Társasházak, lakásszövetkezetek áfamentességi szabályai


Társasházak, lakásszövetkezetek áfamentességi szabályai

A társasház által áfaalanyként teljesített

 • ingatlan (ingatlanrész) bérbeadására, haszonbérbe adására,
 • valamint az ingatlannak
  • az első rendeltetésszerű használatbavételére vonatkozó hatósági engedély véglegessé válását, vagy
  • használatba vétel tudomásulvételi eljárás esetén a használatbavétel hallgatással történő tudomásul vételét, vagy
  • az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti egyszerű bejelentés alapján megvalósuló beépítés esetén a beépítés tényét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítását követő két év letelte után történő értékesítésére
  • irányuló ügyletek a tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel adómentesek.

A tulajdonostársak közössége

 • az általa teljesített adómentes ingatlan bérbeadásról (haszonbérbeadásról), valamint
 • az általa 2020. július 1-jét megelőző Áfa tv. szerinti teljesítési időponttal megvalósított adómentes ingatlan értékesítésről

nem köteles számlát kibocsátani, ha gondoskodik az ügylet teljesítését tanúsító olyan okirat kiállításáról, amely a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései szerinti számviteli bizonylatnak minősül.

A 2020. június 30-át követő Áfa tv. szerinti teljesítési időponttal megvalósított adómentes ingatlan értékesítések esetében számlát kell kibocsátani.

A tulajdonostársak közössége a tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel áfamentes ingatlan bérbeadásnak, értékesítésnek az adókötelessé tételéről is dönthet.

 A társasháznak is lehetősége van alanyi áfamentesség választására (feltéve, hogy annak az Áfa tv. szerinti feltételei fennállnak).

Nincs áfabevallási kötelezettsége – főszabály szerint:

 • az olyan társasháznak, amely áfaalanyként kizárólag a tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel áfamentes ingatlan-bérbeadást, haszonbérbe adást, vagy ingatlan értékesítést végez, valamint
 • az olyan társasháznak, amely alanyi áfamentességet választ.

Kérem a teljes képzési anyagot a Lakásszövetkezetek, társasházak számvitele, adózása témakörben!

Videókonferenciánk teljeskörűen, érhetően bemutatja a lakásszövetkezetek, társasházak aktuális számviteli és adózási kérdéseit.

Miben segít a képzés:

 • A lakásszövetkezet, mint ún. egyéb szervezet, a számviteli törvény hatálya alá tartozik. Milyen speciális szabályok vonatkoznak erre a társasági formára.
 • Kik vezethetnek egyszeres könyvvezetést
 • Kinek kötelező kettős könyvvezetés
 • A lakásszövetkezetek és a társasházak között az alapvető eltérés
 • Társasházak számviteli sajátossága
 • Társasházak adózása
 • Lakásszövetkezetek adózása

www.konferenciaszervezo.hu