Az E-ING bemutatása és a kapcsolódó polgári jogi és nyilvántartási kérdések – az e-ing polgári jogi és nyilvántartási összefüggései az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021:C. törvény tükrében

2023. november 24. péntek 9:30 – 15:00

Dr. Papp Iván előadásában

MÜK nyilvántartásba vételi száma: NY002949/2023
Megszerezhető ügyvédi kredit száma:          4 kredit

Kreditpont kizárólag tantermi részvétel esetén igényelhető!

Az ingatlanjoggal és a polgári joggal magas elméleti és gyakorlati szinten is foglalkozó szakember hiánypótló előadása az új ingatlan-nyilvántartásról és az ahhoz kapcsolódó polgári dologi jogi változásokról, a korábbi szabályozáshoz képest bemutatva, és a dologi jog rendszerében elhelyezve.

Miben segít a képzés:

E-ING projekt szükségessége, célja, megvalósítása

 • Szükségesség – elavult információtechnológia, papíralapú ügyintézés
 • Cél – földügyi igazgatási eljárások elektronikus alapokra helyezése, elektronikus ügyintézés megvalósítása – 1004/2016. (I.16.) Korm. hat.
 • Ingatlan-nyilvántartási reform alternatívái – átfogó/digitalizációs
 • Jogi szabályozás főbb elemei – 2021:C. törvény az ingatlan-nyilvántartásról (új Inytv), 179/2023. (V.15.) Korm. rendelet az Inytv. végrehajtásáról (új Inyvhr)

Az ingatlan-nyilvántartás alapelvi rendszere

 • A Ptk és az új Inytv összefüggései, szabályozási változások
 • A bejegyzés elve – dologi jogok; nem dologi természetű jogok és tények; ex lege jogok és tények
 • A nyilvánosság elve – tulajdoni lap szolgáltatás újdonsága
 • Az okirat elve – automatikus döntéshozatali eljárás!
 • A közhitelesség elve
 • A kérelemhez kötöttség elve
 • A rangsor elve

Az ingatlan-nyilvántartás statikus struktúrája

 • A statikus szerkezet új megközelítése és elemei
 • Az inyt. tárgya – földrészlet új meghatározása, egyéb önálló ingatlan
 • A bejegyezhető jogok és tények kibővített köre – így különösen egyes új jogok: elidegenítési tilalom; terhelési tilalom; elidegenítési és terhelési tilalom; a rendelkezési jogot korlátozó egyéb tilalom; tulajdonjog-fenntartáshoz kapcsolódó vevői jog; lízingbeadáshoz kapcsolódó lízingbevevői jog; gondozási jog; jövőbeli épületre vonatkozó vevői jog

Az ingatlan-nyilvántartás dinamikus / eljárási elemei

 • Az ingatlan-nyilvántartási eljárás általános szabályai
 • Az ügyfél fogalmának új értelmezése
 • A kötelező jogi képviselet
 • Az elektronikus űrlap bevezetése és szerepe – kérelem, meghatalmazás, felhatalmazás
 • Az inyt. eljárás megindítása – kérelem, bírósági elrendelés, hatósági felhívás, ex offició
 • A kérelem széljegyezhetőségének jelentősége
 • A bejegyzés alapjául szolgáló okiratok – elektronikus okirat
 • Az eljárás felfüggesztésének kibővített köre, hatása
 • A kérelem elutasításának esetei – hiánypótlásra nem alkalmas kérelem, nyilvánvalóan érvénytelen okirat
 • A tulajdonjog törlése, az eredeti állapot helyreállítása

Automatikus döntéshozatali eljárás

 • Az automatikus döntéshozatal feltételei
 • Az automatikus döntéshozatal esetei
 • A kérelem teljes eljárásban történő ismételt elbírálása
 • Az automatikus döntéshozatali eljárásból kizárt esetek

Jogorvoslatok az ingatlan-nyilvántartási eljárásban

 • A közigazgatási per
 • A felügyeleti eljárás
 • Az Ákr-ben szabályozott egyéb jogorvoslatok

A változásvezetés egyes különöse szabályai

 • Az ingatlan-nyilvántartás helyesbítése
 • A bírósági elrendelésre, hatósági felhívásra hivatalból indult eljárások
 • A földtulajdon megszerzésére irányuló eljárások
 • A perbejegyzés új szabályozása
 • A törlési és kiigazítási perek – a bejegyzés törlése/a bejegyzés kiigazítása

Az ingatlan-nyilvántartás tartalmának megismerése

 • A hatályos szabályozás koherencia zavarai
 • A megismerhető adatok, jogok, tények
 • Tulajdoni lap másolat szolgáltatás – szemle, teljes, ügyleti
 • Földkönyvi adatszolgáltatás

Konzultációs kérdések

Előadó(k):          Dr. Papp Iván a Pécsi Tudományegyetem c. egyetemi docense. Jogász, több tíz éves földhivatali vezetői, valamint 30+ éves egyetemi és felnőttképzési tapasztalattal. Részt vett a Pest Megyei Ügyvédi Kamara felkérésére az új ingatlan-nyilvántartási törvény végrehajtási rendeletének véleményezési folyamatában a MÜK keretén belül.


Időpont: 2023. november 24. (péntek) 09:30 – 15:00

Helyszíni regisztráció kezdete: 09:00-tól 09:30-ig

Jelentkezési határidő: 2023. november 21.

Figyelem: a konferencia létszámkorlátos, a maximális létszám elérése esetén a jelentkezési határidő korábban lezárásra kerül!

Helyszín: Budapest belváros, 1077 Budapest, Wesselényi u. 4. (Hotel Memories Budapest**** konferenciaterme, Rumbachspace)

Részvételi díj:

Tantermi képzés díja: 39.900,- Ft / fő (tárgyi adómentes képzés)

A részvételi díj tartalmazza az információs anyag és a szünetek alatti ellátás költségét.
A képzés díja közvetített szolgáltatást is tartalmaz (catering ellátás költsége, 5% áfa tartalommal).
A rendezvényen nyújtott étel-ital ellátás után az Szja. tv. szerint fizetendő közterheket (Szja. tv. 69-70. §) a Konferenciaszervező Kft. nem vállalja át.

Visszanézhető videókonferencia díja: 31.623 (24.900 Ft + 27% áfa), Ft / fő
Ha nem tud részt venni a képzésen válassza a visszanézhető videókonferenciát! 

 • A tantermi képzés visszanézhető videófelvételhez 12 hét korlátlan hozzáférést
 • A videókonferencia megtekintéséhez szükséges hozzáférési adatokat a jelentkezők e-mail címre juttatjuk el, a tantermi képzés időpontját követő 1 héten belül.
 • A hozzáférési adatok kiküldésének feltétele a videókonferencia díjának kiegyenlítése.

Kedvezmények:

 • 10% kedvezmény a részvételi díjból csoportos jelentkezés esetén (min. 2 fő egy szervezettől).
 • Több mint 30% kedvezmény érhető el 3+1 és 5+1 alkalmas hibrid bérleteinkkel.
 • Több mint 90% kedvezmény érhető el ÖRÖKBÉRLET éves szervezeti tagsággal.

Hasznos tudnivalók:

 • Képzésünk a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény szerint bejelentett képzés.
 • A képzés résztvevői az előadást követően a részvételről Tanúsítványt kapnak (e-mailen).
 • A képzés díja képzési költségként elszámolható.
 • Az előadásról a helyszínen kép és hangfelvétel készülhet.

Megrendelés:

 • Elektronikus regisztrációval az alább megtalálható Regisztráció űrlap online kitöltésével, vagy
 • a szintén alább megtalálható, letölthető Jelentkezési lap segítségével. A kitöltött jelentkezési lapot elektronikus levélben várjuk a: jelentkezes@konferenciaszervezo.hu e-mail címre.

A megrendelést e-mailben igazoljuk vissza. A jelentkezés, fizetési kötelezettséget von maga után. A részvételi díjról díjbekérőt küldünk, 8 napos fizetési határidővel. Kérjük, hogy a részvételi díjat a díjbekérő alapján, a díjbekérő egyedi azonosító számára való hivatkozással utalja. A díjbekérő kiegyenlítését követően a pénzügyi teljesítést nem igénylő számlát postázzuk.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a részvétel lemondására írásban legkésőbb a képzést megelőző 72 órával van lehetőség a jelentkezes@konferenciaszervezo.hu e-mail címen. A fenti időpontot követően beérkező lemondás, vagy a lemondás elmaradása esetén a részvételi díj megfizetésétől nem tudunk eltekinteni.

Jelentkezési lap letöltése: Jelentkezési lap

Online Regisztráció:

Számlázási adatokA képzésen résztvevő személy adatai


A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) alapján képzés résztvevők kötelesek megadni az alábbi adatokat, amelyeket a FAR rendszerébe tovább kell küldenünk.

A 2020. szeptember 1-jétől alkalmazandó, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) módosító rendelkezései alapján bejelentett képzésnek minősül az Ön által elvégzett képzés.
Az Fktv. hatálya alá eső képzéseket elvégző résztvevőinktől kötelezően adatot kell bekérnie a szolgáltató cégnek (jelen esetben Konferenciaszervező Tudásmenedzsment Kft.) és cégünk ezen adatokat a FAR rendszere felé tovább küldi!
Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét!Elolvastam és elfogadom a Konferenciaszervező Tudásmenedzsment Kft. Adatvédelmi szabályzatát és ÁSZF-t. *

Segíthetünk?
Konferenciaszervező Tudásmenedzsment Kft.
Telefon: +36 (30) 195 – 2826
Honlap: https://konferenciaszervezo.hu/
E-Mail: jelentkezes@konferenciaszervezo.hu


Kategória