Az ÁFA könyvelési feladatai – Példa


Az ÁFA könyvelési feladatai – Példa

Az általános forgalmi adó könyvelési feladatok – 1. Példa

Egy költségvetési szerv az ellátottak élelmezésének biztosítása céljából egy vállalkozással keretszerződést köt három évre. A szerződés alapján a vállalkozó havonta jogosult egy előlegszámlát kiállítani. Az ételadagok kiszállítására a költségvetési szerv hetente elküldött megrendelése alapján kerül sor. Ezek alapján a vállalkozás a végszámlát a tárgyhót követő hónap 5-éig küldi meg a költségvetési szervnek.

A szerződés első hónapjában a vállalkozás 2.000.000 forint + ÁFA összegű előleg számlát állított ki, amelyet a költségvetési szerv megfizetett. A költségvetési szerv fizetési számlájának nyitó egyenlege 10.000.000 forint. Az ÁFA levonható

1. Előleg a pénzügyi számvitel szerint

a) Nettó előleg a kifizetés alapján

            T36515 – K3313                   2.000.000

b) Levonható előzetesen felszámított általános

forgalmi adó

            T3641–K3313                            540.000

2./ A hónap során a költségvetési szerv összesen 3.000.000 forint + ÁFA összegű megrendelést adott le.

Az eredeti és módosított előirányzatok fedezetet nyújtanak a kötelezettségre (K332: 20.000.000 forint, K351: 5.400 000).

A tárgyhót követően megérkezett a vállalkozás végszámlája

3. Szállítói számla a költségvetési számvitel szerint

a) Nettó érték:                      T053322–K0021 3.000.000

                                               T0022–K053322 3.000.000

b) Általános forgalmi adó

                                               T053512–K0021    810.000

                                               T0022–K053512    810.000

c) Nettó előleg teljesítésként

                                               T053323–K003   2.000.000

d) Előleg utáni általános forgalmi adó teljesítésként

                                               T053513–K003    540.000

4. Szállítói számla a pénzügyi számvitel szerint

a) Nettó összeg (előleggel együtt)

                         T52–K4213               3.000.000

b) Előleg rendezése

                         T4213–K36515         2.000.000

5. Szállítói számla a pénzügyi számvitel szerint

c) Levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó

                        T3641–K4213      810.000

d) Előleg utáni levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adó rendezése

                             T4213–K3641        540. 000

6.A számla kiegyenlítése költségvetési számvitel szerint

a) Nettó összeg (előleg nélkül)

                              T053323–K003    1.000.000

b) Általános forgalmi adó

                              T053513–K003                270.000

7. A számla bruttó összege kiegyenlítése a pénzügyi számvitel szerint (előleg nélkül)                              

T4213–K3313    1.270.000


Kérem a teljes képzési anyagot a Kritikus könyvelési tételek, I. negyedévre vonatkozó időközi költségvetési jelentés, mérlegjelentés összeállítása témakörben!

Államháztartási szervezeteknél előforduló kritikus könyvelési tételeket vesézzük ki, példákon keresztül, az új szabályokra is figyelemmel. Okleveles adószakértőnk bemutatja az új űrlapokat és segítséget nyújt a negyedéves mérleg jelentés elkészítéséhez is.


www.konferenciaszervezo.hu