Költségvetési szervek gazdálkodási, pénzügyi, számviteli vezetőinek, szakértőinek komplex továbbképzése

Ezekben az embert próbáló időkben a gazdálkodási, pénzügyi, számviteli területén dolgozókra is fokozott teher hárul. Segíteni kívánjuk az Önök szakmai fejlődését azzal a céllal, hogy munkájukat felkészülten, könnyen, gyorsan és hatékonyan végezhessék.

Felkészült oktatókkal, gyakorló szakemberekkel feldolgoztunk 18 témakört, amelyet Önök kértek.
Rendkívüli időkben még több támogatást nyújtanunk Partnereink számára.
Ezért most, limitált ideig az elérhető legnagyobb kedvezményekkel támogatjuk az Önök felkészülését:

  • Legalább 4 db videókonferencia megrendelése esetén 20% kedvezményt nyújtunk a nettó képzési díjból (ez közel 18.000 Ft megtakarítás Önöknek)!
  • Legalább 6 db videókonferencia megrendelése esetén 25% kedvezményt nyújtunk a nettó képzési díjból (ez közel 33.000 Ft megtakarítás Önöknek)!
  • Valamennyi továbbképzés online elérhető, videókonferencia formájában!
  • Kiemelt ajánlatunk keretében, a továbbképzésekhez 4 hét helyett 8 hét hozzáférést adunk!
  • Konzultációs lehetőség minden témakörhöz e-mailen!
  • Lehetőséget biztosítunk arra is, hogy az egyes témakörökhöz a hozzáférést Önök más-más felhasználónak (az adott témakörérét felelős vezetőnek, kollégának) igényeljék.

Kiemelt ajánlatunk a 2020. december 31-ig beérkező megrendelésekre vonatkozik.

Választható témakörök:

Képzésünkkel segítséget kapnak a gazdálkodásért felelős szakemberek a helyi közszolgáltatások finanszírozási bevételeinek igényléséhez, elszámolásához és módosításához.
Gyakorlati példákkal segítünk a helyi közszolgáltatások mellett a bölcsődei-óvodai, háziorvosi-védőnői, család- és gyermekjóléti, étkeztetési és egyéb szociális normatívák sokszor bonyolult elszámolási és módosítási kérdéseinek tisztázásához.

Képzésünkkel az államháztartási szféra gazdasági, pénzügyi, számviteli területen dolgozó vezetőit, szakértőit készítjük fel a követelések és kötelezettségek számvitelének gyakorlati kérdéseire. A képzés során egyaránt kitérünk az önkormányzati és a központi költségvetési szerveket érintő kérdésekre. Példákon keresztül mutatjuk be a követelések és kötelezettségek elszámolásának gyakorlatát.

Képzésünket ajánljuk költségvetési szervek gazdasági, pénzügyi és számviteli vezetőinek, szakembereinek. A képzés során gyakorlati példákon keresztül dolgozzuk fel:
– a tárgyi eszközök fontosabb állományváltozásait és a kapcsolódó gazdálkodási és analitikus nyilvántartási szabályokat;
– a készletek állományváltozásait, valamint azok analitikus nyilvántartásának szabályait.

Képzésünk gyakorlati segítséget nyújt azon költségvetési szerveknek, akik önköltség számítás készítésére kötelezettek, vagy önként végzett termékértékesítési, szolgáltatásnyújtási tevékenységük okán azt alkalmazzák.
Az önköltségszámítási módszerek, kalkulációs sémák megértését és alkalmazását gyakorlati példákkal segítjük. A képzés résztvevői segítséget kapnak az önköltségszámítási szabályzat elkészítéséhez is.

2020. július 1. egy fontos mérföldkőnek látszik a számlaadat-szolgáltatás szempontjából. Ettől a dátumtól eltörlésre kerül az adatszolgáltatás értékhatára, valamint az Áfa törvényben további számlázási változások is hatályba lépnek. Az adóhivatal a COVID-19 által előidézett helyzet miatt a 2020. április 1-re tervezett adatszolgáltatási rendszer átállást elhalasztotta 2020. július 1-re. Így július 1-je egyszerre a számlaadat-szolgáltatás jogszabályi és technikai változásának dátuma lett.
Az előadás áttekinti a változásokkal kapcsolatos legfontosabb ismereteket, elvárásokat és bemutatja a lehetőségeket is. Az adóhivatal az adatszolgáltatási értékhatár eltörlésével kapcsolatban nem csupán a kötelezettség változásával készül, hanem új szolgáltatásokat is kínál és erősíti a digitalizációs lehetőségeket.


Képzésünket ajánljuk költségvetési szervek selejtezési és leltározási feladataiban résztvevő gazdasági, pénzügyi és számviteli vezetőinek, szakembereinek. A képzés során gyakorlati példákon keresztül teljeskörűen feldolgozzuk a selejtezés és leltározás feladatköreit, folyamatait.

Képzésünkkel segítséget kap a vagyonkezelésre vonatkozó elszámolási szabályok helyes gyakorlatához és a megfelelő nyilvántartás elkészítéséhez. A képzés segítséget nyújt Önöknek a vagyonkezelésbe adott eszközök számviteli megítéléséhez, a bekerülési érték meghatározásához és annak számviteli elszámolásához, az egyes könyvelési jogcímek tartalmához. A résztvevők segítséget kapnak az értékcsökkenés, értékvesztés, értékhelyesbítés megállapításához, a nullás számlaosztály alkalmazásához és a gazdasági események helyes elszámolásához. Feltárjuk a vagyonkezelésbe adás kapcsán a támogatásokkal kapcsolatos problémákat. Gyakorlati példákon mutatjuk be az állományi értéket csökkentő és növelő gazdasági eseményeket.

Képzésünk teljeskörűen, gyakorlati példákkal felkészíti a számviteli, pénzügyi szakembereket a pénzeszközök szabályos elszámolására. Az előadás kitér a készpénz, a bankszámla forgalom, az elektronikus és virtuális pénz, a mobil fizetés, valamint az utalványok elszámolására is.


Képzésünkkel gyakorlati segítséget nyújtunk az Áfa bevallás elkészítéséhez, az adóalap helyes meghatározásához, a számlamódosítás szabályos elvégzéséhez. Képzésünk teljes körűen felkészíti a résztvevőket a bonyolult adólevonási szabályok és az áfa visszaigénylési gyakorlat helyes alkalmazására, továbbá az önellenőrzés elkészítésére. Számos változás volt a 2020. évben az adatszolgáltatási kötelezettségeket érintően, amely változásokat adószakértőnk közérthetően magyarázza el Önöknek.

Az áfa adólevonási joggyakorlás sarkalatos kérdésköre a helyes adózói gyakorlat kialakításának.
Ha az áfa törvény által megengedettnél több áfát von le, vagy nem megfelelő bizonylatok alapján, vagy nem a megfelelő áfa bevallási időszakban az adózó, akkor adóhiányt és bírságot állapíthat meg az adóhatóság. Ha viszont kevesebb áfa levonását érvényesíti a lehetségesnél, akkor „veszteség” éri a gazdálkodó szervezetet.
Az előadás célja, hogy segítse az adózókat abban, hogy helyes elvek és módszerek szerint alakítsák ki adólevonási gyakorlatukat.

Számos adóváltozást hozott a 2020. júliusi hónap és a saláta törvények. A napi gyakorlatot, a bevallások elkészítését számos változás érinti.
Változott:
– a szociális hozzájárulási adó;
– a társadalombiztosítási járulék; a TAJ szám érvénytelenítés szabályai;
– az ÁFA törvény és a számlázás szabályai;
– az IPA előleg megfizetésére vonatkozó szabályozás;
– a kiskereskedelmi adó;
– kisadók, egyéb adónemek.
Okleveles adószakértő oktatónk teljeskörűen és mindenki számára érthetően segít felkészülni a változásokra.


A kiküldetés, hivatali út, munkába járás, gépkocsi költségelszámolás kérdései minden szervezetnél, a vállalkozási és költségvetési szféránál is a napi munkavégzés során felmerülő kérdések, amelyeket a kifizetőket és a magánszemélyeket is érinti, mind munkaviszonyban, mind egyéb jogviszonyokban. A hivatali és üzleti utak fogalma az elmúlt évek során többször változott és a gépjármű költségelszámolását érintő jogszabályi változás is volt az elmúlt évben. A témakört illetően számos kérdés vetődik fel a szakmai fórumokon, amelyek alapján téves joggyakorlat, vagy jogértelmezés vélelmezhető. Az előadás során ismertetjük a jogszabályi előírásokat és sor kerül a gyakorlatban felmerült problémás esetek tárgyalására.

Az új Tbj. alapvető változásokat hozott a társadalombiztosítási szakemberek, könyvelők, bérszámfejtők és munkaügyesek életébe.
Gyakorlati, közérthető segítséget nyújtunk Önöknek a járulékokban és a szociális hozzájárulási adóban bekövetkezett változások megértéséhez, valamint a biztosítási jogviszonyok megítéléséhez, a biztosítási jogviszony létrejöttekor keletkező bejelentési, nyilvántartási, járulék-megállapítási és levonási, valamint bevallási kötelezettségek teljesítéséhez.

Gyakorlati segítség minden köznevelési intézmény, önkormányzati humán szakterület vezető, munkaügyi, illetve gazdasági vezető, valamint szakértő számára a pedagógusok helyes besorolásához, az illetmény megállapításához, a munka- és pihenőidő elszámoláshoz. A szabályozásért felelős terület kompetens vezetője magyarázza el a vonatkozó, igen bonyolult és sokszor nem megfelelően értelmezett törvényi és egyéb jogszabályi előírásokat, érthetően, példákkal szemléltetve a helyes jogértelmezést, pontról pontra.


Az ingatlan bérbeadás a leggyakrabban előforduló gazdasági esemény a vállalkozásoknál és költségvetési szervezeteknél, egyúttal sok magánszemélyt is érint. Adóvonzatának megállapítása összetett kérdés, akárcsak a bérbeadási tevékenység értelmezése. Ezért nagyon fontos az ingatlan bérbeadásra vonatkozó szabályok pontos ismerete a helyes adózási gyakorlat kialakításához.
Az ingatlan értékesítés rendszerint jelentős összegű pénzmozgással jár. Az ingatlan eladásnál kockázatot jelent az egyenes, vagy fordított adózás, illetve az áfa kötelezettség, vagy áfa mentesség megítélése. A szerződések megfogalmazásában is rejlenek adókockázatok.
Az előadás során a jogszabályi előírásokat sok gyakorlati példa, jogeset tárgyalásán keresztül szemléltetjük. Közérthetően szeretnénk a gyakorlatban hasznosítható tudásanyagot közvetíteni, hogy ne csak kifejezetten adózással foglalkozó szakemberek értsék.

Előadásunk gyakorlati segítséget nyújt a személyi jövedelemadóról azon vállalkozásoknak és magánszemélyeknek, akik ingatlan bérbeadással foglalkoznak, illetve ingatlant értékesítenek.
Az előadás során a jogszabályi előírásokat sok gyakorlati példa, jogeset tárgyalásán keresztül szemléltetjük. Közérthetően szeretnénk a gyakorlatban hasznosítható tudásanyagot közvetíteni, hogy ne csak kifejezetten adózással foglalkozó szakemberek értsék. Az előadással nemcsak pénzügyi és adózási szakembereket, hanem jogászokat, jogtanácsosokat és belső ellenőröket is meg kívánunk célozni, akiknek szintén fontosak lehetnek a szerződéskötéskor, illetve tanácsadói, ellenőrzési munkájuk során az elhangzó ismeretek.

Videókonferenciánkat ajánljuk valamennyi önkormányzat lakásgazdálkodásért felelős vezetője és szakértője, ügyintézője részére. Felkészítjük Önöket a megfelelő lakáskoncepció összeállítására, a lakásrendelet elkészítésére. Gyakorlati példákon keresztül mutatjuk be a kezelői és tulajdonosi jogokat, valamint kötelezettségeket, beleértve a bérleti jog megszűnésének kezelését, a mögöttes felelősség eseteit is. Jó gyakorlatokat mutatunk be a bérlői eladósodás elleni közdelemhez.

Videókonferenciánkat ajánljuk valamennyi önkormányzat jegyzője, vagyongazdálkodási, igazgatási, hatósági és kereskedelmi vezetője és ügyintézője részére. Szakértőink érthetően, példákkal, jogesetekkel, Kúria gyakorlattal alátámasztva mutatja be az önkormányzati tulajdonosi joggyakorlás eszközeit, aktuális kérdéseit. Az előadás kitér az egyes vagyonelemek sajátos szabályaira is (többek között: víz- és szennyvíz, közvilágítás, távhő, közút, közterület, önkormányzati ingatlanok, humán közszolgáltatások).

Miért videókonferencia?
*Maximális tanulás élmény. *Egyszerű és kényelmes használat. *Semmilyen programot nem kell letölteni a megtekintéshez. *Költséghatékony. *Biztonságos. *Rugalmas időbeosztás mellett tanulhat. *Nincs helyhez kötve.

Megrendelés:

  • Elektronikus regisztrációval a lenti űrlap kitöltésével, vagy
  • a honlapunkról letölthető jelentkezési lap elküldésével (e-mail: jelentkezes@konferenciaszervezo.hu

A megrendelést e-mailben igazoljuk vissza, a részvételi díjról díjbekérőt küldünk.
A díjbekérő kiegyenlítését követően 24 órán belül megküldjük a videó konferenciára való belépéshez szükséges információkat.

Online regisztráció: