Családi gazdaságok 2021

Alapvetően változtak 2021-ben a családi gazdasági társaságokra vonatkozó szabályok. Mini videó tanulmányunkból megtudhatja milyen új szabályok vonatkoznak 2021-től a családi gazdálkodókra, milyen nyilvántartási és adózási szabályok élnek 2021-től az őstermelők családi gazdaságára.


Családi gazdaságok 2021

688/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt a családi gazdaságok nyilvántartásba vételének sajátos szabályairól.

Mi a teendő akkor, ha 2020. december 31. napjáig közös igazolvány alatt folytatták őstermelői tevékenységüket?

 • Akik 2020. december 31. napján hatályos közös őstermelői igazolvánnyal rendelkeztek, 2021. január 1. napjától kezdődően személyükben mezőgazdasági őstermelőnek minősülnek, továbbá együttesen őstermelők családi gazdaságaként működnek azzal, hogy az őstermelők családi gazdasága képviselőjének azt a tagot kell tekinteni, akinek a nevére a közös őstermelői igazolványt kiállították.
 • A 2020. december 31. napjáig hatályos közös igazolvánnyal rendelkeztek, nekik is meg kell felelni az őstermelők családi gazdaság alapítására vonatkozó feltételeknek, vagyis 2021. június 30. napjáig az őstermelők családi gazdaságának alapításáról szóló szerződést az Agrárkamarának be kell nyújtani.

Mi a teendő akkor, ha 2020. december 31. napjáig családi gazdaság tagjai voltak?

 • Akik 2020. december 31. napján családi gazdaság tagjai voltak, 2021. január 1. napjától kezdődően személyükben mezőgazdasági őstermelőnek minősülnek akkor is, ha nem felelnek meg a családi gazdaságokról szóló 2020. CXXIII. törvény 3. § (2) bekezdésben meghatározott életkori feltételnek, továbbá együttesen őstermelők családi gazdaságaként működnek azzal, hogy az őstermelők családi gazdasága képviselőjének azt a tagot kell tekinteni, aki a családi gazdaság vezetőjeként szerepelt a nyilvántartásban.

Családi gazdálkodó – egyéni vállalkozás

 • Náluk március végéig kell lefolytatni az adategyeztetést
 • El kell dönteni, hogy őcsg vagy egyéni vállalkozóként kívánják a tevékenységet folytatni
  • Ha egyéni vállalkozást választ, akkor január 1-re visszamenőleg törlésre kerülnek
  • Ha őstermelőként akkor 2020. dec. 31-re visszamenőleg töröltetni kell magukat az egyéni vállalkozói nyilvántartásból
  • A KÓD UTOLSÓ SZÁMJEGYÉIG NÉZIK A TEVÉKENYSGÉET

Mi a teendő akkor, ha 2020. december 31. napjáig családi gazdaság tagjai voltak?

 • A 2020. december 31. napjáig családi gazdaság tagjai voltak, nekik is meg kell felelni az őstermelők családi gazdaság alapítására vonatkozó feltéteknek, vagyis ha a nyilvántartás adataiban hiány mutatkozik, akkor adategyeztetés céljából 2021. június 30. napjáig az Agrárkamara megkeresi az őstermelők családi gazdaság tagjait.

2021

 • 2021-ben már csak 16 évet betöltött közeli hozzátartozókkal lehet családi gazdaságot alapítani,
 • Nem kötelező az azonos lakóhely és az élethivatásszerű tevékenység családi gazdálkodóként.
 • 2021-től erdő szívességi földhasználati szerződéssel is használatba adható.
 • Korábban csak haszonbérleti, erdőgazdálkodási integrációs, vagy erdőkezelési szerződéssel lehetett használatba adni.

Az őstermelők családi gazdasága (ŐCSG)

 • NAV honlapján mintaalapító szerződés
 • Az ÖCSG nem jogalany
 • A tagok egymással munkaviszonyban nem lehetnek
 • Az ÖCSG képviselője minősül Agrárkamarai tagnak
 • A tagok és alkalmazottak értékesítéskor eljárhatnak a többiek nevében
 • A szerződést 2021. június 30-ig kell elkészíteni
 • Az őstermelők családi gazdasága olyan
  •  önálló jogalanyisággal és
  •  a tagok vagyonától elkülönült vagyonnal nem rendelkező,
  • legalább két, egymással hozzátartozói láncolatban álló
  • mezőgazdasági őstermelő tag által létrehozott termelési közösség, amelynek keretein belül a mezőgazdasági őstermelők az  őstermelői tevékenységüket saját gazdaságukban közösen, valamennyi tag személyes közreműködésén alapulva, összehangoltan végzik.
 • Termelőeszközök rendelkezésre bocsátása
 • Januárhoz képest lazítás
  • Az összes használatban lévő területet nevesíteni kellett
  • Ez változott
  • Most elmozdulás van: Csak azokat a földterületeket kell átadni, amelyek az öcsg tevékenységéhez kell
  • Döntési pont:
   • Saját maga használja
   • Bérbe adja (pl. távoli terület)

Családi gazdaság (ŐCSG)

 • Csak őstermelő lehet a tagja (16 éven felüli tagok)
  • Új 16 éven aluli tagokat nem lehet
  • A régi 16 éven aluli személyek benne maradtak
  • Nem érdemes őket egyikből a másik őcsg-be mozgatni, mert nem lehet
 • Nem kell főfoglalkozásúnak lennie
  • Nincsen erre tiltás, tehát lehetőség van arra, hogy ne főállásúként
 • Őstermelői és egyéni vállalkozás ugyanarra a tevékenységre nem lehet
 • Egyszerre egy családi gazdaságnak lehet a tagja
 • Legalább két fő kell, hogy alkosson egy őcsg-t

A családi mezőgazdasági társaság – CSMT

 • Új minősítő kategória
 • A hangsúly a minősítésen van
 • A minősítést a Kamara végzi kérelem alapján
 • Tevékenységi (kódos) egyeztetés folyamatban van
  • Mező, erdő és kiegészítő tevékenység
  • Nem kell a korábbi működési formából átalakulni

A családi mezőgazdasági társaság alapítása és nyilvántartása

 • A családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartása tartalmazza
 • a) a családi mezőgazdasági társaság
  • aa) nevét, ab) cégjegyzékszámát;
 • b) a tagjainak ba) családi és utónevét,
  • bb) születési családi és utónevét,
  • bc) születési helyét,
  • bd) születési idejét,
  • be) adóazonosító jelét,
  • bf) anyja születési családi és utónevét,
  • bg) hozzátartozói minőségére, illetve a hozzátartozói láncolatban elfoglalt helyére vonatkozó adatot
 • A családi mezőgazdasági társaság olyan,
  • A családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásában szereplő,
  • kizárólag mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet folytató gazdasági társaság, szövetkezet vagy erdőbirtokossági társulat,
  • amelynek legalább két tagja van, és tagjai egymással hozzátartozói láncolatban állnak.
2020. évi CXXIII. törvény a családi gazdaságokról 15.§

Összefoglalva

 • A gazdasági társaságokból – függetlenül attól, hogy rendelkeznek-e CSMT-minősítéssel vagy sem – adófizetés kötelezettsége nélkül kivehető
  • a normatív támogatásként kapott összeg,
  • a saját földért kapott bérleti díj, és
  •  a társaság által legalább 15 évig használt föld vételára vagy tőketörlesztése.
 • Az ilyen módon mentesített jövedelem ugyanazon gazdaság esetén adóévenként nem haladhatja meg az 50 millió forintot.
Családi mezőgazdasági társaság

Kérem a teljes képzési anyagot a Mezőgazdasági őstermelés adózási kérdései témakörben!

Videóelőadásunk teljeskörűen bemutatja a mezőgazdasági őstermelés adózási kérdéseit (számtalan példával, magyarázattal, adónemenként) és 2021. évi meghatározó változásait.


www.konferenciaszervezo.hu