Igazgatási Tudástár – Tartalom

Kinek és miben segít?

Hivatalok, költségvetési szervek igazgatási, jogi, hatósági feladatainak ellátásához nyújt segítséget, folyamatosan elérhető, 140+ videós és letölthető oktatási anyagokkal, mintákkal.

Hogyan tudok hozzáférni?

Korlátlan ONLINE Bérlet
vagy
Korlátlan HIBRID Bérlet (ÖRÖKBÉRLET)
12 hónapos előfizetéssel a Tudástárhoz a hozzáférés díjmentes!


Ezen az oldalon tud belenézni a Tudástár tartalmába, rövid videók formájában.

IGAZGATÁSI Tudástár

A tudástár jegyzők, igazgatási és hatósági, ügyfélszolgálati, továbbá szervezési és iratkezelési szakemberek feladatainak ellátáshoz nyújt segítséget. A szakmát érintő aktuális, gyakorlati kérdésekre ad választ, felkészít a változásokra.
Tagok számára folyamatosan és korlátozásmentesen elérhető.

Adatvédelmi nyilvántartások és az adatvédelmi tisztviselő feladatai

Szakmai előadásunkat gyakorló adatvédelmi tisztviselőknek ajánljuk. A képzés során 20+ éves tapasztalattal rendelkező adatvédelmi szakjogász avat be az adatvédelmi tisztviselők feladatainak ellátásába, kiemelten a nyilvántartások rendszerébe. A képzés számos gyakorlati jogeseten keresztül mutatja be a nyilvántartás vezetés komplex rendszerét. elsősorban haladó adatvédelmi tisztviselőknek ajánljuk.

Jogalkalmazási szempontok a jegyzői hatósági hatáskörökben másodfokú tapasztalatból

A videókonferencia segítséget nyújt a jegyzői hatáskörben ellátandó önkormányzati igazgatási feladatok végrehajtásához, a jogalkalmazási szempontok és jogkövetkezmények helyes értelmezéséhez.

Közterület-használat önkormányzati rendeleti szabályozása, hatósági ellenőrzése, szankcionálása és a közútkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységek ellenőrzésével összefüggő közterület-felügyelői feladatok

Hiánypótló videókonferenciánkkal a közterület-használat önkormányzati rendeleti szabályozásához, hatósági ellenőrzéséhez és szankcionálásához szeretnénk gyakorlati segítséget nyújtani rendkívül tapasztalt és felkészült oktató, gyakorló rendészeti vezető előadásában. A képzésen kitérünk a közútkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységek ellenőrzésére is, mely feladatkör számos gyakorlati problémát felvet a közterület-felügyelői feladatok ellátása során.

Önkormányzatok pénzbeli és természetbeni ellátásai

Hiánypótló videókonferenciánkon 30+ éves szociális igazgatási tapasztalattal rendelkező előadó mutatja be az önkormányzatok pénzbeli és természetbeni ellátásainak működését a gyakorlatban.

Ingatlan értékbecslés, valamint adó- és értékbizonyítvány kiállítás kerekasztal – értékbecslési gyakorlat, alkalmazott nyomtatványok, végzés, fellebbezés

Videókonferenciánk gyakorlati segítséget nyújt az önkormányzatok érintett munkatársai számára az értékbecslési, valamint az adó- és értékbizonyítvány kiállítási feladatok ellátásához.
A képzés fókuszában a végzésről, fellebbezésről kialakult gyakorlat, valamint az alkalmazandó nyomtatványok megismertetése és megvitatása áll.

Fizetési meghagyásos eljárás – magyar és európai gyakorlat

Évtizedes gyakorlattal bíró közjegyző előadásában mutatjuk be a magyar és az európai fizetési meghagyásos eljárás gyakorlatát.
Az előadást ajánljuk követeléskezeléssel foglalkozó szakemberek, végrehajtók, jogtanácsosok, ügyvédek, pénzintézeti dolgozók számára.

Európai öröklési rendelet a gyakorlatban

Hiánypótló előadásunk során évtizedes tapasztalatokat szerzett igazgatási vezető, hagyatéki csoportvezető, közjegyző-helyettesi tapasztalattal avat be az Európai Öröklési Rendelet gyakorlatban alkalmazandó szabályaiba. Az előadás során számos példán keresztül kerülnek bemutatásra a hagyatéki eljárás speciális szabályai.

A költségvetési szervek új közzétételi kötelezettségei a gyakorlatban, figyelemmel az átláthatósági eljárásnak az első éves tapasztalataira

Új közzétételi kötelezettséget írt elő a költségvetési szervek számára, az 5 millió forint feletti szerződésekre vonatkozóan az uniós kondicionalitási eljárásra vonatkozó jogszabály-módosító csomag.
A Nemzeti Adatvagyon Ügynökség (NAVÜ) által fenntartott felületen minden költségvetési szervnek regisztrálni kell és az ügynökség oldalán elérhető adatlapon cégkapun keresztül közzétenni az érintett adatokat.
Képzésünk ezen kötelezettség teljesítéséhez nyújt gyakorlati segítséget, a NAIH és a NAVÜ szakértőivel, figyelembe véve az átláthatósági eljárás első éves tapasztalatait is.

Visszaélés-bejelentés (új Panasztörvény) a gyakorlatban – fókuszban az első működési tapasztalatok

2023. december 17-től a legalább 50 főt foglalkoztatóknak ún. visszaélés-bejelentési (whistleblowing) rendszert kell kialakítaniuk. Gyakorlott, több éves tapasztalattal rendelkező adatvédelmi és munkajogi szakértőink képzésünk keretében hatékony segítséget nyújtanak az új rendszer megfelelő működtetésében, már figyelembe véve az első féléves működési gyakorlatot is. Mindemellett kitérnek a kapcsolódó adatvédelmi és munkajogi kérdésekre is.

A jegyzői gyámhatósági eljárások a gyakorlatban

Hiánypótló videókonferenciánk komplex módon mutatja be a jegyzői gyámhatósági eljárások gyakorlatát igazgatási és szociális oldalról egyaránt.
Képzésünk résztvevői konzultációs kérdéseikre is választ kapnak.

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény és a végrehajtásáról szóló 179/2023. (V.15.) Korm. rendelet alkalmazása a gyakorlatban

Gyökeres változást hoz az ingatlan nyilvántartások rendszerében az E-INY létrehozása. Az új ingatlan-nyilvántartási rendszerről 2023 nyarán kihirdetésre került a vonatkozó törvény végrehajtási rendelete. Előadásunk keretében gyakorló ügyvéd, oktató mutatja be a végrehajtási rendelet szabályait, és készíti fel Önöket az E-INY alkalmazására, kiemelten az okiratszerkesztés változásaira, az elektronikus eljárás gyakorlatára.

Jegyzők hagyatéki eljárási feladatai az alapoktól

Szakmai képzésünkön évtizedes hagyatéki ügyintézési tapasztalatot szervezett igazgatásszervező szakember mutatja be a hagyatéki eljárás és leltár felvétel feladatait az alapoktól indulva, az eljárás lefolytatásáig, lépésenként az iratmintákat is bemutatva!
A képzést kifejezetten ajánljuk kezdő, újrakezdő ügyintézőknek és ismétlőknek!

Szálláshely szolgáltatások engedélyezése, ellenőrzése a gyakorlatban – jegyzői feladatok

Hiánypótló videókonferenciánkkal gyakorlati segítséget szeretnénk nyújtani a szálláshely szolgáltatások engedélyezésével és ellenőrzésével kapcsolatos jegyzői feladatok ellátásához.
Képzésünk kitér az NTAK-al kapcsolatos új jelentési kötelezettségek vizsgálatára is.

Új elemek a magyar INGatlan-nyilvántartásban – az építményi jogtól az automatikus döntéshozatalig

Hiánypótló videókonferenciánkon segítséget szeretnénk nyújtani az INGatlan nyilvántartás új elemeinek értelmezéséhez az építményi jogtól az automatikus döntéshozatalig.
Az előadás célja, hogy segítséget nyújtson az ügyvéd, jogtanácsos, igazgatási ügyintéző kollégák számára ahhoz, hogy kellő időben felkészüljenek a tervek szerint néhány hónapon belül már élesben is működő új ingatlan nyilvántartási rendszer elemeiben való eligazodásra.

A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény („Státusztörvény”) a gyakorlatban

Hiánypótló videókonferenciánkon a pedagógusok új életpályájáról szóló, ún. Státusztörvény gyakorlatban történő alkalmazásához és értelmezéséhez szeretnénk segítséget nyújtani.

Számvitel rendjének megsértése, csődbűncselekmény

Hiánypótló videókonferenciánk során több mint 10 éves adóhatósági bűnügyi igazgatási tapasztalattal rendelkező büntetőjogász mutatja be a leggyakoribb gazdasági bűncselekményeket, mint a számvitel rendjének megsértése és csődbűncselekmény. Képzésünk hasznos segítséget nyújt ügyvédek, jogtanácsosok, könyvvizsgálók, könyvelők és gazdasági szakemberek részére egyaránt.

Családvédelmi koordináció, jelzőrendszer működése

Hiánypótló videókonferenciánkon 30+ éves gyámügyi és szociálpolitikai tapasztalattal rendelkező előadó mutatja be a családvédelmi koordináció gyakorlatát és a jelzőrendszer működését.

Speciális adatvédelmi kérdések a közigazgatási szervek gyakorlatában – fókuszban az önkormányzatok

Hiánypótló videókonferenciánk a közigazgatási szervek, kiemelten az önkormányzatok speciális adatvédelmi kérdéseire keresi a választ. Sorra vesszük a közfeladatok ellátása során a jogszabályon alapuló adatkezelési kérdéseket. A megfelelő gyakorlatot híres jogesetekkel szemléltetjük. Kitérünk az adatvédelmi tisztviselő feladataira, majd bemutatjuk a kapcsolódó szabályzatok, az adatfeldolgozás és az incidens kezelés jó gyakorlatát.

Versenyjogi kérdések a gyakorlatban – Versenyjogi compliance workshop

A magyar adórendszer számos kedvezményi lehetőséget biztosít a kutatás-fejlesztési tevékenységek ösztönzésére, továbbá az innovációs és K+F projektek jelentős állami támogatásokban is részesülhetnek. Az előadás során átfogó képet nyújtunk a terület számviteléről és adózásáról, tisztázzuk a tartalmi alapfogalmakat, bemutatjuk a számviteli kezelés lehetőségeit és buktatóit, valamint a K+F projektek megvalósításának folyamatát végig követve megnézzük a kapcsolódó adóalap csökkentési lehetőségeket. Kitérünk továbbá a K+F projekt eredményének hasznosítására, az adóhatékony felhasználás és esetleges jövőbeli elidegenítés kérdéseire. Beszélünk az elérhető adókedvezményekről és állami támogatásokról, nem csupán a társasági adóban, hanem a többi adónemben is.
Az előadás zárásaként pedig szó lesz a K+F projektek adóellenőrzésének gyakorlatáról, az ellenőrzések fajtáiról, valamint a K+F tanúsítás védelmező szerepéról is.
Mindezt az elméleti összefoglalókon kívül érdekes esettanulmányok segítségével ismerhetjük meg.

K+F pályázatok adózása és számvitele

A magyar adórendszer számos kedvezményi lehetőséget biztosít a kutatás-fejlesztési tevékenységek ösztönzésére, továbbá az innovációs és K+F projektek jelentős állami támogatásokban is részesülhetnek. Az előadás során átfogó képet nyújtunk a terület számviteléről és adózásáról, tisztázzuk a tartalmi alapfogalmakat, bemutatjuk a számviteli kezelés lehetőségeit és buktatóit, valamint a K+F projektek megvalósításának folyamatát végig követve megnézzük a kapcsolódó adóalap csökkentési lehetőségeket. Kitérünk továbbá a K+F projekt eredményének hasznosítására, az adóhatékony felhasználás és esetleges jövőbeli elidegenítés kérdéseire. Beszélünk az elérhető adókedvezményekről és állami támogatásokról, nem csupán a társasági adóban, hanem a többi adónemben is.
Az előadás zárásaként pedig szó lesz a K+F projektek adóellenőrzésének gyakorlatáról, az ellenőrzések fajtáiról, valamint a K+F tanúsítás védelmező szerepéról is.
Mindezt az elméleti összefoglalókon kívül érdekes esettanulmányok segítségével ismerhetjük meg.

Kereskedelmi ágazatot érintő változások az új turisztikai szabályozás tükrében

2023 júliusától alapvető változások érintik a kereskedelmi ágazatot az új turisztikai szabályozás miatt. Az NTAK (Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ) felé teljesítendő jelentési kötelezettségekkel, azok ellenőrzésével kapcsolatban nagyon sok kérdés merül a kereskedelmi szolgáltatók, szálláshely üzemeltetők és vendéglátók részéről, de a másik oldalon az adatszolgáltatást váró és azt ellenőrző hatósági ügyintézők részéről is. Videókonferenciánkkal az új kötelezettségek teljesítéséhez, illetve az ellenőrzések elvégzéséhez szeretnénk gyakorlati segítséget nyújtani.

Az egyes szerződés típusok és a szerződések érvénytelensége

Videóelőadásunkat szerződések jogával a gyakorlatban foglalkozó ügyvédeknek és vállalati jogtanácsosoknak ajánljuk. Kiváló oktatók segítenek eligazodni az egyes szerződés típusok jellemzői és buktatói, valamint a szerződések érvénytelenségére irányadó bonyolult jogi szabályozás sűrűjében.

Az állami építési beruházások rendjéről szóló törvény hatálybalépését követő beruházási gyakorlat

Videókonferenciánk segítséget nyújt az állami építési beruházásokban érintettek részére az új törvény értelmezésében és alkalmazásában a beruházások előkészítését és megvalósítását érintő műszaki szabályoktól egészen a beszerzés lebonyolítását érintő gyakorlati kérdésekig.

Ákr. a gyakorlatban, fókuszban: Jogorvoslatok

Hiánypótló videóelőadásunk hasznos segítséget kíván nyújtani az önkormányzatok hatósági, igazgatási ügyintézői számára az Ákr. értelmezéséhez és gyakorlatban történő alkalmazásához.
A képzés fókuszában a jogorvoslati eljárások állnak, A-tól Z-ig.

Idősügyi programok tervezése és megvalósítása az önkormányzati és szociális intézményi gyakorlatban

Az utóbbi évtizedekben a népesség korösszetétele eltolódott az idősebb korosztályok irányába. Ez a tendencia számos kihívás elé állítja a települési önkormányzatok és intézményeik vezetését is, hiszen a helyben élő idősek bevonása a közösségi élet formálásába, a települési kulturális és jóléti programok megvalósításába egyszerre kívánatos cél, és megoldandó feladat is.
Hiánypótló előadásunkkal gyakorlati segítséget szeretnénk nyújtani a települési, intézményi programok tervezéséhez és megvalósításához annak érdekében, hogy a települések vezetése hatékonyan legyen képes meghatározni idős tagjainak társadalmi, gazdasági, kulturális, jóléti helyzetének javítását elősegítő és romlását megakadályozó célokat és az azok végrehajtásához szükséges tevékenységeket.

Jegyzők és közjegyzők hagyatéki eljárási feladatai, fókuszban a hagyatéki leltár, hagyaték átadó végzés készítése

Hiánypótló videókonferenciánkon közjegyző és igazgatási hagyatéki ügyintéző közös előadással segít felkészülni a hagyatéki eljárások teljeskörű lebonyolítására.
A képzés fókuszában a hagyatéki leltár elkészítése és a hagyaték átadó végzés készítése áll.

Az E-ING bemutatása és a kapcsolódó polgári jogi és nyilvántartási kérdések

Az ingatlanjoggal és a polgári joggal magas elméleti és gyakorlati szinten is foglalkozó szakember hiánypótló előadása az új ingatlan-nyilvántartásról és az ahhoz kapcsolódó polgári dologi jogi változásokról, a korábbi szabályozáshoz képest bemutatva, és a dologi jog rendszerében elhelyezve.

Az alapítványok és a gazdasági társaságok aktuális kérdései

Videóelőadásunk célja, hogy segítséget nyújtson az alapítványok és gazdasági társaságok létesítéséhez, működtetéséhez gyakorló ügyvédek és oktatók előadásában.
Képzésünket ajánljuk gyakorló ügyvédeknek, jogtanácsosoknak, valamint mindazoknak, akik alapítvány, illetve gazdasági társaságok létrehozásában, működtetésében érintettek.

Állampolgársági ügyintézés workshop

Videóelőadásunk célja, hogy segítséget nyújtson az állampolgársági ügyintézéshez kapcsolódó hivatali feladatok szervezéséhez.
A honosítási eljárások egyik, ha nem a legfontosabb időpillanata az állampolgársági eskü- és fogadalomtétel, melyet a honosított a települési polgármester előtt tesz le, és amelynek megszervezése, előkészítése, lebonyolítása, majd az utána következő adminisztratív teendők elvégzése az anyakönyvvezető feladata.
A workshop ebben kíván segítséget nyújtani, gyakorlati megközelítésben.

Ákr. a gyakorlatban, fókuszban: Alapeljárás, Eljárási költség, Végrehajtási eljárás, Záró rendelkezések

Hiánypótló videóelőadásunk hasznos segítséget kíván nyújtani az önkormányzatok hatósági, igazgatási ügyintézői számára az Ákr. értelmezéséhez és gyakorlatban történő alkalmazásához. A képzés fókuszában az Alapeljárás, az eljárási költség, a végrehajtási eljárás és az Ákr. záró rendelkezéseinek bemutatása, a kapcsolódó kérdések megválaszolása áll.

Jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedések, elkobzás, vagyonelkobzás

Hiánypótló videóelőadásunkkal jogtanácsosok, ügyvédek, társasági vezetők számára kívánunk támogatást nyújtani a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedések bonyolult szabályozásában eligazodni. Az előadás kitér a büntetőeljárási rendelkezésekre, a vagyonelkobzás, zár alá vétel szabályaira.

Ingatlan értékbecslés alapjai, valamint adó- és értékbizonyítvány kiállítása

Hiánypótló videókonferenciánk célja gyakorlati segítséget nyújtani az önkormányzatok érintett munkatársai számára az értékbecslési, valamint az adó- és értékbizonyítvány kiállítási feladatok ellátásához.
A képzés fókuszában a végzésről, fellebbezésről kialakult gyakorlat megismertetése és megvitatása áll.

Halgazdálkodás, halőrzés és szabálysértések a gyakorlatban

Hiánypótló videóelőadásunkkal a halgazdálkodás, halőrzés és szabálysértések kezelésének jogi kérdéseit szeretnénk körbejárni.
A képzést valamennyi érintett civil, társadalmi szervezetnek, vezetőiknek és jogászaiknak, illetve az önkormányzatok vízgazdálkodási feladatokat ellátó munkatársainak ajánljuk.

Speciális adatvédelmi kérdések az egészségügyben – fókuszban az érintetti és a betegjogok

Hiánypótló videóelőadásunkkal egészségügyi intézmények és társaságok adatvédelmi kérdéseire készít fel, kiemelten a az érintetti és betegjogok megfelelő kezelésére.
A képzés során foglalkozunk az adatkezelési és műhibákkal, az adatvédelemhez kapcsolódó iratkezeléssel, a kamerafelvételek speciális szabályaival.

A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályok

2023. december 17-től a legalább 50 főt foglalkoztatóknak ún. visszaélés-bejelentési (whistleblowing) rendszert kell kialakítaniuk.
Gyakorlott, több éves tapasztalattal rendelkező adatvédelmi jogász, videókonferenciánk keretében hatékony segítséget nyújt az új rendszer kialakításában, megfelelő működtetésében, mindemellett kitér a kapcsolódó adatvédelmi kérdésekre, valamint a bejelentésvédelmi szakembert érintő kérdésekre is.

Házastársi közös vagyon megosztása a mindennapokban – avagy a típushibák elkerülése

Videókonferenciánk gyakorló ügyvédeknek nyújt segítséget a házastársi közös vagyon megosztása iránti perek lebonyolításához.
A képzés fókuszában a tipikus eljárási hibák állnak, de kitérünk a keresetmódosítás és elállás kérdésköreire is.

Hagyatéki leltár elkészítésének kérdései, valamint kerekasztal beszélgetés a jegyző hagyatéki eljárásáról

Hiánypótló videókonferenciánk gyakorlati segítséget nyújt a hagyatéki leltár elkészítéséhez igazgatási területen dolgozók számára. Ez az előadás forma teret enged az egyedi problémák, kérdések, esetek megbeszélésére is, legyen szó a hagyatéki eljárás bármelyik szakaszáról.

Integritás, megfelelőség, kockázatkezelés

Videókonferenciánk gyakorlati segítséget nyújt a folyamatgazdáknak, megfelelési tanácsadóknak, belső kontroll koordinátoroknak a hatékony kockázatelemzéshez.

Pénzkövetelések jogi úton történő behajtása a gyakorlatban

Videókonferenciánk a pénzkövetelések jogi úton történő behajtásának gyakorlatát mutatja be, tapasztalt oktató és végrehajtó előadásában. Az előadást ajánljuk vállalkozások követeléskezeléssel, lejárt tartozások behajtásával foglalkozó munkatársainak, ügyvédeknek, valamint végrehajtóknak.

Kbt. Módosítás – fókuszban a 2023.09.01-től hatályba lépő változások

Videókonferenciánk célja, hogy felkészítsen a közbeszerzési törvényt érintő legfrissebb, 2023. ősztől hatályba lépő új előírások, valamint az új hatósági és tanácsi útmutatók alkalmazására.

Költségvetést károsító bűncselekmények

Videókonferenciánkkal jogtanácsosok, ügyvédek, intézmény és hivatala, valamint társasági vezetők számára kívánunk támogatást nyújtani a költségvetést károsító bűncselekmények felismeréséhez és annak gyanúja esetén a szükséges intézkedések megtételéhez.

Zenés, táncos rendezvények engedélyeztetése – jegyzői feladatok

Hiánypótló videókonferenciánkkal a zenés, táncos rendezvények engedélyeztetési feladataihoz nyújtunk gyakorlati segítséget. Közel 30 éves igazgatási tapasztalattal rendelkező szakember előadásában teljesen a gyakorlat oldaláról mutatjuk be az engedélyeztetés teljes folyamatát, a kérelmek elbírálásától a helyszíni szemlén és az engedély kiadásán át egészen az alkalmazható iratmintákig.
A megrendelők 11 letölthető, szerkeszthető iratmintát is kapnak a képzés felvétele és a letölthető oktatási segédanyag mellé.

Az adatvédelmi incidensek felismerése és kezelése a hatósági gyakorlat alapján

Hiánypótló képzésünkkel az adatvédelmi incidensek kezelésére vonatkozóan megjelent legfrissebb előírásokra szeretnénk reagálni.
Képzésünk gyakorlati segítséget nyújt az adatvédelmi incidensek felismeréséhez, a hatósági Bejelentés folyamatához, lépéseihez és a bírság elkerüléséhez.
A jobb megértést, gyakorlati implementálást számos esettanulmány és példa segíti.

Az általános közigazgatási rendtartás a gyakorlatban

Hiánypótló videókonferenciánk hasznos segítséget kíván nyújtani az önkormányzatok hatósági,
igazgatási ügyintézői számára az Ákr. értelmezéséhez és gyakorlatban történő alkalmazásához.

A végrehajtási eljárás aktuális szabályai

Hiánypótló képzésünk a bírósági végrehajtás aktuális szabályait mutatja be gyakorlott oktató, végrehajtó előadásában.

Önkormányzati környezetvédelmi feladatok és a kapcsolódó jó gyakorlatok

Hiánypótló videóelőadásunk az önkormányzati környezetvédelmi feladatkörök ellátásához kíván segítséget nyújtani a jó gyakorlatok bemutatásával. Fókusz területek: fenntarthatóság, zajvédelem, csapadékvíz gazdálkodás, energiagazdálkodás, illegális hullafék ügyek, főváros specifikus ügyek.

Szociális ellátások és támogatások a gyakorlatban – a szociális ágazat önkormányzati igazgatása

Hiánypótló videóelőadásunk az önkormányzati humán és szociális igazgatás számára kíván gyakorlati segítséget nyújtani a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi támogatások kezelésében.

Szerződések érvénytelensége, valamint a gazdasági társaságokra irányadó új szabályok a Ptk. módosítás tükrében

Videókonferenciánkat szerződések jogával a gyakorlatban foglalkozó ügyvédeknek és jogtanácsosoknak ajánljuk.
Kiváló oktatók segítenek eligazodni a szerződések érvénytelenségére irányadó bonyolult jogi szabályozás sűrűjében, valamint bemutatják a gazdasági társaságokra irányadó legújabb szabályokat a Ptk módosítás tükrében.

A közterületi kamerázás adatvédelmi kérdései a gyakorlatban

Hiánypótló videóelőadásunkat rendvédelmi szervek munkatársainak, illetve közterület felügyeleti, valamint közbiztonság védelmi feladatokat ellátó szervezeteknek ajánljuk.
Kiváló és gyakorlott adatvédelmi szakjogász mutatja be a kamerajog eseteit, a közterületi és a magánterületi kamerázás speciális szabályait.
Képzésünk kitér az adatvédelmi tisztviselő feladatkörére, az érintetti jogokra és az egyéb kötelezettségekre.
Számos példával, jogesettel segítjük a gyakorlatban történő alkalmazást.

Családi jogállás rendezése iránti perek – fókuszban a gyermek családi jogállásával kapcsolatos ügyek, a hozzátartozók közötti erőszak

Hiánypótló képzésünkkel gyakorló ügyvédeknek kívánunk segítséget nyújtani olyan összetett és bonyolult jogesetek megoldásában, mint amilyenek a családi jogállás rendezése iránti perek.
Érintjük a származási pereket, az örökbefogadás felbontását és természetesen a szülői felügyelet gyakorlása iránti pereket is.
Képzésünk a gyermekjogok áttekintése mellett olyan súlyos témákkal is foglalkozik, mint a családon belüli és hozzátartozók közötti erőszak.

Átfogóan az Ákr.-ről

Hiánypótló videóelőadásunk at ajánljuk valamennyi önkormányzat jegyzője, igazgatási, hatósági és kereskedelmi vezetője és ügyintézője részére.
Szakértőnk teljeskörűen, konkrét jogeseteken keresztül mutatja be a szálláshely szolgáltatások szabályozási és ellenőrzési kérdéseit.
Képzésünk kitér a legfrissebb jogszabályváltozásokra és azok alkalmazására is!

E-közigazgatás a gyakorlatban

Hiánypótló videókonferenciánk célja, hogy közérthetően bemutassa az e-közigazgatás és ezzel egyidejűleg az e-önkormányzat valamint e-ügyintézés mögött húzódó folyamatokat, különös tekintettel a sokszor fejtörést okozó mozaikszavak (pl.: SZEÜSZ, KEÜSZ, KAÜ, BKSZ, KKSZB stb.) értelmezésére.

Lakcímmel kapcsolatos ügyintézés a központi címregisztertől a személyiadat- és lakcímnyilvántartásig

Hiánypótló videóelőadásunk a központi címregiszter és a személyiadat- és lakcímnyilvántartás kapcsolatára alapozva bemutatja a KCR kormányrendelet és a nyilvántartási törvény alapján jegyzői hatáskörben lefolytatható, lefolytatandó eljárásokat, különös tekintettel a címképzés és a lakcím érvénytelenítés kérdésköreire.

Megfelelési tanácsadó feladatai a gyakorlatban

Hiánypótló videókonferenciánkon során bemutatásra kerül a megfelelési tanácsadó munkatervének végrehajtása gyakorlati (lemodellezett) példán keresztül.
Konkrét információk és adatok alapján nyújtunk segítséget a köztulajdonban álló gazdasági társaságok megfelelési tanácsadóinak.

Speciális adatvédelmi kérdések a szociális és egészségügyi ágazatban

Hiánypótló videóelőadásunk a szociális és egészségügyi intézmények speciális adatvédelmi kérdéseinek alkalmazását kívánjuk támogatni!
Kiemelten foglalkozunk a különleges és az egészségügyi adatokkal, az érintett jogokkal és az adatvédelmi tisztviselő feladataival is.
Számos példával, esettanulmánnyal segítjük a gyakorlati alkalmazást.

Az újszülött anyakönyvezése és a jegyzői gyámhatósági eljárások

Hiánypótló videóelőadásunk során évtizedes tapasztalatokat szerzett igazgatási vezető mutatja be az újszülött anyakönyvezése és a jegyzői gyámhatósági eljárások gyakorlati tudnivalóit.
A képzés résztvevők egyedi konzultációs kérdéseikre is választ kapnak.

Felkészülés a közbeszerzést érintő változásokra

Hiánypótló előadásunk célja, hogy beavasson a helyi jogalkotás folyamatába, a szabályozni kívánt terület felmerülésétől egészen a kodifikációs munkáig. Mindehhez elengedhetetlen a Jat., valamint a Jszr. ismerete, amelyet gyakorlati oldalról kívánunk megközelíteni közérthetően, figyelemmel a leggyakoribb jogszabályszerkesztési hibákra.

A 2019. évi CVII. törvény a különleges jogállású szervekről (Küt.) a gyakorlatban

Hiánypótló előadásunk teljeskörűen bemutatja a különleges jogállású szervekről (Küt.) szóló 2019. évi CVII. törvény szabályait, segít azok gyakorlatba ültetéséhez a jogviszony keletkezéstől az illetményrendszeren át az esetleges jogvitákig.
A képzés során a kapcsolódó bírói gyakorlat is bemutatásra kerül.

Házassági vagyonjog – fókuszban a házastársi közös vagyon megosztása, a társasági részesedés és a céges különvagyon kérdései

Az előadással gyakorló ügyvédeknek kívánunk segítséget nyújtani olyan összetett és bonyolult jogesetek megoldásában, amelyek a házassági vagyonjog speciális kérdéseit érintik. Tapasztalt bíró avat be a házastársi közös vagyon megosztásának, a vagyonleltár, vagyonmérleg készítés szabályaiba. A képzés fókuszában a befektetési célú vagyontárgyak, az egyéni és társas vállalkozói vagyon megosztásának speciális szabályai állnak.

Ingatlan értékbecslés, valamint adó- és értékbizonyítvány kiállítás az önkormányzati gyakorlatban

Videókonferenciánk célja gyakorlati segítséget nyújtani az önkormányzatok érintett munkatársai számára az értékbecslési, valamint az adó- és értékbizonyítvány kiállítási feladatok ellátásához.

A magyar szerződési jog és gyakorlata

Videókonferenciánk célja, hogy áttekintést nyújtson a magyar szerződési jog felépítéséről, különös tekintettel a Ptk.-ban szabályozott tipikus szerződéskről és ezek legfontosabb kérdéseiről a joggyakorlatban.

Adatvédelem a munka világában a gyakorlatban

Hiánypótló előadásunk során a HR és munkajogi folyamatok adatvédelmi kérdéseit járjuk körbe, gyakorlati szempontból. A képzés során a résztvevők megismerik a munkáltató mint adatkezelő kötelezettségeit, a munkavállaló mint érintett jogait, továbbá a munkahelyi ellenőrzés kérdéseit. Kitérünk a kamera és beléptetőrendszerek adatvédelmi kérdéseire, valamint a munkahelyi szoftverekkel kapcsolatos adatbiztonsági kérdésekre is.

A helyi jogalkotás folyamata

Hiánypótló előadásunk célja, hogy beavasson a helyi jogalkotás folyamatába, a szabályozni kívánt terület felmerülésétől egészen a kodifikációs munkáig. Mindehhez elengedhetetlen a Jat., valamint a Jszr. ismerete, amelyet gyakorlati oldalról kívánunk megközelíteni közérthetően, figyelemmel a leggyakoribb jogszabályszerkesztési hibákra.

Hagyatéki eljárás bemutatása jogeseteken és kerekasztal beszélgetésen keresztül – fókuszban a hagyatéki biztosítási intézkedések

Hiánypótló előadásunk során évtizedes hagyatéki ügyintézési tapasztalatot szervezett igazgatásszervező szakember mutatja be a hagyatéki eljárást anonimizált konkrét jogeseteken keresztül. A résztvevők is hozhatják saját jogeseteiket, problémás kérdéseiket egyeztetésre!
A képzés fókuszában a hagyatéki biztosítéki intézkedések állnak.

Állattartással, állatvédelemmel összefüggő hatósági feladatok – fókuszban a változások

Hatósági jogalkalmazóként folyamatosan követnünk kell a jogszabály-változásokat. Nincs ez másként az állatvédelmi hatósági feladatkör kapcsán sem.
Előadásunkkal nagy vállalást teszünk: a kollégák folyamatos visszajelzései alapján a kezdő ügyintézőtől a professzionális jogalkalmazóig áttekintve végigvesszük az összes fontos gyakorlati lépést, melyre szükségünk lehet a hatósági eljárások során azzal, hogy szervesen beépítjük az elmúlt közel két év állatvédelmi reformjának eredményeit is.

Aktuális kérdések a közigazgatási szabályszegések szankcióinak új szabályozása kapcsán

Videókonferenciánk célja, hogy gyakorlott kormányhivatali szakügyintéző előadó mutassa be a közigazgatási szabályszegések szankcióinak új szabályait és annak gyakorlatban történő alkalmazását. A téma feldolgozására számos esettanulmányon keresztül sor.
Az előadást ajánljuk valamennyi költségvetési szerv vezetője, hatósági vezetője, ügyintézője, az önkormányzatok jegyzője, igazgatási, hatósági és kereskedelmi vezetője és ügyintézője részére.

A társasági jog egyes aktuális kérdései, különös tekintette a Ptk. 2021. évi módosítását követően kialakult gyakorlatra

2021-ben jelentős módosításon esett át a Ptk. (2021: XCV. tv.), ami a társasági jogban jelentős változásokat hozott. Képzésünk a társasági jog aktuális kérdései mellett kifejezetten kitér a módosítást követően kialakult joggyakorlatra, továbbá a résztvevők konzultációs kérdéseikre is választ kaphatnak!

Egy hagyatéki leltár felvétele az ASP-n bemutatva

Hiánypótló előadásunk során évtizedes hagyatéki ügyintézési tapasztalatot szervezett igazgatásszervező szakember mutatja be egy konkrét hagyatéki leltár felvételét az ASP-n keresztül bemutatva!

Közösségi együttélés szabályai a gyakorlatban – fókuszban a helyi rendeletalkotás

Az Mötv. konkrét szabályozási tárgykörei között rendeletalkotási felhatalmazást ad a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek, hogy a közösségi együttélés alapvető szabályait és azok elmulasztása esetén azok jogkövetkezményeit szabályozza. A jogterület mind a helyi jogalkotás mind a helyi jogalkalmazás szempontjából igazi csemege: lehet-e olyan szabályozási területet találni, melyet még nem fedett le más jogág más jogszabálya (így kerülve el pl. a szabályozási duplikációt melyet a jogalkotási törvény is tilalmaz) illetve jogalkalmazási kérdésként miről is van szó: önkormányzati hatósági vagy államigazgatási hatósági ügyről?
Hiánypótló előadásunk a közösségi együttélés helyi szabályainak megalkotásához, és a szabályok betartatásához nyújt gyakorlati segítséget.

A házasság felbontása és szülői felügyelet rendezése iránti perekről

Videókonferenciánkat gyakorló ügyvédeknek ajánljuk. Tapasztal bíró készíti fel Önöket a leggyakoribb, a házasság felbontása és a szülői felügyelet rendezése iránti perekre. Képzésünk fókuszában az anyagi és eljárásjogi problémák állnak az új Pp. fényében.

Környezetvédelmi hatósági ügyek a gyakorlatban – jogesetek konzultációs megbeszélése

Hiánypótló előadásunk gyakorlati segítséget nyújt a környezetvédelmi hatósági ügyek kezeléséhez, kiemelten kezelve az illetékesség, a bírósági értelmezés, a szakhatósági és birtokvédelmi „zűrösebb” kérdéseket. A képzés résztvevői egyedi konzultációs kérdéseiket is hozhatják a képzésre, amelyre tapasztalt, gyakorlott oktatótól választ kapnak.

A gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgáltató védelembe vétellel kapcsolatos feladatai

Hiánypótló előadásunkat ajánljuk gyámhatóságok, gyermekjóléti szolgálatok munkatársainak. Szakértőnk teljeskörűen felkészít a védelembe vétellel kapcsolatos feladatok ellátására és megválaszolja konzultációs kérdéseiket is.

ASP iratkezelő szakrendszer használata a gyakorlatban

Hiánypótló előadásunk a költségvetési szervek iratkezelési és iktatási feladatait ellátó munkatársakat készíti fel az ASP iratkezelő szakrendszer használata. Képzésünk kifejezetten gyakorlatorientált, a szoftver valamennyi, a napi iratkezelési gyakorlatban felmerülő funkcióját bemutatja.

Elektronikus anyakönyv a gyakorlatban

Hiánypótló előadásunk célja, hogy megismertesse a résztvevőkkel az Elektronikus Anyakönyvi Rendszer használatát a gyakorlatban, figyelemmel a születés, házasságkötés (bét) és haláleset anyakönyvezésére, valamint egyéb anyakönyvi eljárásokra.

Hagyatéki eljárás és leltár felvétel az alapoktól, iratmintákon keresztül bemutatva

Videókonferenciánkon évtizedes hagyatéki ügyintézési tapasztalatot szervezett igazgatásszervező szakember mutatja be a hagyatéki eljárás és leltár felvétel feladatait az alapoktól indulva, az eljárás lefolytatásáig, lépésenként az iratmintákat is bemutatva!

Anyakönyvi igazgatás a gyakorlatban – fókuszban a házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése

Hiánypótló előadásunk során évtizedes tapasztalatokat szerzett igazgatási vezető mutatja be az anyakönyvi igazgatás gyakorlati kérdéseit, fókuszban a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének ügyintézési folyamatát.

Élettársak vagyoni viszonyainak rendezése

Hiánypótló előadásunkat gyakorló ügyvédeknek ajánljuk. Tapasztalt törvényszéki bíró készíti fel Önöket az élettársak vagyoni viszonyait érintő sokszor bonyolult kérdéseire, amelynek rendezése gyakran a bírói gyakorlatban sem egységes.

Előzetes tudnivalók az ingatlan-nyilvántartás elektronikus adatbázissá fejlesztéséről

Gyökeres változást hoz az ingatlan nyilvántartások rendszerében az E-INY létrehozása. Előadásunk keretében gyakorló ügyvéd, oktató készíti fel Önöket a várható változásokra.

A megfelelési tanácsadó, mint integritás felelős

Hiánypótló előadásunkat ajánljuk megfelelési tanácsadóknak, integritás felelősöknek, belső ellenőröknek, folyamatgazdáknak.
Szakmai képzésünk két részből áll:
- az első részben bemutatásra kerül az integritás felelősi feladatkör és ahhoz kapcsolódó szabályozás,
- a második részben workshop jelleggel megvizsgálunk néhány integritást sértő eseményt és egyéb compliance tevékenységet, példákon, esettanulmányokon keresztül. Képzésünk egyben egy gyakorlati tréning, mivel fontos elméleti információk mellet konkrét eseteken keresztül modellezzük a megfelelési tanácsadó feladatait (eljárásokat, javaslattételt, jelentés készítését).

Környezetvédelmi hatósági ügyek a gyakorlatban, fókuszban a zajkibocsátás, zajvédelem, zajos ügyek

Hiánypótló videóelőadásunk gyakorlati segítséget nyújt az önkormányzatok környezetvédelmi hatósági ügyei közül elsősorban a zajkibocsátással, zajvédelemmel, zajos ügyekkel kapcsolatos kérdésekben.

Zajos a szomszéd – zajvédelmi vagy birtokvédelmi kérdés?

Nem is gondolnánk, de egyáltalán nem mindegy, hogy ki vagy mi a zajforrás egy probléma megoldása során: magánszemély vagy cég, és mi maga a zajkeltő tevékenység: egy hétköznapi házibuli vagy valamilyen ipartelep gyártósora például. A birtokvédelem a maga szubjektivitásával mint polgári jogi eszköz teljesen más úton jut el teljesen más megoldások felé mint például a közigazgatási jogba tartozó zajvédelmi eljárás. Tapasztalt, gyakorló oktatóink mélységében, esettanulmányokon keresztül járják körbe a zajvédelmi és kapcsolódó birtokvédelmi ügytípusokat, kérdéseket.

A közösségi együttélés helyi szabályai

Videóelőadásunk célja, hogy bemutassa a közigazgatási szankciórendszer és az abból fejlődő közösségi együttélés alapvető szabályait. A résztvevők megismerik a szankciók és bírások, szabálytalanságok kezelésének gyakorlatát, ami segítséget nyújt a helyi szabályok kialakításához, illetve azok szükség szerinti felülvizsgálatához is.
A közigazgatási jog sok esetben összetett kérdéseit jogesetek bemutatásával segítjük könnyebben adaptálni.

Jogeset elemzések a házassági vagyonjog körében

Hiánypótló előadásunkat gyakorló ügyvédeknek ajánljuk. Tapasztalt törvényszéki bíró készíti fel Önöket az igen bonyolult házassági vagyonjogi perekre, jogesetelemzésekkel. Előadásunk kitér a házassági vagyonjogi szerződés elsődlegességére és következményeire, a házastársi közös vagyon megosztására, a vagyonleltár összeállítására, az adóssággal kapcsolatos kérdésekre, az ingatlan tulajdon és használat speciális eseteire.

Ideiglenes hatályú elhelyezés és nevelésbe vétel

Hiánypótló előadásunkat ajánljuk a gyermekvédelmi szakszolgálatok és a gyermekjóléti központok és szolgálatok munkatársainak, járási hivatalok gyámhatósági ügyeket intéző ügyintézőinek. Tapasztalt szakértőnk teljeskörűen felkészíti Önöket az ideiglenes hatályú elhelyezés és a nevelésbe vétel gyakorlatára.

A földforgalom és földhasználat közjogi korlátozási rendszere a gyakorlatban

Hiánypótló videókonferenciánk gyakorló ügyvéd és oktató előadásában mutatja be a földforgalommal, földhasználattal kapcsolatos kérdéseket. Előadásunk kitér a föld-tulajdonszerzés korlátaira, lehetőségeire, a földhasználati jogokra, továbbá a kapcsolódó hatósági ellenőrzésekre és kényszer-hasznosításra is.

A hagyatéki leltár elkészítésének elméleti és gyakorlati kérdései

Hiánypótló, haladó előadásunk során évtizedes hagyatéki ügyintézési tapasztalatot szervezett igazgatásszervező szakember készít fel a hagyatéki leltár elkészítésére, a gyakorlatban. Az előadás célja az egyedi konzultációs kérdések megbeszélésnek is teret és lehetőséget biztosítani.

Még egyszer a kutyaugatásról – az állattartással együtt járó zavarás állatvédelmi vagy birtokvédelmi probléma?

Hétköznapi probléma és gyakori tárgya a bejelentéseknek, hogy "állandóan" ugat a szomszéd kutyája, és joggal merül fel a kérdés, hogy a jegyző hatáskörei közül melyiket alkalmazva oldja meg a problémát, igazából mi a megoldandó probléma, az állatok érdekében vagy az emberek érdekében kell-e lépni? Az előadók sok éves hatósági jogalkalmazói tapasztalattal építik fel a lehetséges eljárási lépcsőfokokat!

A járási hivataloktól a települési önkormányzat jegyzője gyámhatósági hatáskörébe került ügykörök

Hiánypótló előadásunk teljeskörűen felkészít a települési önkormányzatok jegyzőit, illetve gyámhatósági ügyintézőit a hatáskörükbe kerül ügykörök kezelésére.

Környezetvédelmi hatósági ügyek a gyakorlatban, fókuszban az illegális hulladéklerakás, fakivágás, vízjogi, csapadékvíz-gazdálkodási, továbbá parlagfű / gyomos kérdések

Hiánypótló videóelőadásunk gyakorlati segítséget nyújt az önkormányzatok környezetvédelmi hatósági ügyei közül az illegális hulladéklerakással, a fakivágással, a csapadékvíz-gazdálkodással, valamint a parlagfű és gyomos kérdésekkel kapcsolatos feladatok ellátáshoz.

Egészségügyi szolgálati jogviszony a gyakorlatban

Hiánypótló videóelőadásunkon megyei kórház gyakorló humánpolitikai vezetője avat az egészségügyi szolgálati jogviszony alkalmazásának szabályaiba. A szolgálati idő számításától, a munka- és pihenőidő, nyugdíjas foglalkoztatás, ügyelet szabályain át az illetmény fizetési, szerződéskötésig minden lényeges kérdés terítékre kerül, az OKFŐ utasítások gyakorlati alkalmazásának tükrében!

Birtokvédelem és adatvédelem összehasonlítása és elhatárolása a magáncélú kamerarendszerek telepítése kapcsán

Hiánypótló előadásunk a birtokvédelem és adatvédelem sajátos területén nyújt segítséget a birtokvédelmi feladatok ellátásához, mégpedig a magáncélú kamerarendszerek telepítése kapcsán. Szakértőink összehasonlítják a polgári jogi birtokvédelmi eszköztárat és a közigazgatási jogi adatvédelmi eszköztárat, friss és naprakész állásfoglalásokon és eljárásismertetéseken keresztül.
Az előadás kitér a jegyzői birtokvédelmi eljárás komoly adatkezelési dilemmáira, a jogszabályi visszásságokra is. A témát jogesetek teszik érthetőbbé (magáningatlanra telepített kamerarendszerek és a velük kapcsolatos problémák, társasházi kamerarendszerek és egy kis bepillantás a köztéri kamerarendszerek hátterébe, stb...).

A hagyatéki eljárás jegyzői szakasza

Videókonferenciánkon évtizedes hagyatéki ügyintézési tapasztalatot szervezett igazgatási vezető mutatja be a hagyatéki eljárás teljes jegyzői szakaszát. A képzés oktatója a hagyatéki eljárásokat közjegyzői oldalról is ismeri, így nagyon komplex módon képes segíteni a hagyatéki eljárások lefolytatására történő felkészülést.

Szülői felügyelet gyakorlása a változó jogszabályok között

Hiánypótló képzésünk gyakorló bíró előadásában készít fel az alapvető jogszabályváltozáson átesett szülői felügyelettel kapcsolatos és a kapcsolattartási perek új szabályaira.

Az állatvédelmi hatóságok munkája a gyakorlatban – Fókuszban a fölöslegesen megindított eljárások és ami mögötte van

Alapvető kérdés az állatvédelmi hatóságok munkájában, hogy hol van az a határ, ahol a hatóságnak még megvan a szükséges szakértelme, és ha nincs nála a szakértelem, mikor, hogyan kell kirendelnie szakértőt. A szakértő kirendelése sok esetben nem csak „macerás”, de nem utolsó sorban költséggel jár.
Előadásunk rendkívül gyakorlott, az állatvédelem területén elismert szakértőkkel segít értelmezni, gyakorlatba ültetni a jó gazda gondosságát a jogi szakterület, valamint a szakmai érdekképviselet szemszögéből is. Az előadók rávilágítanak arra, hogy mikor fölösleges hatósági eljárások lefolytatása, a biztosan kudarcra ítélt eljárások helyett milyen úton indulhatunk el a megoldás keresése felé.
A jó gazda gondosságát értelmezzük a legális kutyatenyésztés és az illegális szaporítás szemszögéből is, segítve ezzel is a hatósági munkában a megelőző eljárásokat.
Előadásunk kifejezetten kitér a 2022. évi változásokra is: Btk. állatkínzás tényállás, a kedvtelésből tartott állatokra vonatkozó szabályok, önkormányzatok kóbor állat-befogására vonatkozó feladatai.

A megfelelési tanácsadó feladata a belső kontrollrendszer működtetésében, a vezetői nyilatkozat előkészítésében

Az előadás gyakorlati segítséget nyújt a köztulajdonban álló gazdasági társaságoknak a compliance funkció szabályszerű, hatékony és eredményes kialakításához, működtetéséhez. Gyakorlott oktatónk az előadással segítséget kíván nyújtani megfelelési tanácsadók, belső ellenőrök, köztulajdonban álló gazdasági társaság vezetői, felügyelőbizottság tagja, tulajdonos képviselője számára.

A közszolgálati jogviszonyokkal (kormánytisztviselő, köztisztviselő) kapcsolatos változások és a bírói gyakorlat

Hiánypótló előadásunk teljeskörűen bemutatja a közszolgálati jogviszonyokkal kapcsolatos változásokat a jogviszony keletkezésétől kezdve a létszámgazdálkodási kérdésekig. Tapasztalt oktatónk számos jogeset példát is bemutat a résztvevőknek.

Jegyzők hagyatéki eljárási feladatai, fókuszban a hagyatéki leltár készítése

Hiánypótló képzésünk során évtizedes hagyatéki ügyintézési tapasztalatot szervezett igazgatásszervező szakember mutatja be a hagyatéki eljárási feladatokat az eljárás megindításától kezdve a hagyatéki leltár készítéséig. Az előadás kitér az adó- és értékbizonyítványok kiállítására, valamint az ASP rendszer használatára is.

Szomszédjog és birtokvédelem összehasonlítása és elhatárolása

Rendkívül izgalmas és tanulságos előadás az elsőre nagyon hasonlónak tűnő, mégis teljesen külön ügytípusokba tartozó szomszédjogi per és jegyzői birtokvédelmi eljárás, illetve bírósági birtokper elhatárolása. A nagy rutinnal rendelkező előadók sok-sok példával illusztrálják azokat a gyakorlatokat, amikor a jegyző felismeri, hogy nincs hatásköre, mert szomszédjogi vitát azonosít a panaszokban. Bemutatják a rossz példákat, amikor a jegyző sajnos hatáskör nélkül, azon túlterjeszkedve jár el.

Közalkalmazotti törvény a gyakorlatban

Hiánypótló képzésünket ajánljuk a közalkalmazotti törvény hatálya alá eső intézmények humán és munkajoggal foglalkozó szakembereinek. A Kjt. reformfolyamatát tapasztalt munkajogász kolléga ülteti a gyakorlatba, a kinevezésektől az illetmény kérdésén át a rendkívüli lemondásig, felmentésig.

Önkormányzatok iratkezelése a gyakorlatban

Hiánypótló előadásunk az önkormányzatok iratkezelési feladatokat ellátó munkatársainak nyújt gyakorlati segítséget. Gyakorlott levéltáros oktatónk az iratkezelés teljes folyamatán végig vezeti a résztvevőket a küldemények átvételétől, érkeztetésétől a selejtezési, levéltári átadásig.

Az állatvédelmi hatóságok munkája a gyakorlatban, a jó gazda gondosságának kitöltése szakmai tartalommal

Alapvető kérdés az állatvédelmi hatóságok munkájában, hogy hol van az a határ, ahol a hatóságnak még megvan a szükséges szakértelme, és ha nincs nála a szakértelem, mikor, hogyan kell kirendelnie szakértőt. A szakértő kirendelése sok esetben nem csak „macerás”, de nem utolsó sorban költséggel jár.
Előadásunk kifejezetten kitér az év végi jogszabályváltozási dömpingre (Btk. állatkínzás tényállás, a kedvtelésből tartott állatokra vonatkozó szabályok, önkormányzatok kóborállat-befogására vonatkozó feladatai, stb.).
Előadásunk rendkívül gyakorlott, az állatvédelem területén elismert szakértőkkel segít értelmezni, gyakorlatba ültetni a jó gazda gondosságát a jogi szakterület, valamint a szakpszichológus szemszögéből. Az állatkínzás jogi és pszichológiai háttere egyedülálló, hiánypótló módon kerül feldolgozásra.
Az előadás abban segít, hogy pszichológiai ismeretekkel kibővített hatósági munkával tereljük az eljárások során látókörünkbe került állattartókat "jó gazdává" válni.
Mindezek mellett hasznos tippeket kapnak a résztvevők kiégés ellen is. Hiszen az állatvédelem területén dolgozó vezetők, ügyintézők folyamatosan olyan borzalmas ügyeknek vannak kitéve, amelyek a legedzettebb idegrendszert is erősen próbára teszik.

A házassági vagyonjog, a Csjt. alkalmazásához kapcsolódó bírói gyakorlat beépülése a Ptk.-ba

Hiánypótló képzésünket gyakorló ügyvédeknek ajánljuk. Tapasztalt törvényszéki bíró készíti fel Önöket az igen bonyolult házassági vagyonjogi perekre. Előadásunk kitér a házastársi vagyonközösség, a házassági vagyonjogi szerződés és a közös lakás használatának rendezésére is, sok példával, jogesettel fűszerezve. Az előadás során lehetőség van egyedi konzultációs kérdéseiket is feltenni.

Birtokvédelmi kerekasztal

Hiánypótló videókonferenciánk a résztvevők kerekasztalra hozott ügyeinek, jogeseteinek közös értékelő elemzése, gyakorlott birtokvédelmi ügyintéző, kiváló előadó moderálásával.
Az előadó problémafelvetésekkel és a problémafelvetésekhez valós birtokvédelmi ügyek jogesetelemzéseivel is készül.
Típusügyek és valódi ritkaságok is terítékre kerülnek, típusmegoldásokkal illetve kreatív jogalkalmazást igénylő ínyencségekkel.
A workshop ugyanakkor teret enged a beszélgetésnek, sőt éppen erre épül.
A résztvevők maguk is alakítják a tartalmat, saját ügyeket, ügyintézési dilemmákat hozhatnak elemzésre, megoldásra - beleláthatnak az előadó problémamegoldó gondolkodásába a konkrét ügyek mentén.
Már tudjuk, hogy amikor birtokvédelmi szakemberek beszélgetnek egymás között, akkor a szakma legizgalmasabb eljárásjogi kérdései éppúgy megjelennek, mint az egyedi kommunikációs stratégiák, vagy a különböző jogesetek megítélésének dilemmái.

Telepi ügyek – Mindent az ipari hatósági hatáskörről

A hiánypótló videókonferencia hasznos segítséget nyújt önkormányzatok részére az ipari hatósági hatáskör gyakorlásához. Bemutatjuk az ipari hatósági hatáskört érintő jogszabályi változásokat és végig vesszük az összes gyakorlati kérdést az ellenőrzött bejelentéstől, az eljárás lefolytatásán át a döntéseken keresztül a jogkövetkezmények, szankciók alkalmazásáig.
Számos jogeset kerül bemutatásra, elemezzük a típushibákat, továbbá a résztvevők választ kapnak konzultációs kérdéseikre is.

Végrehajtás a birtokvédelemben

Hiánypótló és rendhagyó előadásunk során két előadó összegzi több évtizedes birtokvédelmi döntések végrehajtásával kapcsolatos tudását. A képzés során friss jogesetek lépésről lépésre való elemzésével készítik fel a résztvevőket a birtokvédelmi döntések végrehajtására.
Szó esik többek között a különféle "iskolákról" amelyek a rendelkező rész kidolgozottságával kapcsolatban megjelentek, arról, hogy milyen a "jó" (tehát végrehajtható) és milyen a "rossz" (tehát végrehajthatatlan döntés).
Örök visszatérő téma a végrehajtással kapcsolatos döntések és intézkedések jogorvoslati rendszerének átláthatatlansága, többek között ilyen kérdéseinkre is válaszokat kapnak gyakorló szakértőinktől.

Aktuális kérdések az önkormányzatok környezetvédelmi, vízügyi igazgatási feladataival összefüggésben

Hiánypótló képzésünk gyakorlati segítséget nyújt az önkormányzatok környezetvédelmi, vízügyi igazgatási, hulladékgazdálkodási, zajvédelmi feladatainak ellátásához.

Gondnoksági perek kihívásai és tapasztalatai az új Pp. tükrében

Hiánypótló képzésünk gyakorló bíró előadásában enged betekintést a gondnoksági perek speciális kérdéseibe. Képzésünkön szó lesz a gyámhatósági és a hozzátartozói perindításról, a megelőző intézkedésekről, a keresetlevél tartalmáról. Felkészült oktatónk bemutatja az idézés és tájékoztatás tartalmát, a bizonyítási eljárás sajátosságait, az ítélet tartalmi elemeit és kitér a gondnokság alá helyezés módosítására, megszüntetésére, felülvizsgálatára is.

A települési önkormányzat jegyzője gyámhatósági hatáskörébe tartozó eljárások

Hiánypótló képzésünk gyakorlati segítséget nyújt az önkormányzatok gyámhatósági eljárásainak lefolytatásához, a gyermekvédelmi kedvezmények, valamint a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapításához.

Házassági bontóperek tapasztalatai az új Pp. alapján

Hiánypótló képzésünk betekintést enged a házassági bontóperek bírói tapasztalataiba, segítve ezzel a perindítást az érdemi tárgyalásra való felkészülést. Képzésünk kitár a házassági per és a házassági vagyonjog kapcsolatára is.

Az ingatlanokhoz fűződő jogok érvényesítésével kapcsolatos bírósági gyakorlat

Az ingatlan a magánjogi jogviszonyok egyik legfontosabb tárgya. Gyakran alakul ki vita az ingatlanok tulajdonjoga, bérlete, végrehajtása körül. Előadónk a bíróság szemszögéből beszél ezeknek a pereknek a sajátosságairól és buktatóiról, a mindennapokban használható szakmai tapasztalatairól, javaslatairól. Lesz szó a Ptk szabályozásának értelmezéséről, az ingatlan-nyilvántartás kapcsolódó kérdéseiről, a végrehajtás néhány fontos szabályáról is.

Végrehajtási perek a bírósági gyakorlat tükrében

A bírósági végrehajtás a „puding próbája”. Tudja-e és hogyan érvényesíteni követelését a jogosult? Milyen perek kapcsolódnak a végrehajtási eljáráshoz? Mennyiben változtak ezen perek szabályai az új Pp-vel? Hogyan lehet elérni, hogy még meglegyen az adós vagyona, mire végrehajtásra kerül sor? Néhány gondolat, amit érdemes és kell is áttekinteni ahhoz, hogy mind a végrehajtást kérő, mind az adós megfelelően, a jó eljárás kiválasztásával tudja jogait érvényesíteni. Mindezt előadónk a bírói gyakorlat tükrében mutatja be, példákkal és magyarázatokkal, hiszen 27 éve foglalkozik a bírósági végrehajtással.

Hogyan készüljünk fel az Állami Számvevőszék A köztulajdonban álló gazdasági társaságok integritásának monitoring típusú ellenőrzésére

Az előadás segítséget ad a meglévő szabályzatok felülvizsgálatához, a vezetői nyilatkozat kellő részletezettségű elkészítéséhez. Továbbá iránymutatást ad a belső kontrollrendszer öt elemének megfelelő működtetéséhez, amely biztosítja az adott társaság integritását.
Mindezek mellett a képzés célja segíteni azon intézmények számára, ahol már volt vagy várható ilyen típusú ellenőrzés, és javítani szeretnének a meglévő gyakorlaton.

Ügyvédi hibák a jegyzői birtokvédelmi eljárásokban

A jegyzői birtokvédelmi eljárás kakukktojás a jegyzői feladatok között: magánjogi ügyet kell közigazgatási eljárási szabályok szerint gyorsan, hatékonyan megoldani úgy, hogy a hatáskört és az anyagi jogi részt a Ptk. szabja meg a maga rendkívüli általánosságában (ezek tartalommal kitöltése természetesen a jogalkalmazó feladata), míg az eljárási jogi háttér az Ákr. alóli kivételként egy kormányrendelet szerint zajlik.
Mind a jogi képviselővel, mind az anélkül eljáró ügyfelek hajlamosak a jegyzői birtokvédelmi eljárást, mint „kamillateát” tekinteni („mindenre jó”), kiváltani szándékozva ezzel más hosszabb ideig tartó, költségesebb hatósági vagy peres eljárásokat.

Útmutató a bizalmi vagyonkezelés, a vagyonkezelői alapítványok és a magántőkealapok világához

2014-ben jelentős fordulatot hozott a hazai vagyontervezési kultúrában, amikor beültették a magyar jogrendszerbe a bizalmi vagyonkezelés, a családi alapítvány, valamint a magán- és kockázati tőkealap intézményét. Ezt a folyamatot egészítette ki a vagyonkezelő alapítvány megjelenése 2019-ben. A magánszférát és annak kockázatait ezekkel az új módszerekkel jogilag is el lehet határolni az üzleti élettől, ily módon egyszerre több jogi eszköz, struktúra közül választhatnak az ügyfelek és tanácsadóik.
Az előadók igyekeznek közérthető formában bemutatni a bizalmi vagyonkezelés, a vagyonkezelő alapítványok és a magántőkealapok jogi hátterét. A cél nem az, hogy a jogszabályhelyeket részletesen felsorolják, hanem útmutató gyanánt az előírások megértését és a gyakorlati szempontokat helyezik előtérbe.
Az adatkezelési botrányok időszakában egyre többen vágynak „üzleti magánéletre”, amelynek jogszerű védelmezői lehetnek az előadásokban bemutatott vagyontervezési módszerek.
A strukturálás során kiemelt szempont az adózás is, hiszen egy befektetés versenyképességét vagy egy generációs vagyontranszfer megvalósítását jelentős mértékben befolyásolja a fizetendő adó. Tekintettel ezekre a szempontokra az előadások kiterjednek az adózási, továbbá a titoktartási és a tulajdonosi struktúrát érintő szabályokra is.
Az előadások előtt (és azt követően) érdemes elolvasni az előadók Vagyontervezési labirintus című könyvét: https://hvgorac.hu/Vagyontervezesi_labirintus

Nevelési és oktatási intézmények iratkezelése a gyakorlatban

Hiánypótló előadásunk kifejezetten köznevelési és oktatási intézmények iratkezelési gyakorlatához nyújt segítséget. Az iratkezelés és selejtezés folyamatát, jó gyakorlatát lépésenként tekintjük át, példákkal alátámasztva. Kitérünk az elektronikus iratok problémáira is, továbbá a levéltárba küldendő iratokkal kapcsolatos kérdésekre is.

Önkormányzati szociális intézményi feladatok aktuális irányítási és ellenőrzési kérdései

Hiánypótló képzésünk hasznos segítséget nyújt önkormányzatok humánigazgatási szakemberei, valamint szociális intézmények vezetői, intézményi munkatársai részére. A szociális intézmények fenntartásával, irányításával, ellenőrzésével kapcsolatos aktuális kérdéseket járjuk körbe és a kapcsolódó bírósági joggyakorlatot is áttekintjük.

A kereskedelmi hatósági feladatkör aktuális kérdései

Hiánypótló videóelőadásunk hasznos segítséget nyújt önkormányzatok kereskedelmi hatósági vezetője, ügyintézője, jegyzője, igazgatási vezetője, valamint a Kormányhivatalok érintett szakértői részére. A kereskedelmi hatósági feladatkör ellátásának szabályait gyakorlott oktató mutatja be teljeskörűen, számos jogeset példán keresztül.

Pedagógusok illetményével, besorolásával, munka- és pihenőidejével kapcsolatos aktuális szabályok és gyakorlati kérdések

Hiánypótló képzésünkkel gyakorlati segítséget nyújtunk minden köznevelési intézmény, önkormányzati humán szakterület vezető, munkaügyi, illetve gazdasági vezető számára a pedagógusok helyes besorolásához, az illetmény megállapításához, a munka- és pihenőidő elszámoláshoz. A szabályozásért felelős terület kompetens vezetője magyarázza el a vonatkozó, igen bonyolult és sokszor nem megfelelően értelmezett törvényi és egyéb jogszabályi előírásokat, érthetően, példákkal szemléltetve a helyes jogértelmezést, pontról pontra.

Állatvédelmi hatósági feladatok a gyakorlatban HALADÓ

Az előadás állatvédelmi hatósági feladatokat ellátó, gyakorlati jogalkalmazó szakembereknek nyújt segítséget, a témában haladó ismeretekre alapozva.
A képzés során ismertetésre kerülnek nagy port kavart jogesetek és bemutatásra kerülnek konkrét hatósági döntések, amelyek eljárási sikerhez vezettek (jó gyakorlatok), illetve amelyek eljárási hibákat eredményeztek (kerülendő gyakorlatok).

E-ingatlan nyilvántartás projekt, előnyök és hátrányok

Gyökeres változást hoz az ingatlan nyilvántartások rendszerében az E-INY létrehozása. Előadásunk keretében gyakorló ügyvéd, oktató készíti fel Önöket a várható változásokra.
1. Az ingatlan-nyilvántartás jelenlegi rendszere, módja, problémák
2. E-INY létrehozatalának indokai, jellemzők
3. Az önálló ingatlan
4. Az E-INY részei
5. Az ingatlan-nyilvántartás elvei
6. Az ingatlan-nyilvántartási eljárás
7. Jogorvoslatok
8. Speciális rendelkezések
9. Konzultációs kérdések

A hagyatéki eljárás és öröklési jog kérdései, gyakorlata

2014-ben az új Ptk-val egy hagyományosan stabil, addig állandónak gondolt jogterület, az öröklési jog is változott. Az eltelt években már kialakult az új szabályok gyakorlata is, érdemes ezt áttekinteni. Nemcsak száraz jogszabályokat ismertetünk, hanem bírósági jogeseteket mutatunk be és oldunk meg.
2018-ban változtak a hagyatéki eljárás szabályai is, a jogalkalmazóknak ebbe is rövid betekintést adunk. Az új Pp tükrében áttekintjük a keresetlevelek előterjesztésének buktatóit.
Táguló világunkban egyre többen költöznek külföldre, szereznek ott – akár több országban is – vagyont és élnek nálunk is külföldiek, örökíthető vagyonnal. Hogyan alakulnak a határon átnyúló öröklési viszonyok, milyen jogszabályokhoz kell nyúlnunk, hogy ebben eligazodjunk. Jogesetek konkrét felvázolásán, megoldásán keresztül szeretnénk ezt a jogterületet is közelebb hozni a jogalkalmazók számára.

Segítség, állatvédő lettem

Díjmentes videó előadásunk célja gyakorlati segítséget nyújtani mindazon civil szervezetek, magánszemélyek, hivatalok, állatvédők, állatorvosok, illetve minden érdeklődő számára, akik hozzánk hasonlóan szívügyüknek tekintik az állatvédelmet és tenni is szeretnének azért, hogy lehetőleg az állatkínzás fogalma is kikopjon a szótárból.

3 részes videó előadás mellett letölthető iratmintákkal is segítjük az állatvédők munkáját.

Közfeladatok – közszolgáltatások elhatárolása, finanszírozási kérdések

Videókonferenciánk átfogó képet nyújt a közfeladatok – közszolgáltatások rendszeréről és finanszírozási kérdéseiről, úgymint:
1. A közszolgáltatás fogalma
2. Az állam szerepe a közszolgáltatások szervezésében
3. Az egyes közszolgáltatás-szervezési megoldások
4. A közszolgáltatások szervezésének finanszírozási kérdései (a humán közszolgáltatások területén)

Korrupciós kockázatok azonosítása, bekövetkezésének megelőzése, folyamatos értékelése a belső kontrollrendszer keretében

Videóelőadásunk arra ad gyakorlati iránymutatást, hogy milyen szabályozó rendszert kell kialakítani és milyen kontrolltevékenységeket célszerű működtetni a korrupciós kockázatok megelőzése, mérséklése érdekében. Konkrét segítséget nyújt, hogy mely szabályzatokban, milyen kiegészítéseket kell megfogalmazni, milyen kockázati tényezőket lehet azonosítani, hogy érdemes meghatározni a kritériumrendszert a kockázatelemzéshez.

Kormányzati igazgatás aktuális kérdései

Videókonferenciánk átfogó képet nyújt a 2018. évi CXXV. törvény (Kit.) alapján a kormányzati igazgatás megváltozott szervezeti kérdéseiről, érintve annak hatását a közszolgálati szabályokra is.
Miben segít a képzés:
Bevezetés: a 2018. évi CXXV. törvény hatóköre
A kormányzati igazgatás szervezeti konzekvenciái
• A közigazgatás szervezeti rendszere
• A szervezetrendszer felépítését befolyásoló tényezők
• Közigazgatási szervek vs. kormányzati igazgatási szervek
• A Kit. által okozott főbb szervezeti változások
A kormányzati igazgatás közszolgálati konzekvenciái
– A közszolgálati jogi szabályozás (át)alakulása
– A hatályos rendszer áttekintése
– A Kit. szervi és személyi hatálya
Konzultáció

Költségvetési szervek alapító (módosító és megszüntető) okirataira, valamint szervezeti és működési szabályzataira vonatkozó szabályok az Áht. és az Ávr. tükrében

Videóképzésünk gyakorlati segítséget nyújt a költségvetési szervek alapító okiratainak elkészítéséhez, módosításához, az SZMSZ elkészítéséhez. A jogszabályi előírásokon túl, az előadás második fele kifejezetten példákon és mintákon keresztül mutatja be az alapító okirat készítésének, módosításának kérdéseit, a jellemző hibákat, továbbá az ÁNYK használatát.

A jegyző, mint állatvédelmi hatóság feladatai, aktuális kérdései

Videókonferenciánk körbejárja a jegyző, mint állatvédelmi hatóság aktuális feladatait. Hasznos segítséget nyújtunk az álltavédelmi hatósági ügyekkel még csak ismerkedő ügyintézőknek, de a már tapasztalt, gyakorló szakembereknek is. Szakértőnk nem csak a hatósági feladatkör, de a büntetőjogi kérdések oldaláról is megvilágítja az állatvédelem kérdéseit. Bónuszként letölthető mellékletekkel, szakmai cikkekkel segít a vonatkozó jogszabályi előírások és jogesetek között is eligazodni.

A közlekedési szabályszegések miatt lefolytatandó közigazgatási eljárások

Videókonferenciánk átfogó képet nyújt a Kkt. szerint hivatalból lefolytatandó hatósági eljárásról, továbbá a jelentősen módosult, ún. szankciótörvény alkalmazásáról.
Miben segít a képzés:
Bevezetés: a Kkt. és az Ákr. szerinti eljárás keretei
A Kkt. szerint hivatalból lefolytatandó hatósági eljárás
• Az eljárás jellegzetességei, szabályozási módszere
• Az eljárás megindulása, főbb eljárási cselekmények
• A hatóság döntései
• Az eljárás elhatárolása más hatósági eljárásoktól
Az ún. szankciótörvény alkalmazása
• Figyelmeztetés
• Közigazgatási bírság
• Tevékenység végzésétől való eltiltás
• Elkobzás
• Új elem: a Közigazgatási Szankciók Nyilvántartása
Konzultációs kérdések

Mindent az ingatlan-nyilvántartási és településképi eljárásokról

Videóképzésünk bemutatja az ingatlan-nyilvántartási és településképi eljárások aktuális kérdéseit. A képzés kitér a következő témakörökre:
• Az ingatlan-nyilvántartás rendszere, módja
• Az ingatlan-nyilvántartás elvei
• Az ingatlan-nyilvántartási eljárás/perek
• A településképi szabályozás céljai, rendszere
• A településképi szabályozás eszközei, eljárások

Osztatlan közös földtulajdont érintő változások

Videóképzésünk bemutatja az osztatlan közös földtulajdonnal kapcsolatos legújabb változásokat. A képzés kitér a következő témakörökre:
1. Jelenlegi birtokszerkezet kialakulása, problémái
2. Osztatlan közös földtulajdon felszámolásának új eszközei
Megosztás
Tulajdonba vétel
Kisajátítás
3. A földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezése

Költségvetési szervek szabályzatai II.

Videóképzésünk gyakorlati segítséget nyújt a költségvetési szervek szabályzatainak 2021. évi felülvizsgálatához.
Az előadás segítséget nyújt az alábbi szabályzatok elkészítéséhez és aktualizálásához:
370/2011. (XII.31) Korm. rendelet szerinti szabályzatok:
- Belső kontroll szabályzat
- Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje
- Belső ellenőrzési kézikönyv
- Kockázatkezelési szabályzat
- Nyomkövetési rendszer kialakítása
- Szabálytalanságkezelési szabályzat
A 368/2011 (XII.31) kormányrendelet szerint kötelező szabályzatok:
- Gazdálkodási szabályzat
- Beszerzési szabályzat
- Kiküldetési szabályzat
- Anyag és eszközgazdálkodási szabályzat
- Reprezentációs kiadások szabályzata
- Gépjárművek igénybevételének és használatának rendje
- Telefon, számítógép és internet használati szabályzat
- Közérdekű adatok nyilvánosságának rendje

Társasházak birtokvédelmi problémáinak kezelése a hatósági gyakorlatban

Társasházi konfliktusok, problémák, személyes ellentétek és akár személyiségzavarok egy birtokvédelmi ügyintéző szemével, aki több száz társasházi birtokvédelmi ügyet kezelt már.
A téma feldolgozását indokolja a rengeteg megkeresés és a (tév)útkeresés, a nehéz eligazodás az állami szervek munkamegosztása és a hatásköreinek tekintetében.
Hiánypótló képzésünk 100%-ban a mindennapi gyakorlatban előforduló esetekre keresi a megoldást.

Költségvetési szervek szabályzatai I.

Videóképzésünk gyakorlati segítséget nyújt a költségvetési szervek szabályzatainak 2021. évi felülvizsgálatához. Az előadás segítséget nyújt az alábbi szabályzatok elkészítéséhez és aktualizálásához:
- Szervezeti és Működési Szabályzat
- Gazdasági szervezet ügyrendje
- Számviteli Politika
- Számlarend
- Eszközök és Források Értékelési Szabályzata
- Leltározási és Selejtezési Szabályzat
- Önköltség számítási szabályzat
- Pénzkezelési Szabályzat
- Ajándékok, Egyéb Előnyök Elfogadásának Szabályzata
- Tűzvédelmi szabályzat

Hogyan készítsünk használható ellenőrzési nyomvonalat?

Videókonferenciánk gyakorlati segítséget nyújt egy szervezet ellenőrzési nyomvonalának elkészítéséhez a kiindulástól a végrehajtásig. Egy-egy konkrét fő-folyamat és az ahhoz kapcsolódó részfolyamatok modellezésén keresztül a módszertani útmutató ajánlásának figyelembe vételével és egy szervezet sajátosságának megfelelően kerül bemutatásra.
Az előadás gyakorlati iránymutatást ad:
- a szervezet vezetőjének (akinek a felelőssége a belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése);
- belső kontroll koordinátornak/megfelelési tanácsadónak (attól függően, hogy költségvetési szervről vagy köztulajdonban álló gazdasági társaságról van szó);
- belső ellenőrnek (akinek ellenőrzései alkalmával értékelni kell az ellenőrzési nyomvonalat, mint a kontrollkörnyezet elemét),
- folyamatgazdának (akinek a saját folyamataira vonatkozóan felelőssége van az ellenőrzési nyomvonal kialakításában és megfelelő működtetésében).
Költségvetési szerv és köztulajdonban álló gazdasági társaság, illetve kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezet egyaránt hasznosítani tudja az információkat.

Önkormányzati vagyongazdálkodás aktuális kérdései – a jogszabály változásokra és a bírósági gyakorlatra is figyelemmel

Hiánypótló előadásunk az önkormányzati vagyongazdálkodási feladatok végrehajtásához kapnak gyakorlati segítséget. Képzésünk kitér a legfrissebb változásokra is, többek között a a vagyongazdálkodás szervezetei kereteinek átalakulására a veszélyhelyzetek kapcsán. Képzés résztvevőink által jelzett olyan közérdeklődésre számot tartó kérdésekre is mint az önkormányzati részesedésmanagement, az önkormányzatok és a pénzpiacok, valamint az ingatlangazdálkodás.
A képzés résztvevői egyedi konzultációs kérdéseiket is hozhatják a képzésre, amelyre tapasztalt, gyakorlott oktatótól választ kapnak.

Önkormányzati szociális rendeletalkotás a gyakorlatban

Hiánypótló videókonferenciánkat ajánljuk szociális irodavezetők, munkatársaik, szociális intézmények vezetői, jegyzők, hatósági és igazgatási vezetők, ügyintézők részére.
Videókonferenciánkon a téma szakértője körbejárja az Az önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatait, a szociális területen az önkormányzati rendeletalkotási kötelezettségeket. Segítséget nyújtunk a pénzbeli ellátási rendeletek, a személyes ellátásokkal kapcsolatos, illetve a gyermekvédelmi tárgyú rendeletek megalkotásához, a térítési díjak meghatározásához. Szakértőnk külön kitér a COVID-19 helyzetre a helyi szociális rendeletalkotásban.

Közterület felügyelet a gyakorlatban

Hiánypótló előadásunk a közterület felügyeleti feladatok végrehajtásához kapnak gyakorlati segítséget. Képzésünk kitér a legfrissebb változásokra is, többek között a szabálysértési törvény és a jogorvoslati kérdések (Ákr., Kp.) kapcsán.
A képzés résztvevői egyedi konzultációs kérdéseiket is hozhatják a képzésre, amelyre tapasztalt, gyakorlott oktatótól választ kapnak.

A közigazgatási szabályszegések szankcióinak új szabályozása

Videókonferenciánkat ajánljuk valamennyi költségvetési szerv vezetője, hatósági vezetője, ügyintézője, az önkormányzatok jegyzője, igazgatási, hatósági és kereskedelmi vezetője és ügyintézője részére. Szakértőnk teljeskörűen, példákkal alátámasztva bemutatja a közigazgatási szabályszegések szankcióinak 2021 januártól hatályos új szabályait.

Iratkezelés, iratselejtezés a gyakorlatban

Videókonferenciánkat ajánljuk valamennyi költségvetési szerv iratkezelésér, iratselejtezésért felelős vezetője és dolgozója részére. A téma szakértője bemutatja a legaktuálisabb változásokat, az új technikai környezethez való alkalmazkodás lehetőségeit, az iratkezelés és a selejtezés teljes folyamatát. A képzés kitekint az elektronikus iratok várható selejtezési módjaira, valamint segítséget nyújt a GDPR-problémák kezeléséhez is.

A kisajátítási szabályozás aktuális kérdései

Videókonferenciánkat ajánljuk valamennyi jogász, ügyvéd, igazgatósági, hatósági vezető, ügyintéző, jegyző részére. Gyakorlott, felkészült oktatónk teljes körűen bemutatja a kisajátítási eljárás aktuális kérdéseit, az alkotmányos alapoktól kezdve az eljárási kérdéseken át a kártalanítási problémákig, jogorvoslati kérdésekig – példákkal alátámasztva.

A jegyzők hatáskörébe tartozó birtokvédelmi, birtokháborítási ügyek az alapoktól, jogesetek bemutatásával

Birtokvédelmi előadásunk töretlen népszerűsége nemcsak a jogszabály-változásokból, hanem az eljárás speciális jellegéből adódik.
A jegyzői birtokvédelem jogintézményének különlegessége indokolja, hogy a szakterületen dolgozók időről-időre frissítik, csiszolják tudásukat. Felkészült oktatónk folyamatosan fejleszti és aktualizálja azt a tudásanyagot, amely teljes körűen végigkalauzol ezen, a maga nemében egyedülálló eljáráson az eljárás megindításától a döntéshozatalig és annak közléséig.
Az eljárás szakaszait, fordulatait számos gyakorlati példa támasztja alá, amelyek külön is lehetőséget adnak az interakcióra.
Bemutatásra kerülnek a különböző jogsértések eseteinek kezelési lehetőségei, a problémamegoldás segítésének szándékával.
Előadásunkat ajánljuk valamennyi birtokvédelmi ügyekkel foglalkozó jegyző, ügyintéző, jogász, részére. Az előadás a birtokvédelmet az alapoktól kezdő, de a gyakorlott kollégáknak is hasznos!

A hatósági eljárás jogorvoslati rendszerének változásai

Videókonferenciánkat ajánljuk valamennyi hatósági vezető, ügyintéző, jogász, jegyző részére. Felkészítjük Önöket az Ákr. megváltozott jogorvoslati szabályaira. Bemutatjuk a Közigazgatási Per-rendtartás (Kp.) legújabb módosításait, valamint releváns példákat hozunk a közigazgatási perek legújabb bírói gyakorlatából.

„Üzleti titkok” a kereskedelmi hatósági hatáskörből

Hiánypótló előadásunk hasznos segítséget nyújt önkormányzatok kereskedelmi hatósági vezetője, ügyintézője, jegyzője, igazgatási vezetője, valamint a Kormányhivatalok érintett szakértői részére. A fókuszban a legfrissebb jogszabályváltozások és a kapcsolódó eljárási tapasztalatok állnak.

A monitoring stratégia, a nyomon követési rendszer kialakítása és működtetése a belső kontrollrendszer keretében

Videókonferenciánk a belső kontrollrendszer kialakítására és működtetésére kötelezett szervezeteknek (költségvetési szerveknek, köztulajdonban álló gazdasági társaságoknak, kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeteknek) nyújt segítséget, ad iránymutatást gyakorlati példán keresztül a monitoring rendszer kialakításához és működtetéséhez. Hasznára válik az előadás a szervezetek vezetőinek, a belső ellenőröknek, a folyamatgazdáknak, továbbá az irányító szervnek, tulajdonosnak.

Köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszerének kialakításához iránymutatás – tulajdonosi elvárások

Videókonferenciánk konkrét példákon keresztül iránymutatást ad a köztulajdonban álló gazdasági társaságok jogszabály által előírt belső kontrollrendszerének megfelelő működtetéséhez, a tulajdonosi elvárások meghatározásához és azok teljesítéséhez, a szervezeti integritás biztosításához. Hasznos segítséget nyújtunk:
- köztulajdonban álló gazdasági társaság vezetőjének,
- megfelelésért felelősnek,
- belső ellenőrnek,
- felügyelőbizottságnak
- tulajdonosi joggyakorlónak.

Önkormányzati lakásgazdálkodás a gyakorlatban

Videókonferenciánkat ajánljuk valamennyi önkormányzat lakásgazdálkodásért felelős vezetője és szakértője, ügyintézője részére. Felkészítjük Önöket a megfelelő lakáskoncepció összeállítására, a lakásrendelet elkészítésére. Gyakorlati példákon keresztül mutatjuk be a kezelői és tulajdonosi jogokat, valamint kötelezettségeket, beleértve a bérleti jog megszűnésének kezelését, a mögöttes felelősség eseteit is. Jó gyakorlatokat mutatunk be a bérlői eladósodás elleni közdelemhez.

Szálláshely szolgáltatások szabályozása és ellenőrzése

Hiánypótló videó előadásunkat ajánljuk valamennyi önkormányzat jegyzője, igazgatási, hatósági és kereskedelmi vezetője és ügyintézője részére.
Szakértőnk teljes körűen, konkrét jogeseteken keresztül mutatja be a szálláshely szolgáltatások szabályozási és ellenőrzési kérdéseit.
Képzésünk kitér a legfrissebb jogszabály-változásokra és azok alkalmazására is!

A selejtezés és leltározás szabályai, gyakorlati vonatkozásai

Hiánypótló videóelőadásunkkal a költségvetési szervek selejtezési és leltározásai feladatainak szabályos és hatékony végrehajtásához szeretnénk segítséget nyújtani, gyakorlott oktató és gazdálkodási szakember előadásában.

Vezetői Nyilatkozat és Belső Kontroll Kézikönyv

A gyakorlatorientált előadáson egy vezetői nyilatkozat és egy kézikönyv minta teljes bemutatásával, konkrét adatokkal, információkkal támogatjuk a szervezetek vezetőit, valamint az őket ellenőrzőket a megfelelő vezetői nyilatkozat és belső kontroll kézikönyv elkészítésére.
A jól kialakított belső kontroll szabályozás megfelelő alapot, biztosítékot adhat a Vezető Nyilatkozat hiteles értékeléséhez és kitöltéséhez és a kontrollrendszer szabályozásához.

Adatvédelem és adatkezelés a belsőkontrollrendszerben

Az előadás arra ad gyakorlati iránymutatást, hogy az új adatvédelmi, adatbiztonsági előírásoknak való megfelelés érdekében mire kell kiemelt figyelmet fordítani, milyen új elemeket kell beépíteni a belső kontrollrendszerbe.

Integritást sértő események kivizsgálása

Az előadás során két gyakorlati példán keresztül kerül bemutatásra, hogy mire kell különösen odafigyelni a szabályszerű eljárás érdekében. A minta feladatok segítségével a folyamatok, kontrollok és kockázatok azonosításával, ellenőrzési munkalap ismertetésével elkészíthető, illetve ellenőrizhető és értékelhető a kialakított kontrollrendszer.

GDPR speciális kérdései, sajátos feladatok az önkormányzati igazgatási, hatósági, valamint intézményi adatkezeléseknél

A gyakorlatorientált előadás célja, hogy az általánosan előforduló adatkörökön túl a speciálisabb, ágazati szabályok alapján működő szervezetek számára segítséget adjon ahhoz, hogy megfelelően tudják meghatározni az adatkezelést, azok célját, jogalapját, továbbá olyan szabályozó és nyilvántartási rendszert tudjanak kialakítani, amely megfelel az új jogszabályi elvárásoknak, biztosítja az adatkezelés átlátható, kontrollálható rendszerét.


Segíthetünk?
Telefon: +36 (30) 195 – 2826
E-mail:jelentkezes@konferenciaszervezo.hu