Az alapítványok és a gazdasági társaságok aktuális kérdései

2023. november 23. csütörtök 9:30 – 14:00

Dr. Sándor István, Dr. Boóc Ádám előadásában

MÜK nyilvántartásba vételi száma: NY002862/2023
Megszerezhető kreditpontok: 4 kredit

Kreditpont kizárólag tantermi részvétel esetén igényelhető!

Képzésünkkel az alapítványok és gazdasági társaságok létesítéséhez, működtetéséhez kívánunk segítséget nyújtani gyakorló ügyvédek és oktatók előadásában.
Képzésünket ajánljuk gyakorló ügyvédeknek, jogtanácsosoknak, valamint mindazoknak, akik alapítvány, illetve gazdasági társaságok létrehozásában, működtetésében érintettek.

Miben segít a képzés:

Az alapítványok kialakulása

 • Az alapítvány kialakulása és történetének rövid vázlata
 • Az alapítvány elterjedése a középkorban
 • Az alapítványok a magyar jogtörténetben
 • Az alapítványok szabályozásának főbb modelljei egyes külföldi országokban
 • Az európai alapítvány iránti törekvések
 • Az alapítványok szabályozásának összehasonlítása az Európai Unió egyes tagállamaiban
 • A magánalapítványok összehasonlító bemutatása

Az alapítvány jogi természete

 • A jogi személy sajátosságai
 • A jogi személyek lehetséges csoportosításai
 • A jogi személyek főbb jellemzői
 • A jogi személyek jogszabályi háttere
 • Az alapítvány meghatározása, elhatárolási szempontjai és típusai
 • Az alapítvány meghatározása
 • Az alapítvány elhatárolása más hasonló jogintézményektől
 • Az alapítvány típusai
 • A közalapítvány
 • A pártalapítvány
 • A magánalapítvány
 • A családi alapítvány és a „family office”
 • A vagyonkezelő alapítvány

Az alapítvány létesítése

 • Az alapító okirat és kapcsolódó dokumentumok
 • Az alapítvány létesítése általában
 • A létesítő okirat alakisága
 • Az alapítvány nyilvántartásba vételi eljárása
 • Az alapítvány közhasznúsága
 • A végrendeleti úton történő alapítás sajátosságai
 • Az alapítvány létesítésével és a vagyoni juttatással kapcsolatos adó- és illetékkérdések

Az alapítvány szervezete

 • Az alapító
 • Az alapító személye
 • Több alapító
 • Az alapítói jogok gyakorlására kijelölés
 • Az alapító jogok és kötelezettségek átruházása
 • A csatlakozók jogállása
 • Az alapító kötelezettségei
 • Az alapító joga az alapítvány nyilvántartásba vételéig
 • Az alapító jogai az alapítvány nyilvántartásba vételét követően
 • A kuratórium
 • A kuratórium funkciója
 • A kuratóriumi tagság betöltésével kapcsolatos feltételek
 • A kuratóriumi tagság keletkezése és megszűnése
 • A kuratóriumi tagok jogai, kötelezettségei és felelősségük
 • A kuratórium szervezete és működése
 • Az alapítvány képviselete
 • A felügyelőbizottság
 • A könyvvizsgáló
 • Az alapítványi vagyonellenőr
 • A vagyonellenőr jogai
 • A vagyonellenőr feladat- és hatásköre
 • A vagyonellenőr szakmai képesítése
 • Egyéb alapítványi szervek

A társasági jog alapjai és egyes aktuális kérdései

 • A társasági jog rövid története
  • A társaságok kialakulása, történeti fejlődése
  • A magyar társasági jog történeti előzményei

A jogi személyek általános szabályai

 • A jogi személy fogalma, jellemzői
 • A jogi személyekre vonatkozó általános szabályok a Ptk.-ban

A gazdasági társaságok általános szabályai

 1. A gazdasági társaságok létesítése
 2. A gazdasági társaságok szervezete és működése

A személyegyesítő társaságok

 • A kkt. létesítése, szervezete, működése
 • A Bt. speciális szabályai

A korlátolt felelősségű társaság

 • A kft. létesítése, működése
 • Vagyoni viszonyok a kft.-ben

A részvénytársaság

 • A részvény
 • Az rt. alapítása, szervezete, működése

Szupranacionális társaság és egyéb jogi személyek az Európai Unióban

 • A Societas Europaea
 • A Societas Cooperativa Europaea
 • Az European Economic Interest Grouping

Konzultációs kérdések

Előadó(k):

 • Dr. Sándor István, jogász, ügyvéd, egyetemi tanár, az MTA doktora. Tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE ÁJK); egyetemi magántanár (KRE ÁJK); ügyvéd (Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda)
 • Prof. Dr. habil. Boóc Ádám, PhD., jogász, ügyvéd tanszékvezető egyetemi tanár KRE ÁJK Polgári Jogi és Római Jogi Tanszék; ügyvéd (Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda)

Időpont: 2023. november 23. (csütörtök) 09:30 – 14:00

Helyszíni regisztráció kezdete: 09:00-tól 09:30-ig

Jelentkezési határidő: 2023. november 20.

Figyelem: a konferencia létszámkorlátos, a maximális létszám elérése esetén a jelentkezési határidő korábban lezárásra kerül!

Helyszín: Budapest belváros, 1077 Budapest, Wesselényi u. 4. (Hotel Memories Budapest**** konferenciaterme, Rumbachspace)

Részvételi díj:

Tantermi képzés díja: 39.900,- Ft / fő (tárgyi adómentes képzés)

A részvételi díj tartalmazza az információs anyag és a szünetek alatti ellátás költségét.
A képzés díja közvetített szolgáltatást is tartalmaz (catering ellátás költsége, 5% áfa tartalommal).
A rendezvényen nyújtott étel-ital ellátás után az Szja. tv. szerint fizetendő közterheket (Szja. tv. 69-70. §) a Konferenciaszervező Kft. nem vállalja át.

Visszanézhető videókonferencia díja: 31.623 (24.900 Ft + 27% áfa), Ft / fő
Ha nem tud részt venni a képzésen válassza a visszanézhető videókonferenciát! 

 • A tantermi képzés visszanézhető videófelvételhez 12 hét korlátlan hozzáférést
 • A videókonferencia megtekintéséhez szükséges hozzáférési adatokat a jelentkezők e-mail címre juttatjuk el, a tantermi képzés időpontját követő 1 héten belül.
 • A hozzáférési adatok kiküldésének feltétele a videókonferencia díjának kiegyenlítése.

Kedvezmények:

 • 10% kedvezmény a részvételi díjból csoportos jelentkezés esetén (min. 2 fő egy szervezettől).
 • Több mint 30% kedvezmény érhető el 3+1 és 5+1 alkalmas hibrid bérleteinkkel.
 • Több mint 90% kedvezmény érhető el ÖRÖKBÉRLET éves szervezeti tagsággal.

Hasznos tudnivalók:

 • Képzésünk a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény szerint bejelentett képzés.
 • A képzés résztvevői az előadást követően a részvételről Tanúsítványt kapnak (e-mailen).
 • A képzés díja képzési költségként elszámolható.
 • Az előadásról a helyszínen kép és hangfelvétel készülhet.

Megrendelés:

 • Elektronikus regisztrációval az alább megtalálható Regisztráció űrlap online kitöltésével, vagy
 • a szintén alább megtalálható, letölthető Jelentkezési lap segítségével. A kitöltött jelentkezési lapot elektronikus levélben várjuk a: jelentkezes@konferenciaszervezo.hu e-mail címre.

A megrendelést e-mailben igazoljuk vissza. A jelentkezés, fizetési kötelezettséget von maga után. A részvételi díjról díjbekérőt küldünk, 8 napos fizetési határidővel. Kérjük, hogy a részvételi díjat a díjbekérő alapján, a díjbekérő egyedi azonosító számára való hivatkozással utalja. A díjbekérő kiegyenlítését követően a pénzügyi teljesítést nem igénylő számlát postázzuk.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a részvétel lemondására írásban legkésőbb a képzést megelőző 72 órával van lehetőség a jelentkezes@konferenciaszervezo.hu e-mail címen. A fenti időpontot követően beérkező lemondás, vagy a lemondás elmaradása esetén a részvételi díj megfizetésétől nem tudunk eltekinteni.

Jelentkezési lap letöltése: Jelentkezési lap

Online Regisztráció:

Számlázási adatokA képzésen résztvevő személy adatai


A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) alapján képzés résztvevők kötelesek megadni az alábbi adatokat, amelyeket a FAR rendszerébe tovább kell küldenünk.

A 2020. szeptember 1-jétől alkalmazandó, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) módosító rendelkezései alapján bejelentett képzésnek minősül az Ön által elvégzett képzés.
Az Fktv. hatálya alá eső képzéseket elvégző résztvevőinktől kötelezően adatot kell bekérnie a szolgáltató cégnek (jelen esetben Konferenciaszervező Tudásmenedzsment Kft.) és cégünk ezen adatokat a FAR rendszere felé tovább küldi!
Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét!Elolvastam és elfogadom a Konferenciaszervező Tudásmenedzsment Kft. Adatvédelmi szabályzatát és ÁSZF-t. *

Segíthetünk?
Konferenciaszervező Tudásmenedzsment Kft.
Telefon: +36 (30) 195 – 2826
Honlap: https://konferenciaszervezo.hu/
E-Mail: jelentkezes@konferenciaszervezo.hu


Kategória