Kidolgoztunk Önöknek egy komplex, online elérhető továbbképzési csomagot.

A feldolgozott témák a belső ellenőrzési vezető és belső kontroll szakértő Partnereink, képzés résztvevőink által jelzett aktuális, a napi gyakorlatban a legnehezebb feladatoknak bizonyuló és legfontosabb kérdésekre koncentrálnak.

Az online elérhető, videókonferencia továbbképzési csomag tartalma 6 képzési témakör, teljeskörűen feldolgozva, gyakorlati példákkal, letölthető iratmintákkal!

Az előadás gyakorlati iránymutatást ad ahhoz, hogy olyan stratégiai ellenőrzési terv készüljön, amely megalapozza az éves ellenőrzési terveket, hozzájáruljon a belső ellenőrzés eredményességéhez, valamint a költségvetési szerv (ellenőrzött szerv) számára érthetőbbé, elfogadottabbá tegye a belső ellenőrzés célját és feladatát.
A stratégiai ellenőrzési terv készítése vonatkozik a 370/2011. (XII.31.) kormányrendelet és a 339/2019.(XII.23.) Kormányrendelet hatálya alá tartozó szervezetekre, amelyeknek a hivatkozott jogszabályok előírásai szerinti belső ellenőrzést kell működtetniük.

A gyakorlatorientált előadás célja, hogy az általánosan előforduló adatkörökön túl a speciálisabb, ágazati szabályok alapján működő szervezetek számára segítséget adjon ahhoz, hogy megfelelően tudják meghatározni az adatkezelést, azok célját, jogalapját, továbbá olyan szabályozó és nyilvántartási rendszert tudjanak kialakítani, amely megfelel az új jogszabályi elvárásoknak, biztosítja az adatkezelés átlátható, kontrollálható rendszerét.

Az előadás során két gyakorlati példán keresztül kerül bemutatásra, hogy mire kell különösen odafigyelni a szabályszerű eljárás érdekében. A minta feladatok segítségével a folyamatok, kontrollok és kockázatok azonosításával, ellenőrzési munkalap ismertetésével elkészíthető, illetve ellenőrizhető és értékelhető a kialakított kontrollrendszer.

Az előadás arra ad gyakorlati iránymutatást, hogy az új adatvédelmi, adatbiztonsági előírásoknak való megfelelés érdekében mire kell kiemelt figyelmet fordítani, milyen új elemeket kell beépíteni a belső kontrollrendszerbe.

A gyakorlatorientált előadáson egy vezetői nyilatkozat és egy kézikönyv minta teljes bemutatásával, konkrét adatokkal, információkkal támogatjuk a szervezetek vezetőit, valamint az őket ellenőrzőket a megfelelő vezetői nyilatkozat és belső kontroll kézikönyv elkészítésére.
A jól kialakított belső kontroll szabályozás megfelelő alapot, biztosítékot adhat a Vezető Nyilatkozat hiteles értékeléséhez és kitöltéséhez és a kontrollrendszer szabályozásához.

Képzésünket belső ellenőröknek, belső kontroll szakértőknek, valamint költségvetési szervek gazdasági vezetőinek és szakértőinek ajánljuk.
Az adózási gyakorlat ellenőrzését dolgozzuk fel, amely ellenőrzési és ellenőrzött oldalról is összetett felkészülést igényel.
A képzés példákon keresztül segítséget nyújt a szervezet adózási gyakorlatának – Áfa, Szja és rehabilitációs hozzájárulás – ellenőrzéséhez, beleértve az ellenőrzésre való felkészülést, annak lefolytatását, a típus hibák feltárását. A téma feldolgozását letölthető ellenőrzési program, ellenőrzési nyomvonal és jegyzőkönyv mintákkal segítjük!

Valamennyi képzési témakörhöz konzultációs lehetőséget biztosítunk!
Kérdéseiket e-mailben várjuk a jelentkezes@konferenciaszervezo.hu e-mail címre.
A válaszok feltöltésre kerülnek a videó konferencia felületére vagy kérés esetén megküldésre kerülnek a konzultációt kérő elektronikus elérhetőségre.

Komplex továbbképzési csomagunkat a legnagyobb elérhető kedvezménnyel nyújtjuk Önöknek.

A 6 képzési témakört tartalmazó videókonferencia csomag díja:

  • 171.300 Ft + ÁFA helyett, kiemelt ajánlat keretében 20% kedvezménnyel 137.000 Ft + ÁFA!

Kiemelt ajánlatunk keretében, a továbbképzési csomaghoz, megrendelés esetén, Önök 4 hét helyett 8 hétig férnek hozzá.
Lehetőséget biztosítunk arra is, hogy az egyes témakörökhöz a hozzáférést Önök más-más felhasználónak (az adott témakörérét felelős vezetőnek, kollégának) igényeljék.

Videókonferencia képzéseinkkel Önök kényelmesen, biztonságosan, rugalmas időbeosztás mellett, utazási és egyéb költségek nélkül készülhetnek fel a munkájukat érintő változásokra.
Bárhol, bármikor, saját időbeosztásuk szerint nézhetik meg a képzés teljes anyagát, a megtekintésére rendelkezésre álló időtartamon belül korlátlan alkalommal.

Megrendelés:

  • Elektronikus regisztrációval a lenti űrlap kitöltésével, vagy
  • a honlapunkról letölthető jelentkezési lap elküldésével (e-mail: jelentkezes@konferenciaszervezo.hu

A megrendelést e-mailben igazoljuk vissza, a részvételi díjról díjbekérőt küldünk.
A díjbekérő kiegyenlítését követően 24 órán belül megküldjük a videó konferenciára való belépéshez szükséges információkat.

Online regisztráció: