HR ÉS MUNKAJOG KépzésekMegrendelés folyamata:

A megrendelését elküldheti elektronikus regisztrációval a megrendelni kívánt képzés oldalán az Online jelentkezésre kattintva, vagy a letölthető word alapú Jelentkezési lappal.
A kitöltött jelentkezési lapot kérjük, hogy a jelentkezes@konferenciaszervezo.hu e-mail címre küldjék el!

A jelentkezés, fizetési kötelezettséget von maga után. A megrendelést e-mailben igazoljuk vissza.
Kérjük, hogy a részvételi díjat a jelentkezés visszaigazoló mellékleteként küldött díjbekérő alapján, a díjbekérő egyedi azonosító számára való hivatkozással utalja.
A belépéshez szükséges adatokat, valamint a pénzügyi teljesítést már nem igénylő számlát a megrendelő lapon megadott e-mail címre juttatjuk el Önnek a videó képzés díjának kiegyenlítését követő 24 órán belül.

A videó konferencia anyaga (videók, prezentáció, kiegészítő oktatási anyagok) egy internet alapú zárt felületen érhető el, a megtekintéshez Önnek internet kapcsolatra van szüksége.

A belépéshez szükséges adatokat a megrendelő lapon megadott e-mail címre juttatjuk el Önnek a videó képzés díjának kiegyenlítését követő 24 órán belül.

A videó képzés teljes anyaga felvétel, nem élő konferencia!

A videó képzés teljes anyaga szerzői jogvédelem alatt áll. Annak jogosulatlan másolása, terjesztése, értékesítése vagy bármi más módon történő felhasználásra szerzői jogot sért és jogkövetkezményekkel jár.

A megvásárolt videó konferencia hozzáférés egy megrendelőt illet meg, a videó nem másolható, nem osztható meg és semmilyen egyéb módon nem terjeszthető!

HR Tudástár

A tudástár HR, bérszámfejtési, személyügyi és munkajogi szakemberek feladatainak ellátáshoz nyújt segítséget. A szakmát érintő aktuális, gyakorlati kérdésekre ad választ, felkészít a változásokra.
Tagok számára folyamatosan és korlátozás-mentesen elérhető.

Költség- és kockázat-csökkentés munkajogi megoldásai a munkaidő-beosztás, bérköltség optimalizálás, a munkavállalókkal kapcsolatos intézkedések területein

Videókonferenciánk célja használható munkajogi tudás átadása egy gyakorlati szemléletű, interaktív előadás keretében, melyen példák, jogesetek is feldolgozásra kerülnek. A tréninget kifejezetten munkajogra specializálódott, a munkajoggal 15 éve foglalkozó ügyvéd tarja, aki számos multinacionális társaságnál és hazai kkv-nál szerzett tapasztalatot, jelentős tapasztalattal rendelkezik.

Határokon átnyúló, nemzetközi üzleti folyamatok adó, bér- és TB szabályai

Napjainkban egyre inkább nő a külföldön munkát vállaló, vagy külföldi vállalkozással szerződéses jogviszonyban álló magyarok száma. Ugyanakkor a globalizáció következményeként számos külföldi állampolgár szerez jövedelmet magyarországi munkavégzés eredményeként. Az adózási, társadalombiztosítási, munkavédelmi és munkajogi szabályok ismerete a foglalkoztató és a munkavállaló számára egyaránt fontos. Foglalkoztatóként egyéb adókockázatokra is érdemes odafigyelni.

Egyenlő bánásmód a munkajogi gyakorlatban – fókuszban a transzparens bérek bevezetése, EU irányelv

Videókonferenciánkkal segítséget nyújtunk HR-el, munkajoggal foglalkozó szakembereknek és cégvezetőknek az egyenlő (értékű) munkáért egyenlő bér nemzetközi és uniós elvének alkalmazásához, illetve a nemek között bérszakadék enyhítésének jogi kérdéseihez.
A képzésen különös figyelmet fordítunk az EU-n belüli bérdiszkrimináció elleni küzdelemre és a nemek közötti bérkülönbség megszüntetésének elősegítése érdekében elfogadott legújabb, 2023/970/EU irányelv rendelkezéseire, illetve az implementáció várható kihívásaira.
Az új irányelv elvárásainak implementálását számos hazai és európai uniós jogesettel szemléltetjük.

Visszaélés-bejelentés (új Panasztörvény) a gyakorlatban – fókuszban az első működési tapasztalatok

2023. december 17-től a legalább 50 főt foglalkoztatóknak ún. visszaélés-bejelentési (whistleblowing) rendszert kell kialakítaniuk. Gyakorlott, több éves tapasztalattal rendelkező adatvédelmi és munkajogi szakértőink képzésünk keretében hatékony segítséget nyújtanak az új rendszer megfelelő működtetésében, már figyelembe véve az első féléves működési gyakorlatot is. Mindemellett kitérnek a kapcsolódó adatvédelmi és munkajogi kérdésekre is.

A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény („Státusztörvény”) a gyakorlatban

Hiánypótló videókonferenciánkon a pedagógusok új életpályájáról szóló, ún. Státusztörvény gyakorlatban történő alkalmazásához és értelmezéséhez szeretnénk segítséget nyújtani.

Speciális adatvédelmi kérdések az egészségügyben – fókuszban az érintetti és a betegjogok

Hiánypótló videóelőadásunkkal egészségügyi intézmények és társaságok adatvédelmi kérdéseire készít fel, kiemelten a az érintetti és betegjogok megfelelő kezelésére.
A képzés során foglalkozunk az adatkezelési és műhibákkal, az adatvédelemhez kapcsolódó iratkezeléssel, a kamerafelvételek speciális szabályaival.

A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályok

2023. december 17-től a legalább 50 főt foglalkoztatóknak ún. visszaélés-bejelentési (whistleblowing) rendszert kell kialakítaniuk.
Gyakorlott, több éves tapasztalattal rendelkező adatvédelmi jogász, videókonferenciánk keretében hatékony segítséget nyújt az új rendszer kialakításában, megfelelő működtetésében, mindemellett kitér a kapcsolódó adatvédelmi kérdésekre, valamint a bejelentésvédelmi szakembert érintő kérdésekre is.

Visszaélés-bejelentés (új Panasztörvény) a gyakorlatban

2023. december 17-től a legalább 50 főt foglalkoztatóknak ún. visszaélés-bejelentési (whistleblowing) rendszert kell kialakítaniuk. Gyakorlott, több éves tapasztalattal rendelkező adatvédelmi és munkajogi szakértőink videókonferenciánk keretében hatékony segítséget nyújtanak az új rendszer kialakításában, megfelelő működtetésében, mindemellett kitérnek a kapcsolódó adatvédelmi és munkajogi kérdésekre is. Szakértőink segítenek eligazodni olyan kérdésekben mint:  hogyan lehet optimalizálni a visszaélés-bejelentési rendszer kialakításával kapcsolatos költségeket;
Kinek hasznos a videókonferencia: HR-vezetőknek, HR-munkatársaknak, igazgatóknak, ügyvezetőknek, compliance-munkatársaknak, jogtanácsosoknak, jogi előadóknak, és a legalább 50 főt foglalkoztatóknak.

Kártérítési felelősség a munkajogban

Videókonferenciánk célja megismertetni a résztvevőket a munkajog duális kártérítési felelősségi rendszerének sajátosságaival. Gyakorlatorientált képzésünkön különös figyelmet fordítunk a munkáltató kártérítési felelősségére és a mentesülés eseteire, illetve a munkavállalói felelősségen belül a vezetők felelősségére. Számos jogesettel segítjük a megértést, a résztvevők konzultációs kérdéseikre is választ kapnak.

Egészségügyi pótlékrendszer és munkaidőkeret ágazati szabályai az egészségügyi szolgálati jogviszonyban

Hiánypótló videókonferenciánkon megyei kórház gyakorló humánpolitikai vezetője készít fel az egészségügyi pótlékrendszer és munkaidőkeret ágazati szabályainak gyakorlati alkalmazására. Képzésünket ajánljuk minden, egészségügyi területen munkajogi, HR feladatokat ellátó vezetőnek, munkatársnak.

Gyári fókuszú munkajogi kérdések a gyakorlatban

Gyakorlott, több éves tapasztalattal rendelkező munkajogi szakértők gyári fókuszú munkajogi képzésünk keretében hatékony segítséget nyújtanak aktuális munkajogi szabályok megfelelő alkalmazásához, figyelembe véve a Munka törvénykönyve 2023. január 1-jén hatályba lépett változásait is.

Munkaidőkeret és munkabér elszámolás aktuális kérdései

Videókonferenciánkon a munkaügyes és béres kollégák visszajelzései alapján a napi gyakorlatban rendszeres fejtörést okozó munkaidőkeret beosztás, elszámolás, valamint a munkabér elszámolás rázós kérdéseit járjuk körbe.
Kiváló és gyakorlott oktató konzultációs kérdéseikre is választ ad.

2023. évi változások a köztisztviselők (Kttv.) és a közalkalmazottak (Kjt.) jogviszonyában

Előadásunk munkajoggal, HR és munkaüggyel foglalkozó szakembereknek nyújt segítséget.
Teljeskörűen bemutatjuk a köztisztviselők, közalkalmazottak foglalkoztatását érintő legújabb változásokat, és segítünk az új szabályokat a napi gyakorlatba ültetni.

EU-s munkavállalók foglalkoztatási, TB és adózási szabályai

Előadásunk során gyakorló munkajogász mutatja be az EU-s munkavállalók foglalkoztatási szabályait, valamint a kapcsolódó adózási és társadalombiztosítási kérdéseket is.

Munkaviszony megszűnése, megszüntetése a gyakorlatban

A munkajogviszony megszüntetése számos probléma forrása a gyakorlatban. Az előadás elsősorban két fő területet jár körbe: az indokolási kötelezettséget és a megszűnés/megszüntetés jogkövetkezményeit. Az elméleti kérdések elemzése mellett mindkét témakört a bírói esetjogon keresztül is megvizsgáljuk.

A 2019. évi CVII. törvény a különleges jogállású szervekről (Küt.) a gyakorlatban

Hiánypótló előadásunk teljeskörűen bemutatja a különleges jogállású szervekről (Küt.) szóló 2019. évi CVII. törvény szabályait, segít azok gyakorlatba ültetéséhez a jogviszony keletkezéstől az illetményrendszeren át az esetleges jogvitákig.
A képzés során a kapcsolódó bírói gyakorlat is bemutatásra kerül.

Egyenlő bánásmód a munkajogi gyakorlatban, jogeset példákkal

Az előadás során a résztvevők megismerkednek az egyenlő bánásmód és a diszkrimináció tilalmának munkajogi vonatkozásaival.
A workshopon különös figyelmet fordítunk a bérezéssel kapcsolatos kérdésekre, a kisgyermekes szülők speciális helyzetére, illetve az „egyéb helyzet” értelmezésével a munkajogviszonyban. Számos hazai és európai uniós jogeset bemutatása mellett a résztvevők egyedi kérdéseit is megvitatjuk.

Átfogóan a 2023. évi adóváltozásokról

Videókonferenciánk célja átfogóan bemutatni a 2023. évtől alkalmazandó új adójogszabályokat.
Tételesen kitérünk valamennyi adónemre, amely vonatkozásában változnak a szabályok, gyakorlati példákkal segítjük az új szabályok napi gyakorlatba ültetését..

A 2023. évi Munka törvénykönyve (Mt.) változások a gyakorlatban

Előadásunk munkajoggal, HR és munkaüggyel foglalkozó szakembereknek nyújt segítséget.
Teljeskörűen bemutatjuk a Munka törvénykönyve 2023. januártól hatályos változásait, és segítünk az új szabályokat a napi gyakorlatba ültetni...

Adatvédelem a munka világában a gyakorlatban

Hiánypótló előadásunk során a HR és munkajogi folyamatok adatvédelmi kérdéseit járjuk körbe, gyakorlati szempontból. A képzés során a résztvevők megismerik a munkáltató mint adatkezelő kötelezettségeit, a munkavállaló mint érintett jogait, továbbá a munkahelyi ellenőrzés kérdéseit. Kitérünk a kamera és beléptetőrendszerek adatvédelmi kérdéseire, valamint a munkahelyi szoftverekkel kapcsolatos adatbiztonsági kérdésekre is.

Munkaidőkeret alkalmazása a gyakorlatban egészségügyi szolgálati jogviszonyban

Hiánypótló előadásunk gyakorlati segítséget nyújt az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak munkaidőkeret szabályainak alkalmazásához.
Gyakorlott munkajogász segít eligazodni a nehezen értelmezhető jogi szabályozásban, egyúttal a résztvevők egyedi konzultációs kérdéseikre is választ kaphatnak.

Egészségügyi szolgálati jogviszony a gyakorlatban

Hiánypótló videóelőadásunkon megyei kórház gyakorló humánpolitikai vezetője avat az egészségügyi szolgálati jogviszony alkalmazásának szabályaiba. A szolgálati idő számításától, a munka- és pihenőidő, nyugdíjas foglalkoztatás, ügyelet szabályain át az illetmény fizetési, szerződéskötésig minden lényeges kérdés terítékre kerül, az OKFŐ utasítások gyakorlati alkalmazásának tükrében!

A rendezvények és a reprezentáció adóztatása

Kiváló oktató adószakértőnk gyakorlati példákon keresztül készít fel a rendezvények és a reprezentáció adózási kérdéseire.
Végig vesszük az egyes rendezvény típusokra vonatkozó szabályok mellett a rendezvények valamennyi költségelemét és kitérünk a speciális számlázási kérdésekre is. Részletesen bemutatjuk a reprezentációs keretekre vonatkozó szabályokat és a reprezentáció eltéréseit is.

Mindent a munkaidőkeret alkalmazásáról a gyakorlatban

HR-el és munkaüggyel foglalkozó szakembereknek nyújtunk gyakorlati segítséget a munkaidő-beosztás, munkarend, munkaidőkeret komplex kérdéseiben, a nyilvántartásra vonatkozó hatósági elvárások, valamint a rendkívüli munkaidő és annak díjazási kérdéseiben. Az előadás során a jogszabályi rendelkezések bemutatása gyakorlati szempontból, példákon keresztül történik. Az ismeretek rendszerbe foglalása mellett kiemelt szerepet kap az esetleges munkaügyi jogvitákra, hatósági ellenőrzésekre felkészülés.

A 2022. február 24. napját követően Ukrajnából Magyarországra érkező személyek foglalkoztatásának speciális szabályai – Videókonferencia

Online webinárium keretében gyakorlati segítséget nyújtunk mindazon foglalkoztatóknak, akik 2022. február 24-ét követően Ukrajnából Magyarországra érkező személyek foglalkoztatását tervezik.

A közszolgálati jogviszonyokkal (kormánytisztviselő, köztisztviselő) kapcsolatos változások és a bírói gyakorlat

Hiánypótló előadásunk teljeskörűen bemutatja a közszolgálati jogviszonyokkal kapcsolatos változásokat a jogviszony keletkezésétől kezdve a létszámgazdálkodási kérdésekig. Tapasztalt oktatónk számos jogeset példát is bemutat a résztvevőknek.

A munkáltatói juttatások kezelése az adórendszerben az államháztartási szférában, gyakorlati példákon keresztül

Tapasztalt és kiváló oktató adószakértőnk teljeskörűen, gyakorlati példákon keresztül mutatja be a munkáltatói juttatások valamennyi elemét, a kötelező juttatásoktól az önként adható juttatásokig. Az előadás kitér a lakáscélú és ruházati juttatásokra, a munkáltatói étkeztetésre, az egészségügyi juttatásokra. Példákon keresztül mutatjuk be a szakmai képzések finanszírozásának lehetőségeit, az ajándékokra, valamint a pénztári hozzájárulásokra és a biztosításokra vonatkozó szabályokat is.

Harmadik országbeliek foglalkoztatása Magyarországon – fókuszban az új szabályok

Alapvető változásokat hoz a 2024-es év a harmadik országbeliek foglalkoztatási szabályaiban.
Számos ponton szigorodnak a korábbi foglalkoztatási szabályok, azonban az új szabályozás sok tekintetben rugalmasabb foglalkoztatási feltételeket is biztosít.
Képzésünk hasznos segítséget nyújt HR-el, munkajoggal foglalkozó szakembereknek a harmadik országbeliek foglalkoztatási kérdéseiben eligazodni.
A 2024-től hatályos legújabb munkajogi szabályok mellett kitérünk a sokszor nehezen érthető adózási és TB kérdésekre is.

Közalkalmazotti törvény a gyakorlatban

Hiánypótló képzésünket ajánljuk a közalkalmazotti törvény hatálya alá eső intézmények humán és munkajoggal foglalkozó szakembereinek. A Kjt. reformfolyamatát tapasztalt munkajogász kolléga ülteti a gyakorlatba, a kinevezésektől az illetmény kérdésén át a rendkívüli lemondásig, felmentésig.

Költségvetési szervek személyi jellegű kifizetéseinek adózási kérdései

Videókonferenciánk a költségvetési szervek pénzügyi, gazdasági szakembereit készítik fel a személyi jellegű kifizetésekkel kapcsolatos adózási kérdésekre, az aktuális változásokra.
Az egyes jogviszonyokhoz kapcsolódó kifizetések adóztatását gyakorlati példákkal tesszük érthetővé.
Az előadás teljeskörűen bemutatja a kötelező és az adható juttatásokat és azok részletszabályait.

Munkaviszony létesítése, megszüntetése, alkalmazandó iratminták a gyakorlatban E-learning kurzus

Előadásunk segítséget nyújt HR-el, munkajoggal foglalkozó szakembereknek, továbbá vállalkozás vezetőknek a munkaviszony létesítése és megszüntetése kérdéseiben. A jó munkavállalói csapat kialakításának alfája a megfelelő munkaszerződés megkötése, omegája pedig – amikor szükségessé válik – a jogviszony szabályos megszüntetése. Ehhez nyújt gyakorlati segítséget képzésünk, gyakorlott munkajogász előadásában.

Pedagógusok illetményével, besorolásával, munka- és pihenőidejével kapcsolatos aktuális szabályok és gyakorlati kérdések

Hiánypótló képzésünkkel gyakorlati segítséget nyújtunk minden köznevelési intézmény, önkormányzati humán szakterület vezető, munkaügyi, illetve gazdasági vezető számára a pedagógusok helyes besorolásához, az illetmény megállapításához, a munka- és pihenőidő elszámoláshoz. A szabályozásért felelős terület kompetens vezetője magyarázza el a vonatkozó, igen bonyolult és sokszor nem megfelelően értelmezett törvényi és egyéb jogszabályi előírásokat, érthetően, példákkal szemléltetve a helyes jogértelmezést, pontról pontra.

Harmadik országbeliek foglalkoztatása Magyarországon – fókuszban a szeptembertől életbe lépő új szabályok E-learning kurzus

Előadásunk segítséget nyújt HR-el, munkajoggal foglalkozó szakembereknek a harmadik országbeliek foglalkoztatási kérdéseiben eligazodni. A munkajogi szabélyok mellett kitérünk a sokszor nehezen érthető adózási és TB kérdésekre is. Az előadás kifejezetten bemutatja a legújabb, 2021. szeptembertől 1-től életbe lépő szabályokat is.

Kormányzati igazgatás aktuális kérdései

Videókonferenciánk átfogó képet nyújt a 2018. évi CXXV. törvény (Kit.) alapján a kormányzati igazgatás megváltozott szervezeti kérdéseiről, érintve annak hatását a közszolgálati szabályokra is.
Miben segít a képzés:
Bevezetés: a 2018. évi CXXV. törvény hatóköre
A kormányzati igazgatás szervezeti konzekvenciái
• A közigazgatás szervezeti rendszere
• A szervezetrendszer felépítését befolyásoló tényezők
• Közigazgatási szervek vs. kormányzati igazgatási szervek
• A Kit. által okozott főbb szervezeti változások
A kormányzati igazgatás közszolgálati konzekvenciái
– A közszolgálati jogi szabályozás (át)alakulása
– A hatályos rendszer áttekintése
– A Kit. szervi és személyi hatálya
Konzultáció

A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság és a hatósági eljárás 2021. március 1-jén hatályba lépő szabályai, és azok összehasonlítása a korábbi hatósági gyakorlattal – Videókonferencia

HR-el és munkaüggyel foglalkozó szakembereknek nyújtunk gyakorlati segítséget a 2021. március 1-jén változó munkaügyi ellenőrzés gyakorlati kérdéseihez. Új törvényi szabályoknak kell megfelelni, továbbá várhatóan új végrehajtási rendeletek is lesznek, ezért a téma kifejezetten aktuális, a változásokra tekintettel.

A munkaviszony megszűnése, megszüntetése, a jogellenes megszüntetés és jogkövetkezményei a hatályos szabályozás és a jogalkalmazási gyakorlat tükrében – Videókonferencia

HR-el és munkaüggyel foglalkozó szakembereknek nyújtunk gyakorlati segítséget a munkaviszony megszűnése, megszüntetése sokszor zavaros és bonyolult kérdéseiben. Segítünk elkerülni a jogellenes megszüntetést és annak jogkövetkezményeit. Tapasztalt munkajogász válaszol konzultációs kérdéseikre is.

A vezető tisztségviselők javadalmazásával kapcsolatos adó és járulékszabályok

Videóképzésünk az ügyvezetők, cégvezetők jogállásában, juttatásaikban segít teljeskörűen eligazodni. Adószakértőnk gyakorlati példákkal alátámasztva mutatja be a munkaviszonyban, megbízási, illetve tagi jogviszonyban igénybe vehető javadalmazás, juttatás szabályait, valamit azok járulék és adóvonzatát. Kitérünk a külföldi ügyvezetőkkel kapcsolatos szabályokra is.
Videóképzésünk teljeskörűen bemutatja a lehetséges költségtérítésekre, a végkielégítésre, osztalékfizetésre vonatkozó szabályokat is, beleértve a céges autó, a lakhatás, a biztosítás, a Széchenyi kártya, illetve munkáltatói kölcsönök lehetőségeit is.

A munkába járás és a kiküldetés költségtérítésével kapcsolatos adóelszámolások

Szakmai előadásunk teljeskörűen felkészít a munkába járás és a kiküldetés költségtérítésével kapcsolatos szabályos adóelszámolásokra.
A résztvevők megismerik a szabályos elszámoláshoz elengedhetetlen fogalmak helyes meghatározását, úgy mint munkaviszony, munkahely, lakó- és tartózkodási hely, hivatali út, kiküldetés, stb.
A képzés részletesen és gyakorlati példákon keresztül mutatja be:
- a munkába járás költségtérítésének elszámolását;
- a hivatali / üzleti út elszámolási szabályait;
- a kiküldetés értelmezését, annak eseteit, illetve
- a kiküldetésekhez kapcsolódó költségekeket és azok megtérítésének módját.