Belső ellenőrzés tanácsadási tevékenységeTeljesítménymenedzsment rendszer kialakítása, fejlesztése (teljesítménymérés, indikátorok meghatározása)


Belső ellenőrzés tanácsadási tevékenységeTeljesítménymenedzsment rendszer kialakítása, fejlesztése (teljesítménymérés, indikátorok meghatározása)

Teljesítménymenedzsment rendszer kialakítása, fejlesztése (teljesítménymérés, indikátorok meghatározása)

Tanácsadás

típusa: hivatalos

célja: a felső vezetés szakértői támogatása a teljesítmény követelmények meghatározásában

Tanácsadás módja: kockázatkezelési munkacsoport munkájában tanácsadóként való részvétel (a stratégiai célok teljesítésének méréséhez indikátorok meghatározása)

eredmény, hozzáadott érték: a stratégiai célok teljesítését veszélyeztető kockázatok elkerülése, mérséklése; folyamatosan nyomon követhető teljesítmény; hatékonyság és eredményesség meghatározásának lehetősége

Szakmai gondosság

 • vezetői elvárás: szakértői támogatás a teljesítmény követelmények meghatározásában
 • vezető motivációja, célja: hatékony teljesítménymenedzsment, folyamatos teljesítménymérés
 • a megvalósításhoz szükséges munka hatóköre: (városüzemeltetéssel foglalkozó köztulajdonban álló gazdasági társaság, és egy kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet – nonprofit kft) a szervezet minden folyamata
 • a felkészüléshez szükséges források:
  • Tulajdonos stratégiai terve
  • A Társaság/nonprofit Kft üzleti terve
  • stratégiai ellenőrzési terv (melyben a szervezeti stratégiai célok is szerepelnek), belső ellenőrzés kockázatelemzései, jelentései
  • folyamatszintű kockázatelemzés,
  • kockázatkezelési munkacsoport szervezeti szintű kockázatelemzései,
  • belső ügyrendek és szabályzatok.
 • A tanácsadás lehetséges kihatása a jövőbeni ellenőrzési feladatokra és tanácsadásokra:
  • a javaslat hasznosulásának nyomon követése, értékelése – éves ellenőrzési tervben ütemezni lehet a feladatot – (az intézkedések hasznosulásának értékelése);
  • nagyobb rálátás a kulcsfolyamatokra és a kockázatos területekre – ellenőrzési fókusz kialakításához szempontok -;
  • teljesítmény ellenőrzések megvalósítása a jövőben.
 • A tanácsadói feladatok végrehajtásából származó potenciális előnyök a szervezetre nézve:
  • a szervezeti célok egyértelmű meghatározásával a célok elérését veszélyeztető kockázatok azonosításra kerülnek és az intézkedések időben megtörténnek;
  • A folyamatos teljesítmény értékeléssel nyomon követhető a célok teljesítésének alakulása, fokozható a motiváció;
  • a folyamatgazdák felkészültebbek a kockázatértékelési kritériumok meghatározásában és a kockázatok elemzésében;
  • hatékony beavatkozás a működési folyamatokba, hogy a  szervezeti célok terv szerint, vagy kisebb eltéréssel teljesüljenek.

Tanácsadói feladat eredményének összegzése

A tanácsadói tevékenység keretében meghatározásra kerültek a teljesítmény mérés követelményei szervezeti szinten.

A stratégiai célok teljesítését veszélyeztető kockázatokat tártam fel, mely a kockázatértékelési rendszer kialakításához nyújt segítséget.

A néhány stratégiai cél teljesítésének méréséhez indikátorokat és mutatókat modelleztem, mely alapján a szervezet többi szervezeti céljához hozzá tudják rendelni az alkalmas mérőszámokat, indikátorokat és elvégezhető a teljesítménymérés.

Az ismertetett módszer(Balanced Scorecard) egy teljesítmény-értékelési modell,  amely információkat nyújt a stratégiai célkitűzések megvalósításának folyamatáról. (Támogatja a tervezést, a stratégia kommunikálását, lebontását intézkedésekké, a célelérés nyomon követését, új stratégiai célok kitűzését.)

Egy-egy stratégiai folyamatnál azonosításra kerültek a célok, a célok közötti logikai kapcsolatok.

Megfogalmazásra kerültek a módszerek, az elérni kívánt célérték.

Tanácsadói tevékenység végrehajtása:

Tanácsadói munkaprogram keretében

Rendszereztem a tulajdonos stratégiai céljait, hozzárendeltem a Társaság szervezeti céljait, a célok elérése érdekében teljesítendő feladatokat/folyamatokat, majd a teljesítés mérésének mérőszámait, indikátorait.

A folyamatokat négyféle nézőpontból vizsgáltam:

 • fejlődés és tanulás nézőpontja (erőforrások és a szervezeti kultúra értékelése)
 • vevői nézőpont (ügyfelekkel való kapcsolat elemzése)
 • belső folyamatok (működési célok eléréséhez szükséges tevékenységek, feladatellátás elemzése)
 • pénzügyi nézőpont (gazdálkodás hatékonyságát vizsgálja)

Célok és mutatók meghatározása

Célok – feladatok – kockázati tényezők – indikátorok meghatározása

Kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet (színház) – célok és indikátorok

Teljesítménymenedzsment rendszerrel szemben támasztott követelmények:

 • stratégiai szemléletű (előrehaladás figyelemmel kísérése)
 • teljes (a szervezet összes jelentős alkotóelemére ki kell terjednie)
 • releváns (a teljesítménymérés eredményeinek relevánsnak kell lenniük a vezetés, az adatok felhasználói és harmadik fél számára)
 • konzisztens (egységes, állandó, következetes) – az egyes évek, célok, szervezet között is fenn kell állnia
 • pontos (megítélhető legyen a teljesítmény szintje, meg lehessen állapítani a bekövetkezett változást)
 • időszerű (teljesítménymérési adatokat azonnal elő kell állítani)
 • rendszer teljesítmény-értéke (ár-érték arány elve érvényesüljön)
 • hosszú távú (a teljesítmény hosszú távon megítélhető legyen)
 • fejlődést elősegítő (lehetőséget adjon a teljesítményjavító intézkedések megalapozására)

Ajánlások a felső vezetés számára

A Társaság első számú vezetőjének a szervezet folyamataira, szervezeti egységeire vonatkozóan meg kell határoznia:

 • a számonkérhető operatív célokat;
 • a célokhoz a konkrét kritériumokat és felelősöket,
 • valamint a teljesítés indikátorait, melyek a stratégiai kontroll elemei.

A társaság dolgozóival ismertetni kell az általa végzett tevékenységgel szembeni követelményeket (tartalmi, mennyiségi és minőségi követelmények).

Az üzleti tervben be kell mutatni, hogy az üzleti terv egyes rendelkezései miként szolgálják a gazdasági társaság rövid-, közép-, illetve hosszú távú stratégiájának megvalósítását.

A pénzügyi tervben részletesen be kell mutatni a likviditás fenntartása szempontjából kockázatos időszakokban szükséges intézkedéseket.

A célkitűzésekhez ki kell alakítani a teljesítménymutatókat annak érdekében, hogy a végrehajtás nyomon követhető legyen.

A tanácsadói jelentés hasznosítását korlátozó tényezők

A kockázatkezelési munkacsoport és a folyamatgazdák kontrolltudatossága megfelelő biztosíték a belső kontrollrendszert érintő intézkedések végrehajtására.

A tanácsadó jelentés hasznosítását korlátozhatják:

 • késedelmes intézkedés (nem teljesülnek a szervezet céljai határidőben)
 • intézkedés végrehajtásának elmaradása, vagy részleges teljesítése (működési zavarokat, pénzügyi kockázatot eredményezhet)
 • a folyamatok végrehajtásában, kontrolltevékenységek elvégzésében érintett dolgozók tájékoztatása elmarad, vagy hiányos (teljesítmény követelményekkel nincsenek tisztában az érintettek, feladatok nem az elvárt színvonalon teljesülnek)
 • Helytelenül meghatározott indikátorok (teljesítménymérés nem lehetséges, beavatkozás elmarad amennyiben hibás a megvalósítás és utólag szembesülnek a problémával)
 • Az üzleti tervnél és pénzügyi tervnél nem érvényesítik az ajánlást (átláthatóság sérül, tulajdonosi elvárások nem teljesülnek)

Kérem a teljes képzési anyagot A belső ellenőrzés tanácsadási tevékenysége, konkrét esettanulmányok feldolgozásával témakörben!

Videóelőadásunk hasznos segítséget nyújt a belső ellenőröknek és a szervezet vezetőinek egyaránt, mivel a belső ellenőrzés tanácsadó tevékenységének bemutatásával:

 • segítséget ad a belső ellenőröknek a hatékony és eredményes feladatellátáshoz;
 • a vezetőknek ösztönző információt ad, a tanácsadó funkció igénybevételéhez;
 • rávilágít a tanácsadó tevékenység belső kontrollrendszert erősítő funkciójára.

www.konferenciaszervezo.hu