Igazgatási – Hatósági – Jogi Digitális Szakmai Tudástár

Miben segít és kinek hasznos az Igazgatási – Hatósági – Jogi Digitális Szakmai Tudástár?

 • Jegyzők, igazgatási és hatósági, ügyfélszolgálati, továbbá szervezési és iratkezelési szakemberek feladatellátását teszi könnyebbé. Olyan szakmai továbbképzéseket tartalmaz digitális formában (videókonferenciák, írott oktatási segédanyagok, konzultációs kérdések és válaszok gyűjteménye), amely feldolgozza a szakmai területet érintő változásokat, közvetíti a jó gyakorlatokat.
 • Szakmai segítség, ami mindig kéznél van. Egy felületen, automatikusan, korlátozásmentesen, 0-24 órában, online elérhető a tudástárak teljes szakmai tartalma.
 • Tartalma folyamatosan bővül, tantermi képzéseink felvételei is bekerülnek a tudástárakba.
 • Használata nagyon egyszerű és kényelmes, csupán internet kapcsolat szükséges a belépéshez.

Mit tartalmaz Igazgatási – Hatósági – Jogi Digitális Szakmai Tudástár?

50+ szakmai téma, videóelőadások és letölthető oktatási segédanyagok formájában.
Tartalma folyamatosan bővül.

Témakörök:

 1. Telepi ügyek – mindent az ipari hatósági hatáskörről
 2. Végrehajtás a birtokvédelemben
 3. Aktuális kérdések az önkormányzatok környezetvédelmi, vízügyi igazgatási feladataival összefüggésben
 4. Gondnoksági perek kihívásai és tapasztalatai az új Pp. tükrében
 5. A települési önkormányzat jegyzője gyámhatósági hatáskörébe tartozó eljárások
 6. Házassági bontóperek tapasztalatai az új Pp. alapján
 7. Az ingatlanokhoz fűződő jogok érvényesítésével kapcsolatos bírósági gyakorlat
 8. Végrehajtási perek a bírósági gyakorlat tükrében
 9. Ügyvédi hibák a jegyzői birtokvédelmi eljárásokban
 10. Nevelési és oktatási intézmények iratkezelése a gyakorlatban
 11. Változások az építésügyben 2022. januártól
 12. Önkormányzati szociális intézményi feladatok aktuális irányítási és ellenőrzési kérdései
 13. A kereskedelmi hatósági feladatkör a 2021. évi jogszabályváltozások tükrében
 14. Állatvédelmi hatósági feladatok a gyakorlatban HALADÓ
 15. Önkormányzatok tulajdonosi joggyakorlásának eszközei
 16. Önkormányzati lakásgazdálkodás a gyakorlatban
 17. Szálláshely szolgáltatások szabályozása és ellenőrzése
 18. “Üzleti titkok” a kereskedelmi hatósági hatáskörből
 19. hatósági eljárás jogorvoslati rendszerének változásai
 20. Helyi önkormányzati igazgatás – a bírósági és alkotmánybírósági gyakorlatra figyelemmel
 21. kisajátítási eljárás aktuális kérdései
 22. A jegyzők hatáskörébe tartozó birtokvédelmi, birtokháborítási ügyek a gyakorlatban
 23. Iratkezelés, iratselejtezés a gyakorlatban
 24. közigazgatási szabályszegések szankcióinak új szabályozása
 25. Az önkormányzatok és a COVID
 26. Közterület felügyelet a gyakorlatban
 27. Önkormányzati szociális rendeletalkotás a gyakorlatban
 28. Önkormányzati vagyongazdálkodás – a bírósági és alkotmánybírósági gyakorlatra is figyelemmel
 29. Költségvetési szervek szabályzatai I.
 30. Költségvetési szervek szabályzatai II.
 31. Változások a kereskedelmi jogi szabályozásban 2021. január 1-jétől
 32. társasházak zűrös élete – kitekintéssel a jegyzői birtokvédelemre (zűrös élete)
 33. Osztatlan közös földtulajdont érintő változások
 34. Közlekedési igazgatás, feladatellátás
 35. Mindent az ingatlan-nyilvántartási és településképi eljárásokról
 36. Önkormányzatok helyi adóztatását érintő változások, aktualitások
 37. közlekedési szabályszegések miatt lefolytatandó közigazgatási eljárások
 38. jegyző, mint állatvédelmi hatóság feladatai, aktuális kérdései
 39. közbeszerzési törvény 2021
 40. Költségvetési szervek alapító (módosító és megszüntető) okirataira, valamint szervezeti és működési szabályzataira vonatkozó szabályok az Áht. és az Ávr. Tükrében
 41. Kormányzati igazgatás aktuális kérdései
 42. Közfeladatok – közszolgáltatások elhatárolása, finanszírozási kérdések
 43. Korrupciós kockázatok azonosítása, bekövetkezésének megelőzése, folyamatos értékelése a belső kontrollrendszer keretében
 44. GDPR speciális kérdései, sajátos feladatok az önkormányzati igazgatási, hatósági, valamint intézményi adatkezeléseknél!
 45. Integritást sértő események szabályozásának, bejelentés kivizsgálásának, kezelésének, nyilvántartásának ellenőrzése, valamint közérdekű adatigényléssel kapcsolatos panaszok kezelésének ellenőrzése
 46. Adatvédelem és adatkezelés a belső kontrollrendszerben
 47. Vezetői nyilatkozat és belső kontroll kézikönyv
 48. Köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszere
 49. Monitoring stratégia, nyomon követési rendszer kidolgozása
 50. Hogyan készítsünk használható ellenőrzési nyomvonalat
 51. Kormányhivatali hatáskörgyakorlás általános hatósági jogorvoslati szempontból
 52. Segítség, állatvédő lettem!
 53. A hagyatéki eljárás és öröklési jog kérdései, gyakorlata
 54. A gazdasági, pénzügyi bűncselekmények és a büntetőeljárás aktuális kérdései, bírósági joggyakorlat
 55. E-ingatlan nyilvántartás projekt, előnyök és hátrányok

+ Konzultációs lehetőség e-mailen valamennyi témakörhöz!

Hogyan igényelhető hozzáférés az Igazgatási – Hatósági – Jogi Digitális Szakmai Tudástárhoz?

 • Az Igazgatási – Hatósági – Jogi Digitális Szakmai Tudástárhoz negyedéves vagy féléves hozzáférés rendelhető kivételes, több mint 90%-os kedvezménnyel.
 • Aktív ÖRÖKBÉRLET éves tagsággal a hozzáférés ehhez a tudástárhoz is díjmentes.

Értéke:                nettó 1.490.000+ Ft

Tartalma a tagság időt időtartama alatt folyamatosan bővül, így értéke is folyamatosan nő, változatlan tagsági díj mellett!

Negyedéves tagsági díja:     nettó 79.900,- Ft + ÁFA

Féléves tagsági díja:             nettó 149.900,- Ft + ÁFA

A negyedéves (3 hónap hozzáférés) és féléves (6 hónap) tagsággal (előfizetéssel) egyaránt maximum 10 fő felhasználó számára kérheti a megrendelő szervezet a tudástárhoz a teljes, korlátlan hozzáférést. A digitális tudástár egyszeri díja valamennyi felhasználó hozzáférését tartalmazza.

A tudástárhoz való hozzáférést a tagsági díj kiegyenlítésétől számított 24 órán belül megnyitjuk Önöknek és az egyedi hozzáférési kódokat e-mailen megküldjük.
Ettől az időponttól él választásuktól függően a 3 vagy 6 havi teljes, korlátlan hozzáférés a tudástárhoz.

Bővebb tájékoztatásért forduljon hozzánk bizalommal!

Online megrendelés

Segíthetünk?
Telefon: +36 (30) 195 – 2826
E-mail:jelentkezes@konferenciaszervezo.hu