Korrupcióellenes célkitűzések és intézkedések


Korrupcióellenes célkitűzések és intézkedések

A korrupció aláássa az intézmények működésébe vetett közbizalmat.

A korrupció jelensége a köz- és magánszektorban egyaránt jelen van és fokozott a kockázat ott, ahol a köz- és magánszektor közvetlen kapcsolatba kerül egymással (pl.: közbeszerzések, engedélyezési eljárások, működési szabályok meghatározása, ellenőrzések).

A szervezet vezetőjének feladata:

 • megfelelő belső kontrollrendszer biztosítása (védelmi vonalak kiépítése = korrupcióval szembeni ellenállóság);
 • olyan etikai alapok lefektetése, melyek később hozzájárulnak a kockázatok elkerüléséhez;
 • képzések, tájékoztatók;
 • compliance funkció (szabályos működés);
 • bejelentő rendszer létrehozása (integritást sértő események, közérdekű bejelentés, panasz);
 • átláthatóság (pénzügyi- számviteli rendszer, beszámolók, közérdekű adatok közzététele, egyértelmű felelősségi és hatásköri viszonyok, világos szervezeti struktúra);
 • összeférhetetlenségi szabályok meghatározása;
 • szankciók részletes meghatározása;

Korrupcióellenes célkitűzések

 • az integritás erősítése;
 • az összeférhetetlenség szabályozása (a pártatlanság és függetlenség szempontjából nagyon fontos még a látszatát is elkerülni, hogy a közszolgálati jogviszonyban álló magánérdekből jár el);
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség szabályozása és vizsgálata;
 • informatikai, automatizált kontrollok alkalmazása, ahol lehetséges (kiküszöbölik az emberi közreműködést, és így a korrupció lehetőségét is);
 • a digitalizáció minél szélesebb körben történő bevezetése (átláthatóbbá teszi a szolgáltatásnyújtást, a digitális térben végzett minden tevékenységnek nyoma van);
 • adatokhoz és rendszerekhez való jogosultság alapú hozzáférés;
 • elektronikus hitelesítési és időbélyegzési megoldások, elektronikus fizetés, automatizált adatcserék stb.

Korrupció megelőző intézkedések, gyakorlatok bevezetése az Ügyintézés területén:

 • az ügyfél-ügyintéző kapcsolat szűkítése (olyan ügyfélszolgálatok létrehozása, amelyek csak az iratok átvételét intézik);
 • az itt dolgozók az adott ügytípus tekintetében döntési jogosultsággal nem rendelkeznek, csak átveszik az iratokat, a beadványokat, a hiánypótlásokat;
 • azon ügyintézők, akik döntési jogkörrel rendelkeznek, csak a döntési folyamat végén, az adott határozat kiadmányozását követően lesznek ismertek az ügyfél előtt;
 • az elektronikus ügyintézési szolgáltatások továbbfejlesztése, színvonaluk emelése (a nyitottság és az átláthatóság visszatartó erőt is képviselnek, így jelentős a korrupció megelőzési hatásuk);
 • a hatósági döntéshozatalnál jelentkező gyenge pontok tudatos feltérképezése, kezelése (engedélyek, kérelmek elbírálása, négy szem elvének érvényesítése)
 • törekedni, hogy az ügyek elosztása lehetőleg automatikusan történjen (pl.: külön program vagy sorszámkiadó automata segítségével).

Kérem a teljes képzési anyagot a Korrupciós kockázatok azonosítása, bekövetkezésének megelőzése, folyamatos értékelése a belső kontrollrendszer keretében témakörben!

Videóelőadásunk arra ad gyakorlati iránymutatást, hogy milyen szabályozó rendszert kell kialakítani és milyen kontrolltevékenységeket célszerű működtetni a korrupciós kockázatok megelőzése, mérséklése érdekében. Konkrét segítséget nyújt, hogy mely szabályzatokban, milyen kiegészítéseket kell megfogalmazni, milyen kockázati tényezőket lehet azonosítani, hogy érdemes meghatározni a kritériumrendszert a kockázatelemzéshez.


www.konferenciaszervezo.hu