Gazdálkodási – Pénzügyi – Adózási Tudástár – Promóciók

Gazdálkodási tudástárunk a vállalkozások, költségvetési szervek pénzügyi, gazdasági, adózási, számviteli és adminisztratív feladatainak ellátását támogatja, úgy mint:


Online megrendelés:

Megrendelő lap letöltése:

A kitöltött megrendelő lapot kérjük a jelentkezes@konferenciaszervezo.hu email címre szíveskedjen visszaküldeni!


Kérjenek korlátlan hozzáférést az összes digitális tudástár teljes tartalmához ÖRÖKBÉRLET éves (12 havi) előfizetéssel, kivételes kedvezménnyel!

ÖRÖKBÉRLET 12 havi tagsággal több mint 6 millió forint értékben kapnak képzési tartalmat, havi 1 képzés (nettó 33.315 Ft/hó) áráért!

Bővebb információkért kattintson IDE!


Gazdálkodási – Pénzügyi – Adózási Digitális Szakmai Tudástár

A tudástár gazdálkodási, pénzügyi, adózási és számviteli szakemberek feladatainak ellátáshoz nyújt segítséget. A szakmát érintő aktuális, gyakorlati kérdésekre ad választ, felkészít a változásokra.
Tagok számára folyamatosan és korlátozás-mentesen elérhető.

Számlázás és adózás digitalizációja, konkrét megoldási lehetőségek

A digitalizáció és az automatizáció az elmúlt évek során alapvető digitális átalakulást eredményezett.
Üzleti szempontból e változásoknak a meglévő és jövőbeli struktúrákra gyakorolt hatása széles körű. A hatékonyság és a jövedelmezőség növelése érdekében a digitalizáció a vállalat valamennyi értékteremtő tevékenységének alkalmazási és folyamatoptimalizálási eszköze.
A digitalizáció a vállalatirányítást is támogatja, és vállalatspecifikus módon megvalósítva a vállalati fejlődés elsődleges hajtóereje.
Magyarországon az adózás digitalizációja nagyon magas szintű, melyet az adóhatóság online adatszolgáltatási rendszereinek fejlődése, a gép-gép kapcsolat bevezetése, valamint az adóellenőrzések és kockázatelemzések digitalizációja, valamint a mesterséges intelligencia támogatottsága mind-mind tovább fűtenek. Ilyen környezetben a vállalkozások és az őket segítő adótanácsadók digitális elkészültségére is nagy szükség van.

Önkormányzatok kritikus gazdasági eseményei a gyakorlatban

Videókonferenciánkkal az önkormányzati költségvetési szervek egyes kritikus gazdasági eseményeinek elszámolásához, könyvvezetéséhez szeretnénk segítséget nyújtani.

Beruházások számviteli elszámolásának speciális kérdései

Videókonferenciánkkal a költségvetési szervek gazdálkodási, valamint projektek lebonyolításával foglalkozó szakemberei számára szeretnénk segítséget nyújtani.
A képzés során körbejárjuk a finanszírozási kérdések, a tárgyi eszközök aktiválásának és elhasználódásának szabályait. A beruházások számviteli elszámolását számos gyakorlati példán keresztül mutatjuk be.

Pályázatok, állami támogatások kezelése, könyvelése, nyilvántartása, analitikája, pályázati támogatások számviteli elszámolása

A hiánypótló videókonferenciával a költségvetési szervek számára szeretnénk segítséget nyújtani a pályázati támogatásokkal való szabályszerű pénzügyi és számviteli elszámoláshoz, a kapcsolódó nyilvántartások vezetéséhez.
A képzés során a jobb megértés érdekében számos esettanulmány is bemutatásra kerül.

Az ÁFA bevallás gyakorlati kérdései

Videókonferenciánk célja gyakorlati segítséget nyújtani a szabályszerű ÁFA bevallás elkészítéséhez, kitérve az ÁFA levonás, visszaigénylés, az önellenőrzés és a számlázás jó gyakorlatára is.

Kötelezettségvállalás folyamata és nyilvántartása

Videókonferenciánkat ajánljuk valamennyi költségvetési szerv gazdasági, pénzügyi és számviteli vezetője, munkatársa részére.
Gyakorlott oktató, esettanulmányokon keresztül vezeti végig a résztvevőket a szabályszerű kötelezettségvállalás teljes folyamatán, az ellenjegyzéstől az utalványozásig.
A képzés kitér a nyilvántartási, valamint számviteli elszámolási kérdésekre is.

Pályázati támogatások a gyakorlatban

Videókonferenciánkkal a vállalkozások vezetőit, valamint projektek elszámolási feladatait ellátó munkatársait szeretnénk támogatni abban, hogy az elnyert támogatási forrásokat szabályosan, átlátható módon tartsák nyilván, számolják el, vezessék a könyvekben. A nyilvántartási, elszámolási kérdések mellett a legfontosabb adózási kérdésekre is kitérünk.

Online számla, e-számla és irányelvi változások

Elektronikus számlát 2004. óta lehet kiállítani Magyarországon, a számlaadat-szolgáltatási kötelezettség pedig 2018-ban került bevezetésre.
Mind az elektronikus számlázás és mind a számlaadat-szolgáltatás bejárt egy nagyobb utat, azonban a 2022 decemberében megjelent HÉA irányelv tervezet az eddigieknél sokkal jelentősebb változásokat jelez előre.
Az előadás áttekinti a jelenlegi számlaadat-szolgáltatási kötelezettséget, elektronikus számlázási módszereket, mindezekben rejlő lehetőségeket és buktatókat.
Bemutatja a számlázás és adatszolgáltatás területén a változásokat, valamint az ezeknek történő megfelelés lehetőségeit.

Felkészülés a transzferár új szabályaira

A hazai és nemzetközi vállalatcsoportok valamennyi magyarországi csoporttagja számára elengedhetetlen, hogy ismerjék a transzferár szabályozás részleteit, mivel ez tekinthető az egyik legnagyobb adókockázattal és bizonyosan a legmagasabb mulasztási bírság kockázattal járó adózási szakterületnek.
A szokásos piaci ár elvének érvényesítése valamennyi kapcsolt vállalkozás számára elengedhetetlen követelmény.
A transzferár szakmai előadásunk gyakorlati segítséget nyújt azoknak a kapcsolt vállalkozásoknak, akik szeretnének megfelelni a 2022. évi szigorúbb transzferár jogszabályi előírásoknak.

Átfogóan a 2023. évi adóváltozásokról

Videókonferenciánk célja átfogóan bemutatni a 2023. évtől alkalmazandó új adójogszabályokat.
Tételesen kitérünk valamennyi adónemre, amely vonatkozásában változnak a szabályok, gyakorlati példákkal segítjük az új szabályok napi gyakorlatba ültetését..

Beszámoló összeállítása, űrlapok használata, gyakorlati segítség a záráshoz, beszámoláshoz

Videókonferenciánkat ajánljuk valamennyi költségvetési szerv gazdasági, pénzügyi és számviteli vezetője, munkatársa részére.
Teljeskörűen, gyakorlati példákkal alátámasztva készítjük fel Önöket a beszámoló összeállítására, a könyvviteli zárlat munkafázisaira.
Az előadás keretében számos esettanulmány is bemutatásra kerül.

Projektek lebonyolításához kapcsolódó folyamatok azonosítása, kockázati tényezők feltárása, kockázatok elemzése és kezelése

Előadásunk a projektek folyamatgazdáinak, megfelelési tanácsadóknak, belső kontroll koordinátoroknak, belső ellenőröknek nyújt segítséget - konkrét projekthez kapcsolódó folyamatok, feladatok és felelősök azonosítása révén.

Költségvetési számvitel a gyakorlatban – fókuszban a bérek, járulékok, térítésmentes átadás

Videókonferenciánkat ajánljuk valamennyi költségvetési szerv gazdasági, pénzügyi és számviteli vezetője, munkatársa részére. A személyi juttatásokkal kapcsolatos elszámolások teszik ki általában egy költségvetési szerv kiadásainak legnagyobb részét, ezért kiemelten fontos, hogy a könyvvezetésben szabályosan végezzük ezeket a feladatokat.
Képzésünk célja ebben segítséget nyújtani, gyakorlati példákkal, esettanulmányokkal.

A lízingügyletek adózási kérdései

Szakmai előadásunk gyakorlati példákon keresztül mutatja be, hogy a cégek, intézmények milyen lízingtípusok között dönthetnek, mikor opció és mikor nem opció a lízing, illetve ha lízing mellett döntöttünk, azzal kapcsolatban milyen adózási kötelezettségek merülnek fel.

Főkönyvi összefüggések, kötelező egyezőségek; MÁK és NAV adatszolgáltatások teljesítése, KGR egyeztetési szempontjai

Videókonferenciánkat ajánljuk valamennyi költségvetési szerv gazdasági, pénzügyi és számviteli vezetője, munkatársa részére.
Az előadás során a gyakorlatban sok kérést felvető témákat dolgozunk fel, gyakorlati példákkal alátámasztva. A kötelező egyezőségek és az általános forgalmi adóval kapcsolatos összevezetések még mindig sok fejtörést okoznak a gyakorlati munka során.
Képzésünkön számos esettanulmány bemutatásával is igyekszünk segítséget gyújtani a fenti témákban.

Számlázás és számlakorrekciók a gyakorlatban

Videókonferenciánk célja gyakorlati segítséget nyújtani a számlázási típushibák elkerüléséhez, a számlák szabályszerű javításához.
A résztvevők megértik mikor, milyen számlatípust kell és lehet kiállítani, mi a számla kötelező adattartalma, hogyan kell szabályosan továbbszámlázni és ha szükséges számlát javítani.

Költségvetési szervek megszűnésének, átalakulásának számvitele

Hiánypótló előadásunk komplex módon, esettanulmányokon keresztül mutatja be a költségvetési szervek megszűnésének, átalakulásának speciális számviteli szabályait. Képzésünk résztvevői egyedi konzultációs kérdéseikre is választ kaphatnak.

KATA változások 2022, avagy hogyan tovább KATA-s vállalkozások?

Limitált ideig, a 2022.08.15-ig beérkező Alapcsomag megrendelésekre, kivételes bónusz kedvezményeket nyújtunk!
#Bónusz 1.: A részvételi díjból 57% kedvezményt nyújtunk, 21.900 Ft + ÁFA (27%) helyett: 9.449 Ft + ÁFA (27%) / fő!
#Bónusz 2.: A videókonferenciához extra hosszú, 1 hónap helyett: 6 hónap teljesen korlátlan hozzáférést adunk!

Előadásunk gyakorlati segítséget nyújt azon vállalkozóknak és társaságoknak, akik eddig KATA szerint adóztak, illetve KATA-s vállalkozástól számlát befogadtak.
Gyakorlott, kiváló adószakértő nyújt segítséget az új KATA Tv. értelmezéséhez, lefordítva azt a napi vállalkozási gyakorlatra, azaz a jövőben ki és milyen feltételekkel maradhat KATA-s, ki esik ki a KATA hatálya alól, és milyen
alternatív lehetőségek vannak mindazok számára, akik kiesnek a törvény hatálya alól.

A megfelelési tanácsadó, mint integritás felelős

Hiánypótló előadásunkat ajánljuk megfelelési tanácsadóknak, integritás felelősöknek, belső ellenőröknek, folyamatgazdáknak.
Szakmai képzésünk két részből áll:
- az első részben bemutatásra kerül az integritás felelősi feladatkör és ahhoz kapcsolódó szabályozás,
- a második részben workshop jelleggel megvizsgálunk néhány integritást sértő eseményt és egyéb compliance tevékenységet, példákon, esettanulmányokon keresztül. Képzésünk egyben egy gyakorlati tréning, mivel fontos elméleti információk mellet konkrét eseteken keresztül modellezzük a megfelelési tanácsadó feladatait (eljárásokat, javaslattételt, jelentés készítését).

A tárgyi eszközökkel kapcsolatos adóelszámolások

Előadásunkat költségvetési szervek gazdasági, pénzügyi, könyvelési feladatokat ellátó szakembereinek ajánljuk. Kiváló oktató adószakértőnk teljeskörűen, gyakorlati példákon keresztül mutatja be a tárgyi eszközökkel kapcsolatos adóelszámolások kérdéseit.
Gyakorlati példák sora kerül bemutatásra a tárgyi eszköz vásárlása, a saját kivitelezésű beruházások, a sajátos tárgyi eszköz beszerzések, az értékesítés, továbbá az ingatlanokkal és ingókkal kapcsolatos adóelszámolások eseteire.

Az éves költségvetési beszámolóban és az időszaki jelentésekben rejlő elemzési lehetőségek

Videókonferenciánk a költségvetési szervek gazdálkodási, elemzési, könyvvezetési, beszámolási és ellenőrzési feladatokat ellátó vezetőinek, munkatársainak nyújt gyakorlati segítséget a beszámolóban és az időszaki jelentésekben rejlő elemzési lehetőségek gyakorlatorientált bemutatásával.

Mérleg-alátámasztó leltárak és a selejtezési eljárás megfelelőségi vizsgálata – ellenőrzési tapasztalatok, típushibák és azok javítása

Előadásunk a mérleg-alátámasztó leltárak és a selejtezési eljárások ellenőrzése során feltárt és a leggyakrabban előforduló hiányosságokat, szabálytalanságokat mutatja be, amelyek megszüntetése elengedhetetlen a szervezeti integritás biztosítása érdekében. A belső ellenőri javaslatok segítséget adnak a hatékony és eredményes intézkedések meghozatalára, a hibák jövőbeni elkerülésére.

A rendezvények és a reprezentáció adóztatása

Hiánypótló képzésünkön kiváló oktató adószakértőnk teljeskörűen, gyakorlati példákon keresztül mutatja be a rendezvények és a reprezentáció adózási kérdéseit.
Végig vesszük az egyes rendezvény típusokra vonatkozó szabályok mellett a rendezvények valamennyi költségelemét és kitérünk a speciális számlázási kérdésekre is.
Részletesen bemutatjuk a reprezentációs keretekre vonatkozó szabályokat és a reprezentáció eltéréseit is.

Önköltségszámítás a gyakorlatban, kalkulációs esettanulmányokkal

Videóelőadásunk gyakorlati segítséget nyújt azon költségvetési szerveknek, akik önköltség számítás készítésére kötelezettek, vagy önként végzett termékértékesítési, szolgáltatásnyújtási tevékenységük okán azt alkalmazzák.
Az önköltségszámítási módszerek, kalkulációs sémák megértését és alkalmazását gyakorlati példákkal segítjük. A képzés résztvevői segítéséget kapnak az önköltségszámítási szabályzat elkészítéséhez is.

A megfelelési tanácsadó feladata a belső kontrollrendszer működtetésében, a vezetői nyilatkozat előkészítésében

Az előadás gyakorlati segítséget nyújt a köztulajdonban álló gazdasági társaságoknak a compliance funkció szabályszerű, hatékony és eredményes kialakításához, működtetéséhez. Gyakorlott oktatónk az előadással segítséget kíván nyújtani megfelelési tanácsadók, belső ellenőrök, köztulajdonban álló gazdasági társaság vezetői, felügyelőbizottság tagja, tulajdonos képviselője számára.

A munkáltatói juttatások kezelése az adórendszerben az államháztartási szférában, gyakorlati példákon keresztül

Tapasztalt és kiváló oktató adószakértőnk teljeskörűen, gyakorlati példákon keresztül mutatja be a munkáltatói juttatások valamennyi elemét, a kötelező juttatásoktól az önként adható juttatásokig. Az előadás kitér a lakáscélú és ruházati juttatásokra, a munkáltatói étkeztetésre, az egészségügyi juttatásokra. Példákon keresztül mutatjuk be a szakmai képzések finanszírozásának lehetőségeit, az ajándékokra, valamint a pénztári hozzájárulásokra és a biztosításokra vonatkozó szabályokat is.

Harmadik országbeliek foglalkoztatása Magyarországon – fókuszban a minősített foglalkoztatókra vonatkozó 2022. évi új szabályok

Előadásunk segítséget nyújt HR-el, munkajoggal foglalkozó szakembereknek a harmadik országbeliek foglalkoztatási kérdéseiben eligazodni. A munkajogi szabályok mellett kitérünk a sokszor nehezen érthető adózási és TB kérdésekre is. Az előadás kifejezetten bemutatja a legújabb, 2022. nyarától hatályos szabályokat, illetve a minősített foglalkoztatókat érintő változásokat is.

Önkormányzatok iratkezelése a gyakorlatban

Hiánypótló előadásunk az önkormányzatok iratkezelési feladatokat ellátó munkatársainak nyújt gyakorlati segítséget. Gyakorlott levéltáros oktatónk az iratkezelés teljes folyamatán végig vezeti a résztvevőket a küldemények átvételétől, érkeztetésétől a selejtezési, levéltári átadásig.

Az éves költségvetési beszámoló összeállításának kiemelt kérdései

Képzésünket ajánljuk valamennyi költségvetési szerv gazdasági, pénzügyi és számviteli vezetője, munkatársa részére. Teljeskörűen, gyakorlati példákkal alátámasztva készítjük fel Önöket a beszámoló összeállítására, a könyvviteli zárlat munkafázisaira, továbbá a következő évi nyitási feladatokra. Képzésünkön számos esettanulmány is bemutatásra kerül.

A rendelkezésre álló források átlátható, szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználása

A gyakorlati példákon keresztül ismertetett módszerek, dokumentumok rámutatnak a belső kontrollrendszer elemeinek összefüggéseire, valamint érthetőbbé teszik az egyes elemek jelentőségét. A képzés résztvevői segítséget kapnak az integrált kockázatkezelési rendszer megértéséhez és gyakorlatban történő alkalmazásához, a szükséges intézkedések meghozatalához.

Számlázás aktuális kérdései, típushibák, egyedi esetek konzultációs megbeszélése

A számla adattartalmát, a számlakiállítás folyamatait a számlaadat-szolgáltatást megelőzően nagyon sok vállalkozás nem tekintette nagyon lényeges kérdésnek. Az adatszolgáltatási kötelezettség ebben jelentős változásokat hozott, mivel az adóhivatal már rendszerszerű módon lát rá a vállalkozások által kiállított számlákra, azok adattartalmára. A korábbinál így sokkal nagyobb fontosságúvá vált az, hogy a számlák adattartalma az áfa törvény szempontjából megfelelő legyen.
Az előadás a számlázás alapjaitól elindulva ismerteti az áfa törvényben szereplő elvárásokat, azok értelmezését és gyakorlati problémáit. A számla, módosító és érvénytelenítő számlán túlmenően választ kaphatunk olyan kérdésekre is, mint például mit kell tenni, ha a vevő előlegként többet fizetett, mint az értékesítés teljes összege, vagy például mire kell figyelni egy időszaki elszámolású ügyletnél a számla változtatásánál. Az előadás végén pedig a számlakiállítás technikáival kapcsolatos egyedi kérdések kerülnek átbeszélésre.

Költségvetési szervek személyi jellegű kifizetéseinek adózási kérdései

Videókonferenciánk a költségvetési szervek pénzügyi, gazdasági szakembereit készítik fel a személyi jellegű kifizetésekkel kapcsolatos adózási kérdésekre, az aktuális változásokra.
Az egyes jogviszonyokhoz kapcsolódó kifizetések adóztatását gyakorlati példákkal tesszük érthetővé.
Az előadás teljeskörűen bemutatja a kötelező és az adható juttatásokat és azok részletszabályait.

Útmutató a bizalmi vagyonkezelés, a vagyonkezelői alapítványok és a magántőkealapok világához

2014-ben jelentős fordulatot hozott a hazai vagyontervezési kultúrában, amikor beültették a magyar jogrendszerbe a bizalmi vagyonkezelés, a családi alapítvány, valamint a magán- és kockázati tőkealap intézményét. Ezt a folyamatot egészítette ki a vagyonkezelő alapítvány megjelenése 2019-ben.
A magánszférát és annak kockázatait ezekkel az új módszerekkel jogilag is el lehet határolni az üzleti élettől, ily módon egyszerre több jogi eszköz, struktúra közül választhatnak az ügyfelek és tanácsadóik.
Az előadók igyekeznek közérthető formában bemutatni a bizalmi vagyonkezelés, a vagyonkezelő alapítványok és a magántőkealapok jogi hátterét. A cél nem az, hogy a jogszabályhelyeket részletesen felsorolják, hanem útmutató gyanánt az előírások megértését és a gyakorlati szempontokat helyezik előtérbe.
Az adatkezelési botrányok időszakában egyre többen vágynak „üzleti magánéletre”, amelynek jogszerű védelmezői lehetnek az előadásokban bemutatott vagyontervezési módszerek.
A strukturálás során kiemelt szempont az adózás is, hiszen egy befektetés versenyképességét vagy egy generációs vagyontranszfer megvalósítását jelentős mértékben befolyásolja a fizetendő adó. Tekintettel ezekre a szempontokra az előadások kiterjednek az adózási, továbbá a titoktartási és a tulajdonosi struktúrát érintő szabályokra is.
Az előadások előtt (és azt követően) érdemes elolvasni az előadók Vagyontervezési labirintus című könyvét: https://hvgorac.hu/Vagyontervezesi_labirintus

KKV likviditásmenedzsment a gyakorlatban

A téma feldolgozása vezetői szinten, gyakorlati megközelítésben történik. Arra helyezzük a hangsúlyt, hogy milyen célra milyen kimutatásra van szüksége egy vezetőnek, azokból milyen információkat nyerhet, és a kapott információkat hogyan használhatja fel a vezetői döntésekhez. Az elmúlt években minden vállalkozás megtapasztalta, hogy likviditásmenedzsment nélkül szinte lehetetlen túlélni. Képzésünk célja a KKV szektor vállalkozásait segíteni abban, hogy likviditásukat megfelelően menedzseljék.

Ellenőrzések számvitele az államháztartás szervezeteinél

Hiánypótló képzésünk költségvetési szervek könyvvezetési, beszámolási és ellenőrzési feladatokat ellátó vezetőinek, munkatársainak nyújt gyakorlati segítséget az intézményi beszámolóban fellelhető hibák és hibahatások megállapításához, azok elkerüléséhez és kezeléséhez.

A költségvetési szervek számlázási és adatszolgáltatási kötelezettsége

Szakmai előadásunk a költségvetési szervek érintett szakembereit készítik fel a számlázási és bevallási kötelezettségek helyes értelmezésére és kezelésére. A 2021. évben számos, alapvető változást hozott a számlázás szabályaiban, amely változások helyes alkalmazására kiváló oktató készíti fel Önöket. Előadásunk külön kitér az áfa levonás és bevallás gyakorlati kérdéseire is, továbbá képzés résztvevőink visszajelzései alapján a tárgyi eszközök és az ingatlan bérbeadás vonatkozó, speciális szabályaira is.

Pedagógusok illetményével, besorolásával, munka- és pihenőidejével kapcsolatos aktuális szabályok és gyakorlati kérdések

Hiánypótló képzésünkkel gyakorlati segítséget nyújtunk minden köznevelési intézmény, önkormányzati humán szakterület vezető, munkaügyi, illetve gazdasági vezető számára a pedagógusok helyes besorolásához, az illetmény megállapításához, a munka- és pihenőidő elszámoláshoz. A szabályozásért felelős terület kompetens vezetője magyarázza el a vonatkozó, igen bonyolult és sokszor nem megfelelően értelmezett törvényi és egyéb jogszabályi előírásokat, érthetően, példákkal szemléltetve a helyes jogértelmezést, pontról pontra.

EKAER és BIREG aktuális kérdések 2021-ben

Gyakorlati képzésünkkel segítséget kívánunk nyújtani mindazon cégek, vállalkozások számára, akik az EKAER rendszerében bejelentésre kötelezettek. Kifejezetten kitérünk a 2021. évi változásokra, továbbá bemutatjuk a BIREG rendszer használatát.

Önkormányzati lakásgazdálkodás aktuális kérdései

Hiánypótló előadásunk gyakorlati segítséget nyújt az önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok ellátásához. A 2021. év számos változást hozott az önkormányzati lakásgazdálkodás területén, ezért a nyári törvénymódosítás hatásaira is kitér képzésünk.

Elektronikus számla, adózás digitalizáció és e-áfa a gyakorlatban

vállalatok, intézmények az elmúlt években látványos erőfeszítéseket tettek a digitalizációs folyamatok fejlesztése terén, amit az adóztatás területén a NAV is követett, többek között a számlaadat-szolgáltatás digitalizálásával. A törekvések itt nem állnak meg, az adóhatóság további adózás digitalizációs fejlesztéseken dolgozik, hamarosan érkezik az e-áfa.
Ugyanakkor vállalati, intézményi oldalról is számos kérdőjel jelenik meg még mindig az elektronikus dokumentumkezelés területén, az elektronikus számla kiállítása, befogadása folyamatosan olyan kérdéseket vet fel, amelyek arra utalnak, hogy a gazdálkodók számára ezen automatizmusok kiépítése, bevezetése még mindig nem egyértelmű.
A képzés egyrészt az elektronikus számlázással kapcsolatban bemutatja a benne rejlő lehetőségeket, technikai megoldásokat, azok mindennapi használatát. Ugyanakkor nem ragad le az elektronikus számlázásnál, hanem bemutatásra kerülnek azok az adóhivatali megoldások is, amelyekkel a gazdálkodók a saját belső folyamataik digitalizációjánál tudnak használni, hasznosítani.
Nem létezik egyetlen jó út, a digitalizációhoz számos út vezet. Talán éppen annyi, amennyi vállalkozás, szervezet van. Az előadás ezen utakat próbálja felvázolni és a vállalatok, vállalkozások, intézmények számára megmutatni, milyen irányba lehet érdemes elmozdulni akár már az idei évben és milyen kihívások, lehetőségek jelenhetnek meg a következő években.

Kiküldetés, hivatali út, munkába járás, gépkocsi költségelszámolás adózása

Előadásunk teljes körű segítséget nyújt a kiküldetés, hivatali út, munkába járás és gépkocsi költségelszámolás adózási kérdéseiben, beleértve az aktuális változásokra való felkészítést. Előadónk számos jogeset, gyakorlati példa bemutatásával támogatja a megértést.

Online számla és áfa bevallás kiajánlás

A számlaadat-szolgáltatással kapcsolatos jogszabályi változások 2021. január 4-vel léptek hatályba, ugyanakkor az adóhivatal 2021. március 31-ig szankcionálási moratóriumot hirdetett meg. Az előadás az új szabályozás jelentette kihívásokra, az addig felmerült jellemző gyakorlati problémákra keresi a választ. Jellemző tapasztalat, hogy az adatszolgáltatás számos számlázási kérdést hozott a felszínre. Ezért az előadás kitér a jellemző számla adattartalmi problémákra is.

Az ingatlan értékesítés adózási kérdései

Videóelőadásunk teljeskörűen bemutatja a vállalkozások, gazdasági szereplők ingatlan értékesítési adózási kérdéseit, de kitérünk az ingatlan bérbeadás fontos kérdéseire is.

Korrupciós kockázatok azonosítása, bekövetkezésének megelőzése, folyamatos értékelése a belső kontrollrendszer keretében

Videóelőadásunk arra ad gyakorlati iránymutatást, hogy milyen szabályozó rendszert kell kialakítani és milyen kontrolltevékenységeket célszerű működtetni a korrupciós kockázatok megelőzése, mérséklése érdekében. Konkrét segítséget nyújt, hogy mely szabályzatokban, milyen kiegészítéseket kell megfogalmazni, milyen kockázati tényezőket lehet azonosítani, hogy érdemes meghatározni a kritériumrendszert a kockázatelemzéshez.

Az önkormányzati feladatellátás szervezeti megoldásai és adózási kérdései

Videóképzésünk gyakorlati segítséget nyújt az önkormányzati feladatellátás szervezeti megoldásaihoz, kezdve a szervezetei kérdésektől (szervezeti formák előnyei – hátrányai, vonatkozó szabályai), a speciális adózási kérdéseken át a tulajdonosi ellenőrzéshez kapcsolódó gyakorlati tanácsokig.

Költségvetési szervek alapító (módosító és megszüntető) okirataira, valamint szervezeti és működési szabályzataira vonatkozó szabályok az Áht. és az Ávr. tükrében

Videóképzésünk gyakorlati segítséget nyújt a költségvetési szervek alapító okiratainak elkészítéséhez, módosításához, az SZMSZ elkészítéséhez. A jogszabályi előírásokon túl, az előadás második fele kifejezetten példákon és mintákon keresztül mutatja be az alapító okirat készítésének, módosításának kérdéseit, a jellemző hibákat, továbbá az ÁNYK használatát.

Lakásszövetkezetek, társasházak számvitele, adózása

Videókonferenciánk teljeskörűen, érhetően bemutatja a lakásszövetkezetek, társasházak aktuális számviteli és adózási kérdéseit.
Miben segít a képzés:
• A lakásszövetkezet, mint ún. egyéb szervezet, a számviteli törvény hatálya alá tartozik. Milyen speciális szabályok vonatkoznak erre a társasági formára.
• Kik vezethetnek egyszeres könyvvezetést
• Kinek kötelező kettős könyvvezetés
• A lakásszövetkezetek és a társasházak között az alapvető eltérés
• Társasházak számviteli sajátossága
• Társasházak adózása
• Lakásszövetkezetek adózása
• Írásbeli konzultációs kérdések

Kritikus könyvelési tételek, I. negyedévre vonatkozó időközi költségvetési jelentés, mérlegjelentés összeállítása

Állam-háztartási szervezeteknél előforduló kritikus könyvelési tételeket vesézzük ki, példákon keresztül, az új szabályokra is figyelemmel. Okleveles adószakértőnk bemutatja az új űrlapokat és segítséget nyújt a negyedéves mérleg jelentés elkészítéséhez is.

Számviteli változások, aktualizálások, alkalmazásuk 2020, illetve 2021 évekre, valamint beruházás, felújítás, karbantartás fogalmak elkülönítése tárgyi eszköz csoportonként

2020 évben változott a számviteli törvény, egyes szabályokat már 2020 évre, másokat 2021. 01.01.-től leszünk kötelesek alkalmazni. Előadásunk ismerteti a változásokat, a változások indokait, azok alkalmazását, mely valamennyi számviteli törvény hatálya alá tartozó gazdálkodóra vonatkozik.
A tárgyi eszközökkel kapcsolatos gazdasági események közül az előadás a beruházás, felújítás, karbantartás fogalmára, illetve az elkülönítés tárgyi eszköz csoportonként való meghatározására koncentrál. Gyakorlati példákon keresztül mutatjuk be, mely esetekben, miért fontos a gazdasági esemény pontos azonosítása, hogyan befolyásolja az adott üzleti év, illetve a későbbi üzleti évek vagyonának, eredményének alakulását.
Ezen túlmenően foglalkozunk a bérelt ingatlanokon végzett beruházások, valamint a támogatásból megvalósuló beruházások számviteli elszámolási specialitásaival is.
Az előadás hasznos információkkal szolgál nem csak a vállalkozási területen, hanem az állam-háztartási területen dolgozó szakemberek, érdeklődők számára is, kitér az állam-háztartási kormányrendelet fogalmi meghatározási különbségeire is.

Önkormányzatok helyi adóztatását érintő változások

Videókonferenciánk átfogó képet nyújt az önkormányzati helyi adóztatás aktuális kérdéseiről, változásairól, úgymint:
A helyi adók helye az önkormányzatok gazdálkodásában
A helyi adóztatás általános kérdései
• Előzmények
• A helyi adójog jogforrási rendszere
• A helyi adók köre
• A helyi adó-megállapítási jog tartalma és korlátai
A helyi adóztatás speciális kérdései
• Vagyoni típusú adók
• A kommunális adók
• A helyi iparűzési adó
• A települési adók
• Fontosabb változások a veszélyhelyzet ideje alatt
• Aktualitások
Konzultáció

Költségvetési szervek szabályzatai II.

Videóképzésünk gyakorlati segítséget nyújt a költségvetési szervek szabályzatainak 2021. évi felülvizsgálatához.
Az előadás segítséget nyújt az alábbi szabályzatok elkészítéséhez és aktualizálásához:
370/2011. (XII.31) Korm. rendelet szerinti szabályzatok:
- Belső kontroll szabályzat
- Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje
- Belső ellenőrzési kézikönyv
- Kockázatkezelési szabályzat
- Nyomkövetési rendszer kialakítása
- Szabálytalanságkezelési szabályzat
A 368/2011 (XII.31) kormányrendelet szerint kötelező szabályzatok:
- Gazdálkodási szabályzat
- Beszerzési szabályzat
- Kiküldetési szabályzat
- Anyag és eszközgazdálkodási szabályzat
- Reprezentációs kiadások szabályzata
- Gépjárművek igénybevételének és használatának rendje
- Telefon, számítógép és internet használati szabályzat
- Közérdekű adatok nyilvánosságának rendje

Költségvetési szervek szabályzatai I.

Videóképzésünk gyakorlati segítséget nyújt a költségvetési szervek szabályzatainak 2021. évi felülvizsgálatához. Az előadás segítséget nyújt az alábbi szabályzatok elkészítéséhez és aktualizálásához:
- Szervezeti és Működési Szabályzat
- Gazdasági szervezet ügyrendje
- Számviteli Politika
- Számlarend
- Eszközök és Források Értékelési Szabályzata
- Leltározási és Selejtezési Szabályzat
- Önköltség számítási szabályzat
- Pénzkezelési Szabályzat
- Ajándékok, Egyéb Előnyök Elfogadásának Szabályzata
- Tűzvédelmi szabályzat

Munkáltatói és kifizetői juttatások adózása, rendezvények, reprezentáció adózása

Videóképzésünk gyakorlati segítséget nyújt a munkáltatói és kifizetői juttatások 2021. évi adózásához, a rendezvényeket, reprezentációt terhelő adók helyes meghatározásához.
Szakmai képzésünk kitér arra, hogy a minimálbér változása milyen hatással van az egyes juttatásokra; a Szép kártyára milyen szabályok vonatkoznak 2021-ben.
Részletesen bemutatjuk a hivatali, üzleti utazás, cégtelefon kapcsolódó kérdéseit, kitérünk a képzések támogatására és segítünk eligazodni a munkáltató által adható juttatások között is. Fentiek mellett adószakértőnk bemutatja az adómentes juttatások teljes körét is.

Mérleg készítés, alátámasztás, döntési lehetőségek az eszközök és források kimutatásánál a mérlegben

Az előadást ajánljuk azoknak a könyvelőknek, számviteli és gazdálkodási szakembereknek, akik munkájuk során mérleg készítéssel foglalkoznak, akár 1 akár 10 éve. A mérleg készítés folyamatának ismertetésén túl a „smart célú” gondolkodás előnyeinek felhívására is sor kerül, a hatályos jogszabályok ismeretében. Az éves beszámoló és ezen belül a mérleg a tükörképe a vállalkozásnak, mely nem csak saját magának, de a gazdasági környezet szereplőinek is képet ad a vállalkozás működéséről. Hogyan járjunk el a valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet bemutatásakor úgy, hogy az megfeleljen a vállalkozás hosszú távú érdekeinek is. A beszámoló részeként a mérleg egy többlépcsős folyamat végeredményeként készül el. Ennek a többlépcsős folyamatnak a tengelye révén kerülnek részletezésre a mérleg készítéssel, alátámasztással, ellenőrzéssel kapcsolatos számviteli feladatok.
2020 évben változott a számviteli törvény, egyes szabályokat már 2020 évre, másokat 2021. 01.01.-től leszünk kötelesek alkalmazni. Előadásunk ismerteti a változásokat, a változások indokait, azok alkalmazását, mely valamennyi számviteli törvény hatálya alá tartozó gazdálkodóra vonatkozik.

Önkormányzati vagyongazdálkodás aktuális kérdései – a jogszabály változásokra és a bírósági gyakorlatra is figyelemmel

Hiánypótló előadásunk az önkormányzati vagyongazdálkodási feladatok végrehajtásához kapnak gyakorlati segítséget. Képzésünk kitér a legfrissebb változásokra is, többek között a a vagyongazdálkodás szervezetei kereteinek átalakulására a veszélyhelyzetek kapcsán. Képzés résztvevőink által jelzett olyan közérdeklődésre számot tartó kérdésekre is mint az önkormányzati részesedésmanagement, az önkormányzatok és a pénzpiacok, valamint az ingatlangazdálkodás.
A képzés résztvevői egyedi konzultációs kérdéseiket is hozhatják a képzésre, amelyre tapasztalt, gyakorlott oktatótól választ kapnak.

Követelések, kötelezettségek számviteli elszámolása, speciális elszámolások összefüggésben a PTK-val

Videokonferenciánkon a követelések, kötelezettségek témakörön belül a gyakorlatban alkalmazható engedményezések, elengedések, átvállalások, kompenzálások, -pénzmozgást csökkentő, illetve pénzmozgást kiváltó, pénzmozgást ütemező – gazdasági események értelmezésével és számviteli elszámolásával foglalkozunk. Mikor, milyen esetekben célszerű élni ezekkel a lehetőségekkel, illetve hogyan, milyen szempontok alapján azonosítsuk a témakörrel kapcsolatos gazdasági eseményeket a kapott szerződések, dokumentumok alapján. Ismertetésre kerülnek mind a PTK mind a hatályos számviteli törvény vonatkozó előírásai, valamint a kapcsolódó adó és illeték szabályok. Az előadásban kitérünk arra, hogyan mutassuk be az év végi beszámolókban azokat a követeléseket, melyek adósa került nehéz pénzügyi helyzetbe.
Az előadás végén ismertetésre kerülnek a számviteli törvény 2020. évi változásai, melyek közül több a 2020-as üzleti évre is alkalmazható lesz, 2021. január 1-től alkalmazásuk kötelező.

Áttérés egyszeres könyvvitelről kettős könyvvitelre

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (Evectv.) 2019. július 10-től egy új I/A. fejezettel egészült ki, „A gazdálkodó tevékenység egyszemélyes gazdasági társasági formában történő tovább folytatása” címmel, vagyis bekerül a számviteli törvény hatálya alá.
Az egyszeres könyvvitelről a kettős könyvvitelre történő áttérés szabályait a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 163. §-a tartalmazza. Számos kérdés érkezik hozzánk a témában, sok a bizonytalanság.
Videókonferenciánk példákkal levezetve felkészít Önöket:
- nyitómérleg tervezet készítésére
- jogelőd-jogutód viszony kezelésére
- vagyonelemek meghatározására a jogutódnál
- felelősség kérdésére

Elektronikus kereskedelem és adózás a gyakorlatban

Az elmúlt időszakban drasztikusan megnőtt az elektronikus kereskedelem volumene és az elektronikus kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások köre. Számos kérdés érkezik hozzánk az elektronikus kereskedelem adózási kérdéseiről. Videókonferenciánkkal most a NAV érintett területért felelős vezetőjével teljeskörűen feldolgozzuk a témát, a gyakran felmerült kérdésekre is választ adva.

Negatív saját tőke problémák megoldási lehetőségei a PTK-val összhangban

2020 évben változott a számviteli törvény, egyes szabályokat már 2020 évre, másokat 2021. 01.01.-től leszünk kötelesek alkalmazni. Videó előadásunk ismerteti a változásokat, a változások indokait, azok alkalmazását, mely valamennyi számviteli törvény hatálya alá tartozó gazdálkodóra vonatkozik.
A 2020-as üzleti évben sok vállalkozás került nehéz helyzetbe, likviditási, tőkevesztési problémákkal kell szembe nézniük. Előadásunkat ajánljuk könyvelőknek, adótanácsadóknak, adószakértőknek, könyvvizsgálóknak, cégvezetőknek, ügyvezetőknek, melyben segítséget kívánunk nyújtani a negatív saját tőke problémák kezelésére. Videokonferenciánkon elhangzanak nem csak a PTK és számviteli törvény szerinti előírások, de megoldásokat is javaslunk a gyakorlatban előállt helyzetek optimális kezelésére a hatályos, 2020 illetve 2021 évre aktualizált szabályok szerint.
Az előadásban kitérünk arra, a számviteli szolgáltatást, adótanácsadást nyújtók milyen információkat kell adjanak, milyen segítséget tudnak nyújtani a társaságok menedzsmentje és tulajdonosai részére a társaság adottságainak leginkább megfelelő saját tőke rendezés érdekében.
A téma előadója több oldalról, vállalkozói oldalról, adóellenőri, auditálói oldalról segít a hosszútávú megoldások megkeresésében.

Beszámoló kapcsán felmerülő gyakori problémák és megoldásaik

Videó előadásunk gyakorlati segítséget nyújt a költségvetési szervek részére a beszámoló elkészítéséhez, a gyakran felmerülő hibák elkerüléséhez. Bemutatjuk a beszámolóval kapcsolatos új jogszabályi előírásokat, kitérünk a maradvány korrekció elszámolására, majd gyakorlott oktatónk végig vezet az egyes űrlapok kitöltési buktatóin.

Elektronikus számlázás a gyakorlatban, áttérés e-számlára

Az elmúlt években drasztikusan megnőtt azon vállalkozások, intézmények, számlakibocsátók száma, akik elektronikus számlával találkoznak gazdálkodásuk során akár számla kibocsátói, akár befogadói oldalon. 2021-től a jogalkotó is erőteljesen és számos eszközzel ösztönzi az elektronikus számlázásra való minél nagyobb arányú és minél előbbi áttérést.
Videóképzésünk a NAV főosztály vezetőjének előadásában teljes körűen, gyakorlati megközelítésben körbe járja az elektronikus számlával kapcsolat valamennyi kérdést. Bemutatjuk az elektronikus számla lehetséges technikáit, a számla befogadás és megőrzés tudnivalóit. Mindenkinek ajánljuk a képzést, aki elektronikus számlát kiállít, arra áttérni tervez, vagy elektronikus számlát befogad.

A vezető tisztségviselők javadalmazásával kapcsolatos adó és járulékszabályok

Videóképzésünk az ügyvezetők, cégvezetők jogállásában, juttatásaikban segít teljeskörűen eligazodni. Adószakértőnk gyakorlati példákkal alátámasztva mutatja be a munkaviszonyban, megbízási, illetve tagi jogviszonyban igénybe vehető javadalmazás, juttatás szabályait, valamit azok járulék és adóvonzatát. Kitérünk a külföldi ügyvezetőkkel kapcsolatos szabályokra is.
Videóképzésünk teljeskörűen bemutatja a lehetséges költségtérítésekre, a végkielégítésre, osztalékfizetésre vonatkozó szabályokat is, beleértve a céges autó, a lakhatás, a biztosítás, a Széchenyi kártya, illetve munkáltatói kölcsönök lehetőségeit is.

Év végi zárás, következő évi nyitás

Videó előadásunkat ajánljuk valamennyi költségvetési szervek gazdasági, pénzügyi és számviteli vezetője, munkatársa részére.
Teljes körűen, gyakorlati példákkal alátámasztva készítjük fel Önöket az év végi zárási és a következő évi nyitási feladatokra. Képzésünkön egyedi konzultációs kérdéseikre is választ kapnak.

Iratkezelés, iratselejtezés a gyakorlatban

Videókonferenciánkat ajánljuk valamennyi költségvetési szerv iratkezelésér, iratselejtezésért felelős vezetője és dolgozója részére. A téma szakértője bemutatja a legaktuálisabb változásokat, az új technikai környezethez való alkalmazkodás lehetőségeit, az iratkezelés és a selejtezés teljes folyamatát. A képzés kitekint az elektronikus iratok várható selejtezési módjaira, valamint segítséget nyújt a GDPR-problémák kezeléséhez is.

Önkormányzatok, költségvetési szervek speciális ÁFA kérdései

Videóképzésünk gyakorlati segítséget nyújt a költségvetési szervek, valamint önkormányzatok és intézményeik számára a speciális ÁFA kérdésekben való eligazodáshoz, a helyes gyakorlat kialakításához. Adótanácsadónk segít értelmezni az adóalanyiság kérdéseit, az áfa hatálya alá nem tartozó ügyleteket. Példákon keresztül bemutatjuk a termékértékesítés és a szolgáltatások speciális eseteit, és kitérünk a közösségi, illetve harmadik országos ügyletekre is. Gyakorlati példákkal mutatjuk be a számlázás, nyugta adás tudnivalóit.
A képzés kitér az intézmények megszűnéséhez, átalakításához kapcsolódó nagyon speciális áfafizetési, mentesülési esetekre is.

Tárgyi eszközökkel és immateriális javakkal kapcsolatos feladatok a költségvetési szerveknél

Előadásunk gyakorlati segítséget az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékelési, könyvelési feladatainak ellátásában. Az egyes gazdasági események elszámolását konkrét kontírozási példákon keresztül mutatjuk be Önöknek.

Számlázás és bevallás a gyakorlatban

Videókonferenciánk gyakorlati segítséget nyújtunk az elmúlt időszakban számos alapvető változáson átment számlázási és bevallási feladatok teljesítéséhez. Kiemelten foglalkozunk az ÁFA elszámolás, levonás, arányosítás, visszaigénylés és önellenőrzés kérdéseivel. Felkészítjük Önöket a számla kiállítással kapcsolatos változásokra, valamint a rengeteg fejtörést okozó szabályos javításra.

Csoportos társasági adóalanyiság a gyakorlatban

Videókonferenciánk gyakorlati segítséget nyújt vállaltcsoportoknak az adóoptimalizációs lehetőségek feltárásában. Az adótervezés területén – a cégcsoportokat illetően – újabb kihívás, újabb lehetőség jelent meg. Okleveles adószakértőnk segít gondolkodni és számolni, mert megéri!

Önkormányzati lakásgazdálkodás a gyakorlatban

Videókonferenciánkat ajánljuk valamennyi önkormányzat lakásgazdálkodásért felelős vezetője és szakértője, ügyintézője részére. Felkészítjük Önöket a megfelelő lakáskoncepció összeállítására, a lakásrendelet elkészítésére. Gyakorlati példákon keresztül mutatjuk be a kezelői és tulajdonosi jogokat, valamint kötelezettségeket, beleértve a bérleti jog megszűnésének kezelését, a mögöttes felelősség eseteit is. Jó gyakorlatokat mutatunk be a bérlői eladósodás elleni közdelemhez.

A kisvállalati adó választásának és alkalmazásának adózási kérdései

Sokszor felmerül a kérdés, hogy megéri vagy nem éri meg a kisvállalati adót választani. Erre a kérdésre akkor lehet válaszolni, ha megvizsgáljuk a vállalkozás költségstruktúráját, a személyi kifizetések arányát (jövőbeli elképzeléseket), a társasági adó alatt megszerezhető adókedvezményeket, a társasági adó hatálya alatt keletkezett kötelezettségeket (pl. fejlesztési tartalék miatt), a vállalkozás beruházási terveit, tőkeműveleteit.
Az adóterhelés összehasonlításával, adótervezés folyamatának bemutatásával gyakorlati segítséget nyújtunk a választáshoz. Feltárjuk a KIVA választásának előnyeit, de kitérünk arra is, hogy kinek nem érdemes a KIVA-t mint adónemet választani. Egyúttal gyakorlati segítséget nyújtunk a KIVA alkalmazásához mindazoknak, akik mellette döntenek.

Normatívák igénylése, elszámolása, módosítása a költségvetési szerveknél

Hiánypótló képzésünkkel segítséget kapnak a gazdálkodásért felelős szakemberek a helyi közszolgáltatások finanszírozási bevételeinek igényléséhez, elszámolásához és módosításához.
Gyakorlati példákkal segítünk a helyi közszolgáltatások mellett a bölcsődei-óvodai, háziorvosi-védőnői, család- és gyermekjóléti, étkeztetési és egyéb szociális normatívák sokszor bonyolult elszámolási és módosítási kérdéseinek tisztázásához.

Áfa bevallás, adatszolgáltatási kötelezettség és önellenőrzés szabályai

Képzésünkkel gyakorlati segítséget nyújtunk az Áfa bevallás elkészítéséhez, az adóalap helyes meghatározásához, a számlamódosítás szabályos elvégzéséhez. Képzésünk teljes körűen felkészíti a résztvevőket a bonyolult adólevonási szabályok és az áfa visszaigénylési gyakorlat helyes alkalmazására, továbbá az önellenőrzés elkészítésére. Számos változás volt a 2020. évben az adatszolgáltatási kötelezettségeket érintően, amely változásokat adószakértőnk közérthetően magyarázza el Önöknek.

Önköltségszámítás szabályai az államháztartás szervezeteinél

Képzésünk gyakorlati segítséget nyújt azon költségvetési szerveknek, akik önköltség számítás készítésére kötelezettek, vagy önként végzett termékértékesítési, szolgáltatásnyújtási tevékenységük okán azt alkalmazzák.
Az önköltségszámítási módszerek, kalkulációs sémák megértését és alkalmazását gyakorlati példákkal segítjük. A képzés résztvevői segítséget kapnak az önköltségszámítási szabályzat elkészítéséhez is.

Pénzeszközök számvitele

Képzésünk teljeskörűen, gyakorlati példákkal felkészíti a számviteli, pénzügyi szakembereket a pénzeszközök szabályos elszámolására. Az előadás kitér a készpénz, a bankszámla forgalom, az elektronikus és virtuális pénz, a mobil fizetés, valamint az utalványok elszámolására is.

Ingatlan bérbeadás és értékesítés ÁFA szabályai

Az ingatlan bérbeadás a leggyakrabban előforduló gazdasági esemény a vállalkozásoknál és költségvetési szervezeteknél, egyúttal sok magánszemélyt is érint. Adóvonzatának megállapítása összetett kérdés, akárcsak a bérbeadási tevékenység értelmezése. Ezért nagyon fontos az ingatlan bérbeadásra vonatkozó szabályok pontos ismerete a helyes adózási gyakorlat kialakításához.
Az ingatlan értékesítés rendszerint jelentős összegű pénzmozgással jár. Az ingatlan eladásnál kockázatot jelent az egyenes, vagy fordított adózás, illetve az áfa kötelezettség, vagy áfa mentesség megítélése. A szerződések megfogalmazásában is rejlenek adókockázatok.
Az előadás során a jogszabályi előírásokat sok gyakorlati példa, jogeset tárgyalásán keresztül szemléltetjük. Közérthetően szeretnénk a gyakorlatban hasznosítható tudásanyagot közvetíteni, hogy ne csak kifejezetten adózással foglalkozó szakemberek értsék.

Selejtezési és leltározási feladatok végrehajtásának szabályai

Videóelőadásunk gyakorlati segítséget nyújt az év végi selejtezési és leltározási feladatok végrehajtásához.
A végrehajtás folyamata mellett bemutatjuk a dokumentációs kötelezettségeket és annak jó gyakorlatát is.
Frissített előadás felvétel!

Kiküldetés, hivatali út, munkába járás, gépkocsi költségelszámolás adózása

A kiküldetés, hivatali út, munkába járás, gépkocsi költségelszámolás kérdései minden szervezetnél, a vállalkozási és költségvetési szféránál is a napi munkavégzés során felmerülő kérdések, amelyeket a kifizetőket és a magánszemélyeket is érinti, mind munkaviszonyban, mind egyéb jogviszonyokban. A hivatali és üzleti utak fogalma az elmúlt évek során többször változott és a gépjármű költségelszámolását érintő jogszabályi változás is volt az elmúlt évben. A témakört illetően számos kérdés vetődik fel a szakmai fórumokon, amelyek alapján téves joggyakorlat, vagy jogértelmezés vélelmezhető. Az előadás során ismertetjük a jogszabályi előírásokat és sor kerül a gyakorlatban felmerült problémás esetek tárgyalására.

Gépjárművekkel kapcsolatos költségelszámolások

Videókonferenciánk gyakorlati segítséget nyújt a gépjárművekkel kapcsolatos költségelszámolásokhoz. A képzés résztvevői megismerik a gépjárművek eltérő besorolását az egyes adótörvényekben, a vásárolt, valamint a bérelt és a lízingelt gépjárművek költségelszámolásának adóvonzatát. Bemutatjuk a szervizköltségek elszámolásának adóvonzatát, az üzemanyag és az egyéb kapcsolódó költségek elszámolásának módját és adózását is.

A munkába járás és a kiküldetés költségtérítésével kapcsolatos adóelszámolások

Szakmai előadásunk teljeskörűen felkészít a munkába járás és a kiküldetés költségtérítésével kapcsolatos szabályos adóelszámolásokra.
A résztvevők megismerik a szabályos elszámoláshoz elengedhetetlen fogalmak helyes meghatározását, úgy mint munkaviszony, munkahely, lakó- és tartózkodási hely, hivatali út, kiküldetés, stb.
A képzés részletesen és gyakorlati példákon keresztül mutatja be:
- a munkába járás költségtérítésének elszámolását;
- a hivatali / üzleti út elszámolási szabályait;
- a kiküldetés értelmezését, annak eseteit, illetve
- a kiküldetésekhez kapcsolódó költségekeket és azok megtérítésének módját.

Vagyonkezelésbe átadott eszközök nyilvántartása és könyvelése

Képzésünkkel segítséget kap a vagyonkezelésre vonatkozó elszámolási szabályok helyes gyakorlatához és a megfelelő nyilvántartás elkészítéséhez. A képzés segítséget nyújt Önöknek a vagyonkezelésbe adott eszközök számviteli megítéléséhez, a bekerülési érték meghatározásához és annak számviteli elszámolásához, az egyes könyvelési jogcímek tartalmához. A résztvevők segítséget kapnak az értékcsökkenés, értékvesztés, értékhelyesbítés megállapításához, a nullás számlaosztály alkalmazásához és a gazdasági események helyes elszámolásához. Feltárjuk a vagyonkezelésbe adás kapcsán a támogatásokkal kapcsolatos problémákat. Gyakorlati példákon mutatjuk be az állományi értéket csökkentő és növelő gazdasági eseményeket.

Kötelezettségvállalás és követelés az államháztartási számvitelben

Videóelőadásunk az államháztartási szféra gazdasági, pénzügyi, számviteli területen dolgozó vezetőit, szakértőit készítjük fel a követelések és kötelezettségek számvitelének gyakorlati kérdéseire.
Az előadás során egyaránt kitérünk az önkormányzati és a központi költségvetési szerveket érintő kérdésekre. Példákon keresztül mutatjuk be a követelések és kötelezettségek elszámolásának gyakorlatát.

Egyes eszközcsoportok állományváltozásainak gazdálkodási szabályai és ezek analitikus nyilvántartásokban való megjelenése

Képzésünket ajánljuk költségvetési szervek gazdasági, pénzügyi és számviteli vezetőinek, szakembereinek. A képzés során gyakorlati példákon keresztül dolgozzuk fel:
- a tárgyi eszközök fontosabb állományváltozásait és a kapcsolódó gazdálkodási és analitikus nyilvántartási szabályokat;
- a készletek állományváltozásait, valamint azok analitikus nyilvántartásának szabályait.

A pénzügyi befektetések adóztatása

Képzésünkkel teljeskörűen, érthetően, gyakorlati példákon keresztül körbejárjuk a pénzügyi befektetések adózási kérdéseit a klasszikus banki befektetésektől kezdve, az értékpapír piaci és kölcsön ügyeleteken át a kriptovalutákig. A téma feldolgozását képzés résztvevőink visszajelzései alapján a számos félreértés, jogértelmezési kérdés és adóhatósági elmarasztalások indokolják.

Adózási gyakorlat – Áfa, Szja, rehabilitációs hozzájárulás belső ellenőrzési tapasztalatai költségvetési szervezeteknél

Képzésünket belső ellenőröknek, belső kontroll szakértőknek, valamint költségvetési szervek gazdasági vezetőinek és szakértőinek ajánljuk.
Az adózási gyakorlat ellenőrzését dolgozzuk fel, amely ellenőrzési és ellenőrzött oldalról is összetett felkészülést igényel.
A képzés példákon keresztül segítséget nyújt a szervezet adózási gyakorlatának – Áfa, Szja és rehabilitációs hozzájárulás – ellenőrzéséhez, beleértve az ellenőrzésre való felkészülést, annak lefolytatását, a típus hibák feltárását. A téma feldolgozását letölthető ellenőrzési program, ellenőrzési nyomvonal és jegyzőkönyv mintákkal segítjük!

Áfa adólevonási joggyakorlás

Az áfa adólevonási joggyakorlás sarkalatos kérdésköre a helyes adózói gyakorlat kialakításának.
Ha az áfa törvény által megengedettnél több áfát von le, vagy nem megfelelő bizonylatok alapján, vagy nem a megfelelő áfa bevallási időszakban az adózó, akkor adóhiányt és bírságot állapíthat meg az adóhatóság. Ha viszont kevesebb áfa levonását érvényesíti a lehetségesnél, akkor „veszteség” éri a gazdálkodó szervezetet.
Az előadás célja, hogy segítse az adózókat abban, hogy helyes elvek és módszerek szerint alakítsák ki adólevonási gyakorlatukat.

Vezetői Nyilatkozat és Belső Kontroll Kézikönyv

A gyakorlatorientált előadáson egy vezetői nyilatkozat és egy kézikönyv minta teljes bemutatásával, konkrét adatokkal, információkkal támogatjuk a szervezetek vezetőit, valamint az őket ellenőrzőket a megfelelő vezetői nyilatkozat és belső kontroll kézikönyv elkészítésére.
A jól kialakított belső kontroll szabályozás megfelelő alapot, biztosítékot adhat a Vezető Nyilatkozat hiteles értékeléséhez és kitöltéséhez és a kontrollrendszer szabályozásához.

Integritást sértő események kivizsgálása

Az előadás során két gyakorlati példán keresztül kerül bemutatásra, hogy mire kell különösen odafigyelni a szabályszerű eljárás érdekében. A minta feladatok segítségével a folyamatok, kontrollok és kockázatok azonosításával, ellenőrzési munkalap ismertetésével elkészíthető, illetve ellenőrizhető és értékelhető a kialakított kontrollrendszer.


Gazdálkodási tudástárunk a vállalkozások, költségvetési szervek pénzügyi, gazdasági, adózási, számviteli és adminisztratív feladatainak ellátását támogatja, úgy mint:


Online megrendelés:

Megrendelő lap letöltése:

A kitöltött megrendelő lapot kérjük a jelentkezes@konferenciaszervezo.hu email címre szíveskedjen visszaküldeni!


Kérjenek korlátlan hozzáférést az összes digitális tudástár teljes tartalmához ÖRÖKBÉRLET éves (12 havi) előfizetéssel, kivételes kedvezménnyel!

ÖRÖKBÉRLET 12 havi tagsággal több mint 6 millió forint értékben kapnak képzési tartalmat, havi 1 képzés (nettó 33.315 Ft/hó) áráért!

# Bónusz limitált ideig!
12 havi előfizetés mellé + 1 hónapot ajándékba adunk (13 havi előfizetés, változatlan áron), mindazon Partnereinket, akik új ÖRÖKBÉRLET éves előfizetés rendelnek 2022. július 31-ig!

Bővebb információkért kattintson IDE!


Segíthetünk?
Telefon: +36 (30) 195 – 2826
E-mail:jelentkezes@konferenciaszervezo.hu