Az egyes szerződés típusok és a szerződések érvénytelensége

2023. december 11. hétfő 9:30 – 14:00

Dr. Sándor István, Dr. Boóc Ádám előadásában

MÜK nyilvántartásba vételi száma: NY002863/2023
Megszerezhető kreditpontok: 4 kredit

Kreditpont kizárólag tantermi részvétel esetén igényelhető!

Képzésünket szerződések jogával a gyakorlatban foglalkozó ügyvédeknek és vállalati jogtanácsosoknak ajánljuk. Kiváló oktatók segítenek eligazodni az egyes szerződés típusok jellemzői és buktatói, valamint a szerződések érvénytelenségére irányadó bonyolult jogi szabályozás sűrűjében.

Miben segít a képzés:

A magyar szerződési jog és gyakorlata

 1. A tulajdonjog átruházására irányuló szerződések
 2. a) az adásvételi szerződés és annak különös nemei, továbbá altípusai,
 3. b) a csereszerződés,
 4. c) az ajándékozási szerződés.
 5. A vállalkozási típusú szerződések:
 6. a tervezési,
 7. a kivitelezési szerződés,
 8. a kutatási szerződés,
 9. az utazási szerződés,
 10. a mezőgazdasági vállalkozási szerződés,
 11. a közszolgáltatási szerződés,
 12. a fuvarozási szerződés.
 13. A megbízási típusú szerződések
  1. a megbízási szerződés,
  2. a bizományi szerződés,
  3. a közvetítői szerződés,
  4. a szállítmányozási szerződés,
  5. a bizalmi vagyonkezelési szerződés.
  6. Dolog használatának átengedésére irányuló szerződések (használati szerződések)
 14. a bérleti szerződés,
 15. a lakásbérleti szerződés,
 16. a haszonbérleti szerződés
 17. a haszonkölcsön-szerződés
 18. A letéti szerződések
  1. a letéti szerződés,
  2. a gyűjtő letéti szerződés,
  3. a rendhagyó letéti szerződés,
  4. a szállodai letéti szerződés.
  5. Forgalmazási és jogbérleti (franchise) szerződés
 19. a forgalmazási szerződés,
 20. a jogbérleti (franchise) szerződés.
 21. A hitel- és számlaszerződések
 22. a hitelszerződés,
 23. a kölcsönszerződés,
 24. a betétszerződés,
 25. a folyószámla-szerződés,
 26. a fizetésiszámla-szerződés,
 27. a fizetési megbízási szerződés,
 28. a faktoring szerződés,
 29. a pénzügyi lízingszerződés.
 30. A biztosítéki szerződések
 31. a kezességi szerződés,
 32. a garanciaszerződés.
 33. A biztosítási szerződések
 34. a kárbiztosítási szerződés,
 35. a felelősségbiztosítási szerződés,
 36. az összegbiztosítási szerződés,
 37. az életbiztosítási szerződés,
 38. a balesetbiztosítási szerződés,
 39. az egészségbiztosítási szerződés.
 40. A tartási és az életjáradéki szerződés
 41. A polgári jogi társasági szerződés
 42. Egyes Ptk.-n kívül szabályozott, valamint vegyes és atipikus szerződések
 43. a) a szindikátusi szerződés,
 44. b) a távollévők közötti szerződések,
 45. c) felhasználási és licencia szerződések.

A szerződések érvénytelensége

 1. Bevezetés

1.1. Az érvénytelenség fogalma

1.2. A nem létező, érvénytelen és a hatálytalan szerződések

1.3. Az érvénytelenségi okok a Ptk.-ban

 1. A cselekvőképességgel összefüggő érvénytelenségi okok

2.1. A cselekvőképtelen személy jognyilatkozatainak az érvényessége

2.2. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú jognyilatkozatainak érvényessége

 1. Az érvénytelenségi okok a kötelmi jogban

3.1. Akarathibák

3.1.1. A tévedés

3.1.2. A megtévesztés és jogellenes fenyegetés

3.1.3. A titkos fenntartás és a színlelt szerződés

3.1.4. Akarathiba ingyenes szerződés esetén

3.2. A kötelező alakiság megsértése

3.2.1. A szerződés alaki hibájának orvoslása

3.3. A joghatáshoz kapcsolódás hibái

3.3.1. A jogszabályba ütköző szerződések

3.3.2. A jogszabály megkerülésével kötött szerződés

3.3.3. A nyilvánvalóan jóerkölcsbe ütköző szerződések

3.3.4. Az uzsorás szerződés

3.3.5. A feltűnő értékaránytalanság

3.3.6. A fiduciárius hitelbiztosítékok semmissége

3.3.7. Érvénytelenség a fogyasztói jogok körében

3.3.8. Lehetetlen szolgáltatás. Érthetetlen, ellentmondó kikötés

 1. Az érvénytelenség jogkövetkezményei

4.1. Bírósági érvényessé nyilvánítás visszamenő hatállyal

4.2. A szerződés érvényessé válása a felek akaratából

4.3. Az eredeti állapot helyreállítása

4.4. Az eredeti állapot helyreállításának akadályai

4.5. Az alaptalan gazdagodás pénzbeni megtérítése

4.6. Járulékos igények érvénytelen szerződés esetén

Konzultációs kérdések

Előadó(k):

 • Dr. Sándor István, jogász, ügyvéd, egyetemi tanár, az MTA doktora. Tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE ÁJK); egyetemi magántanár (KRE ÁJK); ügyvéd (Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda)
 • Prof. Dr. habil. Boóc Ádám, PhD., jogász, ügyvéd tanszékvezető egyetemi tanár KRE ÁJK Polgári Jogi és Római Jogi Tanszék; ügyvéd (Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda)

Időpont: 2023. december 11. (hétfő) 09:30 – 14:00

Helyszíni regisztráció kezdete: 09:00-tól 09:30-ig

Jelentkezési határidő: 2023. december 07.

Figyelem: a konferencia létszámkorlátos, a maximális létszám elérése esetén a jelentkezési határidő korábban lezárásra kerül!

Helyszín: Budapest belváros, 1077 Budapest, Wesselényi u. 4. (Hotel Memories Budapest**** konferenciaterme, Rumbachspace)

Részvételi díj:

Tantermi képzés díja: 39.900,- Ft / fő (tárgyi adómentes képzés)

A részvételi díj tartalmazza az információs anyag és a szünetek alatti ellátás költségét.
A képzés díja közvetített szolgáltatást is tartalmaz (catering ellátás költsége, 5% áfa tartalommal).
A rendezvényen nyújtott étel-ital ellátás után az Szja. tv. szerint fizetendő közterheket (Szja. tv. 69-70. §) a Konferenciaszervező Kft. nem vállalja át.

Visszanézhető videókonferencia díja: 31.623 (24.900 Ft + 27% áfa), Ft / fő
Ha nem tud részt venni a képzésen válassza a visszanézhető videókonferenciát! 

 • A tantermi képzés visszanézhető videófelvételhez 12 hét korlátlan hozzáférést
 • A videókonferencia megtekintéséhez szükséges hozzáférési adatokat a jelentkezők e-mail címre juttatjuk el, a tantermi képzés időpontját követő 1 héten belül.
 • A hozzáférési adatok kiküldésének feltétele a videókonferencia díjának kiegyenlítése.

Kedvezmények:

 • 10% kedvezmény a részvételi díjból csoportos jelentkezés esetén (min. 2 fő egy szervezettől).
 • Több mint 30% kedvezmény érhető el 3+1 és 5+1 alkalmas hibrid bérleteinkkel.
 • Több mint 90% kedvezmény érhető el ÖRÖKBÉRLET éves szervezeti tagsággal.

Hasznos tudnivalók:

 • Képzésünk a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény szerint bejelentett képzés.
 • A képzés résztvevői az előadást követően a részvételről Tanúsítványt kapnak (e-mailen).
 • A képzés díja képzési költségként elszámolható.
 • Az előadásról a helyszínen kép és hangfelvétel készülhet.

Megrendelés:

 • Elektronikus regisztrációval az alább megtalálható Regisztráció űrlap online kitöltésével, vagy
 • a szintén alább megtalálható, letölthető Jelentkezési lap segítségével. A kitöltött jelentkezési lapot elektronikus levélben várjuk a: jelentkezes@konferenciaszervezo.hu e-mail címre.

A megrendelést e-mailben igazoljuk vissza. A jelentkezés, fizetési kötelezettséget von maga után. A részvételi díjról díjbekérőt küldünk, 8 napos fizetési határidővel. Kérjük, hogy a részvételi díjat a díjbekérő alapján, a díjbekérő egyedi azonosító számára való hivatkozással utalja. A díjbekérő kiegyenlítését követően a pénzügyi teljesítést nem igénylő számlát postázzuk.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a részvétel lemondására írásban legkésőbb a képzést megelőző 72 órával van lehetőség a jelentkezes@konferenciaszervezo.hu e-mail címen. A fenti időpontot követően beérkező lemondás, vagy a lemondás elmaradása esetén a részvételi díj megfizetésétől nem tudunk eltekinteni.

Jelentkezési lap letöltése: Jelentkezési lap

Online Regisztráció:

Számlázási adatokA képzésen résztvevő személy adatai


A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) alapján képzés résztvevők kötelesek megadni az alábbi adatokat, amelyeket a FAR rendszerébe tovább kell küldenünk.

A 2020. szeptember 1-jétől alkalmazandó, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) módosító rendelkezései alapján bejelentett képzésnek minősül az Ön által elvégzett képzés.
Az Fktv. hatálya alá eső képzéseket elvégző résztvevőinktől kötelezően adatot kell bekérnie a szolgáltató cégnek (jelen esetben Konferenciaszervező Tudásmenedzsment Kft.) és cégünk ezen adatokat a FAR rendszere felé tovább küldi!
Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét!Elolvastam és elfogadom a Konferenciaszervező Tudásmenedzsment Kft. Adatvédelmi szabályzatát és ÁSZF-t. *

Segíthetünk?
Konferenciaszervező Tudásmenedzsment Kft.
Telefon: +36 (30) 195 – 2826
Honlap: https://konferenciaszervezo.hu/
E-Mail: jelentkezes@konferenciaszervezo.hu


Kategória