BELSŐ ELLENŐRZÉS KépzésekMegrendelés folyamata:

A megrendelését elküldheti elektronikus regisztrációval a megrendelni kívánt képzés oldalán az Online jelentkezésre kattintva, vagy a letölthető word alapú Jelentkezési lappal.
A kitöltött jelentkezési lapot kérjük, hogy a jelentkezes@konferenciaszervezo.hu e-mail címre küldjék el!

A jelentkezés, fizetési kötelezettséget von maga után. A megrendelést e-mailben igazoljuk vissza.
Kérjük, hogy a részvételi díjat a jelentkezés visszaigazoló mellékleteként küldött díjbekérő alapján, a díjbekérő egyedi azonosító számára való hivatkozással utalja.
A belépéshez szükséges adatokat, valamint a pénzügyi teljesítést már nem igénylő számlát a megrendelő lapon megadott e-mail címre juttatjuk el Önnek a videó képzés díjának kiegyenlítését követő 24 órán belül.

A videó konferencia anyaga (videók, prezentáció, kiegészítő oktatási anyagok) egy internet alapú zárt felületen érhető el, a megtekintéshez Önnek internet kapcsolatra van szüksége.

A belépéshez szükséges adatokat a megrendelő lapon megadott e-mail címre juttatjuk el Önnek a videó képzés díjának kiegyenlítését követő 24 órán belül.

A videó képzés teljes anyaga felvétel, nem élő konferencia!

A videó képzés teljes anyaga szerzői jogvédelem alatt áll. Annak jogosulatlan másolása, terjesztése, értékesítése vagy bármi más módon történő felhasználásra szerzői jogot sért és jogkövetkezményekkel jár.

A megvásárolt videó konferencia hozzáférés egy megrendelőt illet meg, a videó nem másolható, nem osztható meg és semmilyen egyéb módon nem terjeszthető!

BELSŐ ELLENŐRZÉSI Tudástár

A tudástár belső ellenőrzési, belsőkontroll és integritás tanácsadási szakemberek feladatainak ellátáshoz nyújt segítséget. A szakmát érintő aktuális, gyakorlati kérdésekre ad választ, felkészít a változásokra.
Tagok számára folyamatosan és korlátozás-mentesen elérhető.

Adatvédelmi nyilvántartások és az adatvédelmi tisztviselő feladatai

Szakmai előadásunkat gyakorló adatvédelmi tisztviselőknek ajánljuk. A képzés során 20+ éves tapasztalattal rendelkező adatvédelmi szakjogász avat be az adatvédelmi tisztviselők feladatainak ellátásába, kiemelten a nyilvántartások rendszerébe. A képzés számos gyakorlati jogeseten keresztül mutatja be a nyilvántartás vezetés komplex rendszerét. elsősorban haladó adatvédelmi tisztviselőknek ajánljuk.

A költségvetési szervek új közzétételi kötelezettségei a gyakorlatban, figyelemmel az átláthatósági eljárásnak az első éves tapasztalataira

Új közzétételi kötelezettséget írt elő a költségvetési szervek számára, az 5 millió forint feletti szerződésekre vonatkozóan az uniós kondicionalitási eljárásra vonatkozó jogszabály-módosító csomag.
A Nemzeti Adatvagyon Ügynökség (NAVÜ) által fenntartott felületen minden költségvetési szervnek regisztrálni kell és az ügynökség oldalán elérhető adatlapon cégkapun keresztül közzétenni az érintett adatokat.
Képzésünk ezen kötelezettség teljesítéséhez nyújt gyakorlati segítséget, a NAIH és a NAVÜ szakértőivel, figyelembe véve az átláthatósági eljárás első éves tapasztalatait is.

Visszaélés-bejelentés (új Panasztörvény) a gyakorlatban – fókuszban az első működési tapasztalatok

2023. december 17-től a legalább 50 főt foglalkoztatóknak ún. visszaélés-bejelentési (whistleblowing) rendszert kell kialakítaniuk. Gyakorlott, több éves tapasztalattal rendelkező adatvédelmi és munkajogi szakértőink képzésünk keretében hatékony segítséget nyújtanak az új rendszer megfelelő működtetésében, már figyelembe véve az első féléves működési gyakorlatot is. Mindemellett kitérnek a kapcsolódó adatvédelmi és munkajogi kérdésekre is.

Speciális adatvédelmi kérdések a közigazgatási szervek gyakorlatában – fókuszban az önkormányzatok

Hiánypótló videókonferenciánk a közigazgatási szervek, kiemelten az önkormányzatok speciális adatvédelmi kérdéseire keresi a választ. Sorra vesszük a közfeladatok ellátása során a jogszabályon alapuló adatkezelési kérdéseket. A megfelelő gyakorlatot híres jogesetekkel szemléltetjük. Kitérünk az adatvédelmi tisztviselő feladataira, majd bemutatjuk a kapcsolódó szabályzatok, az adatfeldolgozás és az incidens kezelés jó gyakorlatát.

Visszaélés-bejelentési (panaszkezelési) rendszer működtetése

Hiánypótló videóelőadásunk segítséget nyújt az („új Panasztv.”) gyakorlatban történő alkalmazásához. Bemutatjuk, hogy milyen új és többletfeladatokat jelent egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnak, költségvetési szervnek az új jogszabályi kötelezettség és azt hogyan lehet adaptálni a szervezeti működésbe.

Elektronikus számla és e-ÁFA bevezetés a gyakorlatban

A digitalizáció és az automatizáció az elmúlt évek során alapvető digitális átalakulást eredményezett. Üzleti szempontból e változásoknak a meglévő és jövőbeli struktúrákra gyakorolt hatása széles körű. A hatékonyság és a jövedelmezőség növelése érdekében a digitalizáció a vállalat, de számos esetben egy intézmény, hivatal valamennyi értékteremtő tevékenységének alkalmazási és folyamatoptimalizálási eszköze. A digitalizáció a vállalat- és szervezetirányítást is támogatja, és szervezetspecifikus módon megvalósítva a fejlődés elsődleges hajtóereje.
Magyarországon az adózás digitalizációja nagyon magas szintű, melyet az adóhatóság online adatszolgáltatási rendszereinek fejlődése, a gép-gép kapcsolat bevezetése, valamint az adóellenőrzések és kockázatelemzések digitalizációja, továbbá a mesterséges intelligencia támogatottsága mind-mind tovább fűtenek. Ilyen környezetben a vállalkozások, intézmények és az őket segítő adótanácsadók digitális elkészültségére is nagy szükség van.
Az előadás során az elektronikus számlázás elméletével és gyakorlatával foglalkozunk, valamint részletes bemutatásra kerül a 2023. 4. negyedévre várható, 2024-tól élesben is bevezetni tervezett e-ÁFA rendszer.

Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás megfelelőségi vizsgálata

Videókonferenciánk segítséget nyújt megfelelési tanácsadóknak, belső ellenőröknek, folyamatgazdáknak a szabályszerű beszerzési eljárás lefolytatásához, ellenőrzéséhez, megfelelőségi vizsgálatához.
Az előadás a köztulajdonban álló gazdasági társaságoknak és költségvetési szerveknek egyaránt hasznos információt nyújt.

Visszaélés-bejelentés (új Panasztörvény) a gyakorlatban

2023. december 17-től a legalább 50 főt foglalkoztatóknak ún. visszaélés-bejelentési (whistleblowing) rendszert kell kialakítaniuk. Gyakorlott, több éves tapasztalattal rendelkező adatvédelmi és munkajogi szakértőink videókonferenciánk keretében hatékony segítséget nyújtanak az új rendszer kialakításában, megfelelő működtetésében, mindemellett kitérnek a kapcsolódó adatvédelmi és munkajogi kérdésekre is. Szakértőink segítenek eligazodni olyan kérdésekben mint:  hogyan lehet optimalizálni a visszaélés-bejelentési rendszer kialakításával kapcsolatos költségeket;
Kinek hasznos a videókonferencia: HR-vezetőknek, HR-munkatársaknak, igazgatóknak, ügyvezetőknek, compliance-munkatársaknak, jogtanácsosoknak, jogi előadóknak, és a legalább 50 főt foglalkoztatóknak.

Integritás, megfelelőség, kockázatkezelés

Videókonferenciánk gyakorlati segítséget nyújt a folyamatgazdáknak, megfelelési tanácsadóknak, belső kontroll koordinátoroknak a hatékony kockázatelemzéshez.

Adatvédelem és információbiztonság a gyakorlatban megfelelési és integritási tanácsadóknak, illetve belső ellenőröknek

Hiánypótló videóelőadásunk megfelelési és integritási tanácsadóknak, valamint belső ellenőröknek szeretnénk segítséget nyújtani a feladatkörükből adódó speciális és összetett adatvédelmi és információbiztonsági kérdések kezeléséhez.

Monitoring stratégia a gyakorlatban

Hiánypótló videókonferenciánkon esettanulmányokon keresztül mutatjuk be a konkrét célok, feladatok nyomon követésének folyamatát, amely gyakorlati segítséget ad a megfelelési tanácsadónak, belső ellenőrnek, folyamatgazdáknak a monitoring típusú feladataik ellátásához.

Köztulajdonban álló gazdasági társaságok tulajdonosi ellenőrzése – felkészülés és ellenőrzés

Hiánypótló videókonferenciánk gyakorlati segítséget nyújt a tulajdonosi elvárások meghatározásához és a teljesítés beszámoltatása/ellenőrzéséhez a tulajdonosnak.
Mindezek mellett a képzés segítséget ad a társaságok részére a beszámolásra és az ellenőrzésre való felkészüléshez is.

Megfelelési tanácsadó feladatai a gyakorlatban

Hiánypótló videókonferenciánkon során bemutatásra kerül a megfelelési tanácsadó munkatervének végrehajtása gyakorlati (lemodellezett) példán keresztül.
Konkrét információk és adatok alapján nyújtunk segítséget a köztulajdonban álló gazdasági társaságok megfelelési tanácsadóinak.

Projektek lebonyolításához kapcsolódó folyamatok azonosítása, kockázati tényezők feltárása, kockázatok elemzése és kezelése

Előadásunk a projektek folyamatgazdáinak, megfelelési tanácsadóknak, belső kontroll koordinátoroknak, belső ellenőröknek nyújt segítséget - konkrét projekthez kapcsolódó folyamatok, feladatok és felelősök azonosítása révén.

Kockázatelemzéssel alátámasztott éves ellenőrzési terv elkészítése, valamint belső ellenőrzési esettanulmányok a gyakorlatban

Előadásunk belső ellenőrzési vezetőknek és belső ellenőröknek nyújt segítséget az éves ellenőrzési terv megalapozott összeállításához. A tervezés mellett – közkívánatra – gyakorlati segítséget nyújtunk három ellenőrzés lefolytatásához az ellenőrzés előkészítésétől, program elkészítésétől, a vizsgálat lefolytatásán át a jelentésírásig.

Compliance program elkészítése, megvalósítás nyomon követése – a megfelelési tanácsadó feladatai

Hiánypótló előadásunk iránymutatást ad a megfelelési tanácsadó munkájához. Konkrét példán keresztül bemutatunk egy munkatervet és az éves jelentést, valamint felhívjuk a figyelmet a kiemelt feladatokra.

Monitoring vizsgálatok gyakorlati példákon keresztül

Hiánypótló előadásunk egy szervezet monitoring vizsgálatát mutatjuk be, az elméleti követelmények és a gyakorlati példák ismertetésével – egy főfolyamaton keresztül.
Gyakorlati segítséget nyújt intézményeknek és köztulajdonban álló gazdasági társaságoknak; azok vezetőinek, megfelelési tanácsadóknak vagy belső kontroll koordinátoroknak, belső ellenőröknek és folyamatgazdáknak.

A megfelelési tanácsadó, mint integritás felelős

Hiánypótló előadásunkat ajánljuk megfelelési tanácsadóknak, integritás felelősöknek, belső ellenőröknek, folyamatgazdáknak.
Szakmai képzésünk két részből áll:
- az első részben bemutatásra kerül az integritás felelősi feladatkör és ahhoz kapcsolódó szabályozás,
- a második részben workshop jelleggel megvizsgálunk néhány integritást sértő eseményt és egyéb compliance tevékenységet, példákon, esettanulmányokon keresztül. Képzésünk egyben egy gyakorlati tréning, mivel fontos elméleti információk mellet konkrét eseteken keresztül modellezzük a megfelelési tanácsadó feladatait (eljárásokat, javaslattételt, jelentés készítését).

Az éves költségvetési beszámolóban és az időszaki jelentésekben rejlő elemzési lehetőségek

Videókonferenciánk a költségvetési szervek gazdálkodási, elemzési, könyvvezetési, beszámolási és ellenőrzési feladatokat ellátó vezetőinek, munkatársainak nyújt gyakorlati segítséget a beszámolóban és az időszaki jelentésekben rejlő elemzési lehetőségek gyakorlatorientált bemutatásával.

Mérleg-alátámasztó leltárak és a selejtezési eljárás megfelelőségi vizsgálata – ellenőrzési tapasztalatok, típushibák és azok javítása

Előadásunk a mérleg-alátámasztó leltárak és a selejtezési eljárások ellenőrzése során feltárt és a leggyakrabban előforduló hiányosságokat, szabálytalanságokat mutatja be, amelyek megszüntetése elengedhetetlen a szervezeti integritás biztosítása érdekében. A belső ellenőri javaslatok segítséget adnak a hatékony és eredményes intézkedések meghozatalára, a hibák jövőbeni elkerülésére.

A megfelelési tanácsadó feladata a belső kontrollrendszer működtetésében, a vezetői nyilatkozat előkészítésében

Az előadás gyakorlati segítséget nyújt a köztulajdonban álló gazdasági társaságoknak a compliance funkció szabályszerű, hatékony és eredményes kialakításához, működtetéséhez. Gyakorlott oktatónk az előadással segítséget kíván nyújtani megfelelési tanácsadók, belső ellenőrök, köztulajdonban álló gazdasági társaság vezetői, felügyelőbizottság tagja, tulajdonos képviselője számára.

Önkormányzatok iratkezelése a gyakorlatban

Hiánypótló előadásunk az önkormányzatok iratkezelési feladatokat ellátó munkatársainak nyújt gyakorlati segítséget. Gyakorlott levéltáros oktatónk az iratkezelés teljes folyamatán végig vezeti a résztvevőket a küldemények átvételétől, érkeztetésétől a selejtezési, levéltári átadásig.

A rendelkezésre álló források átlátható, szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználása

A gyakorlati példákon keresztül ismertetett módszerek, dokumentumok rámutatnak a belső kontrollrendszer elemeinek összefüggéseire, valamint érthetőbbé teszik az egyes elemek jelentőségét. A képzés résztvevői segítséget kapnak az integrált kockázatkezelési rendszer megértéséhez és gyakorlatban történő alkalmazásához, a szükséges intézkedések meghozatalához.

Hogyan készüljünk fel az Állami Számvevőszék A köztulajdonban álló gazdasági társaságok integritásának monitoring típusú ellenőrzésére

Az előadás segítséget ad a meglévő szabályzatok felülvizsgálatához, a vezetői nyilatkozat kellő részletezettségű elkészítéséhez. Továbbá iránymutatást ad a belső kontrollrendszer öt elemének megfelelő működtetéséhez, amely biztosítja az adott társaság integritását.
Mindezek mellett a képzés célja segíteni azon intézmények számára, ahol már volt vagy várható ilyen típusú ellenőrzés, és javítani szeretnének a meglévő gyakorlaton.

Ellenőrzések számvitele az államháztartás szervezeteinél

Hiánypótló képzésünk költségvetési szervek könyvvezetési, beszámolási és ellenőrzési feladatokat ellátó vezetőinek, munkatársainak nyújt gyakorlati segítséget az intézményi beszámolóban fellelhető hibák és hibahatások megállapításához, azok elkerüléséhez és kezeléséhez.

Online számla és áfa bevallás kiajánlás

A számlaadat-szolgáltatással kapcsolatos jogszabályi változások 2021. január 4-vel léptek hatályba, ugyanakkor az adóhivatal 2021. március 31-ig szankcionálási moratóriumot hirdetett meg. Az előadás az új szabályozás jelentette kihívásokra, az addig felmerült jellemző gyakorlati problémákra keresi a választ. Jellemző tapasztalat, hogy az adatszolgáltatás számos számlázási kérdést hozott a felszínre. Ezért az előadás kitér a jellemző számla adattartalmi problémákra is.

A belső ellenőrzés tanácsadási tevékenysége, konkrét esettanulmányok feldolgozásával

Videóelőadásunk hasznos segítséget nyújt a belső ellenőröknek és a szervezet vezetőinek egyaránt, mivel a belső ellenőrzés tanácsadó tevékenységének bemutatásával:
- segítséget ad a belső ellenőröknek a hatékony és eredményes feladatellátáshoz;
- a vezetőknek ösztönző információt ad, a tanácsadó funkció igénybevételéhez;
- rávilágít a tanácsadó tevékenység belső kontrollrendszert erősítő funkciójára.

Korrupciós kockázatok azonosítása, bekövetkezésének megelőzése, folyamatos értékelése a belső kontrollrendszer keretében

Videóelőadásunk arra ad gyakorlati iránymutatást, hogy milyen szabályozó rendszert kell kialakítani és milyen kontrolltevékenységeket célszerű működtetni a korrupciós kockázatok megelőzése, mérséklése érdekében. Konkrét segítséget nyújt, hogy mely szabályzatokban, milyen kiegészítéseket kell megfogalmazni, milyen kockázati tényezőket lehet azonosítani, hogy érdemes meghatározni a kritériumrendszert a kockázatelemzéshez.

Közbeszerzések belső ellenőrzése a gyakorlatban

Videókonferenciánk teljeskörűen felkészít a közbeszerzési folyamatok, eljárások önálló belső ellenőrzésére, valamennyi lényeges szempontra és egyúttal az aktuális törvényi változásokra is kitérve.

Költségvetési szervek alapító (módosító és megszüntető) okirataira, valamint szervezeti és működési szabályzataira vonatkozó szabályok az Áht. és az Ávr. tükrében

Videóképzésünk gyakorlati segítséget nyújt a költségvetési szervek alapító okiratainak elkészítéséhez, módosításához, az SZMSZ elkészítéséhez. A jogszabályi előírásokon túl, az előadás második fele kifejezetten példákon és mintákon keresztül mutatja be az alapító okirat készítésének, módosításának kérdéseit, a jellemző hibákat, továbbá az ÁNYK használatát.

Költségvetési szervek szabályzatai II.

Videóképzésünk gyakorlati segítséget nyújt a költségvetési szervek szabályzatainak 2021. évi felülvizsgálatához.
Az előadás segítséget nyújt az alábbi szabályzatok elkészítéséhez és aktualizálásához:
370/2011. (XII.31) Korm. rendelet szerinti szabályzatok:
- Belső kontroll szabályzat
- Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje
- Belső ellenőrzési kézikönyv
- Kockázatkezelési szabályzat
- Nyomkövetési rendszer kialakítása
- Szabálytalanságkezelési szabályzat
A 368/2011 (XII.31) kormányrendelet szerint kötelező szabályzatok:
- Gazdálkodási szabályzat
- Beszerzési szabályzat
- Kiküldetési szabályzat
- Anyag és eszközgazdálkodási szabályzat
- Reprezentációs kiadások szabályzata
- Gépjárművek igénybevételének és használatának rendje
- Telefon, számítógép és internet használati szabályzat
- Közérdekű adatok nyilvánosságának rendje

Költségvetési szervek szabályzatai I.

Videóképzésünk gyakorlati segítséget nyújt a költségvetési szervek szabályzatainak 2021. évi felülvizsgálatához. Az előadás segítséget nyújt az alábbi szabályzatok elkészítéséhez és aktualizálásához:
- Szervezeti és Működési Szabályzat
- Gazdasági szervezet ügyrendje
- Számviteli Politika
- Számlarend
- Eszközök és Források Értékelési Szabályzata
- Leltározási és Selejtezési Szabályzat
- Önköltség számítási szabályzat
- Pénzkezelési Szabályzat
- Ajándékok, Egyéb Előnyök Elfogadásának Szabályzata
- Tűzvédelmi szabályzat

Hogyan készítsünk használható ellenőrzési nyomvonalat?

Videókonferenciánk gyakorlati segítséget nyújt egy szervezet ellenőrzési nyomvonalának elkészítéséhez a kiindulástól a végrehajtásig. Egy-egy konkrét fő-folyamat és az ahhoz kapcsolódó részfolyamatok modellezésén keresztül a módszertani útmutató ajánlásának figyelembe vételével és egy szervezet sajátosságának megfelelően kerül bemutatásra.
Az előadás gyakorlati iránymutatást ad:
- a szervezet vezetőjének (akinek a felelőssége a belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése);
- belső kontroll koordinátornak/megfelelési tanácsadónak (attól függően, hogy költségvetési szervről vagy köztulajdonban álló gazdasági társaságról van szó);
- belső ellenőrnek (akinek ellenőrzései alkalmával értékelni kell az ellenőrzési nyomvonalat, mint a kontrollkörnyezet elemét),
- folyamatgazdának (akinek a saját folyamataira vonatkozóan felelőssége van az ellenőrzési nyomvonal kialakításában és megfelelő működtetésében).
Költségvetési szerv és köztulajdonban álló gazdasági társaság, illetve kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet egyaránt hasznosítani tudja az információkat.

Beszámoló kapcsán felmerülő gyakori problémák és megoldásaik

Videó előadásunk gyakorlati segítséget nyújt a költségvetési szervek részére a beszámoló elkészítéséhez, a gyakran felmerülő hibák elkerüléséhez. Bemutatjuk a beszámolóval kapcsolatos új jogszabályi előírásokat, kitérünk a maradvány korrekció elszámolására, majd gyakorlott oktatónk végig vezet az egyes űrlapok kitöltési buktatóin.

Felkészülés a belső ellenőrzési éves beszámoló (éves ellenőrzési jelentés) készítésére

Videókonferenciánk segítséget nyújt az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséhez, annak érdekében, hogy olyan információt szolgáltasson az irányító/felügyeleti szervnek, melyből objektív és átlátható képet kap a terv végrehajtásáról, az ellenőri munka megbízhatóságáról és bizonyosságot szerez a szervezetben kialakított kontrollok állapotáról, a szükséges fejlesztési feladatokról. Az előadás nemcsak a belső ellenőröknek ad gyakorlati iránymutatást, hanem a szervezet vezetőinek a „Vezetői Nyilatkozat” megalapozott elkészítéséhez.

Iratkezelés, iratselejtezés a gyakorlatban

Videókonferenciánkat ajánljuk valamennyi költségvetési szerv iratkezelésér, iratselejtezésért felelős vezetője és dolgozója részére. A téma szakértője bemutatja a legaktuálisabb változásokat, az új technikai környezethez való alkalmazkodás lehetőségeit, az iratkezelés és a selejtezés teljes folyamatát. A képzés kitekint az elektronikus iratok várható selejtezési módjaira, valamint segítséget nyújt a GDPR-problémák kezeléséhez is.

A monitoring stratégia, a nyomon követési rendszer kialakítása és működtetése a belső kontrollrendszer keretében

Videókonferenciánk a belső kontrollrendszer kialakítására és működtetésére kötelezett szervezeteknek (költségvetési szerveknek, köztulajdonban álló gazdasági társaságoknak, kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeteknek) nyújt segítséget, ad iránymutatást gyakorlati példán keresztül a monitoring rendszer kialakításához és működtetéséhez. Hasznára válik az előadás a szervezetek vezetőinek, a belső ellenőröknek, a folyamatgazdáknak, továbbá az irányító szervnek, tulajdonosnak.

Köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszerének kialakításához iránymutatás – tulajdonosi elvárások

Videókonferenciánk konkrét példákon keresztül iránymutatást ad a köztulajdonban álló gazdasági társaságok jogszabály által előírt belső kontrollrendszerének megfelelő működtetéséhez, a tulajdonosi elvárások meghatározásához és azok teljesítéséhez, a szervezeti integritás biztosításához. Hasznos segítséget nyújtunk:
- köztulajdonban álló gazdasági társaság vezetőjének,
- megfelelésért felelősnek,
- belső ellenőrnek,
- felügyelőbizottságnak
- tulajdonosi joggyakorlónak.

Teljesítménymérés, indikátorok meghatározása a belső ellenőrzési gyakorlatban

A gyakorlati képzés célja:
- vezetőknek lehetőséget „ötletet" adjon ahhoz, hogy a célok teljesítményalapú teljesítéséről miként győződhetnek meg,
- belső ellenőröknek segítséget nyújtson egy teljesítmény-ellenőrzés lefolytatásához,
- a folyamatgazdáknak információt szolgáltasson a működési kockázatok feltárásához.
Az előadás egy ellenőrzési témán keresztül mutatja be a teljesítmény-ellenőrzés gyakorlati megvalósulását. Konkrét módszerek, kritériumok, indikátorok kiválasztásával egy teljesítmény elemzése és értékelése kerül bemutatásra.

Vezetői Nyilatkozat és Belső Kontroll Kézikönyv

A gyakorlatorientált előadáson egy vezetői nyilatkozat és egy kézikönyv minta teljes bemutatásával, konkrét adatokkal, információkkal támogatjuk a szervezetek vezetőit, valamint az őket ellenőrzőket a megfelelő vezetői nyilatkozat és belső kontroll kézikönyv elkészítésére.
A jól kialakított belső kontroll szabályozás megfelelő alapot, biztosítékot adhat a Vezető Nyilatkozat hiteles értékeléséhez és kitöltéséhez és a kontrollrendszer szabályozásához.

Adatvédelem és adatkezelés a belsőkontrollrendszerben

Az előadás arra ad gyakorlati iránymutatást, hogy az új adatvédelmi, adatbiztonsági előírásoknak való megfelelés érdekében mire kell kiemelt figyelmet fordítani, milyen új elemeket kell beépíteni a belső kontrollrendszerbe.

Integritást sértő események kivizsgálása

Az előadás során két gyakorlati példán keresztül kerül bemutatásra, hogy mire kell különösen odafigyelni a szabályszerű eljárás érdekében. A minta feladatok segítségével a folyamatok, kontrollok és kockázatok azonosításával, ellenőrzési munkalap ismertetésével elkészíthető, illetve ellenőrizhető és értékelhető a kialakított kontrollrendszer.

GDPR speciális kérdései, sajátos feladatok az önkormányzati igazgatási, hatósági, valamint intézményi adatkezeléseknél

A gyakorlatorientált előadás célja, hogy az általánosan előforduló adatkörökön túl a speciálisabb, ágazati szabályok alapján működő szervezetek számára segítséget adjon ahhoz, hogy megfelelően tudják meghatározni az adatkezelést, azok célját, jogalapját, továbbá olyan szabályozó és nyilvántartási rendszert tudjanak kialakítani, amely megfelel az új jogszabályi elvárásoknak, biztosítja az adatkezelés átlátható, kontrollálható rendszerét.

Stratégiai ellenőrzési terv készítése

Az előadás gyakorlati iránymutatást ad ahhoz, hogy olyan stratégiai ellenőrzési terv készüljön, amely megalapozza az éves ellenőrzési terveket, hozzájáruljon a belső ellenőrzés eredményességéhez, valamint a költségvetési szerv (ellenőrzött szerv) számára érthetőbbé, elfogadottabbá tegye a belső ellenőrzés célját és feladatát.
A stratégiai ellenőrzési terv készítése vonatkozik a 370/2011. (XII.31.) kormányrendelet és a 339/2019.(XII.23.) Kormányrendelet hatálya alá tartozó szervezetekre, amelyeknek a hivatkozott jogszabályok előírásai szerinti belső ellenőrzést kell működtetniük.