ADÓ, PÉNZÜGY, SZÁMVITEL KépzéseinkMegrendelés folyamata:

A megrendelését elküldheti elektronikus regisztrációval a megrendelni kívánt képzés oldalán az Online jelentkezésre kattintva, vagy a letölthető word alapú Jelentkezési lappal.
A kitöltött jelentkezési lapot kérjük, hogy a jelentkezes@konferenciaszervezo.hu e-mail címre küldjék el!

A jelentkezés, fizetési kötelezettséget von maga után. A megrendelést e-mailben igazoljuk vissza.
Kérjük, hogy a részvételi díjat a jelentkezés visszaigazoló mellékleteként küldött díjbekérő alapján, a díjbekérő egyedi azonosító számára való hivatkozással utalja.
A belépéshez szükséges adatokat, valamint a pénzügyi teljesítést már nem igénylő számlát a megrendelő lapon megadott e-mail címre juttatjuk el Önnek a videó képzés díjának kiegyenlítését követő 24 órán belül.

A videó konferencia anyaga (videók, prezentáció, kiegészítő oktatási anyagok) egy internet alapú zárt felületen érhető el, a megtekintéshez Önnek internet kapcsolatra van szüksége.

A belépéshez szükséges adatokat a megrendelő lapon megadott e-mail címre juttatjuk el Önnek a videó képzés díjának kiegyenlítését követő 24 órán belül.

A videó képzés teljes anyaga felvétel, nem élő konferencia!

A videó képzés teljes anyaga szerzői jogvédelem alatt áll. Annak jogosulatlan másolása, terjesztése, értékesítése vagy bármi más módon történő felhasználásra szerzői jogot sért és jogkövetkezményekkel jár.

A megvásárolt videó konferencia hozzáférés egy megrendelőt illet meg, a videó nem másolható, nem osztható meg és semmilyen egyéb módon nem terjeszthető!

GAZDÁLKODÁSI Tudástár

A tudástár gazdálkodási, pénzügyi, adózási és számviteli szakemberek feladatainak ellátáshoz nyújt segítséget. A szakmát érintő aktuális, gyakorlati kérdésekre ad választ, felkészít a változásokra.
Tagok számára folyamatosan és korlátozás-mentesen elérhető.

Számlázás és bevallás a gyakorlatban

A videókonferencia gyakorlati segítséget nyújt vállalkozások, intézmények részére az áfa bevallások elkészítéséhez, valamint a helyes számlázási gyakorlathoz, különösen a bevallásokkal összefüggésben. Az előadás kitér a 2024-től bevezetésre kerülő e-áfa és e-nyugta kérdéseire is.

Fizetési meghagyásos eljárás – magyar és európai gyakorlat

Évtizedes gyakorlattal bíró közjegyző előadásában mutatjuk be a magyar és az európai fizetési meghagyásos eljárás gyakorlatát.
Az előadást ajánljuk követeléskezeléssel foglalkozó szakemberek, végrehajtók, jogtanácsosok, ügyvédek, pénzintézeti dolgozók számára.

Költségvetési szervek munkáltatói juttatásai

Tapasztalt és kiváló oktató adószakértőnk teljeskörűen, gyakorlati példákon keresztül mutatja be a munkáltatói juttatások valamennyi elemét, a kötelező juttatásoktól az önként adható juttatásokig, a 2024. évi adótörvények figyelembevételével.

Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos elszámolások

Hiánypótló előadásunk célja, hogy gyakorlati segítséget nyújtson a vagyonkezelésbe adott eszközök nyilvántartásához, elszámolásához és a kapcsolódó adatszolgáltatások teljesítéséhez.

Határokon átnyúló, nemzetközi üzleti folyamatok adó, bér- és TB szabályai

Napjainkban egyre inkább nő a külföldön munkát vállaló, vagy külföldi vállalkozással szerződéses jogviszonyban álló magyarok száma. Ugyanakkor a globalizáció következményeként számos külföldi állampolgár szerez jövedelmet magyarországi munkavégzés eredményeként. Az adózási, társadalombiztosítási, munkavédelmi és munkajogi szabályok ismerete a foglalkoztató és a munkavállaló számára egyaránt fontos. Foglalkoztatóként egyéb adókockázatokra is érdemes odafigyelni.

Ismét változott a bizalmi vagyonkezelés adózása

Szakmai előadásunkon gyakorló ügyvédek, adó-tanácsadók mutatják be a bizalmi vagyonkezelés adózását érintő 2024. évi új szabályokat. Az előadásokat követően konzultációs lehetőséget biztosítunk a résztvevőknek.

Adóhatósági ÁFA megállapítás, valamint a kötelező visszaváltási díj rendszere a gyakorlatban

A digitalizáció és az automatizáció az elkövetkezendő évek legfontosabb feladata az adózásban. Az európai trendeket követve, néhol teremtve Magyarország sem marad ki az áfa-bevallások automatizálásából. Ez a vállalkozásokat is rákényszeríti a fejlesztésre, így nekik is lépést kell tartani a NAV legújabb digitális fejleményeivel. A könyvelő programoknak képesnek kell lenni rá, hogy a legjobban tudják hasznosítani a rendelkezésükre bocsátott adatokat, azokat feldolgozva pedig automatizált áfa-bevallásokat készítsenek. Készüljön fel velünk a változásokra, tartsa a lépést az adózás digitalizációjával!
Az e-ÁFA bevezetése mellett, az Európai Uniós előírásokkal összhangban 2024. január 1-jétől alkalmazandók a visszaváltási díj megállapításának és alkalmazásának, valamint a visszaváltási díjas termék forgalmazásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet előírásai is.
A műanyag, fém, üveg alapanyagú italcsomagolások belföldi forgalomba hozóinak számos új kötelezettséggel kell megismerkedniük a DRS bevezetésével összefüggésben, melyekről előadásunk során áttekintést nyújtunk gyakorlati példákon keresztül.
Szakmai képzésünk egyszerre készít fel az ÁFA bevallások digitalizációjával járó feladatokra,

Számvitel rendjének megsértése, csődbűncselekmény

Hiánypótló videókonferenciánk során több mint 10 éves adóhatósági bűnügyi igazgatási tapasztalattal rendelkező büntetőjogász mutatja be a leggyakoribb gazdasági bűncselekményeket, mint a számvitel rendjének megsértése és csődbűncselekmény. Képzésünk hasznos segítséget nyújt ügyvédek, jogtanácsosok, könyvvizsgálók, könyvelők és gazdasági szakemberek részére egyaránt.

Államháztartási szabályozás, gazdálkodási, számviteli belső szabályzatok tartalma, aktualizálása

Hiánypótló videókonferenciánk a költségvetési szervek gazdálkodásához és számviteléhez kapcsolódó szabályzatok elkészítéséhez és aktualizáláshoz nyújt gyakorlati segítséget. A képzés során a résztvevők választ kaphatnak konzultációs kérdéseikre is.

K+F pályázatok adózása és számvitele

A magyar adórendszer számos kedvezményi lehetőséget biztosít a kutatás-fejlesztési tevékenységek ösztönzésére, továbbá az innovációs és K+F projektek jelentős állami támogatásokban is részesülhetnek. Az előadás során átfogó képet nyújtunk a terület számviteléről és adózásáról, tisztázzuk a tartalmi alapfogalmakat, bemutatjuk a számviteli kezelés lehetőségeit és buktatóit, valamint a K+F projektek megvalósításának folyamatát végig követve megnézzük a kapcsolódó adóalap csökkentési lehetőségeket. Kitérünk továbbá a K+F projekt eredményének hasznosítására, az adóhatékony felhasználás és esetleges jövőbeli elidegenítés kérdéseire. Beszélünk az elérhető adókedvezményekről és állami támogatásokról, nem csupán a társasági adóban, hanem a többi adónemben is.
Az előadás zárásaként pedig szó lesz a K+F projektek adóellenőrzésének gyakorlatáról, az ellenőrzések fajtáiról, valamint a K+F tanúsítás védelmező szerepéról is.
Mindezt az elméleti összefoglalókon kívül érdekes esettanulmányok segítségével ismerhetjük meg.

Különadók / Extraprofit adók és globális minimumadó a gyakorlatban

A különadók a 2008-as globális gazdasági válság óta a magyar adórendszer szerves részét képezik. Összesített arányuk a központi költségvetés bevételeiben meghaladja a társasági adóból befolyó költségvetési bevételek összegét. A COVID világjárvány és az Ukrán-Orosz háború okozta gazdasági nehézségek ellensúlyozására szintén a különadók emelésével, azaz extraprofit adók bevezetésével reagált a magyar jogalkotó. Mindezzel azonban számos szektor került nehéz gazdasági helyzetbe, tekintve hogy ezek az adók jellemzően nem a profitra, hanem a bevételre kerültek kiszámításra és akár veszteséget is generáltak az érintett vállalkozásoknak és szektoroknak. Éppen ezért a magyar adórendszer ezen sajátosságait, és kifejezetten a különadók/extraprofitadók struktúráját, diszkriminációs jellegét többszörösen támadták az érintettek az Európai Uniós hatóságok előtt is.
A globális minimumadó nemzetközi bevezetési nyomása mellett a szektorális különadók és extraprofit adók még nagyobb súllyal nehezednek az érintettekre, különösen akkor, ha ezeket a globális minimumadóban elvárt adóterhelésbe beszámítani nem lehet. Ugyan Magyarország a végsőkig késleltette a globális minimumadó uniós elfogadását, és vitathatatlan eredménnyel harcolt a jobb feltételek eléréséért, de végül mégsem tudta elkerülni. Éppen ezért nagyon fontos a globális minimumadó rendszerének, működési elveinek ismerete. A felkészülést nem lehet elég korán megkezdeni! Ugyanis a hazai vállalatokat mindenképpen érinteni fogják a globális minimumadó bevezetésének hatásai, akár többlet adófizetéssel, de mindenképpen jelentős többlet adminisztrációval.

Az állami építési beruházások rendjéről szóló törvény hatálybalépését követő beruházási gyakorlat

Videókonferenciánk segítséget nyújt az állami építési beruházásokban érintettek részére az új törvény értelmezésében és alkalmazásában a beruházások előkészítését és megvalósítását érintő műszaki szabályoktól egészen a beszerzés lebonyolítását érintő gyakorlati kérdésekig.

Beszámoló összeállítása, űrlapok használata, gyakorlati segítség a 2023-as év zárásához, a beszámoláshoz

Videókonferenciánk gyakorlati segítséget nyújt a költségvetési szervek beszámolóinak összeállításához, a 2023. év zárásához, valamint a kapcsolódó űrlapok használatához.
Az előadást ajánljuk valamennyi költségvetési szerv gazdasági, pénzügyi és számviteli vezetője, munkatársa részére.

EPR változások a gyakorlatban – fókuszban a bevallás, adatszolgáltatás, adminisztráció

Hiánypótló videókonferenciánk gyakorlati segítséget nyújt a termékdíjköteles termékek és a kiterjesztett gyártói felelősség (továbbiakban: EPR) hatálya alá tartozó termékek meghatározásához, valamint a termékdíj-kötelezettséggel és az EPR kötelezettséggel kapcsolatos adminisztráció teljesítéséhez.
Az előadást elsősorban azoknak ajánljuk, akik gyártói tevékenységet folytatnak belföldön, illetve külföldön előállított termékeket hoznak be Magyarországra és azt értékesítik belföldön vagy külföldi webáruházzal állnak kapcsolatban, továbbá akik szeretnék jobban elmélyíteni ismereteiket a témákban.

Az alapítványok és a gazdasági társaságok aktuális kérdései

Videóelőadásunk célja, hogy segítséget nyújtson az alapítványok és gazdasági társaságok létesítéséhez, működtetéséhez gyakorló ügyvédek és oktatók előadásában.
Képzésünket ajánljuk gyakorló ügyvédeknek, jogtanácsosoknak, valamint mindazoknak, akik alapítvány, illetve gazdasági társaságok létrehozásában, működtetésében érintettek.

A költségvetési szervek ingatlanügyleteinek adózási kérdései

Hiánypótló videóelőadásunkkal a költségvetési szervek ingatlanügyleteinek adózási kérdéseihez szeretnénk segítséget nyújtani. A képzés során kitérünk az ingatlanok használatához (közterület, úthasználat, parkoló, szolgálati lakások, üdülők, stb.) kapcsolódó adókérdésekre, valamint az ingatlan beruházás, értékesítés és bérleti ügyletek speciális adózási szabályaira is.

Elektronikus számla és e-ÁFA bevezetés a gyakorlatban

A digitalizáció és az automatizáció az elmúlt évek során alapvető digitális átalakulást eredményezett. Üzleti szempontból e változásoknak a meglévő és jövőbeli struktúrákra gyakorolt hatása széles körű. A hatékonyság és a jövedelmezőség növelése érdekében a digitalizáció a vállalat, de számos esetben egy intézmény, hivatal valamennyi értékteremtő tevékenységének alkalmazási és folyamatoptimalizálási eszköze. A digitalizáció a vállalat- és szervezetirányítást is támogatja, és szervezetspecifikus módon megvalósítva a fejlődés elsődleges hajtóereje.
Magyarországon az adózás digitalizációja nagyon magas szintű, melyet az adóhatóság online adatszolgáltatási rendszereinek fejlődése, a gép-gép kapcsolat bevezetése, valamint az adóellenőrzések és kockázatelemzések digitalizációja, továbbá a mesterséges intelligencia támogatottsága mind-mind tovább fűtenek. Ilyen környezetben a vállalkozások, intézmények és az őket segítő adótanácsadók digitális elkészültségére is nagy szükség van.
Az előadás során az elektronikus számlázás elméletével és gyakorlatával foglalkozunk, valamint részletes bemutatásra kerül a 2023. 4. negyedévre várható, 2024-tól élesben is bevezetni tervezett e-ÁFA rendszer.

Speciális ÁFA ügyletek, jellemzőbb és nagyobb ÁFA hibák – hogyan kerüljük el?

Videókonferenciánk során betekintést betekintést adunk a különböző, jellemzően nemzetközi elemet érintő áfa-tranzakciókba, ismertetve a hozzájuk kapcsolódó áfa-ismérveket, adminisztrációt, továbbá azon körülményeket, amire figyelemmel kell lenni, vagy amit jellemzően elhibáznak a felek. Az előadás elsősorban azoknak ajánljuk, akik dolgoznak külföldi ügyfelekkel (legyenek akár szolgáltatás nyújtók, vagy megrendelők), továbbá akik szeretnék jobban elmélyíteni ismereteiket a témákban.
Az előadás az elméleti megalapozás mellett kimondottan gyakorlat-orientált, így az egyes témaköröket példákon keresztül szemléltetve mutatja be.

A vám- és jövedéki szabályok aktuális változásai

2023. február 13-tól alkalmazandók az új közösségi jövedéki irányelv rendelkezései, melyek megjelentek a hazai szabályozásban is. Ennek következtében jelentősen átalakultak az adózott jövedéki termékek közösségi kereskedelmére, szállítására és azokkal összefüggésben kiállítandó bizonylatokra vonatkozó előírások. Az előadás ezeket, valamint a jövedéki szabályozás termék-előállításra, kereskedelemre, adófizetési kötelezettségre és adóvisszaigénylésre vonatkozó sajátosságait mutatja be gyakorlati példákon keresztül.
Az előadáson bemutatjuk továbbá a vámszabályokat érintő 2023 évi változásokat és azoknak a vállalkozások tevékenységére gyakorolt hatásait, továbbá szó esik a vámrendszer legfőbb részeiről, és azok jellemzőiről is.
Az előadást azoknak ajánljuk, akik jövedéki termékek előállításával, kereskedelmével, felhasználásával foglalkoznak, továbbá export, import tevékenységet végző vállalkozások vagy akik szeretnék jobban elmélyíteni ismereteiket a témákban.

Pénzkövetelések jogi úton történő behajtása a gyakorlatban

Videókonferenciánk a pénzkövetelések jogi úton történő behajtásának gyakorlatát mutatja be, tapasztalt oktató és végrehajtó előadásában. Az előadást ajánljuk vállalkozások követeléskezeléssel, lejárt tartozások behajtásával foglalkozó munkatársainak, ügyvédeknek, valamint végrehajtóknak.

Környezetvédelmi termékdíj, kiterjesztett gyártói felelősség – a legfrissebb változások a gyakorlatban

Videókonferenciánk során betekintést nyújtunk a környezetvédelmi termékdíj és a 2023. július 1-jétől alkalmazandó kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer szabályaiba, az elméleti ismeretek mellett gyakorlati példákon keresztül bemutatva a kötelezettségeket, a párhuzamosságokat és a jogszabályok speciális rendelkezéseit, továbbá azokat a körülményeket, amikre figyelemmel kell lenni vagy amit jellemzően elhibáznak a vállalkozások.
Az előadást elsősorban azoknak ajánljuk, akik gyártói tevékenységet folytatnak belföldön, illetve külföldön előállított termékeket hoznak be Magyarországra és azt értékesítik belföldön vagy külföldi webáruházzal állnak kapcsolatban, továbbá akik szeretnék jobban elmélyíteni ismereteiket a témákban.

Mindent a 2023. évi nyári adóváltozásokról

Videókonferenciánkkal teljeskörűen feldolgozzuk a 2023. év nyarán megjelent adóváltozásokat, amelyek szinte minden adónemet és számos az adózás és adóigazgatás rendjét is érintő szabályt érintenek. Mindezek mellett az előadás érinti az e-nyugtaadással kapcsolatos várható változásokat, a különadókat és extraprofitadókat érintő változásokat, a lízinggel kapcsolatos új szabályokat.

MÁK és NAV adatszolgáltatások teljesítése

Hiánypótló videókonferenciánkkal a költségvetési szervek számára szeretnénk segítséget nyújtani a MÁK és NAV adatszolgáltatások, KGR egyeztetések teljesítésében.

Számlázás és adózás digitalizációja, konkrét megoldási lehetőségek

A digitalizáció és az automatizáció az elmúlt évek során alapvető digitális átalakulást eredményezett.
Üzleti szempontból e változásoknak a meglévő és jövőbeli struktúrákra gyakorolt hatása széles körű. A hatékonyság és a jövedelmezőség növelése érdekében a digitalizáció a vállalat valamennyi értékteremtő tevékenységének alkalmazási és folyamatoptimalizálási eszköze.
A digitalizáció a vállalatirányítást is támogatja, és vállalatspecifikus módon megvalósítva a vállalati fejlődés elsődleges hajtóereje.
Magyarországon az adózás digitalizációja nagyon magas szintű, melyet az adóhatóság online adatszolgáltatási rendszereinek fejlődése, a gép-gép kapcsolat bevezetése, valamint az adóellenőrzések és kockázatelemzések digitalizációja, valamint a mesterséges intelligencia támogatottsága mind-mind tovább fűtenek. Ilyen környezetben a vállalkozások és az őket segítő adótanácsadók digitális elkészültségére is nagy szükség van.

Önkormányzatok kritikus gazdasági eseményei a gyakorlatban

Videókonferenciánkkal az önkormányzati költségvetési szervek egyes kritikus gazdasági eseményeinek elszámolásához, könyvvezetéséhez szeretnénk segítséget nyújtani.

Beruházások számviteli elszámolásának speciális kérdései

Videókonferenciánkkal a költségvetési szervek gazdálkodási, valamint projektek lebonyolításával foglalkozó szakemberei számára szeretnénk segítséget nyújtani.
A képzés során körbejárjuk a finanszírozási kérdések, a tárgyi eszközök aktiválásának és elhasználódásának szabályait. A beruházások számviteli elszámolását számos gyakorlati példán keresztül mutatjuk be.

Pályázatok, állami támogatások kezelése, könyvelése, nyilvántartása, analitikája, pályázati támogatások számviteli elszámolása

A hiánypótló videókonferenciával a költségvetési szervek számára szeretnénk segítséget nyújtani a pályázati támogatásokkal való szabályszerű pénzügyi és számviteli elszámoláshoz, a kapcsolódó nyilvántartások vezetéséhez.
A képzés során a jobb megértés érdekében számos esettanulmány is bemutatásra kerül.

Az ÁFA bevallás gyakorlati kérdései

Videókonferenciánk célja gyakorlati segítséget nyújtani a szabályszerű ÁFA bevallás elkészítéséhez, kitérve az ÁFA levonás, visszaigénylés, az önellenőrzés és a számlázás jó gyakorlatára is.

Kötelezettségvállalás folyamata és nyilvántartása

Videókonferenciánkat ajánljuk valamennyi költségvetési szerv gazdasági, pénzügyi és számviteli vezetője, munkatársa részére.
Gyakorlott oktató, esettanulmányokon keresztül vezeti végig a résztvevőket a szabályszerű kötelezettségvállalás teljes folyamatán, az ellenjegyzéstől az utalványozásig.
A képzés kitér a nyilvántartási, valamint számviteli elszámolási kérdésekre is.

Pályázati támogatások a gyakorlatban

Videókonferenciánkkal a vállalkozások vezetőit, valamint projektek elszámolási feladatait ellátó munkatársait szeretnénk támogatni abban, hogy az elnyert támogatási forrásokat szabályosan, átlátható módon tartsák nyilván, számolják el, vezessék a könyvekben. A nyilvántartási, elszámolási kérdések mellett a legfontosabb adózási kérdésekre is kitérünk.

Online számla, e-számla és irányelvi változások

Elektronikus számlát 2004. óta lehet kiállítani Magyarországon, a számlaadat-szolgáltatási kötelezettség pedig 2018-ban került bevezetésre.
Mind az elektronikus számlázás és mind a számlaadat-szolgáltatás bejárt egy nagyobb utat, azonban a 2022 decemberében megjelent HÉA irányelv tervezet az eddigieknél sokkal jelentősebb változásokat jelez előre.
Az előadás áttekinti a jelenlegi számlaadat-szolgáltatási kötelezettséget, elektronikus számlázási módszereket, mindezekben rejlő lehetőségeket és buktatókat.
Bemutatja a számlázás és adatszolgáltatás területén a változásokat, valamint az ezeknek történő megfelelés lehetőségeit.

A kapcsolt vállalati adatszolgáltatás és transzferárazás a gyakorlatban

A hazai és nemzetközi vállalatcsoportok valamennyi magyarországi csoporttagja számára elengedhetetlen, hogy ismerjék a transzferár szabályozás részleteit, mivel ez tekinthető az egyik legnagyobb adókockázattal és bizonyosan a legmagasabb mulasztási bírság kockázattal járó adózási szakterületnek. A szokásos piaci ár elvének érvényesítése valamennyi kapcsolt vállalkozás számára elengedhetetlen követelmény.
A transzferár szakmai előadásunk gyakorlati segítséget nyújt azoknak a kapcsolt vállalkozásoknak, akik szeretnének megfelelni a 2022. év óta még szigorúbb transzferár jogszabályi előírásoknak.
A 2022-es évtől kezdődően bevezetésre kerül egy kötelező kapcsolt vállalati adatszolgáltatás, melyet a társasági adóbevallásban kell teljesíteni. 2024-ben már az előző évek adatszolgáltatási és annak adóellenőrzési tapasztalataival felvértezve tartjuk meg előadásunkat.
Segítséget kívánunk nyújtani nem csupán a transzferár adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez, értelmezni a jogszabályi előírásokat, hanem felhívjuk a figyelmet a magyar kapcsolt vállalkozások valamennyi transzferár kötelezettségére, a COVID-hatás, valamint a veszteséges tevékenység miatti transzferár kiigazítás kezelésére.
Beszámolunk az adóhatóság transzferár ellenőrzési gyakorlatáról, összefoglaljuk az ezzel kapcsolatos eddigi tapasztalatainkat jogesetek bemutatásával.

Átfogóan a 2023. évi adóváltozásokról

Videókonferenciánk célja átfogóan bemutatni a 2023. évtől alkalmazandó új adójogszabályokat.
Tételesen kitérünk valamennyi adónemre, amely vonatkozásában változnak a szabályok, gyakorlati példákkal segítjük az új szabályok napi gyakorlatba ültetését..

Beszámoló összeállítása, űrlapok használata, gyakorlati segítség a záráshoz, beszámoláshoz

Videókonferenciánkat ajánljuk valamennyi költségvetési szerv gazdasági, pénzügyi és számviteli vezetője, munkatársa részére.
Teljeskörűen, gyakorlati példákkal alátámasztva készítjük fel Önöket a beszámoló összeállítására, a könyvviteli zárlat munkafázisaira.
Az előadás keretében számos esettanulmány is bemutatásra kerül.

Projektek lebonyolításához kapcsolódó folyamatok azonosítása, kockázati tényezők feltárása, kockázatok elemzése és kezelése

Előadásunk a projektek folyamatgazdáinak, megfelelési tanácsadóknak, belső kontroll koordinátoroknak, belső ellenőröknek nyújt segítséget - konkrét projekthez kapcsolódó folyamatok, feladatok és felelősök azonosítása révén.

Költségvetési számvitel a gyakorlatban – fókuszban a bérek, járulékok, térítésmentes átadás

Videókonferenciánkat ajánljuk valamennyi költségvetési szerv gazdasági, pénzügyi és számviteli vezetője, munkatársa részére. A személyi juttatásokkal kapcsolatos elszámolások teszik ki általában egy költségvetési szerv kiadásainak legnagyobb részét, ezért kiemelten fontos, hogy a könyvvezetésben szabályosan végezzük ezeket a feladatokat.
Képzésünk célja ebben segítséget nyújtani, gyakorlati példákkal, esettanulmányokkal.

A lízingügyletek adózási kérdései

Szakmai előadásunk gyakorlati példákon keresztül mutatja be, hogy a cégek, intézmények milyen lízingtípusok között dönthetnek, mikor opció és mikor nem opció a lízing, illetve ha lízing mellett döntöttünk, azzal kapcsolatban milyen adózási kötelezettségek merülnek fel.

Főkönyvi összefüggések, kötelező egyezőségek; MÁK és NAV adatszolgáltatások teljesítése, KGR egyeztetési szempontjai

Videókonferenciánkat ajánljuk valamennyi költségvetési szerv gazdasági, pénzügyi és számviteli vezetője, munkatársa részére.
Az előadás során a gyakorlatban sok kérést felvető témákat dolgozunk fel, gyakorlati példákkal alátámasztva. A kötelező egyezőségek és az általános forgalmi adóval kapcsolatos összevezetések még mindig sok fejtörést okoznak a gyakorlati munka során.
Képzésünkön számos esettanulmány bemutatásával is igyekszünk segítséget gyújtani a fenti témákban.

Számlázás és számlakorrekciók a gyakorlatban

Videókonferenciánk célja gyakorlati segítséget nyújtani a számlázási típushibák elkerüléséhez, a számlák szabályszerű javításához.
A résztvevők megértik mikor, milyen számlatípust kell és lehet kiállítani, mi a számla kötelező adattartalma, hogyan kell szabályosan továbbszámlázni és ha szükséges számlát javítani.

Költségvetési szervek megszűnésének, átalakulásának számvitele

Hiánypótló előadásunk komplex módon, esettanulmányokon keresztül mutatja be a költségvetési szervek megszűnésének, átalakulásának speciális számviteli szabályait. Képzésünk résztvevői egyedi konzultációs kérdéseikre is választ kaphatnak.

A megfelelési tanácsadó, mint integritás felelős

Hiánypótló előadásunkat ajánljuk megfelelési tanácsadóknak, integritás felelősöknek, belső ellenőröknek, folyamatgazdáknak.
Szakmai képzésünk két részből áll:
- az első részben bemutatásra kerül az integritás felelősi feladatkör és ahhoz kapcsolódó szabályozás,
- a második részben workshop jelleggel megvizsgálunk néhány integritást sértő eseményt és egyéb compliance tevékenységet, példákon, esettanulmányokon keresztül. Képzésünk egyben egy gyakorlati tréning, mivel fontos elméleti információk mellet konkrét eseteken keresztül modellezzük a megfelelési tanácsadó feladatait (eljárásokat, javaslattételt, jelentés készítését).

A tárgyi eszközökkel kapcsolatos adóelszámolások

Előadásunkat költségvetési szervek gazdasági, pénzügyi, könyvelési feladatokat ellátó szakembereinek ajánljuk. Kiváló oktató adószakértőnk teljeskörűen, gyakorlati példákon keresztül mutatja be a tárgyi eszközökkel kapcsolatos adóelszámolások kérdéseit.
Gyakorlati példák sora kerül bemutatásra a tárgyi eszköz vásárlása, a saját kivitelezésű beruházások, a sajátos tárgyi eszköz beszerzések, az értékesítés, továbbá az ingatlanokkal és ingókkal kapcsolatos adóelszámolások eseteire.

Az éves költségvetési beszámolóban és az időszaki jelentésekben rejlő elemzési lehetőségek

Videókonferenciánk a költségvetési szervek gazdálkodási, elemzési, könyvvezetési, beszámolási és ellenőrzési feladatokat ellátó vezetőinek, munkatársainak nyújt gyakorlati segítséget a beszámolóban és az időszaki jelentésekben rejlő elemzési lehetőségek gyakorlatorientált bemutatásával.

Mérleg-alátámasztó leltárak és a selejtezési eljárás megfelelőségi vizsgálata – ellenőrzési tapasztalatok, típushibák és azok javítása

Előadásunk a mérleg-alátámasztó leltárak és a selejtezési eljárások ellenőrzése során feltárt és a leggyakrabban előforduló hiányosságokat, szabálytalanságokat mutatja be, amelyek megszüntetése elengedhetetlen a szervezeti integritás biztosítása érdekében. A belső ellenőri javaslatok segítséget adnak a hatékony és eredményes intézkedések meghozatalára, a hibák jövőbeni elkerülésére.

A rendezvények és a reprezentáció adóztatása

Kiváló oktató adószakértőnk gyakorlati példákon keresztül készít fel a rendezvények és a reprezentáció adózási kérdéseire.
Végig vesszük az egyes rendezvény típusokra vonatkozó szabályok mellett a rendezvények valamennyi költségelemét és kitérünk a speciális számlázási kérdésekre is. Részletesen bemutatjuk a reprezentációs keretekre vonatkozó szabályokat és a reprezentáció eltéréseit is.

Önköltségszámítás a gyakorlatban, kalkulációs esettanulmányokkal

Videóelőadásunk gyakorlati segítséget nyújt azon költségvetési szerveknek, akik önköltség számítás készítésére kötelezettek, vagy önként végzett termékértékesítési, szolgáltatásnyújtási tevékenységük okán azt alkalmazzák.
Az önköltségszámítási módszerek, kalkulációs sémák megértését és alkalmazását gyakorlati példákkal segítjük. A képzés résztvevői segítéséget kapnak az önköltségszámítási szabályzat elkészítéséhez is.

A megfelelési tanácsadó feladata a belső kontrollrendszer működtetésében, a vezetői nyilatkozat előkészítésében

Az előadás gyakorlati segítséget nyújt a köztulajdonban álló gazdasági társaságoknak a compliance funkció szabályszerű, hatékony és eredményes kialakításához, működtetéséhez. Gyakorlott oktatónk az előadással segítséget kíván nyújtani megfelelési tanácsadók, belső ellenőrök, köztulajdonban álló gazdasági társaság vezetői, felügyelőbizottság tagja, tulajdonos képviselője számára.

A munkáltatói juttatások kezelése az adórendszerben az államháztartási szférában, gyakorlati példákon keresztül

Tapasztalt és kiváló oktató adószakértőnk teljeskörűen, gyakorlati példákon keresztül mutatja be a munkáltatói juttatások valamennyi elemét, a kötelező juttatásoktól az önként adható juttatásokig. Az előadás kitér a lakáscélú és ruházati juttatásokra, a munkáltatói étkeztetésre, az egészségügyi juttatásokra. Példákon keresztül mutatjuk be a szakmai képzések finanszírozásának lehetőségeit, az ajándékokra, valamint a pénztári hozzájárulásokra és a biztosításokra vonatkozó szabályokat is.

Harmadik országbeliek foglalkoztatása Magyarországon – fókuszban az új szabályok

Alapvető változásokat hoz a 2024-es év a harmadik országbeliek foglalkoztatási szabályaiban.
Számos ponton szigorodnak a korábbi foglalkoztatási szabályok, azonban az új szabályozás sok tekintetben rugalmasabb foglalkoztatási feltételeket is biztosít.
Képzésünk hasznos segítséget nyújt HR-el, munkajoggal foglalkozó szakembereknek a harmadik országbeliek foglalkoztatási kérdéseiben eligazodni.
A 2024-től hatályos legújabb munkajogi szabályok mellett kitérünk a sokszor nehezen érthető adózási és TB kérdésekre is.

Önkormányzatok iratkezelése a gyakorlatban

Hiánypótló előadásunk az önkormányzatok iratkezelési feladatokat ellátó munkatársainak nyújt gyakorlati segítséget. Gyakorlott levéltáros oktatónk az iratkezelés teljes folyamatán végig vezeti a résztvevőket a küldemények átvételétől, érkeztetésétől a selejtezési, levéltári átadásig.

Az éves költségvetési beszámoló összeállításának kiemelt kérdései

Képzésünket ajánljuk valamennyi költségvetési szerv gazdasági, pénzügyi és számviteli vezetője, munkatársa részére. Teljeskörűen, gyakorlati példákkal alátámasztva készítjük fel Önöket a beszámoló összeállítására, a könyvviteli zárlat munkafázisaira, továbbá a következő évi nyitási feladatokra. Képzésünkön számos esettanulmány is bemutatásra kerül.

A rendelkezésre álló források átlátható, szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználása

A gyakorlati példákon keresztül ismertetett módszerek, dokumentumok rámutatnak a belső kontrollrendszer elemeinek összefüggéseire, valamint érthetőbbé teszik az egyes elemek jelentőségét. A képzés résztvevői segítséget kapnak az integrált kockázatkezelési rendszer megértéséhez és gyakorlatban történő alkalmazásához, a szükséges intézkedések meghozatalához.

Számlázás aktuális kérdései, típushibák, egyedi esetek konzultációs megbeszélése

A számla adattartalmát, a számlakiállítás folyamatait a számlaadat-szolgáltatást megelőzően nagyon sok vállalkozás nem tekintette nagyon lényeges kérdésnek. Az adatszolgáltatási kötelezettség ebben jelentős változásokat hozott, mivel az adóhivatal már rendszerszerű módon lát rá a vállalkozások által kiállított számlákra, azok adattartalmára. A korábbinál így sokkal nagyobb fontosságúvá vált az, hogy a számlák adattartalma az áfa törvény szempontjából megfelelő legyen.
Az előadás a számlázás alapjaitól elindulva ismerteti az áfa törvényben szereplő elvárásokat, azok értelmezését és gyakorlati problémáit. A számla, módosító és érvénytelenítő számlán túlmenően választ kaphatunk olyan kérdésekre is, mint például mit kell tenni, ha a vevő előlegként többet fizetett, mint az értékesítés teljes összege, vagy például mire kell figyelni egy időszaki elszámolású ügyletnél a számla változtatásánál. Az előadás végén pedig a számlakiállítás technikáival kapcsolatos egyedi kérdések kerülnek átbeszélésre.

Költségvetési szervek személyi jellegű kifizetéseinek adózási kérdései

Videókonferenciánk a költségvetési szervek pénzügyi, gazdasági szakembereit készítik fel a személyi jellegű kifizetésekkel kapcsolatos adózási kérdésekre, az aktuális változásokra.
Az egyes jogviszonyokhoz kapcsolódó kifizetések adóztatását gyakorlati példákkal tesszük érthetővé.
Az előadás teljeskörűen bemutatja a kötelező és az adható juttatásokat és azok részletszabályait.

Útmutató a bizalmi vagyonkezelés, a vagyonkezelői alapítványok és a magántőkealapok világához

2014-ben jelentős fordulatot hozott a hazai vagyontervezési kultúrában, amikor beültették a magyar jogrendszerbe a bizalmi vagyonkezelés, a családi alapítvány, valamint a magán- és kockázati tőkealap intézményét. Ezt a folyamatot egészítette ki a vagyonkezelő alapítvány megjelenése 2019-ben. A magánszférát és annak kockázatait ezekkel az új módszerekkel jogilag is el lehet határolni az üzleti élettől, ily módon egyszerre több jogi eszköz, struktúra közül választhatnak az ügyfelek és tanácsadóik.
Az előadók igyekeznek közérthető formában bemutatni a bizalmi vagyonkezelés, a vagyonkezelő alapítványok és a magántőkealapok jogi hátterét. A cél nem az, hogy a jogszabályhelyeket részletesen felsorolják, hanem útmutató gyanánt az előírások megértését és a gyakorlati szempontokat helyezik előtérbe.
Az adatkezelési botrányok időszakában egyre többen vágynak „üzleti magánéletre”, amelynek jogszerű védelmezői lehetnek az előadásokban bemutatott vagyontervezési módszerek.
A strukturálás során kiemelt szempont az adózás is, hiszen egy befektetés versenyképességét vagy egy generációs vagyontranszfer megvalósítását jelentős mértékben befolyásolja a fizetendő adó. Tekintettel ezekre a szempontokra az előadások kiterjednek az adózási, továbbá a titoktartási és a tulajdonosi struktúrát érintő szabályokra is.
Az előadások előtt (és azt követően) érdemes elolvasni az előadók Vagyontervezési labirintus című könyvét: https://hvgorac.hu/Vagyontervezesi_labirintus

KKV likviditásmenedzsment a gyakorlatban

A téma feldolgozása vezetői szinten, gyakorlati megközelítésben történik. Arra helyezzük a hangsúlyt, hogy milyen célra milyen kimutatásra van szüksége egy vezetőnek, azokból milyen információkat nyerhet, és a kapott információkat hogyan használhatja fel a vezetői döntésekhez. Az elmúlt években minden vállalkozás megtapasztalta, hogy likviditásmenedzsment nélkül szinte lehetetlen túlélni. Képzésünk célja a KKV szektor vállalkozásait segíteni abban, hogy likviditásukat megfelelően menedzseljék.

Ellenőrzések számvitele az államháztartás szervezeteinél

Hiánypótló képzésünk költségvetési szervek könyvvezetési, beszámolási és ellenőrzési feladatokat ellátó vezetőinek, munkatársainak nyújt gyakorlati segítséget az intézményi beszámolóban fellelhető hibák és hibahatások megállapításához, azok elkerüléséhez és kezeléséhez.

A költségvetési szervek számlázási és adatszolgáltatási kötelezettsége

videókonferenciával a költségvetési szervek számlázási, bevallási és pénzügyi feladatokat ellátó szakembereit szeretnénk felkészíteni a számlázási és bevallási kötelezettségek helyes értelmezésére és kezelésére, valamint az áfa levonás gyakorlati kérdéseire. A számlázásra vonatkozó adóhatósági elvárások folyamatosan változnak, egyre több szabálynak kell megfelelni, a digitalizáció pedig még további változásokat hoz 2024-től.

Pedagógusok illetményével, besorolásával, munka- és pihenőidejével kapcsolatos aktuális szabályok és gyakorlati kérdések

Hiánypótló képzésünkkel gyakorlati segítséget nyújtunk minden köznevelési intézmény, önkormányzati humán szakterület vezető, munkaügyi, illetve gazdasági vezető számára a pedagógusok helyes besorolásához, az illetmény megállapításához, a munka- és pihenőidő elszámoláshoz. A szabályozásért felelős terület kompetens vezetője magyarázza el a vonatkozó, igen bonyolult és sokszor nem megfelelően értelmezett törvényi és egyéb jogszabályi előírásokat, érthetően, példákkal szemléltetve a helyes jogértelmezést, pontról pontra.

Önkormányzati lakásgazdálkodás aktuális kérdései

Hiánypótló előadásunk gyakorlati segítséget nyújt az önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok ellátásához. A 2021. év számos változást hozott az önkormányzati lakásgazdálkodás területén, ezért a nyári törvénymódosítás hatásaira is kitér képzésünk.

Elektronikus számla, adózás digitalizáció és e-áfa a gyakorlatban

vállalatok, intézmények az elmúlt években látványos erőfeszítéseket tettek a digitalizációs folyamatok fejlesztése terén, amit az adóztatás területén a NAV is követett, többek között a számlaadat-szolgáltatás digitalizálásával. A törekvések itt nem állnak meg, az adóhatóság további adózás digitalizációs fejlesztéseken dolgozik, hamarosan érkezik az e-áfa.
Ugyanakkor vállalati, intézményi oldalról is számos kérdőjel jelenik meg még mindig az elektronikus dokumentumkezelés területén, az elektronikus számla kiállítása, befogadása folyamatosan olyan kérdéseket vet fel, amelyek arra utalnak, hogy a gazdálkodók számára ezen automatizmusok kiépítése, bevezetése még mindig nem egyértelmű.
A képzés egyrészt az elektronikus számlázással kapcsolatban bemutatja a benne rejlő lehetőségeket, technikai megoldásokat, azok mindennapi használatát. Ugyanakkor nem ragad le az elektronikus számlázásnál, hanem bemutatásra kerülnek azok az adóhivatali megoldások is, amelyekkel a gazdálkodók a saját belső folyamataik digitalizációjánál tudnak használni, hasznosítani.
Nem létezik egyetlen jó út, a digitalizációhoz számos út vezet. Talán éppen annyi, amennyi vállalkozás, szervezet van. Az előadás ezen utakat próbálja felvázolni és a vállalatok, vállalkozások, intézmények számára megmutatni, milyen irányba lehet érdemes elmozdulni akár már az idei évben és milyen kihívások, lehetőségek jelenhetnek meg a következő években.

Online számla és áfa bevallás kiajánlás

A számlaadat-szolgáltatással kapcsolatos jogszabályi változások 2021. január 4-vel léptek hatályba, ugyanakkor az adóhivatal 2021. március 31-ig szankcionálási moratóriumot hirdetett meg. Az előadás az új szabályozás jelentette kihívásokra, az addig felmerült jellemző gyakorlati problémákra keresi a választ. Jellemző tapasztalat, hogy az adatszolgáltatás számos számlázási kérdést hozott a felszínre. Ezért az előadás kitér a jellemző számla adattartalmi problémákra is.

Az ingatlan értékesítés adózási kérdései

Videóelőadásunk teljeskörűen bemutatja a vállalkozások, gazdasági szereplők ingatlan értékesítési adózási kérdéseit, de kitérünk az ingatlan bérbeadás fontos kérdéseire is.

Korrupciós kockázatok azonosítása, bekövetkezésének megelőzése, folyamatos értékelése a belső kontrollrendszer keretében

Videóelőadásunk arra ad gyakorlati iránymutatást, hogy milyen szabályozó rendszert kell kialakítani és milyen kontrolltevékenységeket célszerű működtetni a korrupciós kockázatok megelőzése, mérséklése érdekében. Konkrét segítséget nyújt, hogy mely szabályzatokban, milyen kiegészítéseket kell megfogalmazni, milyen kockázati tényezőket lehet azonosítani, hogy érdemes meghatározni a kritériumrendszert a kockázatelemzéshez.

Költségvetési szervek alapító (módosító és megszüntető) okirataira, valamint szervezeti és működési szabályzataira vonatkozó szabályok az Áht. és az Ávr. tükrében

Videóképzésünk gyakorlati segítséget nyújt a költségvetési szervek alapító okiratainak elkészítéséhez, módosításához, az SZMSZ elkészítéséhez. A jogszabályi előírásokon túl, az előadás második fele kifejezetten példákon és mintákon keresztül mutatja be az alapító okirat készítésének, módosításának kérdéseit, a jellemző hibákat, továbbá az ÁNYK használatát.

Lakásszövetkezetek, társasházak számvitele, adózása

Videókonferenciánk teljeskörűen, érhetően bemutatja a lakásszövetkezetek, társasházak aktuális számviteli és adózási kérdéseit.
Miben segít a képzés:
• A lakásszövetkezet, mint ún. egyéb szervezet, a számviteli törvény hatálya alá tartozik. Milyen speciális szabályok vonatkoznak erre a társasági formára.
• Kik vezethetnek egyszeres könyvvezetést
• Kinek kötelező kettős könyvvezetés
• A lakásszövetkezetek és a társasházak között az alapvető eltérés
• Társasházak számviteli sajátossága
• Társasházak adózása
• Lakásszövetkezetek adózása
• Írásbeli konzultációs kérdések

Kritikus könyvelési tételek, I. negyedévre vonatkozó időközi költségvetési jelentés, mérlegjelentés összeállítása

Állam-háztartási szervezeteknél előforduló kritikus könyvelési tételeket vesézzük ki, példákon keresztül, az új szabályokra is figyelemmel. Okleveles adószakértőnk bemutatja az új űrlapokat és segítséget nyújt a negyedéves mérleg jelentés elkészítéséhez is.

Költségvetési szervek szabályzatai II.

Videóképzésünk gyakorlati segítséget nyújt a költségvetési szervek szabályzatainak 2021. évi felülvizsgálatához.
Az előadás segítséget nyújt az alábbi szabályzatok elkészítéséhez és aktualizálásához:
370/2011. (XII.31) Korm. rendelet szerinti szabályzatok:
- Belső kontroll szabályzat
- Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje
- Belső ellenőrzési kézikönyv
- Kockázatkezelési szabályzat
- Nyomkövetési rendszer kialakítása
- Szabálytalanságkezelési szabályzat
A 368/2011 (XII.31) kormányrendelet szerint kötelező szabályzatok:
- Gazdálkodási szabályzat
- Beszerzési szabályzat
- Kiküldetési szabályzat
- Anyag és eszközgazdálkodási szabályzat
- Reprezentációs kiadások szabályzata
- Gépjárművek igénybevételének és használatának rendje
- Telefon, számítógép és internet használati szabályzat
- Közérdekű adatok nyilvánosságának rendje

Költségvetési szervek szabályzatai I.

Videóképzésünk gyakorlati segítséget nyújt a költségvetési szervek szabályzatainak 2021. évi felülvizsgálatához. Az előadás segítséget nyújt az alábbi szabályzatok elkészítéséhez és aktualizálásához:
- Szervezeti és Működési Szabályzat
- Gazdasági szervezet ügyrendje
- Számviteli Politika
- Számlarend
- Eszközök és Források Értékelési Szabályzata
- Leltározási és Selejtezési Szabályzat
- Önköltség számítási szabályzat
- Pénzkezelési Szabályzat
- Ajándékok, Egyéb Előnyök Elfogadásának Szabályzata
- Tűzvédelmi szabályzat

Önkormányzati vagyongazdálkodás aktuális kérdései – a jogszabály változásokra és a bírósági gyakorlatra is figyelemmel

Hiánypótló előadásunk az önkormányzati vagyongazdálkodási feladatok végrehajtásához kapnak gyakorlati segítséget. Képzésünk kitér a legfrissebb változásokra is, többek között a a vagyongazdálkodás szervezetei kereteinek átalakulására a veszélyhelyzetek kapcsán. Képzés résztvevőink által jelzett olyan közérdeklődésre számot tartó kérdésekre is mint az önkormányzati részesedésmanagement, az önkormányzatok és a pénzpiacok, valamint az ingatlangazdálkodás.
A képzés résztvevői egyedi konzultációs kérdéseiket is hozhatják a képzésre, amelyre tapasztalt, gyakorlott oktatótól választ kapnak.

Követelések, kötelezettségek számviteli elszámolása, speciális elszámolások összefüggésben a PTK-val

Videokonferenciánkon a követelések, kötelezettségek témakörön belül a gyakorlatban alkalmazható engedményezések, elengedések, átvállalások, kompenzálások, -pénzmozgást csökkentő, illetve pénzmozgást kiváltó, pénzmozgást ütemező – gazdasági események értelmezésével és számviteli elszámolásával foglalkozunk. Mikor, milyen esetekben célszerű élni ezekkel a lehetőségekkel, illetve hogyan, milyen szempontok alapján azonosítsuk a témakörrel kapcsolatos gazdasági eseményeket a kapott szerződések, dokumentumok alapján. Ismertetésre kerülnek mind a PTK mind a hatályos számviteli törvény vonatkozó előírásai, valamint a kapcsolódó adó és illeték szabályok. Az előadásban kitérünk arra, hogyan mutassuk be az év végi beszámolókban azokat a követeléseket, melyek adósa került nehéz pénzügyi helyzetbe.
Az előadás végén ismertetésre kerülnek a számviteli törvény 2020. évi változásai, melyek közül több a 2020-as üzleti évre is alkalmazható lesz, 2021. január 1-től alkalmazásuk kötelező.

Áttérés egyszeres könyvvitelről kettős könyvvitelre

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (Evectv.) 2019. július 10-től egy új I/A. fejezettel egészült ki, „A gazdálkodó tevékenység egyszemélyes gazdasági társasági formában történő tovább folytatása” címmel, vagyis bekerül a számviteli törvény hatálya alá.
Az egyszeres könyvvitelről a kettős könyvvitelre történő áttérés szabályait a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 163. §-a tartalmazza. Számos kérdés érkezik hozzánk a témában, sok a bizonytalanság.
Videókonferenciánk példákkal levezetve felkészít Önöket:
- nyitómérleg tervezet készítésére
- jogelőd-jogutód viszony kezelésére
- vagyonelemek meghatározására a jogutódnál
- felelősség kérdésére

Elektronikus kereskedelem és adózás a gyakorlatban

Az elmúlt időszakban drasztikusan megnőtt az elektronikus kereskedelem volumene és az elektronikus kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások köre. Számos kérdés érkezik hozzánk az elektronikus kereskedelem adózási kérdéseiről. Videókonferenciánkkal most a NAV érintett területért felelős vezetőjével teljeskörűen feldolgozzuk a témát, a gyakran felmerült kérdésekre is választ adva.

Negatív saját tőke problémák megoldási lehetőségei a PTK-val összhangban

2020 évben változott a számviteli törvény, egyes szabályokat már 2020 évre, másokat 2021. 01.01.-től leszünk kötelesek alkalmazni. Videó előadásunk ismerteti a változásokat, a változások indokait, azok alkalmazását, mely valamennyi számviteli törvény hatálya alá tartozó gazdálkodóra vonatkozik.
A 2020-as üzleti évben sok vállalkozás került nehéz helyzetbe, likviditási, tőkevesztési problémákkal kell szembe nézniük. Előadásunkat ajánljuk könyvelőknek, adótanácsadóknak, adószakértőknek, könyvvizsgálóknak, cégvezetőknek, ügyvezetőknek, melyben segítséget kívánunk nyújtani a negatív saját tőke problémák kezelésére. Videokonferenciánkon elhangzanak nem csak a PTK és számviteli törvény szerinti előírások, de megoldásokat is javaslunk a gyakorlatban előállt helyzetek optimális kezelésére a hatályos, 2020 illetve 2021 évre aktualizált szabályok szerint.
Az előadásban kitérünk arra, a számviteli szolgáltatást, adótanácsadást nyújtók milyen információkat kell adjanak, milyen segítséget tudnak nyújtani a társaságok menedzsmentje és tulajdonosai részére a társaság adottságainak leginkább megfelelő saját tőke rendezés érdekében.
A téma előadója több oldalról, vállalkozói oldalról, adóellenőri, auditálói oldalról segít a hosszútávú megoldások megkeresésében.

Beszámoló kapcsán felmerülő gyakori problémák és megoldásaik

Videó előadásunk gyakorlati segítséget nyújt a költségvetési szervek részére a beszámoló elkészítéséhez, a gyakran felmerülő hibák elkerüléséhez. Bemutatjuk a beszámolóval kapcsolatos új jogszabályi előírásokat, kitérünk a maradvány korrekció elszámolására, majd gyakorlott oktatónk végig vezet az egyes űrlapok kitöltési buktatóin.

Elektronikus számlázás a gyakorlatban, áttérés e-számlára

Az elmúlt években drasztikusan megnőtt azon vállalkozások, intézmények, számlakibocsátók száma, akik elektronikus számlával találkoznak gazdálkodásuk során akár számla kibocsátói, akár befogadói oldalon. 2021-től a jogalkotó is erőteljesen és számos eszközzel ösztönzi az elektronikus számlázásra való minél nagyobb arányú és minél előbbi áttérést.
Videóképzésünk a NAV főosztály vezetőjének előadásában teljes körűen, gyakorlati megközelítésben körbe járja az elektronikus számlával kapcsolat valamennyi kérdést. Bemutatjuk az elektronikus számla lehetséges technikáit, a számla befogadás és megőrzés tudnivalóit. Mindenkinek ajánljuk a képzést, aki elektronikus számlát kiállít, arra áttérni tervez, vagy elektronikus számlát befogad.

A vezető tisztségviselők javadalmazásával kapcsolatos adó és járulékszabályok

Videóképzésünk az ügyvezetők, cégvezetők jogállásában, juttatásaikban segít teljeskörűen eligazodni. Adószakértőnk gyakorlati példákkal alátámasztva mutatja be a munkaviszonyban, megbízási, illetve tagi jogviszonyban igénybe vehető javadalmazás, juttatás szabályait, valamit azok járulék és adóvonzatát. Kitérünk a külföldi ügyvezetőkkel kapcsolatos szabályokra is.
Videóképzésünk teljeskörűen bemutatja a lehetséges költségtérítésekre, a végkielégítésre, osztalékfizetésre vonatkozó szabályokat is, beleértve a céges autó, a lakhatás, a biztosítás, a Széchenyi kártya, illetve munkáltatói kölcsönök lehetőségeit is.

Év végi zárás, következő évi nyitás

Videó előadásunkat ajánljuk valamennyi költségvetési szervek gazdasági, pénzügyi és számviteli vezetője, munkatársa részére.
Teljes körűen, gyakorlati példákkal alátámasztva készítjük fel Önöket az év végi zárási és a következő évi nyitási feladatokra. Képzésünkön egyedi konzultációs kérdéseikre is választ kapnak.

Iratkezelés, iratselejtezés a gyakorlatban

Videókonferenciánkat ajánljuk valamennyi költségvetési szerv iratkezelésér, iratselejtezésért felelős vezetője és dolgozója részére. A téma szakértője bemutatja a legaktuálisabb változásokat, az új technikai környezethez való alkalmazkodás lehetőségeit, az iratkezelés és a selejtezés teljes folyamatát. A képzés kitekint az elektronikus iratok várható selejtezési módjaira, valamint segítséget nyújt a GDPR-problémák kezeléséhez is.

Tárgyi eszközökkel és immateriális javakkal kapcsolatos feladatok a költségvetési szerveknél

Előadásunk gyakorlati segítséget az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékelési, könyvelési feladatainak ellátásában. Az egyes gazdasági események elszámolását konkrét kontírozási példákon keresztül mutatjuk be Önöknek.

Csoportos társasági adóalanyiság a gyakorlatban

Videókonferenciánk gyakorlati segítséget nyújt vállaltcsoportoknak az adóoptimalizációs lehetőségek feltárásában. Az adótervezés területén – a cégcsoportokat illetően – újabb kihívás, újabb lehetőség jelent meg. Okleveles adószakértőnk segít gondolkodni és számolni, mert megéri!

Önkormányzati lakásgazdálkodás a gyakorlatban

Videókonferenciánkat ajánljuk valamennyi önkormányzat lakásgazdálkodásért felelős vezetője és szakértője, ügyintézője részére. Felkészítjük Önöket a megfelelő lakáskoncepció összeállítására, a lakásrendelet elkészítésére. Gyakorlati példákon keresztül mutatjuk be a kezelői és tulajdonosi jogokat, valamint kötelezettségeket, beleértve a bérleti jog megszűnésének kezelését, a mögöttes felelősség eseteit is. Jó gyakorlatokat mutatunk be a bérlői eladósodás elleni közdelemhez.

A kisvállalati adó választásának és alkalmazásának adózási kérdései

Sokszor felmerül a kérdés, hogy megéri vagy nem éri meg a kisvállalati adót választani. Erre a kérdésre akkor lehet válaszolni, ha megvizsgáljuk a vállalkozás költségstruktúráját, a személyi kifizetések arányát (jövőbeli elképzeléseket), a társasági adó alatt megszerezhető adókedvezményeket, a társasági adó hatálya alatt keletkezett kötelezettségeket (pl. fejlesztési tartalék miatt), a vállalkozás beruházási terveit, tőkeműveleteit.
Az adóterhelés összehasonlításával, adótervezés folyamatának bemutatásával gyakorlati segítséget nyújtunk a választáshoz. Feltárjuk a KIVA választásának előnyeit, de kitérünk arra is, hogy kinek nem érdemes a KIVA-t mint adónemet választani. Egyúttal gyakorlati segítséget nyújtunk a KIVA alkalmazásához mindazoknak, akik mellette döntenek.

Normatívák igénylése, elszámolása, módosítása a költségvetési szerveknél

Hiánypótló képzésünkkel segítséget kapnak a gazdálkodásért felelős szakemberek a helyi közszolgáltatások finanszírozási bevételeinek igényléséhez, elszámolásához és módosításához.
Gyakorlati példákkal segítünk a helyi közszolgáltatások mellett a bölcsődei-óvodai, háziorvosi-védőnői, család- és gyermekjóléti, étkeztetési és egyéb szociális normatívák sokszor bonyolult elszámolási és módosítási kérdéseinek tisztázásához.

Önköltségszámítás szabályai az államháztartás szervezeteinél

Képzésünk gyakorlati segítséget nyújt azon költségvetési szerveknek, akik önköltség számítás készítésére kötelezettek, vagy önként végzett termékértékesítési, szolgáltatásnyújtási tevékenységük okán azt alkalmazzák.
Az önköltségszámítási módszerek, kalkulációs sémák megértését és alkalmazását gyakorlati példákkal segítjük. A képzés résztvevői segítséget kapnak az önköltségszámítási szabályzat elkészítéséhez is.

Pénzeszközök számvitele

Képzésünk teljeskörűen, gyakorlati példákkal felkészíti a számviteli, pénzügyi szakembereket a pénzeszközök szabályos elszámolására. Az előadás kitér a készpénz, a bankszámla forgalom, az elektronikus és virtuális pénz, a mobil fizetés, valamint az utalványok elszámolására is.

A selejtezés és leltározás szabályai, gyakorlati vonatkozásai

Hiánypótló videóelőadásunkkal a költségvetési szervek selejtezési és leltározásai feladatainak szabályos és hatékony végrehajtásához szeretnénk segítséget nyújtani, gyakorlott oktató és gazdálkodási szakember előadásában.

Gépjárművekkel kapcsolatos költségelszámolások

Videókonferenciánk gyakorlati segítséget nyújt a gépjárművekkel kapcsolatos költségelszámolásokhoz. A képzés résztvevői megismerik a gépjárművek eltérő besorolását az egyes adótörvényekben, a vásárolt, valamint a bérelt és a lízingelt gépjárművek költségelszámolásának adóvonzatát. Bemutatjuk a szervizköltségek elszámolásának adóvonzatát, az üzemanyag és az egyéb kapcsolódó költségek elszámolásának módját és adózását is.

A munkába járás és a kiküldetés költségtérítésével kapcsolatos adóelszámolások

Szakmai előadásunk teljeskörűen felkészít a munkába járás és a kiküldetés költségtérítésével kapcsolatos szabályos adóelszámolásokra.
A résztvevők megismerik a szabályos elszámoláshoz elengedhetetlen fogalmak helyes meghatározását, úgy mint munkaviszony, munkahely, lakó- és tartózkodási hely, hivatali út, kiküldetés, stb.
A képzés részletesen és gyakorlati példákon keresztül mutatja be:
- a munkába járás költségtérítésének elszámolását;
- a hivatali / üzleti út elszámolási szabályait;
- a kiküldetés értelmezését, annak eseteit, illetve
- a kiküldetésekhez kapcsolódó költségekeket és azok megtérítésének módját.

Vagyonkezelésbe átadott eszközök nyilvántartása és könyvelése

Képzésünkkel segítséget kap a vagyonkezelésre vonatkozó elszámolási szabályok helyes gyakorlatához és a megfelelő nyilvántartás elkészítéséhez. A képzés segítséget nyújt Önöknek a vagyonkezelésbe adott eszközök számviteli megítéléséhez, a bekerülési érték meghatározásához és annak számviteli elszámolásához, az egyes könyvelési jogcímek tartalmához. A résztvevők segítséget kapnak az értékcsökkenés, értékvesztés, értékhelyesbítés megállapításához, a nullás számlaosztály alkalmazásához és a gazdasági események helyes elszámolásához. Feltárjuk a vagyonkezelésbe adás kapcsán a támogatásokkal kapcsolatos problémákat. Gyakorlati példákon mutatjuk be az állományi értéket csökkentő és növelő gazdasági eseményeket.

Kötelezettségvállalás és követelés az államháztartási számvitelben

Videóelőadásunk az államháztartási szféra gazdasági, pénzügyi, számviteli területen dolgozó vezetőit, szakértőit készítjük fel a követelések és kötelezettségek számvitelének gyakorlati kérdéseire.
Az előadás során egyaránt kitérünk az önkormányzati és a központi költségvetési szerveket érintő kérdésekre. Példákon keresztül mutatjuk be a követelések és kötelezettségek elszámolásának gyakorlatát.

Egyes eszközcsoportok állományváltozásainak gazdálkodási szabályai és ezek analitikus nyilvántartásokban való megjelenése

Képzésünket ajánljuk költségvetési szervek gazdasági, pénzügyi és számviteli vezetőinek, szakembereinek. A képzés során gyakorlati példákon keresztül dolgozzuk fel:
- a tárgyi eszközök fontosabb állományváltozásait és a kapcsolódó gazdálkodási és analitikus nyilvántartási szabályokat;
- a készletek állományváltozásait, valamint azok analitikus nyilvántartásának szabályait.

A pénzügyi befektetések adóztatása

Képzésünkkel teljeskörűen, érthetően, gyakorlati példákon keresztül körbejárjuk a pénzügyi befektetések adózási kérdéseit a klasszikus banki befektetésektől kezdve, az értékpapír piaci és kölcsön ügyeleteken át a kriptovalutákig. A téma feldolgozását képzés résztvevőink visszajelzései alapján a számos félreértés, jogértelmezési kérdés és adóhatósági elmarasztalások indokolják.

Vezetői Nyilatkozat és Belső Kontroll Kézikönyv

A gyakorlatorientált előadáson egy vezetői nyilatkozat és egy kézikönyv minta teljes bemutatásával, konkrét adatokkal, információkkal támogatjuk a szervezetek vezetőit, valamint az őket ellenőrzőket a megfelelő vezetői nyilatkozat és belső kontroll kézikönyv elkészítésére.
A jól kialakított belső kontroll szabályozás megfelelő alapot, biztosítékot adhat a Vezető Nyilatkozat hiteles értékeléséhez és kitöltéséhez és a kontrollrendszer szabályozásához.

Integritást sértő események kivizsgálása

Az előadás során két gyakorlati példán keresztül kerül bemutatásra, hogy mire kell különösen odafigyelni a szabályszerű eljárás érdekében. A minta feladatok segítségével a folyamatok, kontrollok és kockázatok azonosításával, ellenőrzési munkalap ismertetésével elkészíthető, illetve ellenőrizhető és értékelhető a kialakított kontrollrendszer.