Rendezett munkaügyi kapcsolatok a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvény értelmében

Díjmentes mini videó tananyagunkban bemutatjuk, hogy milyen következményekkel jár a rendezett munkaügyi kapcsolatok státusz elvesztése az új foglalkoztatás felügyeleti törvény alapján.


Rendezett munkaügyi kapcsolatok a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvény értelmében

Minősített jogsértések miatt bírság (bármely hatóság szabta ki):

  • az Art. vagy az EFO tv. szerinti, a jogviszony létesítésére vonatkozó bejelentési kötelezettség elmulasztása
  • a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésével kapcsolatos életkori feltételek megsértése – ideértve a gyermekmunka tilalmát
  • a munka díjazására vonatkozó rendelkezések megsértése
  • hatósági nyilvántartásba vétel hiányában folytatott munkaerő-kölcsönzés
  • egyenlő bánásmód követelményének megsértése
  • 3. országbeli állampolgár engedély nélküli foglalkoztatása

Hiánya kizár költségvetési támogatásból

Mikori időpontot kell figyelni?

  • költségvetési támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül
  • végleges – közigazgatási per esetén a bíróság jogerős ítéletével elbírált – és végrehajtható,
  • nyilvánosságra hozott közigazgatási határozat

Nem kell ismételtnek lennie a bírságnak! A nyilvántartása közhiteles, és nyilvános


Felkészülök az új munkaügyi ellenőrzésekre, kérem a teljes képzési anyagot!

HR-el és munkaüggyel foglalkozó szakembereknek nyújtunk gyakorlati segítséget a 2021. március 1-jén változó munkaügyi ellenőrzés gyakorlati kérdéseihez. Új törvényi szabályoknak kell megfelelni, továbbá várhatóan új végrehajtási rendeletek is lesznek, ezért a téma kifejezetten aktuális, a változásokra tekintettel.


www.konferenciaszervezo.hu