletesen bemutatjuk a reprezentációs keretekre vonatkozó szabályokat és a reprezentáció eltéréseit is.

Önköltségszámítás a gyakorlatban, kalkulációs esettanulmányokkal

Videóelőadásunk gyakorlati segítséget nyújt azon költségvetési szerveknek, akik önköltség számítás készítésére kötelezettek, vagy önként végzett termékértékesítési, szolgáltatásnyújtási tevékenységük okán azt alkalmazzák.
Az önköltségszámítási módszerek, kalkulációs sémák megértését és alkalmazását gyakorlati példákkal segítjük. A képzés résztvevői segítéséget kapnak az önköltségszámítási szabályzat elkészítéséhez is.

A megfelelési tanácsadó feladata a belső kontrollrendszer működtetésében, a vezetői nyilatkozat előkészítésében

Az előadás gyakorlati segítséget nyújt a köztulajdonban álló gazdasági társaságoknak a compliance funkció szabályszerű, hatékony és eredményes kialakításához, működtetéséhez. Gyakorlott oktatónk az előadással segítséget kíván nyújtani megfelelési tanácsadók, belső ellenőrök, köztulajdonban álló gazdasági társaság vezetői, felügyelőbizottság tagja, tulajdonos képviselője számára.

A munkáltatói juttatások kezelése az adórendszerben az államháztartási szférában, gyakorlati példákon keresztül

Tapasztalt és kiváló oktató adószakértőnk teljeskörűen, gyakorlati példákon keresztül mutatja be a munkáltatói juttatások valamennyi elemét, a kötelező juttatásoktól az önként adható juttatásokig. Az előadás kitér a lakáscélú és ruházati juttatásokra, a munkáltatói étkeztetésre, az egészségügyi juttatásokra. Példákon keresztül mutatjuk be a szakmai képzések finanszírozásának lehetőségeit, az ajándékokra, valamint a pénztári hozzájárulásokra és a biztosításokra vonatkozó szabályokat is.

Harmadik országbeliek foglalkoztatása Magyarországon

Videókonferenciánk segítséget nyújt HR-el, munkajoggal foglalkozó szakembereknek a harmadik országbeliek foglalkoztatási kérdéseiben eligazodni.
A hatályos munkajogi szabályok mellett kitérünk a sokszor nehezen érthető adózási és TB kérdésekre is.

Önkormányzatok iratkezelése a gyakorlatban

Hiánypótló előadásunk az önkormányzatok iratkezelési feladatokat ellátó munkatársainak nyújt gyakorlati segítséget. Gyakorlott levéltáros oktatónk az iratkezelés teljes folyamatán végig vezeti a résztvevőket a küldemények átvételétől, érkeztetésétől a selejtezési, levéltári átadásig.

Az éves költségvetési beszámoló összeállításának kiemelt kérdései

Képzésünket ajánljuk valamennyi költségvetési szerv gazdasági, pénzügyi és számviteli vezetője, munkatársa részére. Teljeskörűen, gyakorlati példákkal alátámasztva készítjük fel Önöket a beszámoló összeállítására, a könyvviteli zárlat munkafázisaira, továbbá a következő évi nyitási feladatokra. Képzésünkön számos esettanulmány is bemutatásra kerül.

A rendelkezésre álló források átlátható, szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználása

A gyakorlati példákon keresztül ismertetett módszerek, dokumentumok rámutatnak a belső kontrollrendszer elemeinek összefüggéseire, valamint érthetőbbé teszik az egyes elemek jelentőségét. A képzés résztvevői segítséget kapnak az integrált kockázatkezelési rendszer megértéséhez és gyakorlatban történő alkalmazásához, a szükséges intézkedések meghozatalához.

Számlázás aktuális kérdései, típushibák, egyedi esetek konzultációs megbeszélése

A számla adattartalmát, a számlakiállítás folyamatait a számlaadat-szolgáltatást megelőzően nagyon sok vállalkozás nem tekintette nagyon lényeges kérdésnek. Az adatszolgáltatási kötelezettség ebben jelentős változásokat hozott, mivel az adóhivatal már rendszerszerű módon lát rá a vállalkozások által kiállított számlákra, azok adattartalmára. A korábbinál így sokkal nagyobb fontosságúvá vált az, hogy a számlák adattartalma az áfa törvény szempontjából megfelelő legyen.
Az előadás a számlázás alapjaitól elindulva ismerteti az áfa törvényben szereplő elvárásokat, azok értelmezését és gyakorlati problémáit. A számla, módosító és érvénytelenítő számlán túlmenően választ kaphatunk olyan kérdésekre is, mint például mit kell tenni, ha a vevő előlegként többet fizetett, mint az értékesítés teljes összege, vagy például mire kell figyelni egy időszaki elszámolású ügyletnél a számla változtatásánál. Az előadás végén pedig a számlakiállítás technikáival kapcsolatos egyedi kérdések kerülnek átbeszélésre.

Költségvetési szervek személyi jellegű kifizetéseinek adózási kérdései

Videókonferenciánk a költségvetési szervek pénzügyi, gazdasági szakembereit készítik fel a személyi jellegű kifizetésekkel kapcsolatos adózási kérdésekre, az aktuális változásokra.
Az egyes jogviszonyokhoz kapcsolódó kifizetések adóztatását gyakorlati példákkal tesszük érthetővé.
Az előadás teljeskörűen bemutatja a kötelező és az adható juttatásokat és azok részletszabályait.

Útmutató a bizalmi vagyonkezelés, a vagyonkezelői alapítványok és a magántőkealapok világához

2014-ben jelentős fordulatot hozott a hazai vagyontervezési kultúrában, amikor beültették a magyar jogrendszerbe a bizalmi vagyonkezelés, a családi alapítvány, valamint a magán- és kockázati tőkealap intézményét. Ezt a folyamatot egészítette ki a vagyonkezelő alapítvány megjelenése 2019-ben. A magánszférát és annak kockázatait ezekkel az új módszerekkel jogilag is el lehet határolni az üzleti élettől, ily módon egyszerre több jogi eszköz, struktúra közül választhatnak az ügyfelek és tanácsadóik.
Az előadók igyekeznek közérthető formában bemutatni a bizalmi vagyonkezelés, a vagyonkezelő alapítványok és a magántőkealapok jogi hátterét. A cél nem az, hogy a jogszabályhelyeket részletesen felsorolják, hanem útmutató gyanánt az előírások megértését és a gyakorlati szempontokat helyezik előtérbe.
Az adatkezelési botrányok időszakában egyre többen vágynak „üzleti magánéletre”, amelynek jogszerű védelmezői lehetnek az előadásokban bemutatott vagyontervezési módszerek.
A strukturálás során kiemelt szempont az adózás is, hiszen egy befektetés versenyképességét vagy egy generációs vagyontranszfer megvalósítását jelentős mértékben befolyásolja a fizetendő adó. Tekintettel ezekre a szempontokra az előadások kiterjednek az adózási, továbbá a titoktartási és a tulajdonosi struktúrát érintő szabályokra is.
Az előadások előtt (és azt követően) érdemes elolvasni az előadók Vagyontervezési labirintus című könyvét: https://hvgorac.hu/Vagyontervezesi_labirintus

KKV likviditásmenedzsment a gyakorlatban

A téma feldolgozása vezetői szinten, gyakorlati megközelítésben történik. Arra helyezzük a hangsúlyt, hogy milyen célra milyen kimutatásra van szüksége egy vezetőnek, azokból milyen információkat nyerhet, és a kapott információkat hogyan használhatja fel a vezetői döntésekhez. Az elmúlt években minden vállalkozás megtapasztalta, hogy likviditásmenedzsment nélkül szinte lehetetlen túlélni. Képzésünk célja a KKV szektor vállalkozásait segíteni abban, hogy likviditásukat megfelelően menedzseljék.

Ellenőrzések számvitele az államháztartás szervezeteinél

Hiánypótló képzésünk költségvetési szervek könyvvezetési, beszámolási és ellenőrzési feladatokat ellátó vezetőinek, munkatársainak nyújt gyakorlati segítséget az intézményi beszámolóban fellelhető hibák és hibahatások megállapításához, azok elkerüléséhez és kezeléséhez.

A költségvetési szervek számlázási és adatszolgáltatási kötelezettsége

videókonferenciával a költségvetési szervek számlázási, bevallási és pénzügyi feladatokat ellátó szakembereit szeretnénk felkészíteni a számlázási és bevallási kötelezettségek helyes értelmezésére és kezelésére, valamint az áfa levonás gyakorlati kérdéseire. A számlázásra vonatkozó adóhatósági elvárások folyamatosan változnak, egyre több szabálynak kell megfelelni, a digitalizáció pedig még további változásokat hoz 2024-től.

Pedagógusok illetményével, besorolásával, munka- és pihenőidejével kapcsolatos aktuális szabályok és gyakorlati kérdések

Hiánypótló képzésünkkel gyakorlati segítséget nyújtunk minden köznevelési intézmény, önkormányzati humán szakterület vezető, munkaügyi, illetve gazdasági vezető számára a pedagógusok helyes besorolásához, az illetmény megállapításához, a munka- és pihenőidő elszámoláshoz. A szabályozásért felelős terület kompetens vezetője magyarázza el a vonatkozó, igen bonyolult és sokszor nem megfelelően értelmezett törvényi és egyéb jogszabályi előírásokat, érthetően, példákkal szemléltetve a helyes jogértelmezést, pontról pontra.

Önkormányzati lakásgazdálkodás aktuális kérdései

Hiánypótló előadásunk gyakorlati segítséget nyújt az önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok ellátásához. A 2021. év számos változást hozott az önkormányzati lakásgazdálkodás területén, ezért a nyári törvénymódosítás hatásaira is kitér képzésünk.

Elektronikus számla, adózás digitalizáció és e-áfa a gyakorlatban

vállalatok, intézmények az elmúlt években látványos erőfeszítéseket tettek a digitalizációs folyamatok fejlesztése terén, amit az adóztatás területén a NAV is követett, többek között a számlaadat-szolgáltatás digitalizálásával. A törekvések itt nem állnak meg, az adóhatóság további adózás digitalizációs fejlesztéseken dolgozik, hamarosan érkezik az e-áfa.
Ugyanakkor vállalati, intézményi oldalról is számos kérdőjel jelenik meg még mindig az elektronikus dokumentumkezelés területén, az elektronikus számla kiállítása, befogadása folyamatosan olyan kérdéseket vet fel, amelyek arra utalnak, hogy a gazdálkodók számára ezen automatizmusok kiépítése, bevezetése még mindig nem egyértelmű.
A képzés egyrészt az elektronikus számlázással kapcsolatban bemutatja a benne rejlő lehetőségeket, technikai megoldásokat, azok mindennapi használatát. Ugyanakkor nem ragad le az elektronikus számlázásnál, hanem bemutatásra kerülnek azok az adóhivatali megoldások is, amelyekkel a gazdálkodók a saját belső folyamataik digitalizációjánál tudnak használni, hasznosítani.
Nem létezik egyetlen jó út, a digitalizációhoz számos út vezet. Talán éppen annyi, amennyi vállalkozás, szervezet van. Az előadás ezen utakat próbálja felvázolni és a vállalatok, vállalkozások, intézmények számára megmutatni, milyen irányba lehet érdemes elmozdulni akár már az idei évben és milyen kihívások, lehetőségek jelenhetnek meg a következő években.

Online számla és áfa bevallás kiajánlás

A számlaadat-szolgáltatással kapcsolatos jogszabályi változások 2021. január 4-vel léptek hatályba, ugyanakkor az adóhivatal 2021. március 31-ig szankcionálási moratóriumot hirdetett meg. Az előadás az új szabályozás jelentette kihívásokra, az addig felmerült jellemző gyakorlati problémákra keresi a választ. Jellemző tapasztalat, hogy az adatszolgáltatás számos számlázási kérdést hozott a felszínre. Ezért az előadás kitér a jellemző számla adattartalmi problémákra is.

Az ingatlan értékesítés adózási kérdései

Videóelőadásunk teljeskörűen bemutatja a vállalkozások, gazdasági szereplők ingatlan értékesítési adózási kérdéseit, de kitérünk az ingatlan bérbeadás fontos kérdéseire is.

Korrupciós kockázatok azonosítása, bekövetkezésének megelőzése, folyamatos értékelése a belső kontrollrendszer keretében

Videóelőadásunk arra ad gyakorlati iránymutatást, hogy milyen szabályozó rendszert kell kialakítani és milyen kontrolltevékenységeket célszerű működtetni a korrupciós kockázatok megelőzése, mérséklése érdekében. Konkrét segítséget nyújt, hogy mely szabályzatokban, milyen kiegészítéseket kell megfogalmazni, milyen kockázati tényezőket lehet azonosítani, hogy érdemes meghatározni a kritériumrendszert a kockázatelemzéshez.

Költségvetési szervek alapító (módosító és megszüntető) okirataira, valamint szervezeti és működési szabályzataira vonatkozó szabályok az Áht. és az Ávr. tükrében

Videóképzésünk gyakorlati segítséget nyújt a költségvetési szervek alapító okiratainak elkészítéséhez, módosításához, az SZMSZ elkészítéséhez. A jogszabályi előírásokon túl, az előadás második fele kifejezetten példákon és mintákon keresztül mutatja be az alapító okirat készítésének, módosításának kérdéseit, a jellemző hibákat, továbbá az ÁNYK használatát.

Lakásszövetkezetek, társasházak számvitele, adózása

Videókonferenciánk teljeskörűen, érhetően bemutatja a lakásszövetkezetek, társasházak aktuális számviteli és adózási kérdéseit.
Miben segít a képzés:
• A lakásszövetkezet, mint ún. egyéb szervezet, a számviteli törvény hatálya alá tartozik. Milyen speciális szabályok vonatkoznak erre a társasági formára.
• Kik vezethetnek egyszeres könyvvezetést
• Kinek kötelező kettős könyvvezetés
• A lakásszövetkezetek és a társasházak között az alapvető eltérés
• Társasházak számviteli sajátossága
• Társasházak adózása
• Lakásszövetkezetek adózása
• Írásbeli konzultációs kérdések

Kritikus könyvelési tételek, I. negyedévre vonatkozó időközi költségvetési jelentés, mérlegjelentés összeállítása

Állam-háztartási szervezeteknél előforduló kritikus könyvelési tételeket vesézzük ki, példákon keresztül, az új szabályokra is figyelemmel. Okleveles adószakértőnk bemutatja az új űrlapokat és segítséget nyújt a negyedéves mérleg jelentés elkészítéséhez is.

Költségvetési szervek szabályzatai II.

Videóképzésünk gyakorlati segítséget nyújt a költségvetési szervek szabályzatainak 2021. évi felülvizsgálatához.
Az előadás segítséget nyújt az alábbi szabályzatok elkészítéséhez és aktualizálásához:
370/2011. (XII.31) Korm. rendelet szerinti szabályzatok:
- Belső kontroll szabályzat
- Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje
- Belső ellenőrzési kézikönyv
- Kockázatkezelési szabályzat
- Nyomkövetési rendszer kialakítása
- Szabálytalanságkezelési szabályzat
A 368/2011 (XII.31) kormányrendelet szerint kötelező szabályzatok:
- Gazdálkodási szabályzat
- Beszerzési szabályzat
- Kiküldetési szabályzat
- Anyag és eszközgazdálkodási szabályzat
- Reprezentációs kiadások szabályzata
- Gépjárművek igénybevételének és használatának rendje
- Telefon, számítógép és internet használati szabályzat
- Közérdekű adatok nyilvánosságának rendje

Költségvetési szervek szabályzatai I.

Videóképzésünk gyakorlati segítséget nyújt a költségvetési szervek szabályzatainak 2021. évi felülvizsgálatához. Az előadás segítséget nyújt az alábbi szabályzatok elkészítéséhez és aktualizálásához:
- Szervezeti és Működési Szabályzat
- Gazdasági szervezet ügyrendje
- Számviteli Politika
- Számlarend
- Eszközök és Források Értékelési Szabályzata
- Leltározási és Selejtezési Szabályzat
- Önköltség számítási szabályzat
- Pénzkezelési Szabályzat
- Ajándékok, Egyéb Előnyök Elfogadásának Szabályzata
- Tűzvédelmi szabályzat

Önkormányzati vagyongazdálkodás aktuális kérdései – a jogszabály változásokra és a bírósági gyakorlatra is figyelemmel

Hiánypótló előadásunk az önkormányzati vagyongazdálkodási feladatok végrehajtásához kapnak gyakorlati segítséget. Képzésünk kitér a legfrissebb változásokra is, többek között a a vagyongazdálkodás szervezetei kereteinek átalakulására a veszélyhelyzetek kapcsán. Képzés résztvevőink által jelzett olyan közérdeklődésre számot tartó kérdésekre is mint az önkormányzati részesedésmanagement, az önkormányzatok és a pénzpiacok, valamint az ingatlangazdálkodás.
A képzés résztvevői egyedi konzultációs kérdéseiket is hozhatják a képzésre, amelyre tapasztalt, gyakorlott oktatótól választ kapnak.

Követelések, kötelezettségek számviteli elszámolása, speciális elszámolások összefüggésben a PTK-val

Videokonferenciánkon a követelések, kötelezettségek témakörön belül a gyakorlatban alkalmazható engedményezések, elengedések, átvállalások, kompenzálások, -pénzmozgást csökkentő, illetve pénzmozgást kiváltó, pénzmozgást ütemező – gazdasági események értelmezésével és számviteli elszámolásával foglalkozunk. Mikor, milyen esetekben célszerű élni ezekkel a lehetőségekkel, illetve hogyan, milyen szempontok alapján azonosítsuk a témakörrel kapcsolatos gazdasági eseményeket a kapott szerződések, dokumentumok alapján. Ismertetésre kerülnek mind a PTK mind a hatályos számviteli törvény vonatkozó előírásai, valamint a kapcsolódó adó és illeték szabályok. Az előadásban kitérünk arra, hogyan mutassuk be az év végi beszámolókban azokat a követeléseket, melyek adósa került nehéz pénzügyi helyzetbe.
Az előadás végén ismertetésre kerülnek a számviteli törvény 2020. évi változásai, melyek közül több a 2020-as üzleti évre is alkalmazható lesz, 2021. január 1-től alkalmazásuk kötelező.

Áttérés egyszeres könyvvitelről kettős könyvvitelre

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (Evectv.) 2019. július 10-től egy új I/A. fejezettel egészült ki, „A gazdálkodó tevékenység egyszemélyes gazdasági társasági formában történő tovább folytatása” címmel, vagyis bekerül a számviteli törvény hatálya alá.
Az egyszeres könyvvitelről a kettős könyvvitelre történő áttérés szabályait a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 163. §-a tartalmazza. Számos kérdés érkezik hozzánk a témában, sok a bizonytalanság.
Videókonferenciánk példákkal levezetve felkészít Önöket:
- nyitómérleg tervezet készítésére
- jogelőd-jogutód viszony kezelésére
- vagyonelemek meghatározására a jogutódnál
- felelősség kérdésére

Elektronikus kereskedelem és adózás a gyakorlatban

Az elmúlt időszakban drasztikusan megnőtt az elektronikus kereskedelem volumene és az elektronikus kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások köre. Számos kérdés érkezik hozzánk az elektronikus kereskedelem adózási kérdéseiről. Videókonferenciánkkal most a NAV érintett területért felelős vezetőjével teljeskörűen feldolgozzuk a témát, a gyakran felmerült kérdésekre is választ adva.

Negatív saját tőke problémák megoldási lehetőségei a PTK-val összhangban

2020 évben változott a számviteli törvény, egyes szabályokat már 2020 évre, másokat 2021. 01.01.-től leszünk kötelesek alkalmazni. Videó előadásunk ismerteti a változásokat, a változások indokait, azok alkalmazását, mely valamennyi számviteli törvény hatálya alá tartozó gazdálkodóra vonatkozik.
A 2020-as üzleti évben sok vállalkozás került nehéz helyzetbe, likviditási, tőkevesztési problémákkal kell szembe nézniük. Előadásunkat ajánljuk könyvelőknek, adótanácsadóknak, adószakértőknek, könyvvizsgálóknak, cégvezetőknek, ügyvezetőknek, melyben segítséget kívánunk nyújtani a negatív saját tőke problémák kezelésére. Videokonferenciánkon elhangzanak nem csak a PTK és számviteli törvény szerinti előírások, de megoldásokat is javaslunk a gyakorlatban előállt helyzetek optimális kezelésére a hatályos, 2020 illetve 2021 évre aktualizált szabályok szerint.
Az előadásban kitérünk arra, a számviteli szolgáltatást, adótanácsadást nyújtók milyen információkat kell adjanak, milyen segítséget tudnak nyújtani a társaságok menedzsmentje és tulajdonosai részére a társaság adottságainak leginkább megfelelő saját tőke rendezés érdekében.
A téma előadója több oldalról, vállalkozói oldalról, adóellenőri, auditálói oldalról segít a hosszútávú megoldások megkeresésében.

Beszámoló kapcsán felmerülő gyakori problémák és megoldásaik

Videó előadásunk gyakorlati segítséget nyújt a költségvetési szervek részére a beszámoló elkészítéséhez, a gyakran felmerülő hibák elkerüléséhez. Bemutatjuk a beszámolóval kapcsolatos új jogszabályi előírásokat, kitérünk a maradvány korrekció elszámolására, majd gyakorlott oktatónk végig vezet az egyes űrlapok kitöltési buktatóin.

Elektronikus számlázás a gyakorlatban, áttérés e-számlára

Az elmúlt években drasztikusan megnőtt azon vállalkozások, intézmények, számlakibocsátók száma, akik elektronikus számlával találkoznak gazdálkodásuk során akár számla kibocsátói, akár befogadói oldalon. 2021-től a jogalkotó is erőteljesen és számos eszközzel ösztönzi az elektronikus számlázásra való minél nagyobb arányú és minél előbbi áttérést.
Videóképzésünk a NAV főosztály vezetőjének előadásában teljes körűen, gyakorlati megközelítésben körbe járja az elektronikus számlával kapcsolat valamennyi kérdést. Bemutatjuk az elektronikus számla lehetséges technikáit, a számla befogadás és megőrzés tudnivalóit. Mindenkinek ajánljuk a képzést, aki elektronikus számlát kiállít, arra áttérni tervez, vagy elektronikus számlát befogad.

A vezető tisztségviselők javadalmazásával kapcsolatos adó és járulékszabályok

Videóképzésünk az ügyvezetők, cégvezetők jogállásában, juttatásaikban segít teljeskörűen eligazodni. Adószakértőnk gyakorlati példákkal alátámasztva mutatja be a munkaviszonyban, megbízási, illetve tagi jogviszonyban igénybe vehető javadalmazás, juttatás szabályait, valamit azok járulék és adóvonzatát. Kitérünk a külföldi ügyvezetőkkel kapcsolatos szabályokra is.
Videóképzésünk teljeskörűen bemutatja a lehetséges költségtérítésekre, a végkielégítésre, osztalékfizetésre vonatkozó szabályokat is, beleértve a céges autó, a lakhatás, a biztosítás, a Széchenyi kártya, illetve munkáltatói kölcsönök lehetőségeit is.

Év végi zárás, következő évi nyitás

Videó előadásunkat ajánljuk valamennyi költségvetési szervek gazdasági, pénzügyi és számviteli vezetője, munkatársa részére.
Teljes körűen, gyakorlati példákkal alátámasztva készítjük fel Önöket az év végi zárási és a következő évi nyitási feladatokra. Képzésünkön egyedi konzultációs kérdéseikre is választ kapnak.

Iratkezelés, iratselejtezés a gyakorlatban

Videókonferenciánkat ajánljuk valamennyi költségvetési szerv iratkezelésér, iratselejtezésért felelős vezetője és dolgozója részére. A téma szakértője bemutatja a legaktuálisabb változásokat, az új technikai környezethez való alkalmazkodás lehetőségeit, az iratkezelés és a selejtezés teljes folyamatát. A képzés kitekint az elektronikus iratok várható selejtezési módjaira, valamint segítséget nyújt a GDPR-problémák kezeléséhez is.

Tárgyi eszközökkel és immateriális javakkal kapcsolatos feladatok a költségvetési szerveknél

Előadásunk gyakorlati segítséget az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékelési, könyvelési feladatainak ellátásában. Az egyes gazdasági események elszámolását konkrét kontírozási példákon keresztül mutatjuk be Önöknek.

Csoportos társasági adóalanyiság a gyakorlatban

Videókonferenciánk gyakorlati segítséget nyújt vállaltcsoportoknak az adóoptimalizációs lehetőségek feltárásában. Az adótervezés területén – a cégcsoportokat illetően – újabb kihívás, újabb lehetőség jelent meg. Okleveles adószakértőnk segít gondolkodni és számolni, mert megéri!

Önkormányzati lakásgazdálkodás a gyakorlatban

Videókonferenciánkat ajánljuk valamennyi önkormányzat lakásgazdálkodásért felelős vezetője és szakértője, ügyintézője részére. Felkészítjük Önöket a megfelelő lakáskoncepció összeállítására, a lakásrendelet elkészítésére. Gyakorlati példákon keresztül mutatjuk be a kezelői és tulajdonosi jogokat, valamint kötelezettségeket, beleértve a bérleti jog megszűnésének kezelését, a mögöttes felelősség eseteit is. Jó gyakorlatokat mutatunk be a bérlői eladósodás elleni közdelemhez.

A kisvállalati adó választásának és alkalmazásának adózási kérdései

Sokszor felmerül a kérdés, hogy megéri vagy nem éri meg a kisvállalati adót választani. Erre a kérdésre akkor lehet válaszolni, ha megvizsgáljuk a vállalkozás költségstruktúráját, a személyi kifizetések arányát (jövőbeli elképzeléseket), a társasági adó alatt megszerezhető adókedvezményeket, a társasági adó hatálya alatt keletkezett kötelezettségeket (pl. fejlesztési tartalék miatt), a vállalkozás beruházási terveit, tőkeműveleteit.
Az adóterhelés összehasonlításával, adótervezés folyamatának bemutatásával gyakorlati segítséget nyújtunk a választáshoz. Feltárjuk a KIVA választásának előnyeit, de kitérünk arra is, hogy kinek nem érdemes a KIVA-t mint adónemet választani. Egyúttal gyakorlati segítséget nyújtunk a KIVA alkalmazásához mindazoknak, akik mellette döntenek.

Normatívák igénylése, elszámolása, módosítása a költségvetési szerveknél

Hiánypótló képzésünkkel segítséget kapnak a gazdálkodásért felelős szakemberek a helyi közszolgáltatások finanszírozási bevételeinek igényléséhez, elszámolásához és módosításához.
Gyakorlati példákkal segítünk a helyi közszolgáltatások mellett a bölcsődei-óvodai, háziorvosi-védőnői, család- és gyermekjóléti, étkeztetési és egyéb szociális normatívák sokszor bonyolult elszámolási és módosítási kérdéseinek tisztázásához.

Önköltségszámítás szabályai az államháztartás szervezeteinél

Képzésünk gyakorlati segítséget nyújt azon költségvetési szerveknek, akik önköltség számítás készítésére kötelezettek, vagy önként végzett termékértékesítési, szolgáltatásnyújtási tevékenységük okán azt alkalmazzák.
Az önköltségszámítási módszerek, kalkulációs sémák megértését és alkalmazását gyakorlati példákkal segítjük. A képzés résztvevői segítséget kapnak az önköltségszámítási szabályzat elkészítéséhez is.

Pénzeszközök számvitele

Képzésünk teljeskörűen, gyakorlati példákkal felkészíti a számviteli, pénzügyi szakembereket a pénzeszközök szabályos elszámolására. Az előadás kitér a készpénz, a bankszámla forgalom, az elektronikus és virtuális pénz, a mobil fizetés, valamint az utalványok elszámolására is.

A selejtezés és leltározás szabályai, gyakorlati vonatkozásai

Hiánypótló videóelőadásunkkal a költségvetési szervek selejtezési és leltározásai feladatainak szabályos és hatékony végrehajtásához szeretnénk segítséget nyújtani, gyakorlott oktató és gazdálkodási szakember előadásában.

Gépjárművekkel kapcsolatos költségelszámolások

Videókonferenciánk gyakorlati segítséget nyújt a gépjárművekkel kapcsolatos költségelszámolásokhoz. A képzés résztvevői megismerik a gépjárművek eltérő besorolását az egyes adótörvényekben, a vásárolt, valamint a bérelt és a lízingelt gépjárművek költségelszámolásának adóvonzatát. Bemutatjuk a szervizköltségek elszámolásának adóvonzatát, az üzemanyag és az egyéb kapcsolódó költségek elszámolásának módját és adózását is.

A munkába járás és a kiküldetés költségtérítésével kapcsolatos adóelszámolások

Szakmai előadásunk teljeskörűen felkészít a munkába járás és a kiküldetés költségtérítésével kapcsolatos szabályos adóelszámolásokra.
A résztvevők megismerik a szabályos elszámoláshoz elengedhetetlen fogalmak helyes meghatározását, úgy mint munkaviszony, munkahely, lakó- és tartózkodási hely, hivatali út, kiküldetés, stb.
A képzés részletesen és gyakorlati példákon keresztül mutatja be:
- a munkába járás költségtérítésének elszámolását;
- a hivatali / üzleti út elszámolási szabályait;
- a kiküldetés értelmezését, annak eseteit, illetve
- a kiküldetésekhez kapcsolódó költségekeket és azok megtérítésének módját.

Vagyonkezelésbe átadott eszközök nyilvántartása és könyvelése

Képzésünkkel segítséget kap a vagyonkezelésre vonatkozó elszámolási szabályok helyes gyakorlatához és a megfelelő nyilvántartás elkészítéséhez. A képzés segítséget nyújt Önöknek a vagyonkezelésbe adott eszközök számviteli megítéléséhez, a bekerülési érték meghatározásához és annak számviteli elszámolásához, az egyes könyvelési jogcímek tartalmához. A résztvevők segítséget kapnak az értékcsökkenés, értékvesztés, értékhelyesbítés megállapításához, a nullás számlaosztály alkalmazásához és a gazdasági események helyes elszámolásához. Feltárjuk a vagyonkezelésbe adás kapcsán a támogatásokkal kapcsolatos problémákat. Gyakorlati példákon mutatjuk be az állományi értéket csökkentő és növelő gazdasági eseményeket.

Kötelezettségvállalás és követelés az államháztartási számvitelben

Videóelőadásunk az államháztartási szféra gazdasági, pénzügyi, számviteli területen dolgozó vezetőit, szakértőit készítjük fel a követelések és kötelezettségek számvitelének gyakorlati kérdéseire.
Az előadás során egyaránt kitérünk az önkormányzati és a központi költségvetési szerveket érintő kérdésekre. Példákon keresztül mutatjuk be a követelések és kötelezettségek elszámolásának gyakorlatát.

Egyes eszközcsoportok állományváltozásainak gazdálkodási szabályai és ezek analitikus nyilvántartásokban való megjelenése

Képzésünket ajánljuk költségvetési szervek gazdasági, pénzügyi és számviteli vezetőinek, szakembereinek. A képzés során gyakorlati példákon keresztül dolgozzuk fel:
- a tárgyi eszközök fontosabb állományváltozásait és a kapcsolódó gazdálkodási és analitikus nyilvántartási szabályokat;
- a készletek állományváltozásait, valamint azok analitikus nyilvántartásának szabályait.

A pénzügyi befektetések adóztatása

Képzésünkkel teljeskörűen, érthetően, gyakorlati példákon keresztül körbejárjuk a pénzügyi befektetések adózási kérdéseit a klasszikus banki befektetésektől kezdve, az értékpapír piaci és kölcsön ügyeleteken át a kriptovalutákig. A téma feldolgozását képzés résztvevőink visszajelzései alapján a számos félreértés, jogértelmezési kérdés és adóhatósági elmarasztalások indokolják.

Vezetői Nyilatkozat és Belső Kontroll Kézikönyv

A gyakorlatorientált előadáson egy vezetői nyilatkozat és egy kézikönyv minta teljes bemutatásával, konkrét adatokkal, információkkal támogatjuk a szervezetek vezetőit, valamint az őket ellenőrzőket a megfelelő vezetői nyilatkozat és belső kontroll kézikönyv elkészítésére.
A jól kialakított belső kontroll szabályozás megfelelő alapot, biztosítékot adhat a Vezető Nyilatkozat hiteles értékeléséhez és kitöltéséhez és a kontrollrendszer szabályozásához.

Integritást sértő események kivizsgálása

Az előadás során két gyakorlati példán keresztül kerül bemutatásra, hogy mire kell különösen odafigyelni a szabályszerű eljárás érdekében. A minta feladatok segítségével a folyamatok, kontrollok és kockázatok azonosításával, ellenőrzési munkalap ismertetésével elkészíthető, illetve ellenőrizhető és értékelhető a kialakított kontrollrendszer.

HR Tudástár

A tudástár HR, bérszámfejtési, személyügyi és munkajogi szakemberek feladatainak ellátáshoz nyújt segítséget. A szakmát érintő aktuális, gyakorlati kérdésekre ad választ, felkészít a változásokra.
Tagok számára folyamatosan és korlátozás-mentesen elérhető.

Speciális adatvédelmi kérdések az egészségügyben – fókuszban az érintetti és a betegjogok

Hiánypótló videóelőadásunkkal egészségügyi intézmények és társaságok adatvédelmi kérdéseire készít fel, kiemelten a az érintetti és betegjogok megfelelő kezelésére.
A képzés során foglalkozunk az adatkezelési és műhibákkal, az adatvédelemhez kapcsolódó iratkezeléssel, a kamerafelvételek speciális szabályaival.

A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályok

2023. december 17-től a legalább 50 főt foglalkoztatóknak ún. visszaélés-bejelentési (whistleblowing) rendszert kell kialakítaniuk.
Gyakorlott, több éves tapasztalattal rendelkező adatvédelmi jogász, videókonferenciánk keretében hatékony segítséget nyújt az új rendszer kialakításában, megfelelő működtetésében, mindemellett kitér a kapcsolódó adatvédelmi kérdésekre, valamint a bejelentésvédelmi szakembert érintő kérdésekre is.

Visszaélés-bejelentés (új Panasztörvény) a gyakorlatban

2023. december 17-től a legalább 50 főt foglalkoztatóknak ún. visszaélés-bejelentési (whistleblowing) rendszert kell kialakítaniuk. Gyakorlott, több éves tapasztalattal rendelkező adatvédelmi és munkajogi szakértőink videókonferenciánk keretében hatékony segítséget nyújtanak az új rendszer kialakításában, megfelelő működtetésében, mindemellett kitérnek a kapcsolódó adatvédelmi és munkajogi kérdésekre is. Szakértőink segítenek eligazodni olyan kérdésekben mint:  hogyan lehet optimalizálni a visszaélés-bejelentési rendszer kialakításával kapcsolatos költségeket;
Kinek hasznos a videókonferencia: HR-vezetőknek, HR-munkatársaknak, igazgatóknak, ügyvezetőknek, compliance-munkatársaknak, jogtanácsosoknak, jogi előadóknak, és a legalább 50 főt foglalkoztatóknak.

Kártérítési felelősség a munkajogban

Videókonferenciánk célja megismertetni a résztvevőket a munkajog duális kártérítési felelősségi rendszerének sajátosságaival. Gyakorlatorientált képzésünkön különös figyelmet fordítunk a munkáltató kártérítési felelősségére és a mentesülés eseteire, illetve a munkavállalói felelősségen belül a vezetők felelősségére. Számos jogesettel segítjük a megértést, a résztvevők konzultációs kérdéseikre is választ kapnak.

Egészségügyi pótlékrendszer és munkaidőkeret ágazati szabályai az egészségügyi szolgálati jogviszonyban

Hiánypótló videókonferenciánkon megyei kórház gyakorló humánpolitikai vezetője készít fel az egészségügyi pótlékrendszer és munkaidőkeret ágazati szabályainak gyakorlati alkalmazására. Képzésünket ajánljuk minden, egészségügyi területen munkajogi, HR feladatokat ellátó vezetőnek, munkatársnak.

Gyári fókuszú munkajogi kérdések a gyakorlatban

Gyakorlott, több éves tapasztalattal rendelkező munkajogi szakértők gyári fókuszú munkajogi képzésünk keretében hatékony segítséget nyújtanak aktuális munkajogi szabályok megfelelő alkalmazásához, figyelembe véve a Munka törvénykönyve 2023. január 1-jén hatályba lépett változásait is.

Munkaidőkeret és munkabér elszámolás aktuális kérdései

Videókonferenciánkon a munkaügyes és béres kollégák visszajelzései alapján a napi gyakorlatban rendszeres fejtörést okozó munkaidőkeret beosztás, elszámolás, valamint a munkabér elszámolás rázós kérdéseit járjuk körbe.
Kiváló és gyakorlott oktató konzultációs kérdéseikre is választ ad.

2023. évi változások a köztisztviselők (Kttv.) és a közalkalmazottak (Kjt.) jogviszonyában

Előadásunk munkajoggal, HR és munkaüggyel foglalkozó szakembereknek nyújt segítséget.
Teljeskörűen bemutatjuk a köztisztviselők, közalkalmazottak foglalkoztatását érintő legújabb változásokat, és segítünk az új szabályokat a napi gyakorlatba ültetni.

EU-s munkavállalók foglalkoztatási, TB és adózási szabályai

Előadásunk során gyakorló munkajogász mutatja be az EU-s munkavállalók foglalkoztatási szabályait, valamint a kapcsolódó adózási és társadalombiztosítási kérdéseket is.

Munkaviszony megszűnése, megszüntetése a gyakorlatban

A munkajogviszony megszüntetése számos probléma forrása a gyakorlatban. Az előadás elsősorban két fő területet jár körbe: az indokolási kötelezettséget és a megszűnés/megszüntetés jogkövetkezményeit. Az elméleti kérdések elemzése mellett mindkét témakört a bírói esetjogon keresztül is megvizsgáljuk.

A 2019. évi CVII. törvény a különleges jogállású szervekről (Küt.) a gyakorlatban

Hiánypótló előadásunk teljeskörűen bemutatja a különleges jogállású szervekről (Küt.) szóló 2019. évi CVII. törvény szabályait, segít azok gyakorlatba ültetéséhez a jogviszony keletkezéstől az illetményrendszeren át az esetleges jogvitákig.
A képzés során a kapcsolódó bírói gyakorlat is bemutatásra kerül.

Egyenlő bánásmód a munkajogi gyakorlatban, jogeset példákkal

Az előadás során a résztvevők megismerkednek az egyenlő bánásmód és a diszkrimináció tilalmának munkajogi vonatkozásaival.
A workshopon különös figyelmet fordítunk a bérezéssel kapcsolatos kérdésekre, a kisgyermekes szülők speciális helyzetére, illetve az „egyéb helyzet” értelmezésével a munkajogviszonyban. Számos hazai és európai uniós jogeset bemutatása mellett a résztvevők egyedi kérdéseit is megvitatjuk.

Átfogóan a 2023. évi adóváltozásokról

Videókonferenciánk célja átfogóan bemutatni a 2023. évtől alkalmazandó új adójogszabályokat.
Tételesen kitérünk valamennyi adónemre, amely vonatkozásában változnak a szabályok, gyakorlati példákkal segítjük az új szabályok napi gyakorlatba ültetését..

A 2023. évi Munka törvénykönyve (Mt.) változások a gyakorlatban

Előadásunk munkajoggal, HR és munkaüggyel foglalkozó szakembereknek nyújt segítséget.
Teljeskörűen bemutatjuk a Munka törvénykönyve 2023. januártól hatályos változásait, és segítünk az új szabályokat a napi gyakorlatba ültetni...

Adatvédelem a munka világában a gyakorlatban

Hiánypótló előadásunk során a HR és munkajogi folyamatok adatvédelmi kérdéseit járjuk körbe, gyakorlati szempontból. A képzés során a résztvevők megismerik a munkáltató mint adatkezelő kötelezettségeit, a munkavállaló mint érintett jogait, továbbá a munkahelyi ellenőrzés kérdéseit. Kitérünk a kamera és beléptetőrendszerek adatvédelmi kérdéseire, valamint a munkahelyi szoftverekkel kapcsolatos adatbiztonsági kérdésekre is.

Munkaidőkeret alkalmazása a gyakorlatban egészségügyi szolgálati jogviszonyban

Hiánypótló előadásunk gyakorlati segítséget nyújt az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak munkaidőkeret szabályainak alkalmazásához.
Gyakorlott munkajogász segít eligazodni a nehezen értelmezhető jogi szabályozásban, egyúttal a résztvevők egyedi konzultációs kérdéseikre is választ kaphatnak.

Egészségügyi szolgálati jogviszony a gyakorlatban

Hiánypótló videóelőadásunkon megyei kórház gyakorló humánpolitikai vezetője avat az egészségügyi szolgálati jogviszony alkalmazásának szabályaiba. A szolgálati idő számításától, a munka- és pihenőidő, nyugdíjas foglalkoztatás, ügyelet szabályain át az illetmény fizetési, szerződéskötésig minden lényeges kérdés terítékre kerül, az OKFŐ utasítások gyakorlati alkalmazásának tükrében!

A rendezvények és a reprezentáció adóztatása

Kiváló oktató adószakértőnk gyakorlati példákon keresztül készít fel a rendezvények és a reprezentáció adózási kérdéseire.
Végig vesszük az egyes rendezvény típusokra vonatkozó szabályok mellett a rendezvények valamennyi költségelemét és kitérünk a speciális számlázási kérdésekre is. Részletesen bemutatjuk a reprezentációs keretekre vonatkozó szabályokat és a reprezentáció eltéréseit is.

Mindent a munkaidőkeret alkalmazásáról a gyakorlatban

HR-el és munkaüggyel foglalkozó szakembereknek nyújtunk gyakorlati segítséget a munkaidő-beosztás, munkarend, munkaidőkeret komplex kérdéseiben, a nyilvántartásra vonatkozó hatósági elvárások, valamint a rendkívüli munkaidő és annak díjazási kérdéseiben. Az előadás során a jogszabályi rendelkezések bemutatása gyakorlati szempontból, példákon keresztül történik. Az ismeretek rendszerbe foglalása mellett kiemelt szerepet kap az esetleges munkaügyi jogvitákra, hatósági ellenőrzésekre felkészülés.

A 2022. február 24. napját követően Ukrajnából Magyarországra érkező személyek foglalkoztatásának speciális szabályai – Videókonferencia

Online webinárium keretében gyakorlati segítséget nyújtunk mindazon foglalkoztatóknak, akik 2022. február 24-ét követően Ukrajnából Magyarországra érkező személyek foglalkoztatását tervezik.

A közszolgálati jogviszonyokkal (kormánytisztviselő, köztisztviselő) kapcsolatos változások és a bírói gyakorlat

Hiánypótló előadásunk teljeskörűen bemutatja a közszolgálati jogviszonyokkal kapcsolatos változásokat a jogviszony keletkezésétől kezdve a létszámgazdálkodási kérdésekig. Tapasztalt oktatónk számos jogeset példát is bemutat a résztvevőknek.

A munkáltatói juttatások kezelése az adórendszerben az államháztartási szférában, gyakorlati példákon keresztül

Tapasztalt és kiváló oktató adószakértőnk teljeskörűen, gyakorlati példákon keresztül mutatja be a munkáltatói juttatások valamennyi elemét, a kötelező juttatásoktól az önként adható juttatásokig. Az előadás kitér a lakáscélú és ruházati juttatásokra, a munkáltatói étkeztetésre, az egészségügyi juttatásokra. Példákon keresztül mutatjuk be a szakmai képzések finanszírozásának lehetőségeit, az ajándékokra, valamint a pénztári hozzájárulásokra és a biztosításokra vonatkozó szabályokat is.

Harmadik országbeliek foglalkoztatása Magyarországon

Videókonferenciánk segítséget nyújt HR-el, munkajoggal foglalkozó szakembereknek a harmadik országbeliek foglalkoztatási kérdéseiben eligazodni.
A hatályos munkajogi szabályok mellett kitérünk a sokszor nehezen érthető adózási és TB kérdésekre is.

Közalkalmazotti törvény a gyakorlatban

Hiánypótló képzésünket ajánljuk a közalkalmazotti törvény hatálya alá eső intézmények humán és munkajoggal foglalkozó szakembereinek. A Kjt. reformfolyamatát tapasztalt munkajogász kolléga ülteti a gyakorlatba, a kinevezésektől az illetmény kérdésén át a rendkívüli lemondásig, felmentésig.

Költségvetési szervek személyi jellegű kifizetéseinek adózási kérdései

Videókonferenciánk a költségvetési szervek pénzügyi, gazdasági szakembereit készítik fel a személyi jellegű kifizetésekkel kapcsolatos adózási kérdésekre, az aktuális változásokra.
Az egyes jogviszonyokhoz kapcsolódó kifizetések adóztatását gyakorlati példákkal tesszük érthetővé.
Az előadás teljeskörűen bemutatja a kötelező és az adható juttatásokat és azok részletszabályait.

Munkaviszony létesítése, megszüntetése, alkalmazandó iratminták a gyakorlatban E-learning kurzus

Előadásunk segítséget nyújt HR-el, munkajoggal foglalkozó szakembereknek, továbbá vállalkozás vezetőknek a munkaviszony létesítése és megszüntetése kérdéseiben. A jó munkavállalói csapat kialakításának alfája a megfelelő munkaszerződés megkötése, omegája pedig – amikor szükségessé válik – a jogviszony szabályos megszüntetése. Ehhez nyújt gyakorlati segítséget képzésünk, gyakorlott munkajogász előadásában.

Pedagógusok illetményével, besorolásával, munka- és pihenőidejével kapcsolatos aktuális szabályok és gyakorlati kérdések

Hiánypótló képzésünkkel gyakorlati segítséget nyújtunk minden köznevelési intézmény, önkormányzati humán szakterület vezető, munkaügyi, illetve gazdasági vezető számára a pedagógusok helyes besorolásához, az illetmény megállapításához, a munka- és pihenőidő elszámoláshoz. A szabályozásért felelős terület kompetens vezetője magyarázza el a vonatkozó, igen bonyolult és sokszor nem megfelelően értelmezett törvényi és egyéb jogszabályi előírásokat, érthetően, példákkal szemléltetve a helyes jogértelmezést, pontról pontra.

Harmadik országbeliek foglalkoztatása Magyarországon – fókuszban a szeptembertől életbe lépő új szabályok E-learning kurzus

Előadásunk segítséget nyújt HR-el, munkajoggal foglalkozó szakembereknek a harmadik országbeliek foglalkoztatási kérdéseiben eligazodni. A munkajogi szabélyok mellett kitérünk a sokszor nehezen érthető adózási és TB kérdésekre is. Az előadás kifejezetten bemutatja a legújabb, 2021. szeptembertől 1-től életbe lépő szabályokat is.

Kormányzati igazgatás aktuális kérdései

Videókonferenciánk átfogó képet nyújt a 2018. évi CXXV. törvény (Kit.) alapján a kormányzati igazgatás megváltozott szervezeti kérdéseiről, érintve annak hatását a közszolgálati szabályokra is.
Miben segít a képzés:
Bevezetés: a 2018. évi CXXV. törvény hatóköre
A kormányzati igazgatás szervezeti konzekvenciái
• A közigazgatás szervezeti rendszere
• A szervezetrendszer felépítését befolyásoló tényezők
• Közigazgatási szervek vs. kormányzati igazgatási szervek
• A Kit. által okozott főbb szervezeti változások
A kormányzati igazgatás közszolgálati konzekvenciái
– A közszolgálati jogi szabályozás (át)alakulása
– A hatályos rendszer áttekintése
– A Kit. szervi és személyi hatálya
Konzultáció

A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság és a hatósági eljárás 2021. március 1-jén hatályba lépő szabályai, és azok összehasonlítása a korábbi hatósági gyakorlattal – Videókonferencia

HR-el és munkaüggyel foglalkozó szakembereknek nyújtunk gyakorlati segítséget a 2021. március 1-jén változó munkaügyi ellenőrzés gyakorlati kérdéseihez. Új törvényi szabályoknak kell megfelelni, továbbá várhatóan új végrehajtási rendeletek is lesznek, ezért a téma kifejezetten aktuális, a változásokra tekintettel.

A munkaviszony megszűnése, megszüntetése, a jogellenes megszüntetés és jogkövetkezményei a hatályos szabályozás és a jogalkalmazási gyakorlat tükrében – Videókonferencia

HR-el és munkaüggyel foglalkozó szakembereknek nyújtunk gyakorlati segítséget a munkaviszony megszűnése, megszüntetése sokszor zavaros és bonyolult kérdéseiben. Segítünk elkerülni a jogellenes megszüntetést és annak jogkövetkezményeit. Tapasztalt munkajogász válaszol konzultációs kérdéseikre is.

A vezető tisztségviselők javadalmazásával kapcsolatos adó és járulékszabályok

Videóképzésünk az ügyvezetők, cégvezetők jogállásában, juttatásaikban segít teljeskörűen eligazodni. Adószakértőnk gyakorlati példákkal alátámasztva mutatja be a munkaviszonyban, megbízási, illetve tagi jogviszonyban igénybe vehető javadalmazás, juttatás szabályait, valamit azok járulék és adóvonzatát. Kitérünk a külföldi ügyvezetőkkel kapcsolatos szabályokra is.
Videóképzésünk teljeskörűen bemutatja a lehetséges költségtérítésekre, a végkielégítésre, osztalékfizetésre vonatkozó szabályokat is, beleértve a céges autó, a lakhatás, a biztosítás, a Széchenyi kártya, illetve munkáltatói kölcsönök lehetőségeit is.

A munkába járás és a kiküldetés költségtérítésével kapcsolatos adóelszámolások

Szakmai előadásunk teljeskörűen felkészít a munkába járás és a kiküldetés költségtérítésével kapcsolatos szabályos adóelszámolásokra.
A résztvevők megismerik a szabályos elszámoláshoz elengedhetetlen fogalmak helyes meghatározását, úgy mint munkaviszony, munkahely, lakó- és tartózkodási hely, hivatali út, kiküldetés, stb.
A képzés részletesen és gyakorlati példákon keresztül mutatja be:
- a munkába járás költségtérítésének elszámolását;
- a hivatali / üzleti út elszámolási szabályait;
- a kiküldetés értelmezését, annak eseteit, illetve
- a kiküldetésekhez kapcsolódó költségekeket és azok megtérítésének módját.

IGAZGATÁSI Tudástár

A tudástár jegyzők, igazgatási és hatósági, ügyfélszolgálati, továbbá szervezési és iratkezelési szakemberek feladatainak ellátáshoz nyújt segítséget. A szakmát érintő aktuális, gyakorlati kérdésekre ad választ, felkészít a változásokra.
Tagok számára folyamatosan és korlátozásmentesen elérhető.

Az állami építési beruházások rendjéről szóló törvény előírásai

Videókonferenciánk segítséget nyújt az állami építési beruházásokban érintettek részére az új törvény értelmezésében és alkalmazásában a beruházások előkészítését és megvalósítását érintő műszaki szabályoktól egészen a beszerzés lebonyolítását érintő gyakorlati kérdésekig.

Ákr. a gyakorlatban, fókuszban: Jogorvoslatok

Hiánypótló videóelőadásunk hasznos segítséget kíván nyújtani az önkormányzatok hatósági, igazgatási ügyintézői számára az Ákr. értelmezéséhez és gyakorlatban történő alkalmazásához.
A képzés fókuszában a jogorvoslati eljárások állnak, A-tól Z-ig.

Idősügyi programok tervezése és megvalósítása az önkormányzati és szociális intézményi gyakorlatban

Az utóbbi évtizedekben a népesség korösszetétele eltolódott az idősebb korosztályok irányába. Ez a tendencia számos kihívás elé állítja a települési önkormányzatok és intézményeik vezetését is, hiszen a helyben élő idősek bevonása a közösségi élet formálásába, a települési kulturális és jóléti programok megvalósításába egyszerre kívánatos cél, és megoldandó feladat is.
Hiánypótló előadásunkkal gyakorlati segítséget szeretnénk nyújtani a települési, intézményi programok tervezéséhez és megvalósításához annak érdekében, hogy a települések vezetése hatékonyan legyen képes meghatározni idős tagjainak társadalmi, gazdasági, kulturális, jóléti helyzetének javítását elősegítő és romlását megakadályozó célokat és az azok végrehajtásához szükséges tevékenységeket.

Jegyzők és közjegyzők hagyatéki eljárási feladatai, fókuszban a hagyatéki leltár, hagyaték átadó végzés készítése

Hiánypótló videókonferenciánkon közjegyző és igazgatási hagyatéki ügyintéző közös előadással segít felkészülni a hagyatéki eljárások teljeskörű lebonyolítására.
A képzés fókuszában a hagyatéki leltár elkészítése és a hagyaték átadó végzés készítése áll.

Az E-ING bemutatása és a kapcsolódó polgári jogi és nyilvántartási kérdések

Az ingatlanjoggal és a polgári joggal magas elméleti és gyakorlati szinten is foglalkozó szakember hiánypótló előadása az új ingatlan-nyilvántartásról és az ahhoz kapcsolódó polgári dologi jogi változásokról, a korábbi szabályozáshoz képest bemutatva, és a dologi jog rendszerében elhelyezve.

Az alapítványok és a gazdasági társaságok aktuális kérdései

Videóelőadásunk célja, hogy segítséget nyújtson az alapítványok és gazdasági társaságok létesítéséhez, működtetéséhez gyakorló ügyvédek és oktatók előadásában.
Képzésünket ajánljuk gyakorló ügyvédeknek, jogtanácsosoknak, valamint mindazoknak, akik alapítvány, illetve gazdasági társaságok létrehozásában, működtetésében érintettek.

Állampolgársági ügyintézés workshop

Videóelőadásunk célja, hogy segítséget nyújtson az állampolgársági ügyintézéshez kapcsolódó hivatali feladatok szervezéséhez.
A honosítási eljárások egyik, ha nem a legfontosabb időpillanata az állampolgársági eskü- és fogadalomtétel, melyet a honosított a települési polgármester előtt tesz le, és amelynek megszervezése, előkészítése, lebonyolítása, majd az utána következő adminisztratív teendők elvégzése az anyakönyvvezető feladata.
A workshop ebben kíván segítséget nyújtani, gyakorlati megközelítésben.

Ákr. a gyakorlatban, fókuszban: Alapeljárás, Eljárási költség, Végrehajtási eljárás, Záró rendelkezések

Hiánypótló videóelőadásunk hasznos segítséget kíván nyújtani az önkormányzatok hatósági, igazgatási ügyintézői számára az Ákr. értelmezéséhez és gyakorlatban történő alkalmazásához. A képzés fókuszában az Alapeljárás, az eljárási költség, a végrehajtási eljárás és az Ákr. záró rendelkezéseinek bemutatása, a kapcsolódó kérdések megválaszolása áll.

Jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedések, elkobzás, vagyonelkobzás

Hiánypótló videóelőadásunkkal jogtanácsosok, ügyvédek, társasági vezetők számára kívánunk támogatást nyújtani a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedések bonyolult szabályozásában eligazodni. Az előadás kitér a büntetőeljárási rendelkezésekre, a vagyonelkobzás, zár alá vétel szabályaira.

Ingatlan értékbecslés alapjai, valamint adó- és értékbizonyítvány kiállítása

Hiánypótló videókonferenciánk célja gyakorlati segítséget nyújtani az önkormányzatok érintett munkatársai számára az értékbecslési, valamint az adó- és értékbizonyítvány kiállítási feladatok ellátásához.
A képzés fókuszában a végzésről, fellebbezésről kialakult gyakorlat megismertetése és megvitatása áll.

Halgazdálkodás, halőrzés és szabálysértések a gyakorlatban

Hiánypótló videóelőadásunkkal a halgazdálkodás, halőrzés és szabálysértések kezelésének jogi kérdéseit szeretnénk körbejárni.
A képzést valamennyi érintett civil, társadalmi szervezetnek, vezetőiknek és jogászaiknak, illetve az önkormányzatok vízgazdálkodási feladatokat ellátó munkatársainak ajánljuk.

Speciális adatvédelmi kérdések az egészségügyben – fókuszban az érintetti és a betegjogok

Hiánypótló videóelőadásunkkal egészségügyi intézmények és társaságok adatvédelmi kérdéseire készít fel, kiemelten a az érintetti és betegjogok megfelelő kezelésére.
A képzés során foglalkozunk az adatkezelési és műhibákkal, az adatvédelemhez kapcsolódó iratkezeléssel, a kamerafelvételek speciális szabályaival.

A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályok

2023. december 17-től a legalább 50 főt foglalkoztatóknak ún. visszaélés-bejelentési (whistleblowing) rendszert kell kialakítaniuk.
Gyakorlott, több éves tapasztalattal rendelkező adatvédelmi jogász, videókonferenciánk keretében hatékony segítséget nyújt az új rendszer kialakításában, megfelelő működtetésében, mindemellett kitér a kapcsolódó adatvédelmi kérdésekre, valamint a bejelentésvédelmi szakembert érintő kérdésekre is.

Házastársi közös vagyon megosztása a mindennapokban – avagy a típushibák elkerülése

Videókonferenciánk gyakorló ügyvédeknek nyújt segítséget a házastársi közös vagyon megosztása iránti perek lebonyolításához.
A képzés fókuszában a tipikus eljárási hibák állnak, de kitérünk a keresetmódosítás és elállás kérdésköreire is.

Hagyatéki leltár elkészítésének kérdései, valamint kerekasztal beszélgetés a jegyző hagyatéki eljárásáról

Hiánypótló videókonferenciánk gyakorlati segítséget nyújt a hagyatéki leltár elkészítéséhez igazgatási területen dolgozók számára. Ez az előadás forma teret enged az egyedi problémák, kérdések, esetek megbeszélésére is, legyen szó a hagyatéki eljárás bármelyik szakaszáról.

Integritás, megfelelőség, kockázatkezelés

Videókonferenciánk gyakorlati segítséget nyújt a folyamatgazdáknak, megfelelési tanácsadóknak, belső kontroll koordinátoroknak a hatékony kockázatelemzéshez.

Pénzkövetelések jogi úton történő behajtása a gyakorlatban

Videókonferenciánk a pénzkövetelések jogi úton történő behajtásának gyakorlatát mutatja be, tapasztalt oktató és végrehajtó előadásában. Az előadást ajánljuk vállalkozások követeléskezeléssel, lejárt tartozások behajtásával foglalkozó munkatársainak, ügyvédeknek, valamint végrehajtóknak.

Kbt. Módosítás – fókuszban a 2023.09.01-től hatályba lépő változások

Videókonferenciánk célja, hogy felkészítsen a közbeszerzési törvényt érintő legfrissebb, 2023. ősztől hatályba lépő új előírások, valamint az új hatósági és tanácsi útmutatók alkalmazására.

Költségvetést károsító bűncselekmények

Videókonferenciánkkal jogtanácsosok, ügyvédek, intézmény és hivatala, valamint társasági vezetők számára kívánunk támogatást nyújtani a költségvetést károsító bűncselekmények felismeréséhez és annak gyanúja esetén a szükséges intézkedések megtételéhez.

Zenés, táncos rendezvények engedélyeztetése – jegyzői feladatok

Hiánypótló képzésünkkel a zenés, táncos rendezvények engedélyeztetési feladataihoz kívánunk gyakorlati segítséget nyújtani.
Közel 30 éves igazgatási tapasztalattal rendelkező szakember előadásában teljesen a gyakorlat oldaláról mutatjuk be az engedélyeztetés teljes folyamatát, a kérelmek elbírálásától a helyszíni szemlén és az engedély kiadásán át egészen az alkalmazható iratmintákig.

Az adatvédelmi incidensek felismerése és kezelése a hatósági gyakorlat alapján

Hiánypótló képzésünkkel az adatvédelmi incidensek kezelésére vonatkozóan megjelent legfrissebb előírásokra szeretnénk reagálni.
Képzésünk gyakorlati segítséget nyújt az adatvédelmi incidensek felismeréséhez, a hatósági Bejelentés folyamatához, lépéseihez és a bírság elkerüléséhez.
A jobb megértést, gyakorlati implementálást számos esettanulmány és példa segíti.

Az általános közigazgatási rendtartás a gyakorlatban

Hiánypótló videókonferenciánk hasznos segítséget kíván nyújtani az önkormányzatok hatósági,
igazgatási ügyintézői számára az Ákr. értelmezéséhez és gyakorlatban történő alkalmazásához.

A végrehajtási eljárás aktuális szabályai

Hiánypótló képzésünk a bírósági végrehajtás aktuális szabályait mutatja be gyakorlott oktató, végrehajtó előadásában.

Önkormányzati környezetvédelmi feladatok és a kapcsolódó jó gyakorlatok

Hiánypótló videóelőadásunk az önkormányzati környezetvédelmi feladatkörök ellátásához kíván segítséget nyújtani a jó gyakorlatok bemutatásával. Fókusz területek: fenntarthatóság, zajvédelem, csapadékvíz gazdálkodás, energiagazdálkodás, illegális hullafék ügyek, főváros specifikus ügyek.

Szociális ellátások és támogatások a gyakorlatban – a szociális ágazat önkormányzati igazgatása

Hiánypótló videóelőadásunk az önkormányzati humán és szociális igazgatás számára kíván gyakorlati segítséget nyújtani a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi támogatások kezelésében.

Szerződések érvénytelensége, valamint a gazdasági társaságokra irányadó új szabályok a Ptk. módosítás tükrében

Videókonferenciánkat szerződések jogával a gyakorlatban foglalkozó ügyvédeknek és jogtanácsosoknak ajánljuk.
Kiváló oktatók segítenek eligazodni a szerződések érvénytelenségére irányadó bonyolult jogi szabályozás sűrűjében, valamint bemutatják a gazdasági társaságokra irányadó legújabb szabályokat a Ptk módosítás tükrében.

A közterületi kamerázás adatvédelmi kérdései a gyakorlatban

Hiánypótló videóelőadásunkat rendvédelmi szervek munkatársainak, illetve közterület felügyeleti, valamint közbiztonság védelmi feladatokat ellátó szervezeteknek ajánljuk.
Kiváló és gyakorlott adatvédelmi szakjogász mutatja be a kamerajog eseteit, a közterületi és a magánterületi kamerázás speciális szabályait.
Képzésünk kitér az adatvédelmi tisztviselő feladatkörére, az érintetti jogokra és az egyéb kötelezettségekre.
Számos példával, jogesettel segítjük a gyakorlatban történő alkalmazást.

Családi jogállás rendezése iránti perek – fókuszban a gyermek családi jogállásával kapcsolatos ügyek, a hozzátartozók közötti erőszak

Hiánypótló képzésünkkel gyakorló ügyvédeknek kívánunk segítséget nyújtani olyan összetett és bonyolult jogesetek megoldásában, mint amilyenek a családi jogállás rendezése iránti perek.
Érintjük a származási pereket, az örökbefogadás felbontását és természetesen a szülői felügyelet gyakorlása iránti pereket is.
Képzésünk a gyermekjogok áttekintése mellett olyan súlyos témákkal is foglalkozik, mint a családon belüli és hozzátartozók közötti erőszak.

Átfogóan az Ákr.-ről

Hiánypótló videóelőadásunk at ajánljuk valamennyi önkormányzat jegyzője, igazgatási, hatósági és kereskedelmi vezetője és ügyintézője részére.
Szakértőnk teljeskörűen, konkrét jogeseteken keresztül mutatja be a szálláshely szolgáltatások szabályozási és ellenőrzési kérdéseit.
Képzésünk kitér a legfrissebb jogszabályváltozásokra és azok alkalmazására is!

E-közigazgatás a gyakorlatban

Hiánypótló videókonferenciánk célja, hogy közérthetően bemutassa az e-közigazgatás és ezzel egyidejűleg az e-önkormányzat valamint e-ügyintézés mögött húzódó folyamatokat, különös tekintettel a sokszor fejtörést okozó mozaikszavak (pl.: SZEÜSZ, KEÜSZ, KAÜ, BKSZ, KKSZB stb.) értelmezésére.

Lakcímmel kapcsolatos ügyintézés a központi címregisztertől a személyiadat- és lakcímnyilvántartásig

Hiánypótló videóelőadásunk a központi címregiszter és a személyiadat- és lakcímnyilvántartás kapcsolatára alapozva bemutatja a KCR kormányrendelet és a nyilvántartási törvény alapján jegyzői hatáskörben lefolytatható, lefolytatandó eljárásokat, különös tekintettel a címképzés és a lakcím érvénytelenítés kérdésköreire.

Megfelelési tanácsadó feladatai a gyakorlatban

Hiánypótló videókonferenciánkon során bemutatásra kerül a megfelelési tanácsadó munkatervének végrehajtása gyakorlati (lemodellezett) példán keresztül.
Konkrét információk és adatok alapján nyújtunk segítséget a köztulajdonban álló gazdasági társaságok megfelelési tanácsadóinak.

Speciális adatvédelmi kérdések a szociális és egészségügyi ágazatban

Hiánypótló videóelőadásunk a szociális és egészségügyi intézmények speciális adatvédelmi kérdéseinek alkalmazását kívánjuk támogatni!
Kiemelten foglalkozunk a különleges és az egészségügyi adatokkal, az érintett jogokkal és az adatvédelmi tisztviselő feladataival is.
Számos példával, esettanulmánnyal segítjük a gyakorlati alkalmazást.

Az újszülött anyakönyvezése és a jegyzői gyámhatósági eljárások

Hiánypótló videóelőadásunk során évtizedes tapasztalatokat szerzett igazgatási vezető mutatja be az újszülött anyakönyvezése és a jegyzői gyámhatósági eljárások gyakorlati tudnivalóit.
A képzés résztvevők egyedi konzultációs kérdéseikre is választ kapnak.

Felkészülés a közbeszerzést érintő változásokra

Hiánypótló előadásunk célja, hogy beavasson a helyi jogalkotás folyamatába, a szabályozni kívánt terület felmerülésétől egészen a kodifikációs munkáig. Mindehhez elengedhetetlen a Jat., valamint a Jszr. ismerete, amelyet gyakorlati oldalról kívánunk megközelíteni közérthetően, figyelemmel a leggyakoribb jogszabályszerkesztési hibákra.

A 2019. évi CVII. törvény a különleges jogállású szervekről (Küt.) a gyakorlatban

Hiánypótló előadásunk teljeskörűen bemutatja a különleges jogállású szervekről (Küt.) szóló 2019. évi CVII. törvény szabályait, segít azok gyakorlatba ültetéséhez a jogviszony keletkezéstől az illetményrendszeren át az esetleges jogvitákig.
A képzés során a kapcsolódó bírói gyakorlat is bemutatásra kerül.

Házassági vagyonjog – fókuszban a házastársi közös vagyon megosztása, a társasági részesedés és a céges különvagyon kérdései

Az előadással gyakorló ügyvédeknek kívánunk segítséget nyújtani olyan összetett és bonyolult jogesetek megoldásában, amelyek a házassági vagyonjog speciális kérdéseit érintik. Tapasztalt bíró avat be a házastársi közös vagyon megosztásának, a vagyonleltár, vagyonmérleg készítés szabályaiba. A képzés fókuszában a befektetési célú vagyontárgyak, az egyéni és társas vállalkozói vagyon megosztásának speciális szabályai állnak.

Ingatlan értékbecslés, valamint adó- és értékbizonyítvány kiállítás az önkormányzati gyakorlatban

Videókonferenciánk célja gyakorlati segítséget nyújtani az önkormányzatok érintett munkatársai számára az értékbecslési, valamint az adó- és értékbizonyítvány kiállítási feladatok ellátásához.

A magyar szerződési jog és gyakorlata

Videókonferenciánk célja, hogy áttekintést nyújtson a magyar szerződési jog felépítéséről, különös tekintettel a Ptk.-ban szabályozott tipikus szerződéskről és ezek legfontosabb kérdéseiről a joggyakorlatban.

Adatvédelem a munka világában a gyakorlatban

Hiánypótló előadásunk során a HR és munkajogi folyamatok adatvédelmi kérdéseit járjuk körbe, gyakorlati szempontból. A képzés során a résztvevők megismerik a munkáltató mint adatkezelő kötelezettségeit, a munkavállaló mint érintett jogait, továbbá a munkahelyi ellenőrzés kérdéseit. Kitérünk a kamera és beléptetőrendszerek adatvédelmi kérdéseire, valamint a munkahelyi szoftverekkel kapcsolatos adatbiztonsági kérdésekre is.

A helyi jogalkotás folyamata

Hiánypótló előadásunk célja, hogy beavasson a helyi jogalkotás folyamatába, a szabályozni kívánt terület felmerülésétől egészen a kodifikációs munkáig. Mindehhez elengedhetetlen a Jat., valamint a Jszr. ismerete, amelyet gyakorlati oldalról kívánunk megközelíteni közérthetően, figyelemmel a leggyakoribb jogszabályszerkesztési hibákra.

Hagyatéki eljárás bemutatása jogeseteken és kerekasztal beszélgetésen keresztül – fókuszban a hagyatéki biztosítási intézkedések

Hiánypótló előadásunk során évtizedes hagyatéki ügyintézési tapasztalatot szervezett igazgatásszervező szakember mutatja be a hagyatéki eljárást anonimizált konkrét jogeseteken keresztül. A résztvevők is hozhatják saját jogeseteiket, problémás kérdéseiket egyeztetésre!
A képzés fókuszában a hagyatéki biztosítéki intézkedések állnak.

Állattartással, állatvédelemmel összefüggő hatósági feladatok – fókuszban a változások

Hatósági jogalkalmazóként folyamatosan követnünk kell a jogszabály-változásokat. Nincs ez másként az állatvédelmi hatósági feladatkör kapcsán sem.
Előadásunkkal nagy vállalást teszünk: a kollégák folyamatos visszajelzései alapján a kezdő ügyintézőtől a professzionális jogalkalmazóig áttekintve végigvesszük az összes fontos gyakorlati lépést, melyre szükségünk lehet a hatósági eljárások során azzal, hogy szervesen beépítjük az elmúlt közel két év állatvédelmi reformjának eredményeit is.

Aktuális kérdések a közigazgatási szabályszegések szankcióinak új szabályozása kapcsán

Szakmai előadásunkat ajánljuk valamennyi költségvetési szerv vezetője, hatósági vezetője, ügyintézője, az önkormányzatok jegyzője, igazgatási, hatósági és kereskedelmi vezetője és ügyintézője részére. Szakértőnk teljeskörűen, példákkal alátámasztva bemutatja a közigazgatási szabályszegések szankcióinak új szabályait és annak gyakorlatban történő alkalmazását.

A társasági jog egyes aktuális kérdései, különös tekintette a Ptk. 2021. évi módosítását követően kialakult gyakorlatra

2021-ben jelentős módosításon esett át a Ptk. (2021: XCV. tv.), ami a társasági jogban jelentős változásokat hozott. Képzésünk a társasági jog aktuális kérdései mellett kifejezetten kitér a módosítást követően kialakult joggyakorlatra, továbbá a résztvevők konzultációs kérdéseikre is választ kaphatnak!

Egy hagyatéki leltár felvétele az ASP-n bemutatva

Hiánypótló előadásunk során évtizedes hagyatéki ügyintézési tapasztalatot szervezett igazgatásszervező szakember mutatja be egy konkrét hagyatéki leltár felvételét az ASP-n keresztül bemutatva!

Közösségi együttélés szabályai a gyakorlatban – fókuszban a helyi rendeletalkotás

Az Mötv. konkrét szabályozási tárgykörei között rendeletalkotási felhatalmazást ad a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek, hogy a közösségi együttélés alapvető szabályait és azok elmulasztása esetén azok jogkövetkezményeit szabályozza. A jogterület mind a helyi jogalkotás mind a helyi jogalkalmazás szempontjából igazi csemege: lehet-e olyan szabályozási területet találni, melyet még nem fedett le más jogág más jogszabálya (így kerülve el pl. a szabályozási duplikációt melyet a jogalkotási törvény is tilalmaz) illetve jogalkalmazási kérdésként miről is van szó: önkormányzati hatósági vagy államigazgatási hatósági ügyről?
Hiánypótló előadásunk a közösségi együttélés helyi szabályainak megalkotásához, és a szabályok betartatásához nyújt gyakorlati segítséget.

A házasság felbontása és szülői felügyelet rendezése iránti perekről – anyagi és eljárásjogi problémák az új Pp. fényében

Hiánypótló előadásunkat gyakorló ügyvédeknek ajánljuk. Tapasztal bíró készíti fel Önöket a leggyakoribb, a házasság felbontása és a szülői felügyelet rendezése iránti perekre. Képzésünk fókuszában az anyagi és eljárásjogi problémák állnak az új Pp. fényében.

Környezetvédelmi hatósági ügyek a gyakorlatban – jogesetek konzultációs megbeszélése

Hiánypótló előadásunk gyakorlati segítséget nyújt a környezetvédelmi hatósági ügyek kezeléséhez, kiemelten kezelve az illetékesség, a bírósági értelmezés, a szakhatósági és birtokvédelmi „zűrösebb” kérdéseket. A képzés résztvevői egyedi konzultációs kérdéseiket is hozhatják a képzésre, amelyre tapasztalt, gyakorlott oktatótól választ kapnak.

A gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgáltató védelembe vétellel kapcsolatos feladatai

Hiánypótló előadásunkat ajánljuk gyámhatóságok, gyermekjóléti szolgálatok munkatársainak. Szakértőnk teljeskörűen felkészít a védelembe vétellel kapcsolatos feladatok ellátására és megválaszolja konzultációs kérdéseiket is.

ASP iratkezelő szakrendszer használata a gyakorlatban

Hiánypótló előadásunk a költségvetési szervek iratkezelési és iktatási feladatait ellátó munkatársakat készíti fel az ASP iratkezelő szakrendszer használata. Képzésünk kifejezetten gyakorlatorientált, a szoftver valamennyi, a napi iratkezelési gyakorlatban felmerülő funkcióját bemutatja.

Elektronikus anyakönyv a gyakorlatban

Hiánypótló előadásunk célja, hogy megismertesse a résztvevőkkel az Elektronikus Anyakönyvi Rendszer használatát a gyakorlatban, figyelemmel a születés, házasságkötés (bét) és haláleset anyakönyvezésére, valamint egyéb anyakönyvi eljárásokra.

Hagyatéki eljárás és leltár felvétel az alapoktól, iratmintákon keresztül bemutatva

Videókonferenciánkon évtizedes hagyatéki ügyintézési tapasztalatot szervezett igazgatásszervező szakember mutatja be a hagyatéki eljárás és leltár felvétel feladatait az alapoktól indulva, az eljárás lefolytatásáig, lépésenként az iratmintákat is bemutatva!

Anyakönyvi igazgatás a gyakorlatban – fókuszban a házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése

Hiánypótló előadásunk során évtizedes tapasztalatokat szerzett igazgatási vezető mutatja be az anyakönyvi igazgatás gyakorlati kérdéseit, fókuszban a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének ügyintézési folyamatát.

Élettársak vagyoni viszonyainak rendezése

Hiánypótló előadásunkat gyakorló ügyvédeknek ajánljuk. Tapasztalt törvényszéki bíró készíti fel Önöket az élettársak vagyoni viszonyait érintő sokszor bonyolult kérdéseire, amelynek rendezése gyakran a bírói gyakorlatban sem egységes.

Előzetes tudnivalók az ingatlan-nyilvántartás elektronikus adatbázissá fejlesztéséről

Gyökeres változást hoz az ingatlan nyilvántartások rendszerében az E-INY létrehozása. Előadásunk keretében gyakorló ügyvéd, oktató készíti fel Önöket a várható változásokra.

A megfelelési tanácsadó, mint integritás felelős

Hiánypótló előadásunkat ajánljuk megfelelési tanácsadóknak, integritás felelősöknek, belső ellenőröknek, folyamatgazdáknak.
Szakmai képzésünk két részből áll:
- az első részben bemutatásra kerül az integritás felelősi feladatkör és ahhoz kapcsolódó szabályozás,
- a második részben workshop jelleggel megvizsgálunk néhány integritást sértő eseményt és egyéb compliance tevékenységet, példákon, esettanulmányokon keresztül. Képzésünk egyben egy gyakorlati tréning, mivel fontos elméleti információk mellet konkrét eseteken keresztül modellezzük a megfelelési tanácsadó feladatait (eljárásokat, javaslattételt, jelentés készítését).

Környezetvédelmi hatósági ügyek a gyakorlatban, fókuszban a zajkibocsátás, zajvédelem, zajos ügyek

Hiánypótló videóelőadásunk gyakorlati segítséget nyújt az önkormányzatok környezetvédelmi hatósági ügyei közül elsősorban a zajkibocsátással, zajvédelemmel, zajos ügyekkel kapcsolatos kérdésekben.

Zajos a szomszéd – zajvédelmi vagy birtokvédelmi kérdés?

Nem is gondolnánk, de egyáltalán nem mindegy, hogy ki vagy mi a zajforrás egy probléma megoldása során: magánszemély vagy cég, és mi maga a zajkeltő tevékenység: egy hétköznapi házibuli vagy valamilyen ipartelep gyártósora például. A birtokvédelem a maga szubjektivitásával mint polgári jogi eszköz teljesen más úton jut el teljesen más megoldások felé mint például a közigazgatási jogba tartozó zajvédelmi eljárás. Tapasztalt, gyakorló oktatóink mélységében, esettanulmányokon keresztül járják körbe a zajvédelmi és kapcsolódó birtokvédelmi ügytípusokat, kérdéseket.

A közösségi együttélés helyi szabályai

Videóelőadásunk célja, hogy bemutassa a közigazgatási szankciórendszer és az abból fejlődő közösségi együttélés alapvető szabályait. A résztvevők megismerik a szankciók és bírások, szabálytalanságok kezelésének gyakorlatát, ami segítséget nyújt a helyi szabályok kialakításához, illetve azok szükség szerinti felülvizsgálatához is.
A közigazgatási jog sok esetben összetett kérdéseit jogesetek bemutatásával segítjük könnyebben adaptálni.

Jogeset elemzések a házassági vagyonjog körében

Hiánypótló előadásunkat gyakorló ügyvédeknek ajánljuk. Tapasztalt törvényszéki bíró készíti fel Önöket az igen bonyolult házassági vagyonjogi perekre, jogesetelemzésekkel. Előadásunk kitér a házassági vagyonjogi szerződés elsődlegességére és következményeire, a házastársi közös vagyon megosztására, a vagyonleltár összeállítására, az adóssággal kapcsolatos kérdésekre, az ingatlan tulajdon és használat speciális eseteire.

Ideiglenes hatályú elhelyezés és nevelésbe vétel

Hiánypótló előadásunkat ajánljuk a gyermekvédelmi szakszolgálatok és a gyermekjóléti központok és szolgálatok munkatársainak, járási hivatalok gyámhatósági ügyeket intéző ügyintézőinek. Tapasztalt szakértőnk teljeskörűen felkészíti Önöket az ideiglenes hatályú elhelyezés és a nevelésbe vétel gyakorlatára.

A földforgalom és földhasználat közjogi korlátozási rendszere a gyakorlatban

Hiánypótló videókonferenciánk gyakorló ügyvéd és oktató előadásában mutatja be a földforgalommal, földhasználattal kapcsolatos kérdéseket. Előadásunk kitér a föld-tulajdonszerzés korlátaira, lehetőségeire, a földhasználati jogokra, továbbá a kapcsolódó hatósági ellenőrzésekre és kényszer-hasznosításra is.

A hagyatéki leltár elkészítésének elméleti és gyakorlati kérdései

Hiánypótló, haladó előadásunk során évtizedes hagyatéki ügyintézési tapasztalatot szervezett igazgatásszervező szakember készít fel a hagyatéki leltár elkészítésére, a gyakorlatban. Az előadás célja az egyedi konzultációs kérdések megbeszélésnek is teret és lehetőséget biztosítani.

Még egyszer a kutyaugatásról – az állattartással együtt járó zavarás állatvédelmi vagy birtokvédelmi probléma?

Hétköznapi probléma és gyakori tárgya a bejelentéseknek, hogy "állandóan" ugat a szomszéd kutyája, és joggal merül fel a kérdés, hogy a jegyző hatáskörei közül melyiket alkalmazva oldja meg a problémát, igazából mi a megoldandó probléma, az állatok érdekében vagy az emberek érdekében kell-e lépni? Az előadók sok éves hatósági jogalkalmazói tapasztalattal építik fel a lehetséges eljárási lépcsőfokokat!

A járási hivataloktól a települési önkormányzat jegyzője gyámhatósági hatáskörébe került ügykörök

Hiánypótló előadásunk teljeskörűen felkészít a települési önkormányzatok jegyzőit, illetve gyámhatósági ügyintézőit a hatáskörükbe kerül ügykörök kezelésére.

Környezetvédelmi hatósági ügyek a gyakorlatban, fókuszban az illegális hulladéklerakás, fakivágás, vízjogi, csapadékvíz-gazdálkodási, továbbá parlagfű / gyomos kérdések

Hiánypótló videóelőadásunk gyakorlati segítséget nyújt az önkormányzatok környezetvédelmi hatósági ügyei közül az illegális hulladéklerakással, a fakivágással, a csapadékvíz-gazdálkodással, valamint a parlagfű és gyomos kérdésekkel kapcsolatos feladatok ellátáshoz.

Egészségügyi szolgálati jogviszony a gyakorlatban

Hiánypótló videóelőadásunkon megyei kórház gyakorló humánpolitikai vezetője avat az egészségügyi szolgálati jogviszony alkalmazásának szabályaiba. A szolgálati idő számításától, a munka- és pihenőidő, nyugdíjas foglalkoztatás, ügyelet szabályain át az illetmény fizetési, szerződéskötésig minden lényeges kérdés terítékre kerül, az OKFŐ utasítások gyakorlati alkalmazásának tükrében!

Birtokvédelem és adatvédelem összehasonlítása és elhatárolása a magáncélú kamerarendszerek telepítése kapcsán

Hiánypótló előadásunk a birtokvédelem és adatvédelem sajátos területén nyújt segítséget a birtokvédelmi feladatok ellátásához, mégpedig a magáncélú kamerarendszerek telepítése kapcsán. Szakértőink összehasonlítják a polgári jogi birtokvédelmi eszköztárat és a közigazgatási jogi adatvédelmi eszköztárat, friss és naprakész állásfoglalásokon és eljárásismertetéseken keresztül.
Az előadás kitér a jegyzői birtokvédelmi eljárás komoly adatkezelési dilemmáira, a jogszabályi visszásságokra is. A témát jogesetek teszik érthetőbbé (magáningatlanra telepített kamerarendszerek és a velük kapcsolatos problémák, társasházi kamerarendszerek és egy kis bepillantás a köztéri kamerarendszerek hátterébe, stb...).

A hagyatéki eljárás jegyzői szakasza

Videókonferenciánkon évtizedes hagyatéki ügyintézési tapasztalatot szervezett igazgatási vezető mutatja be a hagyatéki eljárás teljes jegyzői szakaszát. A képzés oktatója a hagyatéki eljárásokat közjegyzői oldalról is ismeri, így nagyon komplex módon képes segíteni a hagyatéki eljárások lefolytatására történő felkészülést.

Szülői felügyelet gyakorlása a változó jogszabályok között

Hiánypótló képzésünk gyakorló bíró előadásában készít fel az alapvető jogszabályváltozáson átesett szülői felügyelettel kapcsolatos és a kapcsolattartási perek új szabályaira.

Az állatvédelmi hatóságok munkája a gyakorlatban – Fókuszban a fölöslegesen megindított eljárások és ami mögötte van

Alapvető kérdés az állatvédelmi hatóságok munkájában, hogy hol van az a határ, ahol a hatóságnak még megvan a szükséges szakértelme, és ha nincs nála a szakértelem, mikor, hogyan kell kirendelnie szakértőt. A szakértő kirendelése sok esetben nem csak „macerás”, de nem utolsó sorban költséggel jár.
Előadásunk rendkívül gyakorlott, az állatvédelem területén elismert szakértőkkel segít értelmezni, gyakorlatba ültetni a jó gazda gondosságát a jogi szakterület, valamint a szakmai érdekképviselet szemszögéből is. Az előadók rávilágítanak arra, hogy mikor fölösleges hatósági eljárások lefolytatása, a biztosan kudarcra ítélt eljárások helyett milyen úton indulhatunk el a megoldás keresése felé.
A jó gazda gondosságát értelmezzük a legális kutyatenyésztés és az illegális szaporítás szemszögéből is, segítve ezzel is a hatósági munkában a megelőző eljárásokat.
Előadásunk kifejezetten kitér a 2022. évi változásokra is: Btk. állatkínzás tényállás, a kedvtelésből tartott állatokra vonatkozó szabályok, önkormányzatok kóbor állat-befogására vonatkozó feladatai.

A megfelelési tanácsadó feladata a belső kontrollrendszer működtetésében, a vezetői nyilatkozat előkészítésében

Az előadás gyakorlati segítséget nyújt a köztulajdonban álló gazdasági társaságoknak a compliance funkció szabályszerű, hatékony és eredményes kialakításához, működtetéséhez. Gyakorlott oktatónk az előadással segítséget kíván nyújtani megfelelési tanácsadók, belső ellenőrök, köztulajdonban álló gazdasági társaság vezetői, felügyelőbizottság tagja, tulajdonos képviselője számára.

A közszolgálati jogviszonyokkal (kormánytisztviselő, köztisztviselő) kapcsolatos változások és a bírói gyakorlat

Hiánypótló előadásunk teljeskörűen bemutatja a közszolgálati jogviszonyokkal kapcsolatos változásokat a jogviszony keletkezésétől kezdve a létszámgazdálkodási kérdésekig. Tapasztalt oktatónk számos jogeset példát is bemutat a résztvevőknek.

Jegyzők hagyatéki eljárási feladatai, fókuszban a hagyatéki leltár készítése

Hiánypótló képzésünk során évtizedes hagyatéki ügyintézési tapasztalatot szervezett igazgatásszervező szakember mutatja be a hagyatéki eljárási feladatokat az eljárás megindításától kezdve a hagyatéki leltár készítéséig. Az előadás kitér az adó- és értékbizonyítványok kiállítására, valamint az ASP rendszer használatára is.

Szomszédjog és birtokvédelem összehasonlítása és elhatárolása

Rendkívül izgalmas és tanulságos előadás az elsőre nagyon hasonlónak tűnő, mégis teljesen külön ügytípusokba tartozó szomszédjogi per és jegyzői birtokvédelmi eljárás, illetve bírósági birtokper elhatárolása. A nagy rutinnal rendelkező előadók sok-sok példával illusztrálják azokat a gyakorlatokat, amikor a jegyző felismeri, hogy nincs hatásköre, mert szomszédjogi vitát azonosít a panaszokban. Bemutatják a rossz példákat, amikor a jegyző sajnos hatáskör nélkül, azon túlterjeszkedve jár el.

Közalkalmazotti törvény a gyakorlatban

Hiánypótló képzésünket ajánljuk a közalkalmazotti törvény hatálya alá eső intézmények humán és munkajoggal foglalkozó szakembereinek. A Kjt. reformfolyamatát tapasztalt munkajogász kolléga ülteti a gyakorlatba, a kinevezésektől az illetmény kérdésén át a rendkívüli lemondásig, felmentésig.

Önkormányzatok iratkezelése a gyakorlatban

Hiánypótló előadásunk az önkormányzatok iratkezelési feladatokat ellátó munkatársainak nyújt gyakorlati segítséget. Gyakorlott levéltáros oktatónk az iratkezelés teljes folyamatán végig vezeti a résztvevőket a küldemények átvételétől, érkeztetésétől a selejtezési, levéltári átadásig.

Az állatvédelmi hatóságok munkája a gyakorlatban, a jó gazda gondosságának kitöltése szakmai tartalommal

Alapvető kérdés az állatvédelmi hatóságok munkájában, hogy hol van az a határ, ahol a hatóságnak még megvan a szükséges szakértelme, és ha nincs nála a szakértelem, mikor, hogyan kell kirendelnie szakértőt. A szakértő kirendelése sok esetben nem csak „macerás”, de nem utolsó sorban költséggel jár.
Előadásunk kifejezetten kitér az év végi jogszabályváltozási dömpingre (Btk. állatkínzás tényállás, a kedvtelésből tartott állatokra vonatkozó szabályok, önkormányzatok kóborállat-befogására vonatkozó feladatai, stb.).
Előadásunk rendkívül gyakorlott, az állatvédelem területén elismert szakértőkkel segít értelmezni, gyakorlatba ültetni a jó gazda gondosságát a jogi szakterület, valamint a szakpszichológus szemszögéből. Az állatkínzás jogi és pszichológiai háttere egyedülálló, hiánypótló módon kerül feldolgozásra.
Az előadás abban segít, hogy pszichológiai ismeretekkel kibővített hatósági munkával tereljük az eljárások során látókörünkbe került állattartókat "jó gazdává" válni.
Mindezek mellett hasznos tippeket kapnak a résztvevők kiégés ellen is. Hiszen az állatvédelem területén dolgozó vezetők, ügyintézők folyamatosan olyan borzalmas ügyeknek vannak kitéve, amelyek a legedzettebb idegrendszert is erősen próbára teszik.

A házassági vagyonjog, a Csjt. alkalmazásához kapcsolódó bírói gyakorlat beépülése a Ptk.-ba

Hiánypótló képzésünket gyakorló ügyvédeknek ajánljuk. Tapasztalt törvényszéki bíró készíti fel Önöket az igen bonyolult házassági vagyonjogi perekre. Előadásunk kitér a házastársi vagyonközösség, a házassági vagyonjogi szerződés és a közös lakás használatának rendezésére is, sok példával, jogesettel fűszerezve. Az előadás során lehetőség van egyedi konzultációs kérdéseiket is feltenni.

Birtokvédelmi kerekasztal

Hiánypótló videókonferenciánk a résztvevők kerekasztalra hozott ügyeinek, jogeseteinek közös értékelő elemzése, gyakorlott birtokvédelmi ügyintéző, kiváló előadó moderálásával.
Az előadó problémafelvetésekkel és a problémafelvetésekhez valós birtokvédelmi ügyek jogesetelemzéseivel is készül.
Típusügyek és valódi ritkaságok is terítékre kerülnek, típusmegoldásokkal illetve kreatív jogalkalmazást igénylő ínyencségekkel.
A workshop ugyanakkor teret enged a beszélgetésnek, sőt éppen erre épül.
A résztvevők maguk is alakítják a tartalmat, saját ügyeket, ügyintézési dilemmákat hozhatnak elemzésre, megoldásra - beleláthatnak az előadó problémamegoldó gondolkodásába a konkrét ügyek mentén.
Már tudjuk, hogy amikor birtokvédelmi szakemberek beszélgetnek egymás között, akkor a szakma legizgalmasabb eljárásjogi kérdései éppúgy megjelennek, mint az egyedi kommunikációs stratégiák, vagy a különböző jogesetek megítélésének dilemmái.

Telepi ügyek – Mindent az ipari hatósági hatáskörről

A hiánypótló videókonferencia hasznos segítséget nyújt önkormányzatok részére az ipari hatósági hatáskör gyakorlásához. Bemutatjuk az ipari hatósági hatáskört érintő jogszabályi változásokat és végig vesszük az összes gyakorlati kérdést az ellenőrzött bejelentéstől, az eljárás lefolytatásán át a döntéseken keresztül a jogkövetkezmények, szankciók alkalmazásáig.
Számos jogeset kerül bemutatásra, elemezzük a típushibákat, továbbá a résztvevők választ kapnak konzultációs kérdéseikre is.

Végrehajtás a birtokvédelemben

Hiánypótló és rendhagyó előadásunk során két előadó összegzi több évtizedes birtokvédelmi döntések végrehajtásával kapcsolatos tudását. A képzés során friss jogesetek lépésről lépésre való elemzésével készítik fel a résztvevőket a birtokvédelmi döntések végrehajtására.
Szó esik többek között a különféle "iskolákról" amelyek a rendelkező rész kidolgozottságával kapcsolatban megjelentek, arról, hogy milyen a "jó" (tehát végrehajtható) és milyen a "rossz" (tehát végrehajthatatlan döntés).
Örök visszatérő téma a végrehajtással kapcsolatos döntések és intézkedések jogorvoslati rendszerének átláthatatlansága, többek között ilyen kérdéseinkre is válaszokat kapnak gyakorló szakértőinktől.

Aktuális kérdések az önkormányzatok környezetvédelmi, vízügyi igazgatási feladataival összefüggésben

Hiánypótló képzésünk gyakorlati segítséget nyújt az önkormányzatok környezetvédelmi, vízügyi igazgatási, hulladékgazdálkodási, zajvédelmi feladatainak ellátásához.

Gondnoksági perek kihívásai és tapasztalatai az új Pp. tükrében

Hiánypótló képzésünk gyakorló bíró előadásában enged betekintést a gondnoksági perek speciális kérdéseibe. Képzésünkön szó lesz a gyámhatósági és a hozzátartozói perindításról, a megelőző intézkedésekről, a keresetlevél tartalmáról. Felkészült oktatónk bemutatja az idézés és tájékoztatás tartalmát, a bizonyítási eljárás sajátosságait, az ítélet tartalmi elemeit és kitér a gondnokság alá helyezés módosítására, megszüntetésére, felülvizsgálatára is.

A települési önkormányzat jegyzője gyámhatósági hatáskörébe tartozó eljárások

Hiánypótló képzésünk gyakorlati segítséget nyújt az önkormányzatok gyámhatósági eljárásainak lefolytatásához, a gyermekvédelmi kedvezmények, valamint a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapításához.

Házassági bontóperek tapasztalatai az új Pp. alapján

Hiánypótló képzésünk betekintést enged a házassági bontóperek bírói tapasztalataiba, segítve ezzel a perindítást az érdemi tárgyalásra való felkészülést. Képzésünk kitár a házassági per és a házassági vagyonjog kapcsolatára is.

Az ingatlanokhoz fűződő jogok érvényesítésével kapcsolatos bírósági gyakorlat

Az ingatlan a magánjogi jogviszonyok egyik legfontosabb tárgya. Gyakran alakul ki vita az ingatlanok tulajdonjoga, bérlete, végrehajtása körül. Előadónk a bíróság szemszögéből beszél ezeknek a pereknek a sajátosságairól és buktatóiról, a mindennapokban használható szakmai tapasztalatairól, javaslatairól. Lesz szó a Ptk szabályozásának értelmezéséről, az ingatlan-nyilvántartás kapcsolódó kérdéseiről, a végrehajtás néhány fontos szabályáról is.

Végrehajtási perek a bírósági gyakorlat tükrében

A bírósági végrehajtás a „puding próbája”. Tudja-e és hogyan érvényesíteni követelését a jogosult? Milyen perek kapcsolódnak a végrehajtási eljáráshoz? Mennyiben változtak ezen perek szabályai az új Pp-vel? Hogyan lehet elérni, hogy még meglegyen az adós vagyona, mire végrehajtásra kerül sor? Néhány gondolat, amit érdemes és kell is áttekinteni ahhoz, hogy mind a végrehajtást kérő, mind az adós megfelelően, a jó eljárás kiválasztásával tudja jogait érvényesíteni. Mindezt előadónk a bírói gyakorlat tükrében mutatja be, példákkal és magyarázatokkal, hiszen 27 éve foglalkozik a bírósági végrehajtással.

Hogyan készüljünk fel az Állami Számvevőszék A köztulajdonban álló gazdasági társaságok integritásának monitoring típusú ellenőrzésére

Az előadás segítséget ad a meglévő szabályzatok felülvizsgálatához, a vezetői nyilatkozat kellő részletezettségű elkészítéséhez. Továbbá iránymutatást ad a belső kontrollrendszer öt elemének megfelelő működtetéséhez, amely biztosítja az adott társaság integritását.
Mindezek mellett a képzés célja segíteni azon intézmények számára, ahol már volt vagy várható ilyen típusú ellenőrzés, és javítani szeretnének a meglévő gyakorlaton.

Ügyvédi hibák a jegyzői birtokvédelmi eljárásokban

A jegyzői birtokvédelmi eljárás kakukktojás a jegyzői feladatok között: magánjogi ügyet kell közigazgatási eljárási szabályok szerint gyorsan, hatékonyan megoldani úgy, hogy a hatáskört és az anyagi jogi részt a Ptk. szabja meg a maga rendkívüli általánosságában (ezek tartalommal kitöltése természetesen a jogalkalmazó feladata), míg az eljárási jogi háttér az Ákr. alóli kivételként egy kormányrendelet szerint zajlik.
Mind a jogi képviselővel, mind az anélkül eljáró ügyfelek hajlamosak a jegyzői birtokvédelmi eljárást, mint „kamillateát” tekinteni („mindenre jó”), kiváltani szándékozva ezzel más hosszabb ideig tartó, költségesebb hatósági vagy peres eljárásokat.

Útmutató a bizalmi vagyonkezelés, a vagyonkezelői alapítványok és a magántőkealapok világához

2014-ben jelentős fordulatot hozott a hazai vagyontervezési kultúrában, amikor beültették a magyar jogrendszerbe a bizalmi vagyonkezelés, a családi alapítvány, valamint a magán- és kockázati tőkealap intézményét. Ezt a folyamatot egészítette ki a vagyonkezelő alapítvány megjelenése 2019-ben. A magánszférát és annak kockázatait ezekkel az új módszerekkel jogilag is el lehet határolni az üzleti élettől, ily módon egyszerre több jogi eszköz, struktúra közül választhatnak az ügyfelek és tanácsadóik.
Az előadók igyekeznek közérthető formában bemutatni a bizalmi vagyonkezelés, a vagyonkezelő alapítványok és a magántőkealapok jogi hátterét. A cél nem az, hogy a jogszabályhelyeket részletesen felsorolják, hanem útmutató gyanánt az előírások megértését és a gyakorlati szempontokat helyezik előtérbe.
Az adatkezelési botrányok időszakában egyre többen vágynak „üzleti magánéletre”, amelynek jogszerű védelmezői lehetnek az előadásokban bemutatott vagyontervezési módszerek.
A strukturálás során kiemelt szempont az adózás is, hiszen egy befektetés versenyképességét vagy egy generációs vagyontranszfer megvalósítását jelentős mértékben befolyásolja a fizetendő adó. Tekintettel ezekre a szempontokra az előadások kiterjednek az adózási, továbbá a titoktartási és a tulajdonosi struktúrát érintő szabályokra is.
Az előadások előtt (és azt követően) érdemes elolvasni az előadók Vagyontervezési labirintus című könyvét: https://hvgorac.hu/Vagyontervezesi_labirintus

Nevelési és oktatási intézmények iratkezelése a gyakorlatban

Hiánypótló előadásunk kifejezetten köznevelési és oktatási intézmények iratkezelési gyakorlatához nyújt segítséget. Az iratkezelés és selejtezés folyamatát, jó gyakorlatát lépésenként tekintjük át, példákkal alátámasztva. Kitérünk az elektronikus iratok problémáira is, továbbá a levéltárba küldendő iratokkal kapcsolatos kérdésekre is.

Önkormányzati szociális intézményi feladatok aktuális irányítási és ellenőrzési kérdései

Hiánypótló képzésünk hasznos segítséget nyújt önkormányzatok humánigazgatási szakemberei, valamint szociális intézmények vezetői, intézményi munkatársai részére. A szociális intézmények fenntartásával, irányításával, ellenőrzésével kapcsolatos aktuális kérdéseket járjuk körbe és a kapcsolódó bírósági joggyakorlatot is áttekintjük.

A kereskedelmi hatósági feladatkör aktuális kérdései

Hiánypótló videóelőadásunk hasznos segítséget nyújt önkormányzatok kereskedelmi hatósági vezetője, ügyintézője, jegyzője, igazgatási vezetője, valamint a Kormányhivatalok érintett szakértői részére. A kereskedelmi hatósági feladatkör ellátásának szabályait gyakorlott oktató mutatja be teljeskörűen, számos jogeset példán keresztül.

Pedagógusok illetményével, besorolásával, munka- és pihenőidejével kapcsolatos aktuális szabályok és gyakorlati kérdések

Hiánypótló képzésünkkel gyakorlati segítséget nyújtunk minden köznevelési intézmény, önkormányzati humán szakterület vezető, munkaügyi, illetve gazdasági vezető számára a pedagógusok helyes besorolásához, az illetmény megállapításához, a munka- és pihenőidő elszámoláshoz. A szabályozásért felelős terület kompetens vezetője magyarázza el a vonatkozó, igen bonyolult és sokszor nem megfelelően értelmezett törvényi és egyéb jogszabályi előírásokat, érthetően, példákkal szemléltetve a helyes jogértelmezést, pontról pontra.

Állatvédelmi hatósági feladatok a gyakorlatban HALADÓ

Az előadás állatvédelmi hatósági feladatokat ellátó, gyakorlati jogalkalmazó szakembereknek nyújt segítséget, a témában haladó ismeretekre alapozva.
A képzés során ismertetésre kerülnek nagy port kavart jogesetek és bemutatásra kerülnek konkrét hatósági döntések, amelyek eljárási sikerhez vezettek (jó gyakorlatok), illetve amelyek eljárási hibákat eredményeztek (kerülendő gyakorlatok).

E-ingatlan nyilvántartás projekt, előnyök és hátrányok

Gyökeres változást hoz az ingatlan nyilvántartások rendszerében az E-INY létrehozása. Előadásunk keretében gyakorló ügyvéd, oktató készíti fel Önöket a várható változásokra.
1. Az ingatlan-nyilvántartás jelenlegi rendszere, módja, problémák
2. E-INY létrehozatalának indokai, jellemzők
3. Az önálló ingatlan
4. Az E-INY részei
5. Az ingatlan-nyilvántartás elvei
6. Az ingatlan-nyilvántartási eljárás
7. Jogorvoslatok
8. Speciális rendelkezések
9. Konzultációs kérdések

A hagyatéki eljárás és öröklési jog kérdései, gyakorlata

2014-ben az új Ptk-val egy hagyományosan stabil, addig állandónak gondolt jogterület, az öröklési jog is változott. Az eltelt években már kialakult az új szabályok gyakorlata is, érdemes ezt áttekinteni. Nemcsak száraz jogszabályokat ismertetünk, hanem bírósági jogeseteket mutatunk be és oldunk meg.
2018-ban változtak a hagyatéki eljárás szabályai is, a jogalkalmazóknak ebbe is rövid betekintést adunk. Az új Pp tükrében áttekintjük a keresetlevelek előterjesztésének buktatóit.
Táguló világunkban egyre többen költöznek külföldre, szereznek ott – akár több országban is – vagyont és élnek nálunk is külföldiek, örökíthető vagyonnal. Hogyan alakulnak a határon átnyúló öröklési viszonyok, milyen jogszabályokhoz kell nyúlnunk, hogy ebben eligazodjunk. Jogesetek konkrét felvázolásán, megoldásán keresztül szeretnénk ezt a jogterületet is közelebb hozni a jogalkalmazók számára.

Segítség, állatvédő lettem

Díjmentes videó előadásunk célja gyakorlati segítséget nyújtani mindazon civil szervezetek, magánszemélyek, hivatalok, állatvédők, állatorvosok, illetve minden érdeklődő számára, akik hozzánk hasonlóan szívügyüknek tekintik az állatvédelmet és tenni is szeretnének azért, hogy lehetőleg az állatkínzás fogalma is kikopjon a szótárból.

3 részes videó előadás mellett letölthető iratmintákkal is segítjük az állatvédők munkáját.

Közfeladatok – közszolgáltatások elhatárolása, finanszírozási kérdések

Videókonferenciánk átfogó képet nyújt a közfeladatok – közszolgáltatások rendszeréről és finanszírozási kérdéseiről, úgymint:
1. A közszolgáltatás fogalma
2. Az állam szerepe a közszolgáltatások szervezésében
3. Az egyes közszolgáltatás-szervezési megoldások
4. A közszolgáltatások szervezésének finanszírozási kérdései (a humán közszolgáltatások területén)

Korrupciós kockázatok azonosítása, bekövetkezésének megelőzése, folyamatos értékelése a belső kontrollrendszer keretében

Videóelőadásunk arra ad gyakorlati iránymutatást, hogy milyen szabályozó rendszert kell kialakítani és milyen kontrolltevékenységeket célszerű működtetni a korrupciós kockázatok megelőzése, mérséklése érdekében. Konkrét segítséget nyújt, hogy mely szabályzatokban, milyen kiegészítéseket kell megfogalmazni, milyen kockázati tényezőket lehet azonosítani, hogy érdemes meghatározni a kritériumrendszert a kockázatelemzéshez.

Kormányzati igazgatás aktuális kérdései

Videókonferenciánk átfogó képet nyújt a 2018. évi CXXV. törvény (Kit.) alapján a kormányzati igazgatás megváltozott szervezeti kérdéseiről, érintve annak hatását a közszolgálati szabályokra is.
Miben segít a képzés:
Bevezetés: a 2018. évi CXXV. törvény hatóköre
A kormányzati igazgatás szervezeti konzekvenciái
• A közigazgatás szervezeti rendszere
• A szervezetrendszer felépítését befolyásoló tényezők
• Közigazgatási szervek vs. kormányzati igazgatási szervek
• A Kit. által okozott főbb szervezeti változások
A kormányzati igazgatás közszolgálati konzekvenciái
– A közszolgálati jogi szabályozás (át)alakulása
– A hatályos rendszer áttekintése
– A Kit. szervi és személyi hatálya
Konzultáció

Költségvetési szervek alapító (módosító és megszüntető) okirataira, valamint szervezeti és működési szabályzataira vonatkozó szabályok az Áht. és az Ávr. tükrében

Videóképzésünk gyakorlati segítséget nyújt a költségvetési szervek alapító okiratainak elkészítéséhez, módosításához, az SZMSZ elkészítéséhez. A jogszabályi előírásokon túl, az előadás második fele kifejezetten példákon és mintákon keresztül mutatja be az alapító okirat készítésének, módosításának kérdéseit, a jellemző hibákat, továbbá az ÁNYK használatát.

A jegyző, mint állatvédelmi hatóság feladatai, aktuális kérdései

Videókonferenciánk körbejárja a jegyző, mint állatvédelmi hatóság aktuális feladatait. Hasznos segítséget nyújtunk az álltavédelmi hatósági ügyekkel még csak ismerkedő ügyintézőknek, de a már tapasztalt, gyakorló szakembereknek is. Szakértőnk nem csak a hatósági feladatkör, de a büntetőjogi kérdések oldaláról is megvilágítja az állatvédelem kérdéseit. Bónuszként letölthető mellékletekkel, szakmai cikkekkel segít a vonatkozó jogszabályi előírások és jogesetek között is eligazodni.

A közlekedési szabályszegések miatt lefolytatandó közigazgatási eljárások

Videókonferenciánk átfogó képet nyújt a Kkt. szerint hivatalból lefolytatandó hatósági eljárásról, továbbá a jelentősen módosult, ún. szankciótörvény alkalmazásáról.
Miben segít a képzés:
Bevezetés: a Kkt. és az Ákr. szerinti eljárás keretei
A Kkt. szerint hivatalból lefolytatandó hatósági eljárás
• Az eljárás jellegzetességei, szabályozási módszere
• Az eljárás megindulása, főbb eljárási cselekmények
• A hatóság döntései
• Az eljárás elhatárolása más hatósági eljárásoktól
Az ún. szankciótörvény alkalmazása
• Figyelmeztetés
• Közigazgatási bírság
• Tevékenység végzésétől való eltiltás
• Elkobzás
• Új elem: a Közigazgatási Szankciók Nyilvántartása
Konzultációs kérdések

Mindent az ingatlan-nyilvántartási és településképi eljárásokról

Videóképzésünk bemutatja az ingatlan-nyilvántartási és településképi eljárások aktuális kérdéseit. A képzés kitér a következő témakörökre:
• Az ingatlan-nyilvántartás rendszere, módja
• Az ingatlan-nyilvántartás elvei
• Az ingatlan-nyilvántartási eljárás/perek
• A településképi szabályozás céljai, rendszere
• A településképi szabályozás eszközei, eljárások

Osztatlan közös földtulajdont érintő változások

Videóképzésünk bemutatja az osztatlan közös földtulajdonnal kapcsolatos legújabb változásokat. A képzés kitér a következő témakörökre:
1. Jelenlegi birtokszerkezet kialakulása, problémái
2. Osztatlan közös földtulajdon felszámolásának új eszközei
Megosztás
Tulajdonba vétel
Kisajátítás
3. A földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezése

Költségvetési szervek szabályzatai II.

Videóképzésünk gyakorlati segítséget nyújt a költségvetési szervek szabályzatainak 2021. évi felülvizsgálatához.
Az előadás segítséget nyújt az alábbi szabályzatok elkészítéséhez és aktualizálásához:
370/2011. (XII.31) Korm. rendelet szerinti szabályzatok:
- Belső kontroll szabályzat
- Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje
- Belső ellenőrzési kézikönyv
- Kockázatkezelési szabályzat
- Nyomkövetési rendszer kialakítása
- Szabálytalanságkezelési szabályzat
A 368/2011 (XII.31) kormányrendelet szerint kötelező szabályzatok:
- Gazdálkodási szabályzat
- Beszerzési szabályzat
- Kiküldetési szabályzat
- Anyag és eszközgazdálkodási szabályzat
- Reprezentációs kiadások szabályzata
- Gépjárművek igénybevételének és használatának rendje
- Telefon, számítógép és internet használati szabályzat
- Közérdekű adatok nyilvánosságának rendje

Társasházak zűrös élete – társasházi birtokvédelmi problémák és MEGOLDÁSI lehetőségeik a gyakorlatban

Társasházi konfliktusok, problémák, személyes ellentétek és akár személyiségzavarok egy birtokvédelmi ügyintéző szemével, aki több száz társasházi birtokvédelmi ügyet kezelt már.
A téma feldolgozását indokolja a rengeteg megkeresés és a (tév)útkeresés, a nehéz eligazodás az állami szervek munkamegosztása és a hatásköreinek tekintetében. Szakértőnk tapasztalata szerint a sok konfliktus forrása:
- „Nekünk is vannak jogaink!”
- „Hová fordulhatunk?”
- „Mit tudom én” ingerválasz, és a
- A rossz helyre benyújtott beadványok miatti sikertelen küzdelmek
Tapasztalati és szakmai meggyőződésünk, hogy hiánypótló a csupa gyakorlati kérdést feszegető és megoldást kereső videó oktatásunk és kapcsolódó tananyagunk.

Költségvetési szervek szabályzatai I.

Videóképzésünk gyakorlati segítséget nyújt a költségvetési szervek szabályzatainak 2021. évi felülvizsgálatához. Az előadás segítséget nyújt az alábbi szabályzatok elkészítéséhez és aktualizálásához:
- Szervezeti és Működési Szabályzat
- Gazdasági szervezet ügyrendje
- Számviteli Politika
- Számlarend
- Eszközök és Források Értékelési Szabályzata
- Leltározási és Selejtezési Szabályzat
- Önköltség számítási szabályzat
- Pénzkezelési Szabályzat
- Ajándékok, Egyéb Előnyök Elfogadásának Szabályzata
- Tűzvédelmi szabályzat

Hogyan készítsünk használható ellenőrzési nyomvonalat?

Videókonferenciánk gyakorlati segítséget nyújt egy szervezet ellenőrzési nyomvonalának elkészítéséhez a kiindulástól a végrehajtásig. Egy-egy konkrét fő-folyamat és az ahhoz kapcsolódó részfolyamatok modellezésén keresztül a módszertani útmutató ajánlásának figyelembe vételével és egy szervezet sajátosságának megfelelően kerül bemutatásra.
Az előadás gyakorlati iránymutatást ad:
- a szervezet vezetőjének (akinek a felelőssége a belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése);
- belső kontroll koordinátornak/megfelelési tanácsadónak (attól függően, hogy költségvetési szervről vagy köztulajdonban álló gazdasági társaságról van szó);
- belső ellenőrnek (akinek ellenőrzései alkalmával értékelni kell az ellenőrzési nyomvonalat, mint a kontrollkörnyezet elemét),
- folyamatgazdának (akinek a saját folyamataira vonatkozóan felelőssége van az ellenőrzési nyomvonal kialakításában és megfelelő működtetésében).
Költségvetési szerv és köztulajdonban álló gazdasági társaság, illetve kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet egyaránt hasznosítani tudja az információkat.

Önkormányzati vagyongazdálkodás aktuális kérdései – a jogszabály változásokra és a bírósági gyakorlatra is figyelemmel

Hiánypótló előadásunk az önkormányzati vagyongazdálkodási feladatok végrehajtásához kapnak gyakorlati segítséget. Képzésünk kitér a legfrissebb változásokra is, többek között a a vagyongazdálkodás szervezetei kereteinek átalakulására a veszélyhelyzetek kapcsán. Képzés résztvevőink által jelzett olyan közérdeklődésre számot tartó kérdésekre is mint az önkormányzati részesedésmanagement, az önkormányzatok és a pénzpiacok, valamint az ingatlangazdálkodás.
A képzés résztvevői egyedi konzultációs kérdéseiket is hozhatják a képzésre, amelyre tapasztalt, gyakorlott oktatótól választ kapnak.

Önkormányzati szociális rendeletalkotás a gyakorlatban

Hiánypótló videókonferenciánkat ajánljuk szociális irodavezetők, munkatársaik, szociális intézmények vezetői, jegyzők, hatósági és igazgatási vezetők, ügyintézők részére.
Videókonferenciánkon a téma szakértője körbejárja az Az önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatait, a szociális területen az önkormányzati rendeletalkotási kötelezettségeket. Segítséget nyújtunk a pénzbeli ellátási rendeletek, a személyes ellátásokkal kapcsolatos, illetve a gyermekvédelmi tárgyú rendeletek megalkotásához, a térítési díjak meghatározásához. Szakértőnk külön kitér a COVID-19 helyzetre a helyi szociális rendeletalkotásban.

Közterület felügyelet a gyakorlatban

Hiánypótló előadásunk a közterület felügyeleti feladatok végrehajtásához kapnak gyakorlati segítséget. Képzésünk kitér a legfrissebb változásokra is, többek között a szabálysértési törvény és a jogorvoslati kérdések (Ákr., Kp.) kapcsán.
A képzés résztvevői egyedi konzultációs kérdéseiket is hozhatják a képzésre, amelyre tapasztalt, gyakorlott oktatótól választ kapnak.

A közigazgatási szabályszegések szankcióinak új szabályozása

Videókonferenciánkat ajánljuk valamennyi költségvetési szerv vezetője, hatósági vezetője, ügyintézője, az önkormányzatok jegyzője, igazgatási, hatósági és kereskedelmi vezetője és ügyintézője részére. Szakértőnk teljeskörűen, példákkal alátámasztva bemutatja a közigazgatási szabályszegések szankcióinak 2021 januártól hatályos új szabályait.

Iratkezelés, iratselejtezés a gyakorlatban

Videókonferenciánkat ajánljuk valamennyi költségvetési szerv iratkezelésér, iratselejtezésért felelős vezetője és dolgozója részére. A téma szakértője bemutatja a legaktuálisabb változásokat, az új technikai környezethez való alkalmazkodás lehetőségeit, az iratkezelés és a selejtezés teljes folyamatát. A képzés kitekint az elektronikus iratok várható selejtezési módjaira, valamint segítséget nyújt a GDPR-problémák kezeléséhez is.

A kisajátítási szabályozás aktuális kérdései

Videókonferenciánkat ajánljuk valamennyi jogász, ügyvéd, igazgatósági, hatósági vezető, ügyintéző, jegyző részére. Gyakorlott, felkészült oktatónk teljes körűen bemutatja a kisajátítási eljárás aktuális kérdéseit, az alkotmányos alapoktól kezdve az eljárási kérdéseken át a kártalanítási problémákig, jogorvoslati kérdésekig – példákkal alátámasztva.

A jegyzők hatáskörébe tartozó birtokvédelmi, birtokháborítási ügyek az alapoktól, jogesetek bemutatásával

Birtokvédelmi előadásunk töretlen népszerűsége nemcsak a jogszabály-változásokból, hanem az eljárás speciális jellegéből adódik.
A jegyzői birtokvédelem jogintézményének különlegessége indokolja, hogy a szakterületen dolgozók időről-időre frissítik, csiszolják tudásukat. Felkészült oktatónk folyamatosan fejleszti és aktualizálja azt a tudásanyagot, amely teljes körűen végigkalauzol ezen, a maga nemében egyedülálló eljáráson az eljárás megindításától a döntéshozatalig és annak közléséig.
Az eljárás szakaszait, fordulatait számos gyakorlati példa támasztja alá, amelyek külön is lehetőséget adnak az interakcióra.
Bemutatásra kerülnek a különböző jogsértések eseteinek kezelési lehetőségei, a problémamegoldás segítésének szándékával.
Előadásunkat ajánljuk valamennyi birtokvédelmi ügyekkel foglalkozó jegyző, ügyintéző, jogász, részére. Az előadás a birtokvédelmet az alapoktól kezdő, de a gyakorlott kollégáknak is hasznos!

A hatósági eljárás jogorvoslati rendszerének változásai

Videókonferenciánkat ajánljuk valamennyi hatósági vezető, ügyintéző, jogász, jegyző részére. Felkészítjük Önöket az Ákr. megváltozott jogorvoslati szabályaira. Bemutatjuk a Közigazgatási Per-rendtartás (Kp.) legújabb módosításait, valamint releváns példákat hozunk a közigazgatási perek legújabb bírói gyakorlatából.

„Üzleti titkok” a kereskedelmi hatósági hatáskörből

Hiánypótló előadásunk hasznos segítséget nyújt önkormányzatok kereskedelmi hatósági vezetője, ügyintézője, jegyzője, igazgatási vezetője, valamint a Kormányhivatalok érintett szakértői részére. A fókuszban a legfrissebb jogszabályváltozások és a kapcsolódó eljárási tapasztalatok állnak.

A monitoring stratégia, a nyomon követési rendszer kialakítása és működtetése a belső kontrollrendszer keretében

Videókonferenciánk a belső kontrollrendszer kialakítására és működtetésére kötelezett szervezeteknek (költségvetési szerveknek, köztulajdonban álló gazdasági társaságoknak, kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeteknek) nyújt segítséget, ad iránymutatást gyakorlati példán keresztül a monitoring rendszer kialakításához és működtetéséhez. Hasznára válik az előadás a szervezetek vezetőinek, a belső ellenőröknek, a folyamatgazdáknak, továbbá az irányító szervnek, tulajdonosnak.

Köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszerének kialakításához iránymutatás – tulajdonosi elvárások

Videókonferenciánk konkrét példákon keresztül iránymutatást ad a köztulajdonban álló gazdasági társaságok jogszabály által előírt belső kontrollrendszerének megfelelő működtetéséhez, a tulajdonosi elvárások meghatározásához és azok teljesítéséhez, a szervezeti integritás biztosításához. Hasznos segítséget nyújtunk:
- köztulajdonban álló gazdasági társaság vezetőjének,
- megfelelésért felelősnek,
- belső ellenőrnek,
- felügyelőbizottságnak
- tulajdonosi joggyakorlónak.

Önkormányzati lakásgazdálkodás a gyakorlatban

Videókonferenciánkat ajánljuk valamennyi önkormányzat lakásgazdálkodásért felelős vezetője és szakértője, ügyintézője részére. Felkészítjük Önöket a megfelelő lakáskoncepció összeállítására, a lakásrendelet elkészítésére. Gyakorlati példákon keresztül mutatjuk be a kezelői és tulajdonosi jogokat, valamint kötelezettségeket, beleértve a bérleti jog megszűnésének kezelését, a mögöttes felelősség eseteit is. Jó gyakorlatokat mutatunk be a bérlői eladósodás elleni közdelemhez.

Szálláshely szolgáltatások szabályozása és ellenőrzése

Hiánypótló videó előadásunkat ajánljuk valamennyi önkormányzat jegyzője, igazgatási, hatósági és kereskedelmi vezetője és ügyintézője részére.
Szakértőnk teljes körűen, konkrét jogeseteken keresztül mutatja be a szálláshely szolgáltatások szabályozási és ellenőrzési kérdéseit.
Képzésünk kitér a legfrissebb jogszabály-változásokra és azok alkalmazására is!

A selejtezés és leltározás szabályai, gyakorlati vonatkozásai

Hiánypótló videóelőadásunkkal a költségvetési szervek selejtezési és leltározásai feladatainak szabályos és hatékony végrehajtásához szeretnénk segítséget nyújtani, gyakorlott oktató és gazdálkodási szakember előadásában.

Vezetői Nyilatkozat és Belső Kontroll Kézikönyv

A gyakorlatorientált előadáson egy vezetői nyilatkozat és egy kézikönyv minta teljes bemutatásával, konkrét adatokkal, információkkal támogatjuk a szervezetek vezetőit, valamint az őket ellenőrzőket a megfelelő vezetői nyilatkozat és belső kontroll kézikönyv elkészítésére.
A jól kialakított belső kontroll szabályozás megfelelő alapot, biztosítékot adhat a Vezető Nyilatkozat hiteles értékeléséhez és kitöltéséhez és a kontrollrendszer szabályozásához.

Adatvédelem és adatkezelés a belsőkontrollrendszerben

Az előadás arra ad gyakorlati iránymutatást, hogy az új adatvédelmi, adatbiztonsági előírásoknak való megfelelés érdekében mire kell kiemelt figyelmet fordítani, milyen új elemeket kell beépíteni a belső kontrollrendszerbe.

Integritást sértő események kivizsgálása

Az előadás során két gyakorlati példán keresztül kerül bemutatásra, hogy mire kell különösen odafigyelni a szabályszerű eljárás érdekében. A minta feladatok segítségével a folyamatok, kontrollok és kockázatok azonosításával, ellenőrzési munkalap ismertetésével elkészíthető, illetve ellenőrizhető és értékelhető a kialakított kontrollrendszer.

GDPR speciális kérdései, sajátos feladatok az önkormányzati igazgatási, hatósági, valamint intézményi adatkezeléseknél

A gyakorlatorientált előadás célja, hogy az általánosan előforduló adatkörökön túl a speciálisabb, ágazati szabályok alapján működő szervezetek számára segítséget adjon ahhoz, hogy megfelelően tudják meghatározni az adatkezelést, azok célját, jogalapját, továbbá olyan szabályozó és nyilvántartási rendszert tudjanak kialakítani, amely megfelel az új jogszabályi elvárásoknak, biztosítja az adatkezelés átlátható, kontrollálható rendszerét.

BELSŐ ELLENŐRZÉSI Tudástár

A tudástár belső ellenőrzési, belsőkontroll és integritás tanácsadási szakemberek feladatainak ellátáshoz nyújt segítséget. A szakmát érintő aktuális, gyakorlati kérdésekre ad választ, felkészít a változásokra.
Tagok számára folyamatosan és korlátozás-mentesen elérhető.

Visszaélés-bejelentési (panaszkezelési) rendszer működtetése

Hiánypótló videóelőadásunk segítséget nyújt az („új Panasztv.”) gyakorlatban történő alkalmazásához. Bemutatjuk, hogy milyen új és többletfeladatokat jelent egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnak, költségvetési szervnek az új jogszabályi kötelezettség és azt hogyan lehet adaptálni a szervezeti működésbe.

Elektronikus számla és e-ÁFA bevezetés a gyakorlatban

A digitalizáció és az automatizáció az elmúlt évek során alapvető digitális átalakulást eredményezett. Üzleti szempontból e változásoknak a meglévő és jövőbeli struktúrákra gyakorolt hatása széles körű. A hatékonyság és a jövedelmezőség növelése érdekében a digitalizáció a vállalat, de számos esetben egy intézmény, hivatal valamennyi értékteremtő tevékenységének alkalmazási és folyamatoptimalizálási eszköze. A digitalizáció a vállalat- és szervezetirányítást is támogatja, és szervezetspecifikus módon megvalósítva a fejlődés elsődleges hajtóereje.
Magyarországon az adózás digitalizációja nagyon magas szintű, melyet az adóhatóság online adatszolgáltatási rendszereinek fejlődése, a gép-gép kapcsolat bevezetése, valamint az adóellenőrzések és kockázatelemzések digitalizációja, továbbá a mesterséges intelligencia támogatottsága mind-mind tovább fűtenek. Ilyen környezetben a vállalkozások, intézmények és az őket segítő adótanácsadók digitális elkészültségére is nagy szükség van.
Az előadás során az elektronikus számlázás elméletével és gyakorlatával foglalkozunk, valamint részletes bemutatásra kerül a 2023. 4. negyedévre várható, 2024-tól élesben is bevezetni tervezett e-ÁFA rendszer.

Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás megfelelőségi vizsgálata

Videókonferenciánk segítséget nyújt megfelelési tanácsadóknak, belső ellenőröknek, folyamatgazdáknak a szabályszerű beszerzési eljárás lefolytatásához, ellenőrzéséhez, megfelelőségi vizsgálatához.
Az előadás a köztulajdonban álló gazdasági társaságoknak és költségvetési szerveknek egyaránt hasznos információt nyújt.

Visszaélés-bejelentés (új Panasztörvény) a gyakorlatban

2023. december 17-től a legalább 50 főt foglalkoztatóknak ún. visszaélés-bejelentési (whistleblowing) rendszert kell kialakítaniuk. Gyakorlott, több éves tapasztalattal rendelkező adatvédelmi és munkajogi szakértőink videókonferenciánk keretében hatékony segítséget nyújtanak az új rendszer kialakításában, megfelelő működtetésében, mindemellett kitérnek a kapcsolódó adatvédelmi és munkajogi kérdésekre is. Szakértőink segítenek eligazodni olyan kérdésekben mint:  hogyan lehet optimalizálni a visszaélés-bejelentési rendszer kialakításával kapcsolatos költségeket;
Kinek hasznos a videókonferencia: HR-vezetőknek, HR-munkatársaknak, igazgatóknak, ügyvezetőknek, compliance-munkatársaknak, jogtanácsosoknak, jogi előadóknak, és a legalább 50 főt foglalkoztatóknak.

Integritás, megfelelőség, kockázatkezelés

Videókonferenciánk gyakorlati segítséget nyújt a folyamatgazdáknak, megfelelési tanácsadóknak, belső kontroll koordinátoroknak a hatékony kockázatelemzéshez.

Adatvédelem és információbiztonság a gyakorlatban megfelelési és integritási tanácsadóknak, illetve belső ellenőröknek

Hiánypótló videóelőadásunk megfelelési és integritási tanácsadóknak, valamint belső ellenőröknek szeretnénk segítséget nyújtani a feladatkörükből adódó speciális és összetett adatvédelmi és információbiztonsági kérdések kezeléséhez.

Monitoring stratégia a gyakorlatban

Hiánypótló videókonferenciánkon esettanulmányokon keresztül mutatjuk be a konkrét célok, feladatok nyomon követésének folyamatát, amely gyakorlati segítséget ad a megfelelési tanácsadónak, belső ellenőrnek, folyamatgazdáknak a monitoring típusú feladataik ellátásához.

Köztulajdonban álló gazdasági társaságok tulajdonosi ellenőrzése – felkészülés és ellenőrzés

Hiánypótló videókonferenciánk gyakorlati segítséget nyújt a tulajdonosi elvárások meghatározásához és a teljesítés beszámoltatása/ellenőrzéséhez a tulajdonosnak.
Mindezek mellett a képzés segítséget ad a társaságok részére a beszámolásra és az ellenőrzésre való felkészüléshez is.

Megfelelési tanácsadó feladatai a gyakorlatban

Hiánypótló videókonferenciánkon során bemutatásra kerül a megfelelési tanácsadó munkatervének végrehajtása gyakorlati (lemodellezett) példán keresztül.
Konkrét információk és adatok alapján nyújtunk segítséget a köztulajdonban álló gazdasági társaságok megfelelési tanácsadóinak.

Projektek lebonyolításához kapcsolódó folyamatok azonosítása, kockázati tényezők feltárása, kockázatok elemzése és kezelése

Előadásunk a projektek folyamatgazdáinak, megfelelési tanácsadóknak, belső kontroll koordinátoroknak, belső ellenőröknek nyújt segítséget - konkrét projekthez kapcsolódó folyamatok, feladatok és felelősök azonosítása révén.

Kockázatelemzéssel alátámasztott éves ellenőrzési terv elkészítése, valamint belső ellenőrzési esettanulmányok a gyakorlatban

Előadásunk belső ellenőrzési vezetőknek és belső ellenőröknek nyújt segítséget az éves ellenőrzési terv megalapozott összeállításához. A tervezés mellett – közkívánatra – gyakorlati segítséget nyújtunk három ellenőrzés lefolytatásához az ellenőrzés előkészítésétől, program elkészítésétől, a vizsgálat lefolytatásán át a jelentésírásig.

Compliance program elkészítése, megvalósítás nyomon követése – a megfelelési tanácsadó feladatai

Hiánypótló előadásunk iránymutatást ad a megfelelési tanácsadó munkájához. Konkrét példán keresztül bemutatunk egy munkatervet és az éves jelentést, valamint felhívjuk a figyelmet a kiemelt feladatokra.

Monitoring vizsgálatok gyakorlati példákon keresztül

Hiánypótló előadásunk egy szervezet monitoring vizsgálatát mutatjuk be, az elméleti követelmények és a gyakorlati példák ismertetésével – egy főfolyamaton keresztül.
Gyakorlati segítséget nyújt intézményeknek és köztulajdonban álló gazdasági társaságoknak; azok vezetőinek, megfelelési tanácsadóknak vagy belső kontroll koordinátoroknak, belső ellenőröknek és folyamatgazdáknak.

A megfelelési tanácsadó, mint integritás felelős

Hiánypótló előadásunkat ajánljuk megfelelési tanácsadóknak, integritás felelősöknek, belső ellenőröknek, folyamatgazdáknak.
Szakmai képzésünk két részből áll:
- az első részben bemutatásra kerül az integritás felelősi feladatkör és ahhoz kapcsolódó szabályozás,
- a második részben workshop jelleggel megvizsgálunk néhány integritást sértő eseményt és egyéb compliance tevékenységet, példákon, esettanulmányokon keresztül. Képzésünk egyben egy gyakorlati tréning, mivel fontos elméleti információk mellet konkrét eseteken keresztül modellezzük a megfelelési tanácsadó feladatait (eljárásokat, javaslattételt, jelentés készítését).

Az éves költségvetési beszámolóban és az időszaki jelentésekben rejlő elemzési lehetőségek

Videókonferenciánk a költségvetési szervek gazdálkodási, elemzési, könyvvezetési, beszámolási és ellenőrzési feladatokat ellátó vezetőinek, munkatársainak nyújt gyakorlati segítséget a beszámolóban és az időszaki jelentésekben rejlő elemzési lehetőségek gyakorlatorientált bemutatásával.

Mérleg-alátámasztó leltárak és a selejtezési eljárás megfelelőségi vizsgálata – ellenőrzési tapasztalatok, típushibák és azok javítása

Előadásunk a mérleg-alátámasztó leltárak és a selejtezési eljárások ellenőrzése során feltárt és a leggyakrabban előforduló hiányosságokat, szabálytalanságokat mutatja be, amelyek megszüntetése elengedhetetlen a szervezeti integritás biztosítása érdekében. A belső ellenőri javaslatok segítséget adnak a hatékony és eredményes intézkedések meghozatalára, a hibák jövőbeni elkerülésére.

A megfelelési tanácsadó feladata a belső kontrollrendszer működtetésében, a vezetői nyilatkozat előkészítésében

Az előadás gyakorlati segítséget nyújt a köztulajdonban álló gazdasági társaságoknak a compliance funkció szabályszerű, hatékony és eredményes kialakításához, működtetéséhez. Gyakorlott oktatónk az előadással segítséget kíván nyújtani megfelelési tanácsadók, belső ellenőrök, köztulajdonban álló gazdasági társaság vezetői, felügyelőbizottság tagja, tulajdonos képviselője számára.

Önkormányzatok iratkezelése a gyakorlatban

Hiánypótló előadásunk az önkormányzatok iratkezelési feladatokat ellátó munkatársainak nyújt gyakorlati segítséget. Gyakorlott levéltáros oktatónk az iratkezelés teljes folyamatán végig vezeti a résztvevőket a küldemények átvételétől, érkeztetésétől a selejtezési, levéltári átadásig.

A rendelkezésre álló források átlátható, szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználása

A gyakorlati példákon keresztül ismertetett módszerek, dokumentumok rámutatnak a belső kontrollrendszer elemeinek összefüggéseire, valamint érthetőbbé teszik az egyes elemek jelentőségét. A képzés résztvevői segítséget kapnak az integrált kockázatkezelési rendszer megértéséhez és gyakorlatban történő alkalmazásához, a szükséges intézkedések meghozatalához.

Hogyan készüljünk fel az Állami Számvevőszék A köztulajdonban álló gazdasági társaságok integritásának monitoring típusú ellenőrzésére

Az előadás segítséget ad a meglévő szabályzatok felülvizsgálatához, a vezetői nyilatkozat kellő részletezettségű elkészítéséhez. Továbbá iránymutatást ad a belső kontrollrendszer öt elemének megfelelő működtetéséhez, amely biztosítja az adott társaság integritását.
Mindezek mellett a képzés célja segíteni azon intézmények számára, ahol már volt vagy várható ilyen típusú ellenőrzés, és javítani szeretnének a meglévő gyakorlaton.

Ellenőrzések számvitele az államháztartás szervezeteinél

Hiánypótló képzésünk költségvetési szervek könyvvezetési, beszámolási és ellenőrzési feladatokat ellátó vezetőinek, munkatársainak nyújt gyakorlati segítséget az intézményi beszámolóban fellelhető hibák és hibahatások megállapításához, azok elkerüléséhez és kezeléséhez.

Online számla és áfa bevallás kiajánlás

A számlaadat-szolgáltatással kapcsolatos jogszabályi változások 2021. január 4-vel léptek hatályba, ugyanakkor az adóhivatal 2021. március 31-ig szankcionálási moratóriumot hirdetett meg. Az előadás az új szabályozás jelentette kihívásokra, az addig felmerült jellemző gyakorlati problémákra keresi a választ. Jellemző tapasztalat, hogy az adatszolgáltatás számos számlázási kérdést hozott a felszínre. Ezért az előadás kitér a jellemző számla adattartalmi problémákra is.

A belső ellenőrzés tanácsadási tevékenysége, konkrét esettanulmányok feldolgozásával

Videóelőadásunk hasznos segítséget nyújt a belső ellenőröknek és a szervezet vezetőinek egyaránt, mivel a belső ellenőrzés tanácsadó tevékenységének bemutatásával:
- segítséget ad a belső ellenőröknek a hatékony és eredményes feladatellátáshoz;
- a vezetőknek ösztönző információt ad, a tanácsadó funkció igénybevételéhez;
- rávilágít a tanácsadó tevékenység belső kontrollrendszert erősítő funkciójára.

Korrupciós kockázatok azonosítása, bekövetkezésének megelőzése, folyamatos értékelése a belső kontrollrendszer keretében

Videóelőadásunk arra ad gyakorlati iránymutatást, hogy milyen szabályozó rendszert kell kialakítani és milyen kontrolltevékenységeket célszerű működtetni a korrupciós kockázatok megelőzése, mérséklése érdekében. Konkrét segítséget nyújt, hogy mely szabályzatokban, milyen kiegészítéseket kell megfogalmazni, milyen kockázati tényezőket lehet azonosítani, hogy érdemes meghatározni a kritériumrendszert a kockázatelemzéshez.

Közbeszerzések belső ellenőrzése a gyakorlatban

Videókonferenciánk teljeskörűen felkészít a közbeszerzési folyamatok, eljárások önálló belső ellenőrzésére, valamennyi lényeges szempontra és egyúttal az aktuális törvényi változásokra is kitérve.

Költségvetési szervek alapító (módosító és megszüntető) okirataira, valamint szervezeti és működési szabályzataira vonatkozó szabályok az Áht. és az Ávr. tükrében

Videóképzésünk gyakorlati segítséget nyújt a költségvetési szervek alapító okiratainak elkészítéséhez, módosításához, az SZMSZ elkészítéséhez. A jogszabályi előírásokon túl, az előadás második fele kifejezetten példákon és mintákon keresztül mutatja be az alapító okirat készítésének, módosításának kérdéseit, a jellemző hibákat, továbbá az ÁNYK használatát.

Költségvetési szervek szabályzatai II.

Videóképzésünk gyakorlati segítséget nyújt a költségvetési szervek szabályzatainak 2021. évi felülvizsgálatához.
Az előadás segítséget nyújt az alábbi szabályzatok elkészítéséhez és aktualizálásához:
370/2011. (XII.31) Korm. rendelet szerinti szabályzatok:
- Belső kontroll szabályzat
- Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje
- Belső ellenőrzési kézikönyv
- Kockázatkezelési szabályzat
- Nyomkövetési rendszer kialakítása
- Szabálytalanságkezelési szabályzat
A 368/2011 (XII.31) kormányrendelet szerint kötelező szabályzatok:
- Gazdálkodási szabályzat
- Beszerzési szabályzat
- Kiküldetési szabályzat
- Anyag és eszközgazdálkodási szabályzat
- Reprezentációs kiadások szabályzata
- Gépjárművek igénybevételének és használatának rendje
- Telefon, számítógép és internet használati szabályzat
- Közérdekű adatok nyilvánosságának rendje

Költségvetési szervek szabályzatai I.

Videóképzésünk gyakorlati segítséget nyújt a költségvetési szervek szabályzatainak 2021. évi felülvizsgálatához. Az előadás segítséget nyújt az alábbi szabályzatok elkészítéséhez és aktualizálásához:
- Szervezeti és Működési Szabályzat
- Gazdasági szervezet ügyrendje
- Számviteli Politika
- Számlarend
- Eszközök és Források Értékelési Szabályzata
- Leltározási és Selejtezési Szabályzat
- Önköltség számítási szabályzat
- Pénzkezelési Szabályzat
- Ajándékok, Egyéb Előnyök Elfogadásának Szabályzata
- Tűzvédelmi szabályzat

Hogyan készítsünk használható ellenőrzési nyomvonalat?

Videókonferenciánk gyakorlati segítséget nyújt egy szervezet ellenőrzési nyomvonalának elkészítéséhez a kiindulástól a végrehajtásig. Egy-egy konkrét fő-folyamat és az ahhoz kapcsolódó részfolyamatok modellezésén keresztül a módszertani útmutató ajánlásának figyelembe vételével és egy szervezet sajátosságának megfelelően kerül bemutatásra.
Az előadás gyakorlati iránymutatást ad:
- a szervezet vezetőjének (akinek a felelőssége a belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése);
- belső kontroll koordinátornak/megfelelési tanácsadónak (attól függően, hogy költségvetési szervről vagy köztulajdonban álló gazdasági társaságról van szó);
- belső ellenőrnek (akinek ellenőrzései alkalmával értékelni kell az ellenőrzési nyomvonalat, mint a kontrollkörnyezet elemét),
- folyamatgazdának (akinek a saját folyamataira vonatkozóan felelőssége van az ellenőrzési nyomvonal kialakításában és megfelelő működtetésében).
Költségvetési szerv és köztulajdonban álló gazdasági társaság, illetve kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet egyaránt hasznosítani tudja az információkat.

Beszámoló kapcsán felmerülő gyakori problémák és megoldásaik

Videó előadásunk gyakorlati segítséget nyújt a költségvetési szervek részére a beszámoló elkészítéséhez, a gyakran felmerülő hibák elkerüléséhez. Bemutatjuk a beszámolóval kapcsolatos új jogszabályi előírásokat, kitérünk a maradvány korrekció elszámolására, majd gyakorlott oktatónk végig vezet az egyes űrlapok kitöltési buktatóin.

Felkészülés a belső ellenőrzési éves beszámoló (éves ellenőrzési jelentés) készítésére

Videókonferenciánk segítséget nyújt az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséhez, annak érdekében, hogy olyan információt szolgáltasson az irányító/felügyeleti szervnek, melyből objektív és átlátható képet kap a terv végrehajtásáról, az ellenőri munka megbízhatóságáról és bizonyosságot szerez a szervezetben kialakított kontrollok állapotáról, a szükséges fejlesztési feladatokról. Az előadás nemcsak a belső ellenőröknek ad gyakorlati iránymutatást, hanem a szervezet vezetőinek a „Vezetői Nyilatkozat” megalapozott elkészítéséhez.

Iratkezelés, iratselejtezés a gyakorlatban

Videókonferenciánkat ajánljuk valamennyi költségvetési szerv iratkezelésér, iratselejtezésért felelős vezetője és dolgozója részére. A téma szakértője bemutatja a legaktuálisabb változásokat, az új technikai környezethez való alkalmazkodás lehetőségeit, az iratkezelés és a selejtezés teljes folyamatát. A képzés kitekint az elektronikus iratok várható selejtezési módjaira, valamint segítséget nyújt a GDPR-problémák kezeléséhez is.

A monitoring stratégia, a nyomon követési rendszer kialakítása és működtetése a belső kontrollrendszer keretében

Videókonferenciánk a belső kontrollrendszer kialakítására és működtetésére kötelezett szervezeteknek (költségvetési szerveknek, köztulajdonban álló gazdasági társaságoknak, kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeteknek) nyújt segítséget, ad iránymutatást gyakorlati példán keresztül a monitoring rendszer kialakításához és működtetéséhez. Hasznára válik az előadás a szervezetek vezetőinek, a belső ellenőröknek, a folyamatgazdáknak, továbbá az irányító szervnek, tulajdonosnak.

Köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszerének kialakításához iránymutatás – tulajdonosi elvárások

Videókonferenciánk konkrét példákon keresztül iránymutatást ad a köztulajdonban álló gazdasági társaságok jogszabály által előírt belső kontrollrendszerének megfelelő működtetéséhez, a tulajdonosi elvárások meghatározásához és azok teljesítéséhez, a szervezeti integritás biztosításához. Hasznos segítséget nyújtunk:
- köztulajdonban álló gazdasági társaság vezetőjének,
- megfelelésért felelősnek,
- belső ellenőrnek,
- felügyelőbizottságnak
- tulajdonosi joggyakorlónak.

Teljesítménymérés, indikátorok meghatározása a belső ellenőrzési gyakorlatban

A gyakorlati képzés célja:
- vezetőknek lehetőséget „ötletet" adjon ahhoz, hogy a célok teljesítményalapú teljesítéséről miként győződhetnek meg,
- belső ellenőröknek segítséget nyújtson egy teljesítmény-ellenőrzés lefolytatásához,
- a folyamatgazdáknak információt szolgáltasson a működési kockázatok feltárásához.
Az előadás egy ellenőrzési témán keresztül mutatja be a teljesítmény-ellenőrzés gyakorlati megvalósulását. Konkrét módszerek, kritériumok, indikátorok kiválasztásával egy teljesítmény elemzése és értékelése kerül bemutatásra.

Vezetői Nyilatkozat és Belső Kontroll Kézikönyv

A gyakorlatorientált előadáson egy vezetői nyilatkozat és egy kézikönyv minta teljes bemutatásával, konkrét adatokkal, információkkal támogatjuk a szervezetek vezetőit, valamint az őket ellenőrzőket a megfelelő vezetői nyilatkozat és belső kontroll kézikönyv elkészítésére.
A jól kialakított belső kontroll szabályozás megfelelő alapot, biztosítékot adhat a Vezető Nyilatkozat hiteles értékeléséhez és kitöltéséhez és a kontrollrendszer szabályozásához.

Adatvédelem és adatkezelés a belsőkontrollrendszerben

Az előadás arra ad gyakorlati iránymutatást, hogy az új adatvédelmi, adatbiztonsági előírásoknak való megfelelés érdekében mire kell kiemelt figyelmet fordítani, milyen új elemeket kell beépíteni a belső kontrollrendszerbe.

Integritást sértő események kivizsgálása

Az előadás során két gyakorlati példán keresztül kerül bemutatásra, hogy mire kell különösen odafigyelni a szabályszerű eljárás érdekében. A minta feladatok segítségével a folyamatok, kontrollok és kockázatok azonosításával, ellenőrzési munkalap ismertetésével elkészíthető, illetve ellenőrizhető és értékelhető a kialakított kontrollrendszer.

GDPR speciális kérdései, sajátos feladatok az önkormányzati igazgatási, hatósági, valamint intézményi adatkezeléseknél

A gyakorlatorientált előadás célja, hogy az általánosan előforduló adatkörökön túl a speciálisabb, ágazati szabályok alapján működő szervezetek számára segítséget adjon ahhoz, hogy megfelelően tudják meghatározni az adatkezelést, azok célját, jogalapját, továbbá olyan szabályozó és nyilvántartási rendszert tudjanak kialakítani, amely megfelel az új jogszabályi elvárásoknak, biztosítja az adatkezelés átlátható, kontrollálható rendszerét.

Stratégiai ellenőrzési terv készítése

Az előadás gyakorlati iránymutatást ad ahhoz, hogy olyan stratégiai ellenőrzési terv készüljön, amely megalapozza az éves ellenőrzési terveket, hozzájáruljon a belső ellenőrzés eredményességéhez, valamint a költségvetési szerv (ellenőrzött szerv) számára érthetőbbé, elfogadottabbá tegye a belső ellenőrzés célját és feladatát.
A stratégiai ellenőrzési terv készítése vonatkozik a 370/2011. (XII.31.) kormányrendelet és a 339/2019.(XII.23.) Kormányrendelet hatálya alá tartozó szervezetekre, amelyeknek a hivatkozott jogszabályok előírásai szerinti belső ellenőrzést kell működtetniük.


Kinek ajánljuk az éves Örökbérlet tagságot?

 • Költségvetési szervek, intézmények számára
 • Központi igazgatás és helyi önkormányzatok hivatalai számára
 • Egészségügyi, szociális és oktatási intézmények számára
 • Legalább 5+ főt foglalkoztató vállalkozások számára
 • Könyvelő irodák, könyvviteli és adó-tanácsadást végző szakemberek számár
 • Önfoglalkoztatók, egyéni vállalkozások számára

ÖRÖKBÉRLET megrendelő lap letöltése:

Ha Ön már ÖRÖKBÉRLET elit klubtag, akkor itt tud képzéshez igénylést leadni:

ÖRÖKBÉRLETES képzés igénylő

Gyakori kérdések\Válaszok:

ÖRÖKBÉRLET tagságot rendelhetnek közvetlenül a honlapunkon, elektronikus megrendeléssel itt:

ÖRÖKBÉRLET Megrendelő lap letöltése

A megrendelésnek ez a leggyorsabb, legegyszerűbb és leginkább környezetbarát módja, hiszen nem szükséges nyomtatni, papír alapon bármit küldözgetni.

A honlapon keresztül indított közvetlen, elektronikus regisztráció helyett lehetőség van a honlapunkról Megrendelő lapot letölteni, amely Megrendelő lapot kitöltés (szükség szerint belső vezetői jóváhagyást) követően e-mailen tudnak megküldeni a jelentkezes@konferenciaszervezo.hu e-mail címre. Ezt a lehetőséget elsősorban az szervezetek, intézmények, vállalkozások számára ajánljuk, ahol a belső vezetői jóváhagyás folyamata ezt megkívánja.

Költségvetési szerv kedves Partnereink részére szükség lehet ún. Átláthatósági nyilatkozat kitöltésére Társaságunk részéről a megrendeléshez vagy a díj kiegyenlítéséhez. Természetesen ennek örömmel teszünk eleget. Kérjük, a kitöltendő, intézményi nyilatkozat mintáját küldjék meg részünkre a jelentkezes@konferenciaszervezo.hu e-mail címre, vagy jelezzék, ha az általánosan elfogadott tartalmú Átláthatósági nyilatkozat elegendő. Kérésüknek haladéktalanul eleget teszünk e-mailen és postán is egyaránt.

A megrendelésre elegendő csak az egyik módot választani: vagy az elektronikus közvetlen megrendelést, vagy a Megrendelő lap kitöltésével az e-mailen történő megrendelést. A beérkező megrendelésekről minden esetben visszaigazoló levelet küldünk e-mailen + szükség szerint postán, amelyhez mellékeljük az ÖRÖKBÉRLET éves tagsági díját tartalmazó számlát is. A tagsági díjat átutalással tudják kiegyenlíteni 8 napos fizetési határidővel.

Az ÖRÖKBÉRLET éves tagság díja fix, nincs semmi rejtett költség, hűségnyilatkozat, vagy bármi más. Ez egy nagyon egyszerű modell.
Ha a későbbiekben az éves díj emelkedik, az aktív előfizetéssel rendelkezők megtarthatják az eredeti ár mellett a tagságukat.

Az ÖRÖKBÉRLET tagság igénylése után a megrendelésről visszaigazoló levelet küldünk e-mailen, amelyhez mellékeljük az éves (12 havi) tagsági díj átutalással történő kiegyenlítéséhez a díjat tartalmazó számlát. A tagsági díj számlánkra történő beérkezését követően 24 órán belül megküldjük Önöknek az egyedileg sorszámozott ÖRÖKBÉRLETET.
Az ÖRÖKBÉRLET sorszámára lesz szükség az egyes online elérhető képzésekhez és digitális szakmai tudástárakhoz való egyszerűsített hozzáférés igényléséhez, továbbá a jelenléti (tantermi) képzésekre való jelentkezéshez.
Hozzáférést igényelhetnek bármelyik képzéshez, kurzushoz, oktatási segédanyaghoz – témakörtől, időtartamtól függetlenül. Bármikor a tagság időtartama alatt. Korlátlan számú képzéshez, digitális tudástárhoz, azÖRÖKBÉRLET tagsággal rendelkező szervezet bármely munkatársa számára.
ÖRÖKBÉRLETTEL rendelkező Partnereink, képzésenként 1 fővel teljesen díjmentes regisztrálhatnak bármelyik jelenléti (tantermi) képzésünkre (elődás, tréning, workshop). Ezen felül, ÖRÖKBÉRLETTEL rendelkező Partnereink bármely jelenléti (tantermi) képzésünkre (az 1 fő teljesen díjmentes részvételén túl) további résztvevőket regisztrálhatnak 50%-os kedvezménnyel a részvételi díjból.
Minden képzéshez, digitális szakmai tudástárhoz az ÖRÖKBÉRLET tagság teljes időtartamára hozzáférést adunk.

A hozzáférést itt tudják igényelni bármelyik online elérhető képzéshez, digitális szakmai tudástárhoz:

ÖRÖKBÉRLETES képzés igénylő